Η αποδοτική επικοινωνία μεταξύ των γιατρών και ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση ήταν το θέμα που εστίασαν σε επιστημονική συνάντηση που διοργανώθηκε από την επιτροπή με την επωνυμία “Navigating MS”.

Στις 7-8 Ιουνίου 2016, στο Λονδίνο, η ΠΟΑμΣΚΠ εκπροσωπήθηκε στην επιστημονική συνάντηση που διοργανώθηκε από την επιτροπή με την επωνυμία “Navigating MS”, με θέμα «Βελτιστοποίηση της διαχείρισης της Πολλαπλής Σκλήρυνσης στο εξελισσόμενο τοπίο οφέλους-κινδύνου», από την Σύμβουλο Διεθνών Σχέσεων κα Αλίκη Βρυεννίου.

Της Αρετής Διαμάντη 

Από την Ελλάδα συμμετείχε και ο Διευθυντής της Β’ Νευρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, Καθηγητής κ. Νίκος Γρηγοριάδης. Σε αυτήν τη συνάντηση συμμετείχαν πάνω από 30 σχετιζόμενοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την ΠΣ, ήτοι επαγγελματίες υγείας,νευρολόγοι, ασθενείς και συνήγοροι από χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ.

Η συζήτηση εστιάστηκε στον τρόπο για να υπάρξει αποδοτική επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών στην από κοινού λήψη αποφάσεων στα θέματα θεραπείας των ασθενών με ΠΣ. Με δεδομένο ότι οι νέες θεραπείες για την ΠΣ έχουν οφέλη αλλά ενέχουν και κινδύνους, το ζητούμενο είναι πως οι επαγγελματίες υγείας θα δίνουν τη σωστή πληροφόρηση στον ασθενή ώστε να συνδιαμορφώνουν και να συναποφασίζουν το σχήμα θεραπείας που θα ακολουθηθεί. Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε, οι συμμετέχοντες κατέθεσαν την εμπειρία τους από τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να εμφανίζει η σχέση ασθενούς-ιατρού βάσει των πολιτισμικών χαρακτηριστικών κάθε λαού.

Αναγνωρίστηκε ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική συνεργασία τους σε όλα τα στάδια: διάγνωση, παρακολούθηση, θεραπεία. Κρίθηκε ωστόσο αναγκαία η εξεύρεση μεθόδων που θα μπορούσαν να προταθούν στους επαγγελματίες υγείας όλων των χωρών, ώστε η επιτυχία της επικοινωνίας με τους ασθενείς τους να είναι κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη, ανεξάρτητα από την προσωπική ικανότητα του καθενός να βρίσκει τους κατάλληλους χειρισμούς. Ένας συνδυασμός επικαιροποιημένης γνώσης σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με 1 την ΠΣ, σε συνδυασμό με την αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών των ασθενών αλλά και του περιβάλλοντός τους, θα μπορούσε να δράσει καταλυτικά σε επιτυχή επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ανάγκη εξατομικευμένης αντιμετώπισης της ΠΣ είναι πολύ καλά αναγνωρισμένη στην επιστημονική κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής στέκεται ως ενεργός συνομιλητής απέναντι στον επαγγελματία υγείας και όχι ως παθητικός δέκτης των απόψεων του τελευταίου. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι ιατροί θα πρέπει να βοηθούν τους ασθενείς και να τους ενθαρρύνουν να έχουν αυτόν τον ενεργητικό ρόλο, πάντοτε όμως σε ρεαλιστικές βάσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός φαρμακευτικών σκευασμάτων για τον έλεγχο της ενεργότητας της νόσου δημιουργεί ελπίδα αλλά και νέα δεδομένα ως προς την ασφάλεια της χρήσης τους. Η ορθολογιστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη χρήση τους, αλλά και ο καθορισμός των στόχων της θεραπείας με ρεαλισμό, σε κάθε ασθενή ξεχωριστά, είναι απαραίτητα σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. Η εμπέδωση αυτής της αλήθειας και από μεριάς του ασθενούς είναι καθοριστικής σημασίας.

Το επόμενο βήμα από τη συνάντηση αυτή, είναι να κωδικοποιηθούν οι απόψεις των συμμετεχόντων στη συνάντηση, και να γραφεί μία ανασκόπιση ως ένα πρώτο βήμα στην έρευνα που ανοίγεται: την αποτελεσματικότερη διαχείρηση των προβλημάτων της ΠΣ. Ο κεντρικός πυρήνας ενός τέτοιου επιτεύγματος βρίσκεται στη σχέση μεταξύ επαγγελματιών υγείας και πασχόντων. Σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια που εγκαινίασε ο φορέας «Navigating MS» σε αυτήν την πρώτη συνάντηση στο Λονδίνο, η συμμετοχή της Πατρίδας μας ήταν και θα είναι ενεργής και καθοριστική.

ΓΡΑΨΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

Please enter your comment!
Please enter your name here