Αυτά είναι φάρμακα που παίρνουμε συνήθως  χωρίς συνταγή όσο και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα  που μπορεί να έχουν την ακούσια παρενέργεια της αύξησης της αρτηριακής πίεσης και θα μπορούσαν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία της καρδιάς μας , μια εσωτερική ιατρική κάτοικος  .

Αλλαγή τρόπου ζωής

  • Όσο νωρίτερα οι γιατροί εντοπίζουν άτομα που διατρέχουν κίνδυνο υπέρτασης, τόσο περισσότερες  αλλαγές στον τρόπο ζωής τους μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση της υπέρτασης.

Υψηλό το ποσοστό ατόμων με υπέρταση

  • Οι μισοί ενήλικες λαμβάνουν φάρμακα που αυξάνουν την αρτηριακή τους πίεση. Η μελέτη αξιολόγησε τα δεδομένα για την υγεία 27.599 ατόμων που συμμετείχαν στην Εθνική Έρευνα Εξετάσεων Υγείας και Διατροφής μεταξύ 2009 και 2018.Περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες στη μελέτη,  είχαν υπέρταση.
  • Οι ερευνητές εντόπισαν φάρμακα που πήραν που σχετίζονται με υψηλή αρτηριακή πίεση, όπως ΜΣΑΦ, στεροειδή, αντισυλληπτικά χάπια και αντιψυχωσικά.
  • Σχεδόν το 19% χρησιμοποίησε ένα ή περισσότερα φάρμακα για την αύξηση της αρτηριακής πίεσης και το 4% χρησιμοποίησε πολλά φάρμακα που συνδέονται με την υψηλότερη αρτηριακή πίεση.

Τι έδειξαν τα ευρύματα

  • Τα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι η διακοπή της χρήσης ενός από αυτά τα φάρμακα θα μπορούσε να βελτιώσει τα ποσοστά αρτηριακής πίεσης κατά 4,8%. Πώς ορισμένα φάρμακα επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση.

Φάρμακα που αυξάνουν την πίεση

  • Πολλοί τύποι φαρμάκων μπορούν να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση. Τα ΜΣΑΦ, τα στεροειδή, τα στοματικά αντισυλληπτικά και τα αντιψυχωσικά έχουν σαφή συσχέτιση με την αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορούν να κάνουν τους ασθενείς να συγκρατούν λίγο υγρό, κάτι που θα οδηγήσει σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Ακολουθεί βίντεο για το τι είναι η αρτηριακή πίεση και πως επηρεάζει