Pin It

Της Νικολέτας Ντάμπου


Τα ισχυρά οπιοειδή είναι κατάλληλα για τους ηλικιωμένους ασθενείς με χρόνιες μυοσκε-λετικές παθήσεις αλλά και η απώλεια βάρους μειώνει τον πόνο στις αρθρώσεις.


Πολωνική μελέτη έδειξε ότι οι ηλικιωμένοι με χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις λαμβάνουν συχνά ανεπαρκή θεραπεία και μπορούν να επωφεληθούν απ’ τα ισχυρά οπιοειδή.


Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου EFIC. Πα-ράλληλα οι ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα μπορούν να μειώσουν το επίπεδο του πόνου τους, αν χάσουν βάρος μέσω της διατροφής και της άσκησης, σύμφωνα με άλλη μελέτη που παρουσιά-στηκε στο συνέδριο του Ντουμπρόβνικ.


Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με χρόνιο μυοσκελετικό πόνο λαμβάνουν συχνά ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη. Μια πρόσφατη πολωνική μελέτη δείχνει ότι αυτή η κατάσταση δεν αλλάζει έως ό-του οι ασθενείς παραπεμφθούν σε εξειδικευμένα ιατρεία πόνου. «Πριν από την παραπομπή, οι ασθενείς λαμβάνουν συστηματική μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDs) πολύ συχνά και οπιοειδή πιο σπάνια. Ωστόσο, η βουπρενορφίνη των οπιοειδών, για παράδειγμα, εί-ναι ένα πολύ αποτελεσματικό φάρμακο για την καταπολέμηση του έντονου πόνου κι είναι εξί-σου ασφαλές να χρησιμοποιείται σε ηλικιωμένους ασθενείς και για τους νεότερους», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης Magdalena Kocot-Kepska απ’ το Collegium Medicum του Πανεπι-στημίου Jagiellonian της Κρακοβίας (Πολωνία) στο συμπόσιο στο Ντουμπρόβνικ, που διοργα-νώθηκε απ’ την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πόνου EFIC. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε επί του οξύ και χρόνιου πόνου στις αρθρώσεις.


Σ’ αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές αξιολόγησαν τα δεδομένα από 165 ασθενείς ηλικίας άνω των 80 που είχαν παραπεμφθεί σε κλινική πόνου που οφείλεται σε χρόνιες παθήσεις. 70 % αυτής της ομάδας αποτελείτο από ασθενείς που πάσχουν από χρόνιο μυοσκελετικό πόνο. Έξι απ’ τους επτά ασθενείς ήταν γυναίκες. Πριν απ’ την εισαγωγή τους στις κλινικές, 71 % των ασθενών υ-ποβλήθηκαν σε θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Αυτό συνέβη, ακόμη κι αν σχεδόν όλοι τους (95 %) υπέφερε από καρδιαγγειακά νοσήματα και αυτά τα αναλγητικά δεν ενδείκνυνται στην περίπτωση των καρδιαγγειακών προβλημάτων.


Αφού παραδέχθηκαν τον κλινικό πόνο, στο 35 % δόθηκαν ισχυρά οπιοειδή, αλλά μόνο ένας στους πέντε από αυτούς τους ασθενείς εμφάνισε ελαφρές παρενέργειες. Ο Δρ Kocot-Kepska δήλωσε: «Μια καλή συμφωνία διευκρίνησης και σαφούς μεταχείρισης των κατευθυντήριων γραμμών της θεραπείας εξακολουθεί να χρειάζεται. Οι ανησυχίες σχετικά με τα οπιοειδή κι η υπερβολική χρήση των NSAIDs πρέπει σίγουρα να επανεξεταστεί, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, πιο ευάλωτους ασθενείς».


Η μείωση του σωματικού βάρους μειώνει το επίπεδο του πόνου των ασθενών που πάσχουν από προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα. Αυτό φαίνεται από μία μελέτη της Σκωτίας, που παρουσιάστηκε επίσης στο συμπόσιο EFIC στο Ντουμπρόβνικ. Μετά την απώλεια του βάρους, οι ασθενείς έ-πρεπε να λάβουν στεροειδή, αντιφλεγμονώδη φάρμακα μόνο τρεις φορές την εβδομάδα, αντί τέσσερις φορές για την καταπολέμηση του παροξυσμικού πόνου, σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης.


Σ’ αυτή τη μελέτη 30 άτομα (δώδεκα άνδρες, 18 γυναίκες) εξετάστηκαν για να καθορίσει πώς η προγραμματισμένη μείωση του βάρους θα μπορούσε να επηρεάσει το επίπεδο του πόνου τους. Για 14 εβδομάδες, οι συμμετέχοντες στη μελέτη ακολούθησαν μια δίαιτα και κολυμπού-σαν 30 λεπτά κάθε μέρα υπό την επίβλεψη του φυσιοθεραπευτή. Οι συμμετέχοντες ζύγιζαν κα-τά μέσο όρο 95 κιλά αρχικά κι η πλειοψηφία απ’ αυτούς κατάφερε να χάσει περίπου 6,7 % του σωματικού τους βάρους. Την ίδια στιγμή το επίπεδο του πόνου στην κλίμακα πόνου 10 σημεί-ων VAS μειώθηκε από 6 σε 4 σημεία στους άνδρες κι από 7 σε 6 μονάδες στις γυναίκες.


Το EFIC έχει δηλώσει ότι το 2016 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος κατά του πόνου στις αρθρώ-σεις. Ο στόχος αυτής της ενημερωτικής εκστρατείας είναι να επικεντρωθεί σ’ ένα πρόβλημα υγείας που περισσότερο απ’ το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού άνω των 50 ετών υποφέρει. Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί του πόνου που παρακολουθούν το συμπόσιο στο Ντουμπρόβνικ, συζητούν τις τρέχουσες τάσεις για την κατανόηση και τη θεραπεία του πόνου που προκαλείται από αρθριτικές παθήσεις.

Pin It