Greek English French German Italian
fue1.jpg
Pin It
Η μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE (Follicular Unit Extraction) γίνεται ανώδυνη και αποτελεσματική αποκαθιστώντας με φυσικό τρόπο τα χαμένα μαλλιά.

Για την τεχνική FUE μιλά στο www.Life2day.gr ο γιατρός κ. Χρήστος Χρηστάκης -Επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής μεταμόσχευσης μαλλιών Bergmann Kord.

Μπορείτε να μας εξηγήσετε, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της τεχνικής μεταμόσχευσης μαλλιών FUE;

Η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE αποτελεί την πλέον σύγχρονη τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών και πραγματοποιείται με μεμονωμένη εξαγωγή τριχοθυλακίων από τη Ζώνη Σταθερής Τριχοφυΐας (πίσω και πλάγιο τμήμα της κεφαλής) και μεταφύτευση αυτών στη λήπτρια περιοχή της αραίωσης. Η FUE κατ΄ουσίαν αναπαράγει τον φυσικό τρόπο έκφυσης των μαλλιών. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής της μεθόδου FUE στη BERGMANN KORD είναι τα εξής:


1. Ανώδυνη επέμβαση: με την εξελιγμένη μορφή της μεθόδου και το αυστηρό πρωτόκολλο εφαρμογής της, η μεταμόσχευση μαλλιών είναι εντελώς ανώδυνη.
2. Ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία (πιθανή όχληση αντιμετωπίζεται με κοινά παυσίπονα).
3. Για να είναι η μεταμόσχευση μαλλιών απόλυτα εξατομικευμένη σε κάθε άτομο, οι γιατροί μεταμόσχευσης μαλλιών της BERGMANN KORD σχεδιάζουν το ειδικό Εξατομικευμένο Πλάνο Μεταμόσχευσης Μαλλιών (PHTP) για κάθε ενδιαφερόμενο, βάσει του οποίου συνυπολογίζονται όλες οι επιμέρους παράμετροι και τα χαρακτηριστικά του ενδιαφερόμενου, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό μιας μεταμόσχευσης μαλλιών που θα είναι απόλυτα ταιριαστή στον ενδιαφερόμενο.
4. Απουσία μετεγχειρητικού οιδήματος: Παλαιότερα, ένα ποσοστό των ατόμων που υποβάλλονταν σε μεταμόσχευση μαλλιών παρουσίαζε μετεγχειρητικά προσωρινό μετωπιαίο οίδημα, πλέον όμως, με το πρωτόκολλο που εφαρμόζει η ιατρική ομάδα της BERGMANN KORD, το οίδημα εμφανίζεται σπανιότατα.

 

[caption id="attachment_41152" align="aligncenter" width="575"]Τεχνική FUE: ανώδυνος & αποτελεσματικός τρόπος μεταμόσχευσης μαλλιών Τεχνική FUE: ανώδυνος & αποτελεσματικός τρόπος μεταμόσχευσης μαλλιών''Bergmann Kord''[/caption]

Σε ποιές περιπτώσεις εφαρμόζουμε την τεχνική FUE;

  • Την τεχνική FUE την εφαρμόζουμε στις εξής περιπτώσεις:

  • Σε περιπτώσεις δότριας περιοχής αραιής ή περιορισμένης ελαστικότητας ή ιδιαίτερων δυσκολιών αποκατάστασης (για παράδειγμα δέρματα που τείνουν να αφήνουν ουλή)

  • Σε περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη διατήρηση μικρού μήκους μαλλιών

  • Σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της μεθόδου Strip

  • Σε περιπτώσεις λήψης μικρού αριθμού τριχοθυλακίων

  • Σε περιπτώσεις κάλυψης ουλών από ατυχήματα και για σχηματισμό φρυδιών


Από ποιους επιστήμονες πραγματοποιείται η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE;

Η επέμβαση της μεταμόσχευσης μαλλιών πραγματοποιείται από ιατρική ομάδα, που περιλαμβάνει τον επικεφαλής πλαστικό χειρουργό μεταμόσχευσης μαλλιών, 2 βοηθούς ιατρούς, ιατρό αναισθησιολόγο και 4 εξειδικευμένες νοσηλεύτριες. Απαιτείται επομένως η αρμονική συνεργασία και ο άψογος συντονισμός των μελών της ιατρικής ομάδας για να διεξαχθεί άρτια η διαδικασία της επέμβασης.

Μπορείτε να μας περιγράψετε τα στάδια της τεχνικής μεταμόσχευσης μαλλιών FUE;

Ο σχεδιασμός του πλάνου της επέμβασης πραγματοποιείται αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της προσωπικής διάγνωσης και του λεπτομερούς τριχολογικού ελέγχου Microscopic Hair & Scalp Analysis. Η ιατρική ομάδα μεταμόσχευσης μαλλιών της BERGMANN KORD αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες της δότριας περιοχής για προσφορά τριχοθυλακίων και παράλληλα φροντίζει για διατήρηση αποθέματος στην περίπτωση που προκύψουν μελλοντικές ανάγκες για επόμενη συνεδρία. Η εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης της τριχόπτωσης επομένως αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για τον σχεδιασμό του πλάνου της επέμβασης.


Στάδιο 1:
Έπειτα από την προετοιμασία του ενδιαφερόμενου από τη νοσηλευτική ομάδα, πραγματοποιείται από τον αναισθησιολόγο ιατρό η τοπική αναισθησία.
Στάδιο 2:
Ο επικεφαλής χειρουργός της FUE επιλέγει και λαμβάνει προσεκτικά ένα ένα τα τριχοθυλάκια από διάσπαρτα σημεία της δότριας περιοχής.
Στάδιο 3:

Ο επικεφαλής γιατρός της FUE δημιουργεί τις υποδοχές των τριχοθυλακίων στην λήπτρια περιοχή (η περιοχή στην οποία θα μεταμοσχευθούν τα τριχοθυλάκια). Για τη δημιουργία των υποδοχών τηρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αφορούν το μέγεθος αυτών και τις αποστάσεις μεταξύ τους (οι οπές είναι μικρές ώστε να μην διαταράξουν την ελαστικότητα και τη μικροκυκλοφορία της λήπτριας περιοχής, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις πρέπουσες προϋποθέσεις έκφυσης, θρέψης και ανάπτυξης των νέων τριχών. Επιπλέον δημιουργούνται στις προσήκουσες αποστάσεις μεταξύ τους–και πάντα εντός των πλαισίων του επιτρεπτού, ώστε να είναι οι κοντινότερες δυνατές που θα διασφαλίζουν μέγιστη πυκνότητα ανά cm2). Αυτή η προσεκτική και μελετημένη διάταξη των τριχοθυλακίων είναι πολύ σημαντική τόσο για τη φυσικότητα του αποτελέσματος, όσο και για την επίτευξη μέγιστης πυκνότητας. Παράλληλα, τα τριχοθυλάκια υπόκεινται στην απαραίτητη επεξεργασία ώστε να είναι κατάλληλα προς μεταφύτευση.

Στάδιο 4:

Το στάδιο της τοποθέτησης των τριχοθυλακίων είναι από τεχνικής άποψης το πιο απαιτητικό της διαδικασίας. Τα τριχοθυλάκια εμφυτεύονται στις υποδοχές της λήπτριας περιοχής μαζί με το συνεκτικό ιστό που τα περιβάλλει: όσα περιέχουν μία τρίχα τοποθετούνται κατά μήκος της μετωπιαίας γραμμής (hairline) - σχηματίζοντας εσοχές και προεξοχές όπως ακριβώς και στη φυσική έκφυση-ενώ τριχοθυλάκια με 2, 3 ή 4 τρίχες καλύπτουν την περιοχή της αραίωσης όσο προχωρούμε προς το εσωτερικό του τριχωτού.

[caption id="attachment_41154" align="aligncenter" width="588"]Τεχνική FUE: ανώδυνος & αποτελεσματικός τρόπος μεταμόσχευσης μαλλιών Τεχνική FUE: ανώδυνος & αποτελεσματικός τρόπος μεταμόσχευσης μαλλιών''Bergmann Kord''[/caption]

Πόσο διαρκεί η επέμβαση της μεταμόσχευσης μαλλιών;

 Η επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών με την τεχνική FUE διαρκεί αρκετές ώρες λόγω της ιδιαίτερης διαδικασίας λήψης των τριχοθυλακίων. Ωστόσο ο χρόνος κυλά γρήγορα καθώς μπορείτε να βλέπετε τηλεόραση ή απλώς να χαλαρώνετε. Ενδιάμεσα της διαδικασίας πραγματοποιούνται και διαλείμματα, ενώ μετά το πέρας της επέμβασης επιστρέφετε στο σπίτι.

Τι πρέπει να προσέξει κάποιος μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών;


Ο επικεφαλής γιατρός της μεταμόσχευσης μαλλιών θα ελέγξει τη δότρια και τη λήπτρια περιοχή και αφού σας παράσχει προφορικώς και γραπτώς τις απαραίτητες μετεγχειρητικές οδηγίες, επιστρέφετε στο σπίτι. Η BERGMANN KORD σας εξασφαλίζει 24ωρη ιατρική μέριμνα αμέσως μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών.

Πότε μπορεί να γίνει επιστροφή στις συνήθεις δραστηριότητες;Μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών είστε σε θέση να επιστρέψετε στις δραστηριότητές σας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις -ανάλογα πάντα με το είδος του επαγγέλματος- που η επιστροφή στην εργασία πραγματοποιείται ακόμη και την επόμενη ημέρα της επέμβασης. Ο γιατρός ενημερώνει εξατομικευμένα και δίνει συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις ανάλογα με το επάγγελμα και τις δραστηριότητες κάθε ενδιαφερόμενου.

Πότε αναμένεται η ανάπτυξη των νέων μαλλιών;

Τα νέα μαλλιά αναπτύσσονται φυσιολογικά αμέσως μετά τη μεταφύτευσή τους και σε 3-5 μήνες αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία ολοκληρώνονται μετά τους 10 μήνες. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι συνήθως ένα σημαντικό ποσοστό (20%-80%) των μαλλιών της μεταμόσχευσης πέφτουν σταδιακά μετά την επέμβαση, φαινόμενο όμως που θεωρείται απολύτως φυσιολογικό δεδομένου ότι στη θέση τους μεγαλώνουν τα νέα μαλλιά. Τα μαλλιά της μεταμόσχευσης αναπτύσσονται όπως και τα υπόλοιπα μαλλιά και παραμένουν για πάντα. Λούζονται, κουρεύονται, χτενίζονται, επιδέχονται κάθε είδους κομμωτική διεργασία και δεν έχουν καμία διαφορά από τα υπόλοιπα μαλλιά.
Pin It

Cook name