Ψυχική Υγεία

ΠΟΥ: Η ψηφιακή παρέμβαση ψυχικής υγείας αποτελεσματική στη μείωση της κατάθλιψης μεταξύ προσφύγων

ΠΟΥ: Η ψηφιακή παρέμβαση ψυχικής υγείας αποτελεσματική στη μείωση της κατάθλιψης μεταξύ προσφύγων

ΠΟΥ: Έχει υπολογιστεί ότι το 22% των εκτοπισμένων, πληγέντων από τον πόλεμο Σύριων στον Λίβανο υποφέρουν από μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης. Αν και η κατάθλιψη και άλλες κοινές ψυχικές διαταραχές είναι η κύρια αιτία αναπηρίας, η συντριπτική πλειοψηφία των εκτοπισμένων δεν λαμβάνουν θεραπεία.

Μια νέα ψηφιακή παρέμβαση ψυχικής υγείας, step by step, που αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) με το Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας (NMHP) στο Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου και άλλους εταίρους, ήταν αποτελεσματική στη μείωση της κατάθλιψης στους Σύρους πρόσφυγες στον Λίβανο, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο PLOS Medicine. Η μελέτη, μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, που υποστηρίζεται από την Έρευνα της Elrha για την Υγεία σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις (R2HC), διεξήχθη μεταξύ Σύριων που έπασχαν από κατάθλιψη και μειωμένη λειτουργικότητα στον Λίβανο. Διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που έλαβαν την ψηφιακή παρέμβαση με απομακρυσμένη καθοδήγηση από εκπαιδευμένους μη ειδικούς βοηθούς ήταν σημαντικά λιγότερο καταθλιπτικοί και είχαν σημαντικά καλύτερη λειτουργία μετά την παρέμβαση σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν ενισχυμένη συνήθη φροντίδα στην ομάδα ελέγχου.

Τα άτομα παρουσίασαν επίσης βελτιώσεις στα συμπτώματα άγχους, μετατραυματικού στρες, ευεξίας και προσωπικών προβλημάτων, με όλες τις βελτιώσεις να διατηρούνται σε παρακολούθηση 3 μηνών. Αυτή η μελέτη υποστηρίζει αποτελέσματα από μια παράλληλη δοκιμή του Step-by-Step με Λιβανέζους και άλλους πληθυσμούς που ζουν στο Λίβανο, η οποία έδειξε παρόμοια θετικά αποτελέσματα:

  • Και οι 569 ενήλικες Σύροι που εγγράφηκαν στη δοκιμή, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, ήταν από τη Συρία.
  • Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 31,5.
  • Η πλειοψηφία (58,3%) ήταν γυναίκες και η πλειονότητα ήταν έγγαμοι (70,1%).
  • Οι περισσότεροι είχαν πρωτοβάθμια (32,0%) ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση (36,7%) και η πλειοψηφία ήταν άνεργοι (58,7%).
  • Οι μισοί από τους συμμετέχοντες έλαβαν την καθοδηγούμενη παρέμβαση του ΠΟΥ Βήμα προς Βήμα που παρέχεται ως υβριδική εφαρμογή για iOS, Android και προγράμματα περιήγησης ιστού και οι μισοί έλαβαν μόνο Βελτιωμένη Φροντίδα ως συνήθως (αποτελούμενη από βασική ψυχοεκπαίδευση και παραπομπή σε φροντίδα βασισμένη σε στοιχεία).

Μια μορφή που παρέχεται από εκπαιδευμένους μη ειδικούς βοηθούς σε ψηφιακό περιβάλλον

Το Step-by-Step είναι μια ψηφιακή παρέμβαση του ΠΟΥ 5 συνεδριών που έχει σχεδιαστεί για τη θεραπεία της κατάθλιψης μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στο διαδίκτυο, με εβδομαδιαία υποστήριξη (π.χ. κλήση ή μήνυμα 15 λεπτών) από εκπαιδευμένους μη ειδικούς βοηθούς. Παρέχει ψυχοεκπαίδευση και εκπαίδευση στη συμπεριφορική ενεργοποίηση (π.χ. κάνοντας πιο ευχάριστες δραστηριότητες) μέσω μιας εικονογραφημένης αφήγησης, με πρόσθετες θεραπευτικές τεχνικές όπως διαχείριση άγχους, άσκηση ευγνωμοσύνης, θετική αυτοομιλία, ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης και πρόληψη υποτροπής.

Το βήμα προς βήμα περιλαμβάνει 5 εικονογραφημένες συνεδρίες ιστορίας με ηχογραφήσεις του κειμένου για υποστήριξη της προσβασιμότητας. Κάθε συνεδρία χωρίζεται σε 3 μικρότερα μέρη, τα οποία κατά μέσο όρο χρειάζονται συνολικά 20 λεπτά για να ολοκληρωθούν. Κάθε συνεδρία ξεκλειδώνει μετά από 4 ημέρες από την ολοκλήρωση της προηγούμενης συνεδρίας για να δοθεί αρκετός χρόνος στο άτομο να εξασκήσει τις δεξιότητες και τις ασκήσεις που έμαθε στην προηγούμενη συνεδρία. Συνιστάται στους χρήστες να ολοκληρώνουν 1 συνεδρία (με και τα 3 μέρη της) την εβδομάδα.

Δυνατότητα κλιμάκωσης σε άλλους εκτοπισμένους πληθυσμούς με ψηφιακή πρόσβαση

Δεδομένης της επίδρασης που παρατηρήθηκε στη μελέτη στην κατάθλιψη, τη λειτουργική έκπτωση, το άγχος, το μετατραυματικό στρες, την υποκειμενική ευεξία και τα αυτοπροσδιοριζόμενα προβλήματα, και ότι το Βήμα προς Βήμα μπορεί να παρασχεθεί από εκπαιδευμένους μη ειδικούς βοηθούς σε κοινότητες εκτοπισμένοι πληθυσμοί που έχουν ψηφιακή πρόσβαση, τα αποτελέσματα της δοκιμής υποδηλώνουν ότι η παρέμβαση μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας μεταξύ άλλων εκτοπισμένων πληθυσμών με ψηφιακή πρόσβαση. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας του Λιβάνου στοχεύει στην κλιμάκωση της φροντίδας ψυχικής υγείας σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Ψυχικής Υγείας, αλλά οι πόροι είναι περιορισμένοι. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα μιας παράλληλης δοκιμής που διεξήχθη με Λιβανέζους και άλλους πληθυσμούς που ζουν στο Λίβανο, το Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας του Λιβάνου έχει κλιμακώσει την παρέμβαση σε εθνικό επίπεδο, ώστε να είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενήλικες στη χώρα.

Ουσιαστική ανάγκη για υποστήριξη ψυχικής υγείας στους πρόσφυγες

Ο αριθμός των αναγκαστικά εκτοπισθέντων έφτασε τα 89,3 εκατομμύρια στο τέλος του 2021 και εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί περαιτέρω σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια, λόγω των πρόσφατων παγκόσμιων γεγονότων. Ο πόλεμος στη Συρία έχει εμπλέξει σχεδόν 6,8 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ο Λίβανος, με συνολικό πληθυσμό κοντά στα 7 εκατομμύρια, φιλοξενεί σήμερα περίπου 840.900 εκτοπισμένους Σύρους. Μετά τη φυγή για ασφάλεια, οι εκτοπισμένοι αντιμετωπίζουν συνεχείς δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένων ανεκπλήρωτων βασικών αναγκών, γλωσσικών φραγμών, αβεβαιότητας για το μέλλον, κοινωνικής απομόνωσης και διακρίσεων. Ως αποτέλεσμα, κινδυνεύουν από ψυχικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη, άγχος και μετατραυματικό στρες.

Έχει υπολογιστεί ότι το 22% των εκτοπισμένων, πληγέντων από τον πόλεμο Σύριων στον Λίβανο υποφέρουν από μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης. Αν και η κατάθλιψη και άλλες κοινές ψυχικές διαταραχές είναι η κύρια αιτία αναπηρίας, η συντριπτική πλειοψηφία των εκτοπισμένων δεν λαμβάνουν θεραπεία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου μόνο 1 στα 27 άτομα με κατάθλιψη είναι πιθανό να λάβει θεραπείες που βασίζονται σε στοιχεία και όπου λιγότερο από 1 ανά 1000 εκτοπισμένους αναζητούν βοήθεια από υπηρεσίες υγείας για κοινές ψυχικές διαταραχές. Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι το βήμα προς βήμα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση αυτού του κενού θεραπείας.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

ΠΟΥ: Ποιες επιδημίες κατατάσσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ως διεθνείς έκτακτες ανάγκες;

Η παγκόσμια φροντίδα ψυχικής υγείας χρειάζεται επείγουσα αναμόρφωση, επισημαίνει ο ΠΟΥ

Τι είναι η Τεχνολογία Υγείας και ποια τα πλεονεκτήματά της;

Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από ψυχική διαταραχή

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Γιατί οι «Kυριακές» δεν χρειάζεται να είναι τρομακτικές: Συμβουλές για να ξεπεράσετε τις εργασιακές σας ανησυχίες

Αλλά αν τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί, «ίσως η αλλαγή της απασχόλησής σας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των περιστατικών τρόμου της Κυριακής», είπε η Burke.

Γονείς και γιατροί θρηνούν τις «καταστροφικές» συνέπειες του πανδημικού κλεισίματος των σχολείων καθώς επιδεινώνεται η κρίση ψυχικής υγείας

«Το είδαμε αυτό μέσω της COVID και οι επιπτώσεις συνεχίζονται», είπε. «Άγχος, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, αυτοτραυματισμός, όλα αυτά ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του lockdown για την COVID, και εξακολουθούμε να βλέπουμε αυτά τα παιδιά να προσπαθούν να αναρρώσουν».

Οι γονείς πρέπει να εγκαταλείψουν το κολέγιο για να μπορέσουν τα παιδιά να ευδοκιμήσουν, λένε οι ειδικοί

"Όταν τους αφήνεις για το κολέγιο, δεν είναι αντίο για πάντα. Είναι "αντίο προς το παρόν". «Βγείτε έξω και αναζητήστε το καλύτερο και κρατήστε τον εαυτό σας σε υψηλό επίπεδο», έγραψε η μαμά Τρίσια Κόντε σε ένα από τα παιδιά της. «Πιστέψτε με ότι αν το κάνετε, θα πάρετε όλα όσα θέλετε», συνέχισε το σημείωμά της.

1 στους 3 γονείς ανησυχεί ότι η σχολική κυκλοφορία αποτελεί κίνδυνο για τα παιδιά

Οδική ασφάλεια: Σχεδόν το ένα τρίτο των γονέων ανησυχούν για την ασφάλεια του παιδιού τους από και προς το σχολείο, με περισσότερο από το ένα τέταρτο να πιστεύει ότι είναι πιθανό ένα παιδί να τραυματιστεί κοντά στην περιοχή που άφησε το σχολείο.

Ποια είναι τα αίτια της σχιζοφρένειας;

Σχιζοφρένεια: Μια μελέτη έδειξε ότι η απώλεια εγκεφαλικού ιστού σε νεαρά άτομα που κινδυνεύουν να νοσήσουν από την ασθένεια συνδέθηκε με ψυχωτικά συμπτώματα όπως παραισθήσεις.

Πώς τα φυτά επηρεάζουν την ψυχολογία μας;

Ψυχική υγεία: Η διατήρηση των φυτών μπορεί να πυροδοτήσει περαιτέρω τη δημιουργικότητα και να φέρει μια αίσθηση ολοκλήρωσης, ειδικά για άτομα που μπορεί να χρησιμοποιούν αυτό που καλλιεργούν για μαγειρικούς σκοπούς.