Επιστημονικά Νέα

Θρόμβοι κορωνοϊός: Αυξημένος κίνδυνος θρόμβων αίματος έως και 6 μήνες μετά την COVID-19

Θρόμβοι κορωνοϊός: Αυξημένος κίνδυνος θρόμβων αίματος έως και 6 μήνες μετά την COVID-19

Θρόμβοι κορωνοϊός: Τα ευρήματα υποστηρίζουν αναμφισβήτητα τη θρομβοπροφύλαξη για την αποφυγή θρομβωτικών επεισοδίων, ειδικά για ασθενείς υψηλού κινδύνου, και ενισχύουν τη σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19.

Μια μελέτη από τη Σουηδία που δημοσιεύθηκε από το The BMJ διαπιστώνει αυξημένο κίνδυνο εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (θρόμβος αίματος στο πόδι) έως και τρεις μήνες μετά τη μόλυνση από την COVID-19, πνευμονική εμβολή (θρόμβος αίματος στον πνεύμονα) έως και έξι μήνες και αιμορραγικό συμβάν έως δύο μήνες. Τα ευρήματα δείχνουν επίσης υψηλότερο κίνδυνο συμβάντων σε ασθενείς με υποκείμενες παθήσεις (συννοσηρότητες), ασθενείς με πιο σοβαρή COVID-19 και κατά το πρώτο κύμα πανδημίας σε σύγκριση με το δεύτερο και το τρίτο κύμα. Οι ερευνητές λένε ότι αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν μέτρα για την πρόληψη θρομβωτικών επεισοδίων (θρομβοπροφύλαξη), ειδικά για ασθενείς υψηλού κινδύνου, και ενισχύουν τη σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η COVID-19 αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών θρόμβων αίματος (γνωστός ως φλεβική θρομβοεμβολή ή ΦΘΕ), αλλά υπάρχουν λιγότερα στοιχεία σχετικά με το χρονικό διάστημα που αυξάνεται αυτός ο κίνδυνος, εάν ο κίνδυνος αλλάξει κατά τη διάρκεια των κυμάτων της πανδημίας και εάν η COVID- 19 αυξάνει επίσης τον κίνδυνο μεγάλης αιμορραγίας. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις αβεβαιότητες, οι ερευνητές ξεκίνησαν να μετρήσουν τον κίνδυνο εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, πνευμονικής εμβολής και αιμορραγίας μετά την COVID-19.

Χρησιμοποιώντας εθνικά μητρώα στη Σουηδία, εντόπισαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη SARSCoV-2 (ο ιός που ευθύνεται για την COVID-19) μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2020 και 25 Μαΐου 2021, αντιστοιχισμένα ανά ηλικία, φύλο και νομό διαμονής σε περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι που δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα τεστ SARS-CoV-2. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν δύο αναλύσεις:

  • Στην πρώτη, υπολόγισαν τα ποσοστά εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, πνευμονικής εμβολής και αιμορραγίας σε άτομα με COVID-19 κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ελέγχου (πριν και πολύ μετά τη διάγνωση της COVID-19) και τα συνέκριναν με τα ποσοστά σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα μετά τη διάγνωση της COVID-19 (ημέρες 1-7, 8-14, 15-30, 31-60, 61-90 και 91-180).
  • Στη δεύτερη ανάλυση, υπολόγισαν τα ποσοστά εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, πνευμονικής εμβολής και αιμορραγίας κατά την περίοδο 1-30 ημερών μετά τη διάγνωση της COVID-19 στην ομάδα COVID-19 και τα συνέκριναν με τα αντίστοιχα ποσοστά στην ομάδα ελέγχου.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε σύγκριση με την περίοδο ελέγχου, οι κίνδυνοι αυξήθηκαν σημαντικά 90 ημέρες μετά την COVID-19 για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, 180 ημέρες για πνευμονική εμβολή και 60 ημέρες για αιμορραγία. Αφού έλαβαν υπόψη μια σειρά δυνητικά σημαντικών παραγόντων, οι ερευνητές βρήκαν πενταπλάσια αύξηση του κινδύνου εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, 33 φορές αύξηση του κινδύνου πνευμονικής εμβολής και σχεδόν διπλάσια αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας στις 30 ημέρες μετά τη μόλυνση.

Σε απόλυτους όρους, αυτό σημαίνει ότι μια πρώτη εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση εμφανίστηκε σε 401 ασθενείς με COVID-19 (απόλυτος κίνδυνος 0,04%) και 267 ασθενείς ελέγχου (απόλυτος κίνδυνος 0,01%). Ένα πρώτο συμβάν πνευμονικής εμβολής εμφανίστηκε σε 1.761 ασθενείς με COVID-19 (απόλυτος κίνδυνος 0,17%) και 171 ασθενείς ελέγχου (απόλυτος κίνδυνος 0,004%) και ένα πρώτο αιμορραγικό συμβάν εμφανίστηκε σε 1.002 ασθενείς με COVID-19 (απόλυτος κίνδυνος 0,10%) και 1.292 ασθενείς ελέγχου (απόλυτος κίνδυνος 0,04%).

Οι κίνδυνοι ήταν υψηλότεροι σε ασθενείς με πιο σοβαρή COVID-19 και κατά το πρώτο κύμα πανδημίας σε σύγκριση με το δεύτερο και το τρίτο κύμα, κάτι που οι ερευνητές λένε ότι θα μπορούσε να εξηγηθεί από βελτιώσεις στη θεραπεία και την κάλυψη του εμβολίου σε ηλικιωμένους ασθενείς μετά το πρώτο κύμα. Ακόμη και μεταξύ ήπιων, μη νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19, οι ερευνητές διαπίστωσαν αυξημένους κινδύνους εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής. Δεν διαπιστώθηκε αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας σε ήπιες περιπτώσεις, αλλά παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αύξηση σε πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Αυτή είναι μια μελέτη παρατήρησης, επομένως οι ερευνητές δεν μπορούν να προσδιορίσουν την αιτία και αναγνωρίζουν αρκετούς περιορισμούς που μπορεί να έχουν επηρεάσει τα ευρήματά τους. Για παράδειγμα, η ΦΘΕ μπορεί να είχε υποδιαγνωσθεί σε ασθενείς με COVID-19, τα τεστ ήταν περιορισμένα, ειδικά κατά το πρώτο κύμα πανδημίας και δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες για τον εμβολιασμό. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν σε μεγάλο βαθμό συνεπή μετά από περαιτέρω αναλύσεις και συμφωνούν με παρόμοιες μελέτες σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ της COVID-19 και θρομβοεμβολικών συμβάντων, υποδηλώνοντας ότι αντέχουν σε έλεγχο.

Ως εκ τούτου, οι ερευνητές λένε ότι τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι η COVID-19 είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή και αιμορραγία και ότι ο κίνδυνος αυτών των αποτελεσμάτων αυξάνεται για τρεις, έξι και δύο μήνες μετά την COVID-19 , αντίστοιχα. “Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν αναμφισβήτητα τη θρομβοπροφύλαξη για την αποφυγή θρομβωτικών επεισοδίων, ειδικά για ασθενείς υψηλού κινδύνου, και ενισχύουν τη σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19”, καταλήγουν.

Σε ένα συνδεδεμένο άρθρο, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης επισημαίνουν ότι παρά το ενδεχόμενο για νέες παραλλαγές ανησυχίας, οι περισσότερες κυβερνήσεις καταργούν τους περιορισμούς και μετατοπίζουν την εστίασή τους στον καθορισμό του καλύτερου τρόπου “ζωής με την COVID”. Ωστόσο, λένε ότι αυτή η μελέτη “μας υπενθυμίζει την ανάγκη να παραμένουμε σε επαγρύπνηση για τις επιπλοκές που σχετίζονται με ακόμη και την ήπια λοίμωξη SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανομένης της θρομβοεμβολής”.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Πώς επηρέασε η πανδημία την υγεία των γυναικών

Πώς η COVID-19 προκαλεί μαζική φλεγμονή στον οργανισμό;

Κορωνοϊός 6/4: 7.99% η θετικότητα στη χώρα- 21% των κρουσμάτων παιδιά

9 νέα συμπτώματα Covid προστέθηκαν στην επίσημη λίστα

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Ερευνητές εντοπίζουν συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που καταστρέφονται από την υψηλή αρτηριακή πίεση και εμπλέκονται στη νοητική παρακμή, την άνοια

Η διαστολική DBP αρτηριακή πίεση από μόνη της δεν προβλέπει μείωση της γνωστικής λειτουργίας, αλλά στην πραγματικότητα είναι προστατευτική όταν προσαρμόζεται για τη συστολική SBP αρτηριακή πίεση. Αυτό το αποτέλεσμα ίσχυε τόσο κατά την παρατήρηση όσο και κατά τη χρήση της Μεντελιανής τυχαιοποίησης", γράφουν και συνεχίζουν συζητώντας τους πιθανούς λόγους γι' αυτό.

Ανακάλυψη θα μπορούσε να είναι το κλειδί για τη μείωση της αντίστασης στη θεραπεία της λευχαιμίας

"Εάν οι μελλοντικές κλινικές δοκιμές επιβεβαιώσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου που στοχεύει  τα δραστικά είδη οξυγόνου ROS, η προσέγγιση αυτή θα βοηθήσει πιθανότατα ένα μεγάλο υποσύνολο ατόμων με οξεία μυελογενή λευχαιμία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ανθεκτική στα φάρμακα νόσο".

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

Υγεία εντέρου: Ο μόνος πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου είναι να υποβάλλεστε σε προληπτικό έλεγχο ρουτίνας, ξεκινώντας από την ηλικία των 45 ετών.

Πώς τα γονίδιά σας επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς;

Χοληστερόλη: Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα γονίδια μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο καρδιακής νόσου είναι ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε τι την προκαλεί και ανεβάζει τα επίπεδα χοληστερίνης.

Υπολογιστική μέθοδος μπορεί να παρακολουθεί την εξάπλωση της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά με την πάροδο του χρόνου

Προτείνει μια διαδικασία για τη συνεχή παρακολούθηση των μεταβολών στα βακτηριακά γονιδιώματα με την πάροδο του χρόνου, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη μελλοντική έρευνα για την ανάπτυξη αντιβιοτικών ή να επηρεάσει τα θεραπευτικά σχήματα.