Παιδιά

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην τάξη στη διαχείριση παιδιού με ΔΕΠΥ

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην τάξη στη διαχείριση παιδιού με ΔΕΠΥ

Για τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να δώσει έμφαση σε δύο βασικούς άξονες: στον μαθητή και στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής: Πριν τον σχεδιασμό οποιουδήποτε προγράμματος παρέμβασης, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός, αλλά και όλη η σχολική μονάδα, να ενημερωθεί για το τι είναι η ΔΕΠΥ, ποιες είναι οι παράμετροί της, πώς επηρεάζει τη συμπεριφορά και τον τρόπο μάθησης του παιδιού, ποιες είναι οι ανησυχητικές συμπεριφορές, ποια η συχνότητα εμφάνισής τους και τι τις πυροδοτεί.

ΔΕΠΥ και σχολική τάξη

Όταν ο εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι οι μαθητές του αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες λόγω ΔΕΠΥ, θα αποφύγει να αποδώσει τις συμπεριφορές τους σε λάθος αιτίες και επιπλέον θα είναι σε θέση να σχεδιάσει το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης.

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει πάντα κατά νου ότι η ΔΕΠΥ δεν είναι η δικαιολογία της συμπεριφοράς αλλά η αιτία της. Αυτή η διαταραχή δεν οφείλεται σε έλλειψη δεξιοτήτων ή ικανοτήτων. Το παιδί με ΔΕΠΥ γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, αλλά δεν είναι σε θέση να το εφαρμόσει.

Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται επίσης να θυμάται ότι κάποια από τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ μπορεί να υποχωρήσουν, αλλά δε θα εξαφανιστούν, εφόσον πρόκειται για μια διά βίου κατάσταση. Εκτός από τη διαχείριση των βασικών συμπτωμάτων της διαταραχής, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει στόχο και την ελαχιστοποίηση των δευτερογενών συνεπειών της, όπως είναι η ακαδημαϊκή αποτυχία, η απόσυρση, η κοινωνική απομόνωση του παιδιού κ.λπ.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να παρέχει στον μαθητή με ΔΕΠΥ μια καθημερινή ρουτίνα στο πρόγραμμά του, να τον διευκολύνει στο ακαδημαϊκό του έργο και να του προσφέρει περισσότερη δομή και συχνότερη ενίσχυση.

Οι πεποιθήσεις, οι στάσεις και οι αντιλήψεις του εκπαιδευτικού αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενήμερος όχι μόνο για τη φύση της διαταραχής, αλλά να γνωρίζει επίσης τα κατάλληλα προγράμματα διαχείρισης της συμπεριφοράς των μαθητών με ΔΕΠΥ.

Το κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων είναι να αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός τη ΔΕΠΥ ως μια ευκαιρία – πρόκληση για τη δοκιμή νέων μοντέλων διδασκαλίας και νέων τρόπων προσέγγισης της εκπαιδευτικής πράξης.

Συμπεριφορές που υποδηλώνουν ΔΕΠΥ

Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές που εκδηλώνει συνήθως ένας μαθητής με ΔΕΠΥ μέσα στη σχολική τάξη, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να εντοπίσει και να αναγνωρίσει τη διαταραχή.

Πιο αναλυτικά, ο μαθητής με ΔΕΠΥ:

 • Μιλάει-φλυαρεί πολύ.
 • Δεν περιμένει τη σειρά του.
 • Ενοχλεί τους διπλανούς του συμμαθητές.
 • Διακόπτει τους άλλους, απαντά χωρίς να ερωτηθεί ή προτού ολοκληρωθεί η ερώτηση.
 • Σηκώνεται πολύ συχνά από τη θέση του ή στριφογυρίζει συνεχώς στο κάθισμά του.
 • Χάνει τα προσωπικά του αντικείμενα.
 • Δε σημειώνει τις εργασίες για την επόμενη μέρα ή ξεχνά να τις κάνει.
 • Αποφεύγει τις απαιτητικές εργασίες.
 • Οι εργασίες του είναι ανοργάνωτες και δυσκολεύεται να τις ολοκληρώσει.
 • Κάνει λάθη απροσεξίας.
 • Ονειροπολεί-αφαιρείται πολύ συχνά.
 • Μοιάζει να μην κατανοεί όλες τις οδηγίες ή δε δίνει προσοχή στις λεπτομέρειες.
 • Απαιτείται προσπάθεια για την προσέλκυση της προσοχής του.
 • Αρχίζει και τελειώνει τις εργασίες τελευταίος.
 • Δυσκολεύεται να συνεργαστεί με τους συμμαθητές του και να συμμετάσχει σε ομαδικά παιχνίδια.
 • Τρέχει συνεχώς στα διαλείμματα, σκαρφαλώνει και είναι επιρρεπής σε ατυχήματα.

Ας σημειωθεί ότι ο μαθητής δεν είναι απαραίτητο  να εκδηλώνει όλα τα παραπάνω συμπτώματα, αφού η συμπτωματολογία εξαρτάται από τον υποτύπο της διαταραχής. Η ικανότητα του εκπαιδευτικού να εντοπίσει μαθητές με ΔΕΠΥ θα επιτρέψει την έγκαιρη και ορθή διάγνωση.

Διαχείριση ΔΕΠΥ από εκπαιδευτικούς

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες για τη σχολική ζωή του μαθητή μέσω της παρατήρησης. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ημερολόγιο αναστοχασμού: πρόκειται για ένα φυσικό ή ηλεκτρονικό μέσο καταγραφής των σημαντικών γεγονότων που αφορούν τον μαθητή με ΔΕΠΥ. Σε αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να καταγράψει σκέψεις, ιδέες και γνώμες, τις οποίες θα μελετήσει και θα επεξεργαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο με πιο διεισδυτικό και κριτικό τρόπο.

Με αυτό τον τρόπο οι υποθέσεις και οι αντιλήψεις του δεν επηρεάζονται από τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής. Επιπροσθέτως οι σημειώσεις του θα αποτελέσουν σημαντική πηγή πληροφοριών για τους γονείς και όλους τους ειδικούς που εμπλέκονται στα προγράμματα παρέμβασης για το παιδί. Αυτό το εργαλείο καταγραφής όμως απαιτεί συνέπεια από την πλευρά του εκπαιδευτικού.

Για τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να δώσει έμφαση σε δύο βασικούς άξονες: στον μαθητή και στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Σε ό,τι αφορά τον μαθητή, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να λάβει υπόψη του τρεις επιμέρους διαστάσεις: την ετοιμότητά του, ή αλλιώς το επίπεδο επίδοσης, τα ενδιαφέροντά του και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μαθαίνει.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα, πρέπει και πάλι να δώσει έμφαση σε τρεις επιμέρους διαστάσεις: στο περιεχόμενο (τι διδάσκω και τον τρόπο πρόσβασης στο τι διδάσκω), στην επεξεργασία του περιεχομένου και στο τελικό προϊόν (επιλογή ποικίλων τρόπων αξιολόγησης και παρουσίασης του τελικού προϊόντος).

Πριν το σχεδιασμό ενός προγράμματος παρέμβασης, ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να καταγράψει τόσο τα δυνατά σημεία όσο και τις μαθησιακές αδυναμίες και τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές του μαθητή.

Σχέδιο παρέμβασης ΔΕΠΥ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θα είναι σε θέση να σχεδιάσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο παρέμβασης για το παιδί με ΔΕΠΥ ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Καθορισμός συμπεριφοράς στόχου
 • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης
 • Παρακολούθηση – αξιολόγηση της προόδου και της παρέμβασης

Η στοχοθεσία πρέπει να είναι εξατομικευμένη και να λαμβάνει υπόψη το μαθησιακό προφίλ συμπεριφοράς του μαθητή. Οι στόχοι είναι απαραίτητο να εστιάζουν στην απάλειψη όλων αυτών που εμποδίζουν την ακαδημαϊκή επίδοση του μαθητή και την κοινωνική του ανάπτυξη. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία, να μην αφορά μόνο το τελικό προϊόν και να μην εστιάζει αποκλειστικά στις αδυναμίες του μαθητή.

Καλό είναι να εφαρμόζεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όπως με αυτοξιολογήσεις του μαθητή και με άτυπες αξιολογήσεις της συμπεριφοράς. Επίσης, η αξιολόγηση δεν πρέπει να εστιάζει στο αποτέλεσμα, αλλά να επεκτείνεται και στη διαδικασία την οποία ακολούθησε ο μαθητής.

Τόσο ο καθορισμός των στόχων, οι τομείς και οι τεχνικές παρέμβασης, όσο και τα αξιολογητικά μέσα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα στο Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ).

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Βίαιες συμπεριφορές ανά ηλικία

Είκοσι τρόποι για να δαμάσετε τα υπερκινητικά παιδιά

Γιατί τα μικρά αγόρια εξελίσσονται σε αδύναμους άντρες;

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας: συμπτώματα και αντιμετώπιση

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Πέντε συμβουλές για την αγορά παιδικών παιχνιδιών που υποστηρίζουν την υγιή ανάπτυξη

Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα παραδοσιακά παιχνίδια παρέχουν καλύτερες αλληλεπιδράσεις και εμπειρίες από τα τεχνολογικά παιχνίδια. Όταν αγοράζετε ένα παιχνίδι, σκεφτείτε τις εμπειρίες που θέλετε να έχει το μωρό της ζωής σας, σκεφτείτε ευρέως τους στόχους ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού, προσπαθήστε να παρέχετε ευκαιρίες για αλληλεπιδράσεις υψηλής ποιότητας και θυμηθείτε να διασκεδάζετε.

"Μωροπροστασία" του σπιτιού σας - Οδηγός νέου γονέα

Οι σκάλες αποτελούν απειλή για τα μωρά εξαιτίας της αδυναμίας τους να κατανοήσουν τον κίνδυνο, καθώς και της έλλειψης σταθερότητας και συντονισμού τους. Τα μωρά δεν είναι σε θέση να περιηγηθούν μόνα τους στις σκάλες- ως εκ τούτου, οι σκάλες πρέπει να φράσσονται με μια πύλη στην κορυφή και στο κάτω μέρος, σύμφωνα με το ‘Ασφαλή Παιδιά Παγκοσμίως’ (Safe Kids Worldwid). Υπάρχει μια ποικιλία από μορφές πύλης που είναι είτε προσωρινές είτε ημιμόνιμες.

Σχολικό οδοντιατρικό πρόγραμμα αποτρέπει το 80% των κοιλοτήτων με εφάπαξ, μη επεμβατική θεραπεία

Ενώ η περιορισμένη διαθεσιμότητα εκπαιδευμένων επαγγελματιών οδοντιάτρων μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις για τα προγράμματα στεγανοποίησης στα σχολεία, καθώς τα στεγανοποιητικά εφαρμόζονται από οδοντίατρο ή οδοντικό υγιεινολόγο, το SDF μπορεί να αποτελέσει μια ελκυστική εναλλακτική λύση, καθώς μπορεί επίσης να εφαρμοστεί από νοσηλευτές - ένα εργατικό δυναμικό που υπάρχει ήδη σε πολλά σχολεία.

Οι δομημένες σχολικές ημέρες μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά υγιή. Πώς μπορούμε να το διατηρήσουμε κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών;

Ο προγραμματισμός των διακοπών μπορεί να προέρχεται από διάφορους οργανισμούς, όπως αθλητικούς συλλόγους και συλλόγους δραστηριοτήτων, σχολεία, θρησκευτικές οργανώσεις, μουσεία και γκαλερί τέχνης, ομάδες ατόμων με αναπηρία, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα που προσφέρει επίσης κατασκηνώσεις.

Πώς συγκρίνονται οι βαθμολογίες μαθημάτων το 2021 με τις βαθμολογίες πριν από την πανδημία στις ΗΠΑ

Το EDsmart διερεύνησε πώς οι βαθμολογίες μαθημάτων προηγμένης τοποθέτησης AP το 2021 συγκρίθηκαν με τις βαθμολογίες το 2019, πριν από την πανδημία COVID-19, για τις 10 πιο δημοφιλείς εξετάσεις χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Συμβούλιο του Κολεγίου.

10 κορυφαίες απειλές για την παιδική ηλικία που θέτουν σε κίνδυνο 8 εκατομμύρια παιδιά στον Καναδά.

Για την αποκατάσταση αυτών των ζητημάτων, η Όστιν επιδιώκει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Επιτρόπου για τα παιδιά και τη νεολαία, ο οποίος θα είναι αφοσιωμένος στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και τη δημιουργία διαφάνειας και λογοδοσίας για τις ομοσπονδιακές δαπάνες που σχετίζονται με τα παιδιά και τη νεολαία, με τη δημοσίευση ενός προϋπολογισμού για τα παιδιά.

Τα σνακ μεγάλου μεγέθους τροφοδοτούν το κύμα παιδικής παχυσαρκίας στις Η.Π.Α.

«Δεν ξέρουμε πραγματικά ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, αν και σίγουρα υπάρχει ανησυχία ότι σε 20 χρόνια θα δούμε αυτό το τεράστιο μπαλόνι χρόνιας ασθένειας το οποίο θα κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια στα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης».