Ειδήσεις Φαρμακοποιών

Οι φαρμακοποιοί για την υπογραφή της σύμβασης για διάθεση ΦΥΚ

Υπογράφηκε σήμερα με τον ΕΟΠΥΥ η Συλλογική Σύμβαση για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία. ‘’Το περιεχόμενο της Σύμβασης είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της…
18 Φεβρουαρίου, 2020
Ειδήσεις Φαρμακοποιών
Pin It

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού συμβουλίου του φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 8-1-2020. Συνεδρίαση του εκλεγμένου από τις εκλογές της 24-11-2019 Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΩΝΑΣΑΝΣΙΝΟΣ ΛΟΤΡΑΝΣΟΣ

ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΣΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΣΕΑΣ : ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥΗΛΙΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ : ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ ΣΤΛΙΑΝΟΣ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΑΣΑΝΣΙΝΟΣ

ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΤΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Pin It