Φάρμακο και Πολιτική

Ανατιμολόγηση σε 7834 φάρμακα για το 2019

7834 θα ανατιμολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής ανακοστολόγησης φαρμάκων για το 2019. Βάση της νέας φαρμακευτικής νομοθεσίας πλέον η ανακοστολόγηση γίνεται μία φορά το χρόνο αντί για δύο. Ο κατάλογος με τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ανατιμολογηθούν…
22 Μαρτίου, 2019
Φάρμακo & Πολιτική

Η Sanofi Genzyme και η Alnylam αναφέρουν θετικά αποτελέσματα από τη συνεχιζόμενη, ανοικτή μελέτη...

Η ανοσοθεραπεία αποτελεί μια καινοτόμο θεραπευτική αγωγή στην αντιμετώπιση του προχωρημένου...

Μελέτη Φάσης ΙΙI της Novartis δείχνει ότι το ACZ885 ( κανακινουμάμπη) μειώνει τον...

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) για τη...

Η ερτουγλιφλοζίνη επιτυγχάνει τους στόχους μείωσης της γλυκοζυλιωμένης...

Νέα Δεδομένα Διάρκειας 6 ετών για την Αποτελεσματικότητα του alemtuzumab της...

Η Novartis λαμβάνει θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση...

Νέα Δεδομένα υποδεικνύουν τη θετική επίδραση της τεριφλουνομίδης της Sanofi...

Η εταιρεία Actelion Pharmaceutical Ελλάς ανακοινώνει την κυκλοφορία ενός νέου, καινοτόμου φαρμάκου...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το nivolumab της Bristol-Myers Squibb για την αντιμετώπιση...

Υποκατηγορίες