Φάρμακο και Πολιτική

ΣΦΕΕ- EFPIA με Ενώσεις Ασθενών: Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών

Στο πλαίσιο της κλειστής διαδραστικής ημερίδας, που συνδιοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA), την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, για δεύτερη φορά στην Ελλάδα,…
17 Φεβρουαρίου, 2020
Φάρμακo & Πολιτική
Η Novartis παρουσίασε νέα δεδομένα για την σεκουκινουμάμπη από την προοπτική μελέτη Φάσης ΙΙΙ...

Τα παιδιά και οι έφηβοι με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είχαν κατά 82% χαμηλότερο ποσοστό υποτροπών με...

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα για χορήγηση tisagenlecleucel σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με...

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ή ΧΑΠ, είναι μία χρόνια νόσος των
πνευμόνων.

'Σήμερα και μετά από την ψήφιση του από τη Βουλή, ο νέος νόμος για  «Αξιολόγηση και...

Η πρωτοπαθής δυσμηνόρροια (όταν δεν υφίσταται άλλο παθολογικό αίτιο) είναι μια συχνή γυναικολογική...

Θετικά αποτελέσματα  ανακοινώνει η Νovartis για την διάρκειας έξι μηνών μελέτη STRIVE Φάσης ΙΙΙ, η...

Έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρώτο ολοκληρωμένο σχήμα ενός δισκίου με βάση...

Νέα δεδομένα υποδεικνύουν τη θετική επίδραση της τεριφλουνομίδης της Sanofi...

φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα συνεισφέρουν στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη σε ποσοστό...

Υποκατηγορίες