Τεχνολογία

Τεχνολογία: Οι νέες τεχνολογίες της ιατρικής συμβάλλουν στην διατήρηση της υγείας

Τεχνολογία: Οι νέες τεχνολογίες της ιατρικής συμβάλλουν στην διατήρηση της υγείας

Τεχνολογία: Η τεχνολογία φορητών συσκευών έχει γίνει ολοένα και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια και έχει τεράστιες δυνατότητες στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης.

Η τεχνολογία μεταμορφώνει γρήγορα τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης και το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης φαίνεται όλο και πιο ψηφιακό. Από την τηλεϊατρική στις φορητές συσκευές έως την τεχνητή νοημοσύνη (AI), η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα των ασθενών και μειώνοντας το κόστος. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε πώς η τεχνολογία αλλάζει το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης.

Τηλεϊατρική

Η τηλεϊατρική αναφέρεται στη χρήση τεχνολογίας για την παροχή ιατρικής περίθαλψης σε ασθενείς εξ αποστάσεως. Αλλάζει το παιχνίδι στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, ειδικά όπου οι ασθενείς έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικές εγκαταστάσεις. Μέσω της τηλεϊατρικής, οι ασθενείς μπορούν να λαμβάνουν ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις και θεραπεία από την άνεση του σπιτιού τους χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές, τηλεδιάσκεψη ή άλλα εργαλεία εικονικής επικοινωνίας.

Η τηλεϊατρική έχει αποδειχθεί ευεργετική κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όπου οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης τη χρησιμοποιούν για να παρέχουν φροντίδα ασθενών χωρίς να διακινδυνεύουν την έκθεση στον ιό. Η τηλεϊατρική έχει επίσης κάνει την υγειονομική περίθαλψη πιο προσιτή σε ασθενείς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε όσους είναι πολύ άρρωστοι για να ταξιδέψουν.

Wearable Technology

Η τεχνολογία φορητών συσκευών έχει γίνει ολοένα και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια και έχει τεράστιες δυνατότητες στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Οι φορητές συσκευές όπως έξυπνα ρολόγια, ιχνηλάτες φυσικής κατάστασης και άλλες συσκευές παρακολούθησης της υγείας μπορούν να παρακολουθούν τα ζωτικά σημεία ενός ασθενούς και να παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν τους γιατρούς να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν έγκαιρα διάφορες ιατρικές καταστάσεις, βελτιώνοντας έτσι τα αποτελέσματα των ασθενών.

Η τεχνολογία Wearable ενθαρρύνει επίσης τους ασθενείς να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην υγειονομική τους περίθαλψη παρακολουθώντας τις καθημερινές τους δραστηριότητες, όπως τα πρότυπα ύπνου, τις ρουτίνες άσκησης και τις διατροφικές συνήθειες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους για να βελτιώσουν την υγεία και την ευημερία τους.

Ηλεκτρονικά Μητρώα Υγείας (ΗΜΥ)

Τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (EHRs) φέρνουν επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και μοιράζονται πληροφορίες ασθενών. Το EHR είναι ψηφιακές εκδόσεις των ιατρικών αρχείων ασθενών που τηρούνται και έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα υπολογιστή. Η χρήση της μετανάστευσης ΗΜΥ αλλάζει το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης με διάφορους τρόπους.

Το EHR επιτρέπει στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να έχουν πρόσβαση στα αρχεία ασθενών γρήγορα και εύκολα, γεγονός που οδηγεί σε βελτιωμένη φροντίδα των ασθενών και καλύτερα κλινικά αποτελέσματα. Δεύτερον, η ΗΜΥ μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των ιατρικών λαθών και στην αύξηση της ασφάλειας των ασθενών διασφαλίζοντας ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης έχουν ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες για τους ασθενείς. Τρίτον, τα EHR επιτρέπουν καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, η οποία οδηγεί σε πιο αποτελεσματική και αποτελεσματική περίθαλψη.

Η ΗΜΥ μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης εξαλείφοντας την ανάγκη για έντυπα αρχεία και μειώνοντας τον χρόνο που αφιερώνεται σε διοικητικές εργασίες. Συνολικά, η χρήση των ΗΜΥ μεταμορφώνει τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης και βελτιώνει την ποιότητα της περίθαλψης για τους ασθενείς.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η μηχανική μάθηση (ML) φέρνουν επανάσταση στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης αναλύοντας τεράστιες ποσότητες δεδομένων για την παροχή πληροφοριών που μπορούν να βελτιώσουν τη φροντίδα των ασθενών. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ML μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό μοτίβων στα δεδομένα ασθενών που μπορεί να παραλείψουν οι γιατροί, οδηγώντας σε έγκαιρη διάγνωση και πιο αποτελεσματική θεραπεία.

Τα chatbot που λειτουργούν με AI χρησιμοποιούνται επίσης για να παρέχουν στους ασθενείς εξατομικευμένες συμβουλές και υποστήριξη υγειονομικής περίθαλψης. Αυτά τα chatbots μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να παρέχουν πληροφορίες και ακόμη και να ταξινομήσουν τους ασθενείς στο κατάλληλο επίπεδο φροντίδας.

Τρισδιάστατη εκτύπωση

Η τρισδιάστατη εκτύπωση μεταμορφώνει τη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης επιτρέποντας τη δημιουργία εξατομικευμένων ιατρικών συσκευών και εμφυτευμάτων, ανατομικών μοντέλων για χειρουργικό σχεδιασμό, ακόμη και ανθρώπινου ιστού και οργάνων για μεταμόσχευση. Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην υγειονομική περίθαλψη είναι η δυνατότητα παραγωγής εξατομικευμένων ιατρικών λύσεων προσαρμοσμένων στη μοναδική ανατομία και τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Για παράδειγμα, τα προσθετικά μπορούν πλέον να προσαρμοστούν και να εκτυπωθούν, μειώνοντας σημαντικά το κόστος και τους χρόνους παράδοσης. Οι χειρουργοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τρισδιάστατα εκτυπωμένα μοντέλα για να οπτικοποιήσουν καλύτερα πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο σφαλμάτων και επιπλοκών. Επιπλέον, η τρισδιάστατη εκτύπωση διευκολύνει τη δημιουργία πολύπλοκων ικριωμάτων για τη μηχανική ιστών και την αναγεννητική ιατρική, φέρνοντας δυνητικά επανάσταση στον τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι η δυνατότητα ταχείας πρωτότυπης και επανάληψης ιατρικών συσκευών και εμφυτευμάτων, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος ανάπτυξης. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να προοδεύει, έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης, καθιστώντας την πιο αποτελεσματική, αποτελεσματική και εξατομικευμένη.

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

AI: 5 τρόποι με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τις μεταμοσχεύσεις οργάνων

Μπορούν τα social media να προκαλέσουν διατροφικές διαταραχές;

Νέα αποτελεσματική τεχνική για την επιλογή του φύλου του μωρού

Το rebate και το clawback στραγγαλίζουν εργαστηριακούς ιατρούς και παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων υγείας, αλλά και την πρόσβαση των ασθενών στην ιατρική καινοτομία για περίπου 10 χρόνια τώρα.

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Ρομποτικές ιατρικές παρεμβάσεις και πώς βοηθούν ασθενείς που χρειάζονται χειρουργείο

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ρομποτική χειρουργική τείνουν επίσης να βιώνουν λιγότερο πόνο και ταχύτερη ανάρρωση σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ανοιχτές επεμβάσεις.

Τα smartphones παρέχουν βολικές τοξικολογικές δοκιμές

Η ανάπτυξη νέων εργαλείων για τη διενέργεια τοξικο-επιδημιολογικών μελετών είναι ζωτικής σημασίας και ο εντοπισμός των ουσιών που καταναλώνονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να βοηθήσει τις ιατρικές ομάδες να διαχειριστούν πιθανή τοξίκωση.

Νέα μελέτη προωθεί την κατανόηση της αναγέννησης των πνευμόνων

Το νέο μοντέλο θα βοηθήσει τους ερευνητές πνευμονικών παθήσεων να εμβαθύνουν στην κατανόησή τους για την αναγέννηση των πνευμόνων, ειδικά μετά από μόλυνση ή έκθεση σε τοξίνες, καθώς και ασθένειες του κυψελιδικού επιθηλίου.

Γιατί οι ασθενείς φέρνουν τις δικές τους συσκευές σε κλινικές δοκιμές;

Η τεχνολογία έχει προχωρήσει την τελευταία δεκαετία και οι ασθενείς μπορούν να καταγράφουν, να παρακολουθούν και να αποθηκεύουν πολλά δεδομένα σχετικά με την υγεία τους στις έξυπνες συσκευές τους.

Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας υγείας στη φροντίδα ηλικιωμένων

Η τεχνολογία υγείας στη φροντίδα ηλικιωμένων προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας την ασφάλεια, ενισχύοντας την επικοινωνία και αυξάνοντας τη συνολική ευημερία για τους ηλικιωμένους.

Η υγεία των πνευμόνων στη σύγχρονη υγειονομική περίθαλψη

Με τις αυξανόμενες προκλήσεις που δημιουργούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες και επιλογές τρόπου ζωής, μια προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της υγείας των πνευμόνων είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.