Επιστημονικά Νέα

SARS-CoV-2: Ολοκληρωμένη μελέτη για την προστασία της φυσικής ανοσίας από την παραλλαγή του ιού και για το πώς αυτή εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου

SARS-CoV-2: Ολοκληρωμένη μελέτη για την προστασία της φυσικής ανοσίας από την παραλλαγή του ιού και για το πώς αυτή εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου

Καθώς η επιδημιολογία του SARS-CoV-2 μετατοπίζεται σε πιο σταθερά πρότυπα κυκλοφορίας στο πλαίσιο υψηλών επιπέδων ανοσίας, απαιτούνται μελέτες σχετικά με την επιβάρυνση και το κόστος της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 και τις ομάδες κινδύνου για σοβαρή νόσο, προκειμένου να καθοδηγηθεί η ορθολογική πολιτική εμβολιασμού και οι αποφάσεις σχετικά με την ιεράρχηση σε σχέση με άλλες ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβόλιο".

SARS-CoV-2: Για κάποιον που έχει μολυνθεί στο παρελθόν με COVID-19, ο κίνδυνος νοσηλείας ή θανάτου είναι 88% χαμηλότερος για τουλάχιστον 10 μήνες σε σύγκριση με όσους δεν είχαν μολυνθεί στο παρελθόν, σύμφωνα με συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο The Lancet. Η ανάλυση υποδηλώνει επίσης ότι το επίπεδο και η διάρκεια της προστασίας έναντι της επαναμόλυνσης, της συμπτωματικής νόσου και της σοβαρής ασθένειας είναι τουλάχιστον εφάμιλλα με εκείνα που παρέχουν δύο δόσεις των εμβολίων mRNA (Moderna, Pfizer-BioNtech) για τις προγονικές, α, δέλτα και ομικρονικές παραλλαγές BA.1. Η μελέτη δεν περιλάμβανε δεδομένα για τη μόλυνση από το omicron XBB και τις υποκατηγορίες του. “Ο εμβολιασμός είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για την απόκτηση ανοσίας, ενώ η απόκτηση φυσικής ανοσίας πρέπει να σταθμιστεί έναντι των κινδύνων σοβαρής ασθένειας και θανάτου που συνδέονται με την αρχική μόλυνση”, αναφέρει ο επικεφαλής συγγραφέας Δρ Stephen Lim από το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας (IHME) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ. Όπως εξηγεί η συν-συγγραφέας του IHME Dr. Caroline Stein, “τα εμβόλια συνεχίζουν να είναι σημαντικά για όλους, προκειμένου να προστατευθούν πληθυσμοί υψηλού κινδύνου, όπως όσοι είναι άνω των 60 ετών και όσοι πάσχουν από συννοσηρότητες. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τους πληθυσμούς που δεν έχουν μολυνθεί στο παρελθόν και τις ομάδες που δεν έχουν εμβολιαστεί, καθώς και εκείνους που μολύνθηκαν ή έλαβαν την τελευταία δόση εμβολίου πριν από έξι μήνες.

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο τη φυσική ανοσία όσο και την κατάσταση εμβολιασμού για να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα του προφίλ ανοσίας ενός ατόμου”. Από τον Ιανουάριο του 2021, αρκετές μελέτες και ανασκοπήσεις έχουν αναφέρει την αποτελεσματικότητα της προηγούμενης μόλυνσης με COVID-19 στη μείωση του κινδύνου επαναμόλυνσης και τον τρόπο με τον οποίο η ανοσία φθίνει με την πάροδο του χρόνου. Καμία όμως δεν έχει αξιολογήσει διεξοδικά πόσο διαρκεί η προστασία μετά τη φυσική μόλυνση και πόσο ανθεκτική είναι αυτή η προστασία έναντι διαφορετικών παραλλαγών. Για να παράσχουν περισσότερα στοιχεία, οι ερευνητές διεξήγαγαν ανασκόπηση και μετα-ανάλυση όλων των προηγούμενων μελετών που συνέκριναν τη μείωση του κινδύνου COVID-19 μεταξύ μη εμβολιασμένων ατόμων έναντι μιας επαναμόλυνσης με SARS-CoV-2 με μη εμβολιασμένα άτομα χωρίς προηγούμενη μόλυνση έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Περιελάμβανε 65 μελέτες από 19 χώρες και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της προηγούμενης λοίμωξης ανάλογα με το αποτέλεσμα (λοίμωξη, συμπτωματική νόσος και σοβαρή νόσος), την παραλλαγή και τον χρόνο από τη λοίμωξη. Μελέτες που εξέταζαν τη φυσική ανοσία σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό (δηλ. υβριδική ανοσία) αποκλείστηκαν από τις αναλύσεις.

Η ανοσία εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου

Η ανάλυση των δεδομένων από 21 μελέτες που ανέφεραν τον χρόνο από τη μόλυνση από μια παραλλαγή προ-ομικροβίου εκτίμησε ότι η προστασία έναντι επαναμόλυνσης από μια παραλλαγή προ-ομικροβίου ήταν περίπου 85% σε ένα μήνα – και αυτό έπεσε σε περίπου 79% σε 10 μήνες. Η προστασία από μόλυνση από μια παραλλαγή pre-omicron έναντι επαναμόλυνσης από την παραλλαγή omicron BA.1 ήταν χαμηλότερη (74% σε ένα μήνα) και μειώθηκε ταχύτερα σε 36% σε περίπου 10 μήνες. Παρόλα αυτά, η ανάλυση πέντε μελετών που ανέφεραν σοβαρή νόσο (νοσηλεία και θάνατος) διαπίστωσε ότι η προστασία παρέμεινε καθολικά υψηλή για 10 μήνες: 90% για την προγονική, την άλφα και τη δέλτα και 88% για την ομικρονική BA.1. Έξι μελέτες που αξιολογούσαν την προστασία ειδικά έναντι των υπο-γραμμών omicron (BA.2 και BA.4/BA.5) υπέδειξαν σημαντικά μειωμένη προστασία όταν η προηγούμενη λοίμωξη ήταν προ-omicron παραλλαγή. Όταν, όμως, η προηγούμενη μόλυνση ήταν omicron, η προστασία διατηρήθηκε σε υψηλότερο επίπεδο. “Η ασθενέστερη διασταυρούμενη ανοσία με την παραλλαγή omicron και τις υπο-γραμμές της αντικατοπτρίζει τις μεταλλάξεις που έχουν και τις κάνουν να ξεφεύγουν από τη συσσωρευμένη ανοσία πιο εύκολα από ό,τι άλλες παραλλαγές”, λέει ο συν-συγγραφέας του IHME Dr. Hasan Nassereldine. “Τα περιορισμένα δεδομένα που διαθέτουμε σχετικά με την προστασία της φυσικής ανοσίας από την παραλλαγή omicron και τις υπο-γραμμές της υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεχούς αξιολόγησης, ιδίως δεδομένου ότι εκτιμάται ότι θα έχουν μολύνει το 46% του παγκόσμιου πληθυσμού μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Ιουνίου 2022. Απαιτείται, επίσης, περαιτέρω έρευνα για την αξιολόγηση της φυσικής ανοσίας των αναδυόμενων παραλλαγών και για την εξέταση της προστασίας που παρέχουν οι συνδυασμοί εμβολιασμού και φυσικής μόλυνσης”.

Οι ερευνητές σημειώνουν ορισμένους περιορισμούς της μελέτης τους, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των μελετών που εξετάζουν την παραλλαγή omicron BA.1 και τις υπο-γραμμές της και ο αριθμός από την Αφρική ήταν γενικά περιορισμένος. Επιπλέον, μόνο περιορισμένα δεδομένα ήταν διαθέσιμα πέραν των 10 μηνών μετά την αρχική μόλυνση. Σημειώνουν επίσης ότι ορισμένες πληροφορίες, όπως η κατάσταση της προηγούμενης λοίμωξης και οι εισαγωγές σε νοσοκομεία, μετρήθηκαν διαφορετικά ή ήταν ελλιπείς και θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την εκτίμηση της προστασίας. Γράφοντας σε σχετικό σχόλιο, η καθηγήτρια Cheryl Cohen, Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, αναφέρει: “Τα υψηλά και διατηρήσιμα επίπεδα προστασίας που παρέχει η προηγούμενη λοίμωξη έναντι σοβαρής νόσου έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την πολιτική του εμβολίου COVID-19. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, ο παγκόσμιος επιπολασμός των οροθετικών SARS-CoV-2 εκτιμήθηκε στο 59%, με σημαντική διακύμανση στο ποσοστό ανοσίας που προκαλείται από τη μόλυνση ή τον εμβολιασμό σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ο ορολογικός επιπολασμός στην Αφρική εκτιμήθηκε σε 87% τον Δεκέμβριο του 2021, σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα της μόλυνσης. “Τα υψηλά επίπεδα ανοσίας συμβάλλουν σημαντικά στα χαμηλότερα επίπεδα σοβαρότητας που παρατηρούνται με τη λοίμωξη που προκαλείται από τις αναδυόμενες υποπαραλλαγές omicron. Καθώς η επιδημιολογία του SARS-CoV-2 μετατοπίζεται σε πιο σταθερά πρότυπα κυκλοφορίας στο πλαίσιο υψηλών επιπέδων ανοσίας, απαιτούνται μελέτες σχετικά με την επιβάρυνση και το κόστος της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 και τις ομάδες κινδύνου για σοβαρή νόσο, προκειμένου να καθοδηγηθεί η ορθολογική πολιτική εμβολιασμού και οι αποφάσεις σχετικά με την ιεράρχηση σε σχέση με άλλες ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβόλιο”.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Τα μεγαλύτερα λάθη στην αντιμετώπιση της πανδημίας covid, σύμφωνα με τον Δρα Makary

Νέα ιατρική μελέτη εγείρει ερωτήματα για τη φυσική ανοσία

Πανδημία εξέλιξη : Προβλέψεις ειδικών για τον προσεχή χειμώνα

Έρευνες σχετικά με την ανοσία σημαντικές για την αξιολόγηση της διάρκειας της προστασίας

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Αισθητηριακά προσαρμοσμένες οδοντιατρικές αίθουσες μειώνουν το στρες των αυτιστικών παιδιών κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των δοντιών

"Σε κάθε οδοντιατρείο υπάρχουν σταθμισμένες σαλιάρες ακτίνων Χ που μπορεί να βοηθήσουν στην ηρεμία του παιδιού, μπορούν να φορέσουν γυαλιά ηλίου, μπορούν να φορέσουν ένα καπέλο με σκούφο που να καλύπτει τα αυτιά για να σιγοντάρει τους θορύβους - όλα αυτά είναι εντελώς δωρεάν και εύκολες προσαρμογές που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την εμπειρία της κλινικής για τα άτομα με αισθητηριακές ευαισθησίες, χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα των οδοντιάτρων να παρέχουν φροντίδα".

Τα παιδιά με ανθεκτική στα φάρμακα επιληψία ζουν περισσότερο μετά από χειρουργική επέμβαση στο κρανίο, διαπιστώνει μεγάλη μελέτη

"Τα παιδιά με ανθεκτική στα φάρμακα επιληψία θα πρέπει να υποβάλλονται σε αξιολόγηση για όλες τις θεραπευτικές επιλογές, με αυξημένη εξέταση της υποψηφιότητας για χειρουργική επέμβαση κρανιακής επιληψίας ή νευροδιέγερση όπως η διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου", τόνισε η Δρ Lam, η οποία κατέχει επίσης την έδρα Yeager στην Παιδιατρική Νευροχειρουργική.

Τεστ Καρκίνος NHS - Ασιοδοξία δίνει τεστ αίματος για την ανίχνευση της πηγής 50 ειδών της νόσου

«Το τεστ ήταν 85% ακριβές στην ανίχνευση της πηγής του καρκίνου και αυτό μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμο, γιατί πολλές φορές δεν είναι αμέσως προφανές, όταν έχετε τον ασθενή μπροστά σας, ποια εξέταση χρειάζεται για να δείτε εάν τα συμπτώματά του οδηγούν σε διάγνωση καρκίνου», είπε και κατέληξε: «Με αυτό το τεστ, μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι προχωράμε σωστά από την αρχή».