Επιστημονικά Νέα

Αυθόρμητες Κινήσεις του Μωρού: Είναι σημαντικές για την ανάπτυξη του συντονισμένου αισθητικοκινητικού συστήματος

Αυθόρμητες Κινήσεις του Μωρού: Είναι σημαντικές για την ανάπτυξη του συντονισμένου αισθητικοκινητικού συστήματος

Ο μεγάλος μου στόχος μέσω της έρευνάς μου είναι να κατανοήσω τους υποκείμενους μηχανισμούς της πρώιμης κινητικής ανάπτυξης και να βρω γνώσεις που θα βοηθήσουν στην προώθηση της ανάπτυξης του μωρού". Η εργασία δημοσιεύεται στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Αυθόρμητες Κινήσεις του Μωρού: Οι δείκτες για την κάμερα καταγραφής κίνησης εφαρμόστηκαν απαλά στα άκρα, το κεφάλι και την κοιλιά του μωρού, επιτρέποντας στην ομάδα να καταγράψει όλο το εύρος της κίνησης. Οι αυθόρμητες, τυχαίες κινήσεις των μωρών βοηθούν στην ανάπτυξη του αισθητικοκινητικού τους συστήματος, σύμφωνα με νέα έρευνα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Η λεπτομερής καταγραφή της κίνησης νεογέννητων και βρεφών συνδυάστηκε με ένα μυοσκελετικό υπολογιστικό μοντέλο, ώστε να μπορέσουν οι ερευνητές να αναλύσουν την επικοινωνία μεταξύ των μυών και της αίσθησης σε ολόκληρο το σώμα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν πρότυπα αλληλεπίδρασης των μυών που αναπτύσσονται με βάση την τυχαία εξερευνητική συμπεριφορά των μωρών, τα οποία αργότερα θα τους επέτρεπαν να εκτελούν διαδοχικές κινήσεις ως βρέφη. Η καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται το αισθητικοκινητικό μας σύστημα θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την προέλευση της ανθρώπινης κίνησης καθώς και να διαγνώσουμε νωρίτερα αναπτυξιακές διαταραχές. Από τη γέννηση -και ακόμη και στη μήτρα- τα μωρά αρχίζουν να κλωτσάνε, να κουνιούνται και να κινούνται φαινομενικά χωρίς στόχο ή εξωτερικό ερέθισμα. Αυτές ονομάζονται “αυθόρμητες κινήσεις” και οι ερευνητές πιστεύουν ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αισθητικοκινητικού συστήματος, δηλαδή της ικανότητας ελέγχου των μυών, της κίνησης και του συντονισμού. Εάν οι ερευνητές μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα αυτές τις φαινομενικά τυχαίες κινήσεις και τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται στην πρώιμη ανθρώπινη ανάπτυξη, ίσως μπορέσουμε επίσης να εντοπίσουμε πρώιμους δείκτες για ορισμένες αναπτυξιακές διαταραχές, όπως η εγκεφαλική παράλυση.

Τα δεδομένα από την καταγραφή της κίνησης συνδυάστηκαν με τη μυοσκελετική προσομοίωση στον υπολογιστή, η οποία επέτρεψε στην ομάδα να κατανοήσει τη ροή των πληροφοριών κατά μήκος των μυών και την αντίληψη των μωρών για την κίνησή τους. Πηγή: 2022 Kanazawa et al. Επί του παρόντος, υπάρχουν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με το πώς τα νεογέννητα και τα βρέφη μαθαίνουν να κινούνται. “Οι προηγούμενες έρευνες σχετικά με την αισθητικοκινητική ανάπτυξη έχουν επικεντρωθεί στις κινηματικές ιδιότητες, στις μυϊκές δραστηριότητες που προκαλούν κίνηση σε μια άρθρωση ή σε ένα μέρος του σώματος”, δήλωσε ο Επίκουρος Καθηγητής του έργου Hoshinori Kanazawa από το Graduate School of Information Science and Technology.  “Ωστόσο, η μελέτη μας επικεντρώθηκε στη μυϊκή δραστηριότητα και τα αισθητηριακά σήματα εισόδου για ολόκληρο το σώμα. Συνδυάζοντας ένα μυοσκελετικό μοντέλο και μια νευροεπιστημονική μέθοδο, διαπιστώσαμε ότι οι αυθόρμητες κινήσεις, οι οποίες φαίνεται να μην έχουν σαφή αποστολή ή σκοπό, συμβάλλουν στη συντονισμένη αισθητικοκινητική ανάπτυξη”. Αρχικά, η ομάδα κατέγραψε τις κινήσεις των αρθρώσεων 12 υγιών νεογέννητων (ηλικίας μικρότερης των 10 ημερών) και 10 μικρών βρεφών (ηλικίας περίπου τριών μηνών) χρησιμοποιώντας τεχνολογία καταγραφής κίνησης. Στη συνέχεια, εκτίμησαν τη μυϊκή δραστηριότητα των μωρών και τα σήματα αισθητηριακής εισόδου με τη βοήθεια ενός ολόσωμου, βρεφικής κλίμακας μυοσκελετικού μοντέλου υπολογιστή που είχαν δημιουργήσει. Τέλος, χρησιμοποίησαν αλγορίθμους υπολογιστή για να αναλύσουν τα χωροχρονικά (τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο) χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης μεταξύ των σημάτων εισόδου και της μυϊκής δραστηριότητας.

“Μας εξέπληξε το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της αυθόρμητης κίνησης, οι κινήσεις των βρεφών “περιπλανιόντουσαν” και επιδίωκαν διάφορες αισθητικοκινητικές αλληλεπιδράσεις. Ονομάσαμε αυτό το φαινόμενο “αισθητικοκινητική περιπλάνηση””, δήλωσε ο Kanazawa. “Συνήθως θεωρείται ότι η ανάπτυξη του αισθητικοκινητικού συστήματος εξαρτάται γενικά από την εμφάνιση επαναλαμβανόμενων αισθητικοκινητικών αλληλεπιδράσεων, δηλαδή όσο πιο συχνά κάνεις την ίδια ενέργεια τόσο πιο πιθανό είναι να την μάθεις και να τη θυμάσαι. “Ωστόσο, τα αποτελέσματά μας υπονοούσαν ότι τα βρέφη αναπτύσσουν το δικό τους αισθητικοκινητικό σύστημα με βάση την εξερευνητική συμπεριφορά ή την περιέργεια, οπότε δεν επαναλαμβάνουν απλώς την ίδια ενέργεια αλλά μια ποικιλία ενεργειών. Επιπλέον, τα ευρήματά μας παρέχουν μια εννοιολογική σύνδεση μεταξύ των πρώιμων αυθόρμητων κινήσεων και της αυθόρμητης νευρωνικής δραστηριότητας”. Η προσομοίωση αυτή βασίστηκε σε ένα μοντέλο ενηλίκου και σε σκελετό βρέφους.

Προηγούμενες μελέτες σε ανθρώπους και ζώα έχουν δείξει ότι η κινητική συμπεριφορά (κίνηση) περιλαμβάνει ένα μικρό σύνολο πρωτόγονων μοτίβων μυϊκού ελέγχου. Πρόκειται για μοτίβα που μπορούν συνήθως να παρατηρηθούν σε συγκεκριμένες ή κυκλικές κινήσεις, όπως το περπάτημα ή το άπλωμα. Τα αποτελέσματα αυτής της τελευταίας μελέτης υποστηρίζουν τη θεωρία ότι τα νεογέννητα και τα βρέφη μπορούν να αποκτήσουν αισθητικοκινητικές ενότητες, δηλαδή συγχρονισμένες μυϊκές δραστηριότητες και αισθητηριακές εισροές, μέσω αυθόρμητων κινήσεων ολόκληρου του σώματος χωρίς σαφή σκοπό ή έργο. Ακόμη και μέσω της αισθητικοκινητικής περιπλάνησης, τα βρέφη παρουσίασαν αύξηση των συντονισμένων κινήσεων ολόκληρου του σώματος και των προληπτικών κινήσεων. Οι κινήσεις που εκτελούσε η ομάδα των βρεφών παρουσίαζαν πιο κοινά μοτίβα και διαδοχικές κινήσεις, σε σύγκριση με τις τυχαίες κινήσεις της ομάδας των νεογέννητων. Στη συνέχεια, η Kanazawa θέλει να εξετάσει πώς η αισθητικοκινητική περιπλάνηση επηρεάζει την μετέπειτα ανάπτυξη, όπως το περπάτημα και το άπλωμα, μαζί με πιο σύνθετες συμπεριφορές και ανώτερες γνωστικές λειτουργίες. “Το αρχικό μου υπόβαθρο είναι στην αποκατάσταση βρεφών. Ο μεγάλος μου στόχος μέσω της έρευνάς μου είναι να κατανοήσω τους υποκείμενους μηχανισμούς της πρώιμης κινητικής ανάπτυξης και να βρω γνώσεις που θα βοηθήσουν στην προώθηση της ανάπτυξης του μωρού”. Η εργασία δημοσιεύεται στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Πόσο συχνά ονειρεύονται τα μωρά και τι βλέπουν;

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα βρεφικά αντανακλαστικά;

Πώς η βρεφική κατευθυνόμενη ομιλία διαμορφώνει την ανάπτυξη του παιδιού σας

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Πώς η καλή στοματική υγιεινή συνδέεται με τον καρκίνο;

Στοματική υγεία: Η έρευνα υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της στοματικής υγείας στο ταξίδι των ασθενών με HNSCC, προσφέροντας μια νέα διάσταση στην επιδίωξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων και ποσοστών επιβίωσης για αυτήν την προκλητική πάθηση.

Πώς θα βοηθήσετε στη φροντίδα των ατόμων με άνοια;

Άνοια: Να θυμάστε ότι η φροντίδα της άνοιας είναι ένα ταξίδι που απαιτεί συνεχή προσαρμογή και ευελιξία. Κάθε άτομο με άνοια είναι μοναδικό και οι ανάγκες και οι συμπεριφορές του μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.