Γυναικολογία

Μύθοι και εσφαλμένες αντιλήψεις για την αντισύλληψη

Μύθοι και εσφαλμένες αντιλήψεις για την αντισύλληψη

 

Μεγάλος αριθμός γυναικών δεν γνωρίζουν  τον σωστό τρόπο χρήσης ορισμένων τύπων αντισύλληψης. Ενώ επιθυμούν να αλλάξουνμέθοδο αντισύλληψης που χρησιμοποιούν .  

Στο παραπάνω συμπέρασμα κατέληξε διεθνή  διαδικτυακή έρευνα «I Plan On…», που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 12ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αντισύλληψης και Αναπαραγωγής Υγείας, στην Αθήνα.

Από τις απαντήσεις των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα, αποκαλύφθηκαν μύθοι και εσφαλμένες αντιλήψεις που επικρατούν για την αντισύλληψη.

Επιπλέον, οι περισσότερες από τις γυναίκες που απάντησαν στην έρευνα θα άλλαζαν κάτι στη μέθοδο αντισύλληψης που χρησιμοποιούν. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα μιας γυναίκας να επιλέξει -και να χρησιμοποιήσει- την καλύτερη μέθοδο αντισύλληψης για αυτή.

Πιο αναλυτικά, οι περισσότερες γυναίκες που χρησιμοποιούν αντισύλληψη παίρνουν το χάπι (44%, 1.832 από 4.199). Μόνο το 21% των γυναικών χρησιμοποιούν άλλη μέθοδο (εκτός από προφυλακτικά) (884 από 4.199). Λιγότερο από το 10% των γυναικών, χρησιμοποιούν μακράς δράσης μέθοδο αντισύλληψης, π.χ. ενέσεις ορμονών, εμφύτευμα/ράβδο, ενδομήτριο σπείραμα (IUD) ή ενδομήτριο σύστημα (IUS) (387 από 4.199).

Η έρευνα έδειξε ότι παρόλο που πολλές γυναίκες είχαν συζητήσει για την αντισύλληψη με τον γιατρό τους, λίγες από αυτές είχαν συζητήσει για άλλες επιλογές εκτός από το χάπι. Από τις γυναίκες που απάντησαν στην έρευνα, πολλές είχαν συζητήσει για τον τρόπο ζωής τους με τον γιατρό, όμως, μόνο οι μισές ήταν σίγουρες ότι ελήφθη υπόψη το στοιχείο αυτό.

«Οι γυναίκες και οι γιατροί τους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο ζωής όταν εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές αντισύλληψης», δήλωσε η Δρ Diana Mansour, Σύμβουλος Γυναικολογίας και Αναπαραγωγής στο τοπικό σύστημα περίθαλψης του Newscastle, Επικεφαλής των Υπηρεσιών Σεξουαλικής Υγείας των Νοσοκομείων του Newcastle στην Αγγλία. «Πρέπει να επιμορφώσουμε περαιτέρω τις γυναίκες σχετικά με τις επιλογές αντισύλληψης και να ξεδιαλύνουμε τις όποιες παρανοήσεις υπάρχουν έτσι ώστε ενήμερες πλέον να λαμβάνουν τις κατάλληλες για αυτές αποφάσεις».

Οι απαντήσεις έδειξαν ότι πολλές γυναίκες -ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή της ηλικίας τους- είχαν εσφαλμένες αντιλήψεις για την αντισύλληψη:

 • Περισσότερες από 1 στις 4 γυναίκες (28%, 1.169 από 4.199) πιστεύουν ότι οι μακράς δράσης αναστρέψιμες μέθοδοι αντισύλληψης (LARC) αποτελούν μια μόνιμη (δηλ. μη αναστρέψιμη) επιλογή αντισύλληψης.
 • Δεκαεννέα τοις εκατό (19%, 812 από 4.199) των γυναικών που απάντησαν πιστεύουν ότι οι μακροχρόνιες μέθοδοι αντισύλληψης απαιτούν χειρουργείο και επέμβαση εισαγωγής στη μήτρα.
 • Το ένα τρίτο σχεδόν των γυναικών που απάντησαν (31%, 1.309 από 4.199) πιστεύουν ότι τα αντισυλληπτικά χάπια έχουν τα υψηλότερα ποσοστά αποτελεσματικότητας (είναι, δηλ., ο καλύτερος τρόπος προστασίας από μια εγκυμοσύνη) από όλες τις μεθόδους αντισύλληψης.
 • Σχεδόν μία στις πέντε γυναίκες που απάντησαν (19%, 778 από 4.199) δεν πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να μείνουν έγκυοι σε περίπτωση παράλειψης ενός χαπιού.

Αναφορικά με τις επιλογές αντισύλληψης και τη συμβουλευτική, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τα εξής: 

 • Για τις γυναίκες που δεν σκοπεύουν να μείνουν έγκυοι στο άμεσο μέλλον (68%, 2.854 από 4.199), σχεδόν οι μισές (48%, 1.356 από 2.854) προτιμούν να επικεντρωθούν πρώτα στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων πριν να αποκτήσουν παιδιά.
 • Αν και το 76% των γυναικών που χρησιμοποιούν επί του παρόντος αντισύλληψη είχαν συζητήσει για τον τρόπο ζωής τους με τους γιατρούς τους, σχεδόν οι μισές (50%, 1.632 από 3.275) ήταν σίγουρες ότι οι γιατροί τους έλαβαν υπόψη τον τρόπο ζωής των γυναικών κατά τη χορήγηση της τρέχουσας μεθόδου αντισύλληψης.
 • Τα δύο τρίτα των γυναικών (66%, 2.792 από 4.199) είχαν συζητήσει με τους γιατρούς τους για τα αντισυλληπτικά χάπια, αλλά λίγες είχαν συζητήσει για άλλες επιλογές εκτός από τα χάπια (π.χ. IUD 19% (808 από 4.199), επίθεμα 18% (747 από 4.199), κολπικός δακτύλιος 16% (684 από 4.199), εμφύτευμα/ράβδος 13% (564 από 4.199) και ενέσεις ορμονών 13% (559 από 4.199).
 • Από τις 2.316 γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα και οι οποίες χρησιμοποιούν μέθοδο αντισύλληψης ορμονικού τύπου, η πλειοψηφία (72%, 1.674 από 2.316) θα ήθελε να αλλάξει κάτι στη μέθοδο αντισύλληψης.
 • Το ένα τρίτο σχεδόν (30%, 692 από 2316) από όλες τις γυναίκες που χρησιμοποιούν ορμονικού τύπου αντισύλληψη είπαν ότι θα ήθελαν να μην χρειάζεται τακτική λήψη. Από τις 692 γυναίκες που θα ήθελαν να μην χρειάζεται τακτική λήψη, 96% (664 από 692) έπαιρναν αντισυλληπτικό χάπι.
 • Σχεδόν οι μισές γυναίκες που χρησιμοποιούν IUD (46%, 70 από 152) και εμφύτευμα/ράβδο (44%, 35 από 80) και το ένα τέταρτο των γυναικών που παίρνουν το χάπι (25%, 464 από 1,832) ανέφεραν ότι δεν θα άλλαζαν κάτι στη μέθοδο αντισύλληψής τους.

«Πολλές από τις γυναίκες που απάντησαν στην έρευνα ανέφεραν ότι θα ήθελαν να επικεντρωθούν στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων πριν να αποκτήσουν παιδιά. Αυτό το εύρημα της έρευνας είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο τα προσωπικά σχέδια και οι προτεραιότητες μιας γυναίκας μπορεί να επηρεάσουν την επιλογή της μεθόδου αντισύλληψης», δήλωσε η Δρ Fabiola Beligotti, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Είναι σημαντικό οι γυναίκες να λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες για τις επιλογές που έχουν έτσι ώστε να μπορούν να βρουν την κατάλληλη μέθοδο ανάλογα με την προσωπική τους κατάσταση και κατόπιν να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη συγκεκριμένη μέθοδο».

Μύθοι και παρανοήσεις

Η έρευνα «I Plan On…» αποκάλυψε μια σειρά σημαντικών μύθων και παρανοήσεων για την αντισύλληψη:

 • Μύθος: Τα αντισυλληπτικά χάπια είναι αποτελεσματικά όποια ώρα και αν λαμβάνονται. Περισσότερες από μία στις τέσσερις γυναίκες (28%, 1,161/4,199) πιστεύουν ότι τα αντισυλληπτικά χάπια είναι αποτελεσματικά όποια ώρα και αν λαμβάνονται. 
  Πραγματικότητα
  : Η πραγματικότητα είναι ότι τα περισσότερα από του στόματος αντισυλληπτικά είναι αποτελεσματικά μόνο εάν λαμβάνονται την ίδια ώρα κάθε μέρα.
 • Μύθος: Για να είναι αποτελεσματική, η αντισύλληψη πρέπει να χορηγείται ή να εφαρμόζεται τακτικά.Οι μισές (50%, 2,111/4,199) από τις γυναίκες που απάντησαν στην έρευνα πιστεύουν ότι απαιτείται να κάνουν κάτι οι ίδιες τακτικά με όλες τις μεθόδους αντισύλληψης (δηλ. να τις παίρνουν ή να τις εφαρμόζουν) για να είναι αποτελεσματικές και σχεδόν τρεις στις τέσσερις γυναίκες (72%, 3,006/4,199) πιστεύουν ότι με όλες τις μεθόδους απαιτείται επίσκεψη στον γιατρό τουλάχιστον μία φορά το έτος για νέα συνταγή. 
  Πραγματικότητα
  : Δεν απαιτούν όλες οι μέθοδοι αντισύλληψης τακτική χορήγηση ή εφαρμογή από τον χρήστη για να είναι αποτελεσματικές. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες μακράς δράσης μέθοδοι αντισύλληψης δεν απαιτούν καμία ενέργεια μετά την εισαγωγή τους από γιατρό, γεγονός που συντελεί στη μείωση της πιθανότητας σφάλματος ή/και του κινδύνου παράλειψης της αντισύλληψης. Οι μακράς δράσης μέθοδοι αντισύλληψης (π.χ. το εμφύτευμα και το ενδομήτριο σπείραμα) μπορούν να αφαιρεθούν οποιαδήποτε στιγμή και είναι υποχρεωτικό να αφαιρεθούν μόλις παρέλθει η περίοδος αποτελεσματικότητάς τους σύμφωνα με τις ενδείξεις του προϊόντος.
 • Μύθος: Από όλες τις μεθόδους αντισύλληψης, τα αντισυλληπτικά χάπια παρέχουν την καλύτερη προστασία από μια εγκυμοσύνη.Μία στις δέκα γυναίκες (11%, 469/4,199) πιστεύουν εσφαλμένα ότι οι μακράς δράσης μέθοδοι αντισύλληψης δεν είναι εξίσου αποτελεσματικές με τα αντισυλληπτικά χάπια στην αποτροπή μιας εγκυμοσύνης.
  Πραγματικότητα
  : Οι μακράς δράσης μέθοδοι αντισύλληψης έχουν ποσοστά αποτελεσματικότητας 99% ή υψηλότερα εάν χρησιμοποιούνται σωστά, ενώ απαιτούν μη συχνή χορήγηση και περιορισμένες ενέργειες από το άτομο.
 • Μύθος: Οι μακράς δράσης μέθοδοι αντισύλληψης είναι μόνιμες λύσεις αντισύλληψης. Ένας αριθμός γυναικών (28%, 1,169/4,199) πιστεύουν ότι οι μακράς δράσης μέθοδοι αντισύλληψης είναι μόνιμες λύσεις και 58% των γυναικών (2,451/4,199) πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γιατί η γυναίκα μπορεί να θελήσει ξαφνικά να μείνει έγκυος.
  Πραγματικότητα
  : Όλες οι μακράς δράσης μέθοδοι αντισύλληψης μπορούν να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή. Με τις περισσότερες μακράς δράσης μεθόδους (εκτός από τις ενέσεις ορμονών), η προϋπάρχουσα γονιμότητα επανέρχεται ταχέως μετά την απομάκρυνσή τους.
Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Πώς αναπτύσσεται ένα μωρό μέσα στη μήτρα - στάδια ανάπτυξης από τη σύλληψη έως τη γέννηση

Λόγοι αποτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Institute of Life Embryotools : Γέννηση παιδιού με μεταφορά μητρικής Ατράκτου

Institute of Life Embryotools :Ένα ακόμα παιδί γεννήθηκε με τη μέθοδο της Μεταφοράς της Μητρικής Ατράκτου στο πλαίσιο της κλινικής έρευνας που διεξάγει η επιστημονική ομάδα της Institute of Life και της Embryotools στην Ελλάδα.

Σεξ στην εγκυμοσύνη: Είναι ασφαλές; (ιδανικές στάσεις)

Πολλές είναι οι έγγυες γυναίκες που κατά την διάρκεια του σεξ αποφεύγουν την σεξουαλική επαφή λόγω φόβου μήπως προκαλέσουν κάποια διαταραχή στην εγκυμοσύνη ή και στο ίδιο το έμβρυο. Η σεξουαλική δραστηριότητα, όμως, δεν αποτελεί απειλή για μια φυσιολογική εγκυμοσύνη.

Ανακαλύφθηκε παράγοντας που μειώνει τον κίνδυνο προεκλαμψίας

Οι γυναίκες που στα αρχικά στάδια της κύησης έχουν χαμηλά επίπεδα μαγγανίου στον οργανισμό τους αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης μιας σοβαρής επιπλοκής μετέπειτα, της προεκλαμψίας. Η προεκλαμψία που εκδηλώνεται στο 2-8% των κυήσεων παγκοσμίως, είναι απόρροια της υπέρτασης μπορεί να προκαλέσει οργανική ανεπάρκεια στη μητέρα και το κύηση, πρόωρο τοκετό και θνησιγένεια, μεταξύ άλλων. Παράγοντες […]

Ποια είναι τα οφέλη από το κολύμπι για τη μέλλουσα μαμά;

Το κολύμπι είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές άθλησης και τα οφέλη, ιδιαίτερα για το σώμα, είναι πολλά. Το κολύμπι είναι ασφαλές και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αρκεί βέβαια να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Μάλιστα, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμο για τη μέλλουσα μαμά και το έμβρυο. Πώς; Προσφέρει χαλάρωση Το κολύμπι […]