Επιστημονικά Νέα

Θρόμβοι κορωνοϊός: Αυξημένος κίνδυνος θρόμβων αίματος έως και 6 μήνες μετά την COVID-19

Θρόμβοι κορωνοϊός: Αυξημένος κίνδυνος θρόμβων αίματος έως και 6 μήνες μετά την COVID-19

Θρόμβοι κορωνοϊός: Τα ευρήματα υποστηρίζουν αναμφισβήτητα τη θρομβοπροφύλαξη για την αποφυγή θρομβωτικών επεισοδίων, ειδικά για ασθενείς υψηλού κινδύνου, και ενισχύουν τη σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19.

Μια μελέτη από τη Σουηδία που δημοσιεύθηκε από το The BMJ διαπιστώνει αυξημένο κίνδυνο εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (θρόμβος αίματος στο πόδι) έως και τρεις μήνες μετά τη μόλυνση από την COVID-19, πνευμονική εμβολή (θρόμβος αίματος στον πνεύμονα) έως και έξι μήνες και αιμορραγικό συμβάν έως δύο μήνες. Τα ευρήματα δείχνουν επίσης υψηλότερο κίνδυνο συμβάντων σε ασθενείς με υποκείμενες παθήσεις (συννοσηρότητες), ασθενείς με πιο σοβαρή COVID-19 και κατά το πρώτο κύμα πανδημίας σε σύγκριση με το δεύτερο και το τρίτο κύμα. Οι ερευνητές λένε ότι αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν μέτρα για την πρόληψη θρομβωτικών επεισοδίων (θρομβοπροφύλαξη), ειδικά για ασθενείς υψηλού κινδύνου, και ενισχύουν τη σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η COVID-19 αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών θρόμβων αίματος (γνωστός ως φλεβική θρομβοεμβολή ή ΦΘΕ), αλλά υπάρχουν λιγότερα στοιχεία σχετικά με το χρονικό διάστημα που αυξάνεται αυτός ο κίνδυνος, εάν ο κίνδυνος αλλάξει κατά τη διάρκεια των κυμάτων της πανδημίας και εάν η COVID- 19 αυξάνει επίσης τον κίνδυνο μεγάλης αιμορραγίας. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις αβεβαιότητες, οι ερευνητές ξεκίνησαν να μετρήσουν τον κίνδυνο εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, πνευμονικής εμβολής και αιμορραγίας μετά την COVID-19.

Χρησιμοποιώντας εθνικά μητρώα στη Σουηδία, εντόπισαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη SARSCoV-2 (ο ιός που ευθύνεται για την COVID-19) μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2020 και 25 Μαΐου 2021, αντιστοιχισμένα ανά ηλικία, φύλο και νομό διαμονής σε περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι που δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα τεστ SARS-CoV-2. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν δύο αναλύσεις:

  • Στην πρώτη, υπολόγισαν τα ποσοστά εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, πνευμονικής εμβολής και αιμορραγίας σε άτομα με COVID-19 κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ελέγχου (πριν και πολύ μετά τη διάγνωση της COVID-19) και τα συνέκριναν με τα ποσοστά σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα μετά τη διάγνωση της COVID-19 (ημέρες 1-7, 8-14, 15-30, 31-60, 61-90 και 91-180).
  • Στη δεύτερη ανάλυση, υπολόγισαν τα ποσοστά εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, πνευμονικής εμβολής και αιμορραγίας κατά την περίοδο 1-30 ημερών μετά τη διάγνωση της COVID-19 στην ομάδα COVID-19 και τα συνέκριναν με τα αντίστοιχα ποσοστά στην ομάδα ελέγχου.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε σύγκριση με την περίοδο ελέγχου, οι κίνδυνοι αυξήθηκαν σημαντικά 90 ημέρες μετά την COVID-19 για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, 180 ημέρες για πνευμονική εμβολή και 60 ημέρες για αιμορραγία. Αφού έλαβαν υπόψη μια σειρά δυνητικά σημαντικών παραγόντων, οι ερευνητές βρήκαν πενταπλάσια αύξηση του κινδύνου εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, 33 φορές αύξηση του κινδύνου πνευμονικής εμβολής και σχεδόν διπλάσια αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας στις 30 ημέρες μετά τη μόλυνση.

Σε απόλυτους όρους, αυτό σημαίνει ότι μια πρώτη εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση εμφανίστηκε σε 401 ασθενείς με COVID-19 (απόλυτος κίνδυνος 0,04%) και 267 ασθενείς ελέγχου (απόλυτος κίνδυνος 0,01%). Ένα πρώτο συμβάν πνευμονικής εμβολής εμφανίστηκε σε 1.761 ασθενείς με COVID-19 (απόλυτος κίνδυνος 0,17%) και 171 ασθενείς ελέγχου (απόλυτος κίνδυνος 0,004%) και ένα πρώτο αιμορραγικό συμβάν εμφανίστηκε σε 1.002 ασθενείς με COVID-19 (απόλυτος κίνδυνος 0,10%) και 1.292 ασθενείς ελέγχου (απόλυτος κίνδυνος 0,04%).

Οι κίνδυνοι ήταν υψηλότεροι σε ασθενείς με πιο σοβαρή COVID-19 και κατά το πρώτο κύμα πανδημίας σε σύγκριση με το δεύτερο και το τρίτο κύμα, κάτι που οι ερευνητές λένε ότι θα μπορούσε να εξηγηθεί από βελτιώσεις στη θεραπεία και την κάλυψη του εμβολίου σε ηλικιωμένους ασθενείς μετά το πρώτο κύμα. Ακόμη και μεταξύ ήπιων, μη νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19, οι ερευνητές διαπίστωσαν αυξημένους κινδύνους εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής. Δεν διαπιστώθηκε αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας σε ήπιες περιπτώσεις, αλλά παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αύξηση σε πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Αυτή είναι μια μελέτη παρατήρησης, επομένως οι ερευνητές δεν μπορούν να προσδιορίσουν την αιτία και αναγνωρίζουν αρκετούς περιορισμούς που μπορεί να έχουν επηρεάσει τα ευρήματά τους. Για παράδειγμα, η ΦΘΕ μπορεί να είχε υποδιαγνωσθεί σε ασθενείς με COVID-19, τα τεστ ήταν περιορισμένα, ειδικά κατά το πρώτο κύμα πανδημίας και δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες για τον εμβολιασμό. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν σε μεγάλο βαθμό συνεπή μετά από περαιτέρω αναλύσεις και συμφωνούν με παρόμοιες μελέτες σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ της COVID-19 και θρομβοεμβολικών συμβάντων, υποδηλώνοντας ότι αντέχουν σε έλεγχο.

Ως εκ τούτου, οι ερευνητές λένε ότι τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι η COVID-19 είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή και αιμορραγία και ότι ο κίνδυνος αυτών των αποτελεσμάτων αυξάνεται για τρεις, έξι και δύο μήνες μετά την COVID-19 , αντίστοιχα. “Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν αναμφισβήτητα τη θρομβοπροφύλαξη για την αποφυγή θρομβωτικών επεισοδίων, ειδικά για ασθενείς υψηλού κινδύνου, και ενισχύουν τη σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19”, καταλήγουν.

Σε ένα συνδεδεμένο άρθρο, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης επισημαίνουν ότι παρά το ενδεχόμενο για νέες παραλλαγές ανησυχίας, οι περισσότερες κυβερνήσεις καταργούν τους περιορισμούς και μετατοπίζουν την εστίασή τους στον καθορισμό του καλύτερου τρόπου “ζωής με την COVID”. Ωστόσο, λένε ότι αυτή η μελέτη “μας υπενθυμίζει την ανάγκη να παραμένουμε σε επαγρύπνηση για τις επιπλοκές που σχετίζονται με ακόμη και την ήπια λοίμωξη SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανομένης της θρομβοεμβολής”.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Πώς επηρέασε η πανδημία την υγεία των γυναικών

Πώς η COVID-19 προκαλεί μαζική φλεγμονή στον οργανισμό;

Κορωνοϊός 6/4: 7.99% η θετικότητα στη χώρα- 21% των κρουσμάτων παιδιά

9 νέα συμπτώματα Covid προστέθηκαν στην επίσημη λίστα

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Τα άσχημα όνειρα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι για τη νόσο Πάρκινσον

Νόσος Πάρκινσον: Μελέτες δείχνουν ότι μεταξύ 17% και 78% των ατόμων με Πάρκινσον έχουν εφιάλτες κάθε εβδομάδα. ενώ η εμφάνιση συχνών άσχημων ονείρων σε μεγαλύτερη ηλικία θα μπορούσε να είναι ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι επικείμενης νόσου του Πάρκινσον σε κατά τα άλλα υγιή άτομα.

Νέα δεδομένα για τον καρκίνο ήπατος που σχετίζεται με το NASH

Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα: Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά αποδυναμώνουν τη λειτουργία του εντερικού φραγμού, με αποτέλεσμα τη μετανάστευση και τη συσσώρευση λιποτεϊχοϊκού οξέος στο ήπαρ. Το συσσωρευμένο λιποτεϊχοϊκό οξύ διεγείρει τη διάσπαση της πρωτεΐνης γαδερμίνης D, σχηματίζοντας πόρους της κυτταρικής μεμβράνης, όπου οι παράγοντες SASP IL-1β και IL-33 απελευθερώνονται από τα ηπατικά αστερικά κύτταρα. Η IL-33 ενεργοποιεί τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα που καταστέλλουν την ανοσολογική απόκριση, επιταχύνοντας την ανάπτυξη καρκίνου.

Οι πολιτικοί ζουν περισσότερα χρόνια από τον γενικό πληθυσμό

Νέα μελέτη: Μεγάλο το χάσμα στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ ομάδων ελίτ και γενικού πληθυσμού. Νέα μελέτη, διαπιστώνει ότι από τον 20ο αιώνα, οι πολιτικοί έχουν αυξανόμενο πλεονέκτημα επιβίωσης συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό. Για παράδειγμα, στη γειτονική Ιταλία ο μέσος πολίτης είχε 2,2 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει μέσα στον επόμενο χρόνο από ό,τι ένας πολιτικός της ίδιας ηλικίας και φύλου.

Η μέτρηση γλυκόζης συμβάλλει στην ανίχνευση των αντισωμάτων του κορωνοϊού

Covid-19: Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο προσδιορισμός πρωτεΐνης αντισώματος-ινβερτάσης που βασίζεται σε μετρητή γλυκόζης θα μπορούσε να ανιχνεύσει με ακρίβεια τα αντισώματα IgG κατά του SARS-CoV-2 και η απόδοσή του ήταν συγκρίσιμη με τα εμπορικά διαθέσιμα ELISA.

Ουσιαστικός ο ρόλος του λίπους στην ανάπτυξη καρκινικού όγκου

Καρκίνος: Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και του MIT αποκαλύπτουν γιατί τα καρκινικά κύτταρα συχνά αναγκάζονται να εισαγάγουν λίπος για να αναπτυχθούν. Το εύρημά τους θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνση της εξέλιξης του όγκου.

Ποιες είναι οι αιτίες της υπομελάγχρωσης;

Υπομελάγχρωση: . Η υπομελάγχρωση μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα όλων των φυλών, αλλά μπορεί να είναι πιο αισθητή σε άτομα με πιο σκούρο δέρμα λόγω της αντίθεσης μεταξύ του φυσικού χρώματος του δέρματος και των λευκών κηλίδων.

Εξέταση αίματος θα μπορούσε να διαγνώσει το Πάρκινσον

Νόσος του Πάρκινσον: Μια ερευνητική ομάδα από την Ιατρική Σχολής του Πανεπιστημίου του Κιέλου ανέπτυξε μια μέθοδο που εντοπίζει αξιόπιστα τις πρωτεϊνικές αλλαγές στο αίμα που είναι χαρακτηριστικές της νόσου του Πάρκινσον.