Ψυχική Υγεία

Εμπειρία Κοινωνική: 7 τρόποι με τους οποίους το πείραγμα μπορεί να γίνει εκφοβισμός

Εμπειρία Κοινωνική: 7 τρόποι με τους οποίους το πείραγμα μπορεί να γίνει εκφοβισμός

Συνοψίζοντας, δεν είναι όλα τα πειράγματα κακά. Η συμμετοχή σε πειράγματα μπορεί να είναι μια κοινωνικά ικανοποιητική εμπειρία, αλλά μόνο όταν όλοι μοιράζονται την ίδια κατανόηση και τις ίδιες προσδοκίες για την αλληλεπίδραση. Η γραμμή μεταξύ πειράγματος και εκφοβισμού μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο να προσδιοριστεί, αλλά οι παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε πότε μπορεί να την ξεπερνάτε.

Εμπειρία Κοινωνική: Τα πειράγματα μπορεί να είναι μια κοινωνικά ικανοποιητική εμπειρία, αλλά μόνο όταν όλοι μοιράζονται την ίδια κατανόηση και τις ίδιες προσδοκίες για την αλληλεπίδραση. Πιθανότατα όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες ενός αστείου που παρατράβηξε. Όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα, η ανάλαφρη χρήση του χιούμορ και τα πειράγματα μπορούν να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ φίλων και να υποδηλώσουν την αποδοχή μέσα σε μια κοινωνική ομάδα. Σε ορισμένα επαγγελματικά πλαίσια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της συνοχής και της απόδοσης της ομάδας. Αλλά τα πειράγματα μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν τα όρια της αποδοχής, μετατρεπόμενα σε επιθετικότητα και εκφοβισμό.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι έφηβοι και οι φοιτητές κινδυνεύουν περισσότερο να βιώσουν εκφοβισμό και κοινωνικά επιθετική συμπεριφορά. Για να αποκτήσουν μια σαφέστερη προοπτική για αυτές τις συμπεριφορές, ερευνητές μίλησαν με εφήβους και φοιτητές για τις αντιλήψεις τους και την κατανόηση της διάκρισης μεταξύ αστεϊσμού και εκφοβισμού. Οι συμμετέχοντες και στις δύο ομάδες προσδιόρισαν επτά παράγοντες που επηρεάζουν το πότε το πείραμαγμα γίνεται εκφοβισμός.

7 τρόποι με τους οποίους τα πειράγματα μπορούν να γίνουν εκφοβισμός

  1. Θέμα

Οι εθελοντές σημείωσαν διάφορα θέματα που ήταν σαφώς προσβλητικά και εκτός ορίων όταν συμμετείχαν σε πειράγματα. Αυτά περιλάμβαναν: αναφορά σε μέλη της οικογένειας ενός άλλου ατόμου, σχόλια σχετικά με την εμφάνιση και τον αυτοτραυματισμό, σχόλια για κάποιον που έχει πεθάνει και χρήση προσβλητικής γλώσσας που θα μπορούσε να θεωρηθεί έγκλημα μίσους (όπως ομοφοβικές ή ρατσιστικές προσβολές).

  1. Κοινωνικό πλαίσιο και σχέσεις

Η έρευνα δείχνει ότι τα πειράγματα και ο τρόπος που ερμηνεύονται μπορεί να επηρεάζονται από το πλαίσιο. Τα πειράγματα είναι πιο πιθανό να εκλαμβάνονται θετικά όταν συμβαίνουν σε στενά συνδεδεμένες ομάδες ή μεταξύ ανθρώπων που έχουν κοινή αντίληψη των κοινωνικών και επικοινωνιακών ορίων.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι δεν μοιράζονται όλοι τις ίδιες αξίες, το ίδιο χιούμορ ή την ίδια επιθυμία για αστεϊσμό. Ακόμη και τα πειράγματα μεταξύ φίλων μπορεί να ξεπεράσουν τα όρια, ιδίως όταν το σχόλιο εκλαμβάνεται ως προσβλητικό. Όταν συμβαίνει αυτό, για να διατηρηθεί η φιλία, ο στόχος της συμπεριφοράς μπορεί να υποβαθμίσει τη σημασία ή να αποκρύψει την πραγματική του αντίδραση. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει στη διάλυση της φιλίας.

  1. Πρόθεση

Η κατανόηση της πρόθεσης της επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για να καθοριστεί αν τα πειράγματα έχουν ξεπεράσει τα όρια. Εκτός αν παρερμηνευθεί, τα πειράγματα που δεν είχαν σκοπό να προκαλέσουν βλάβη ή αναστάτωση είναι απίθανο να ξεπεράσουν τα όρια. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν σωματικές και λεκτικές ενδείξεις για να βοηθήσουν στην εκτίμηση της πρόθεσης των αστεϊσμών.

Στον διαδικτυακό κόσμο, η πρόθεση μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολο να προσδιοριστεί. Η έλλειψη κοινωνικών και μη λεκτικών ενδείξεων σημαίνει ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να μεταφερθούν μηνύματα. Για παράδειγμα, χωρίς τον τόνο της φωνής που θα βοηθήσει να φανεί αν ένα σχόλιο ήταν αστείο, ένα διφορούμενο σχόλιο μπορεί να ερμηνευτεί ως σκόπιμα επιζήμιο. Ως εκ τούτου, οι διαδικτυακές ανταλλαγές αστεϊσμών είναι πιο πιθανό να ερμηνευθούν ως διαδικτυακός εκφοβισμός.

  1. Μέγεθος κοινού

Το ακροατήριο είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη όταν κρίνεται αν τα πειράγματα έχουν ξεπεράσει τα όρια. Η ανταλλαγή αστεϊσμών με μεγαλύτερο ακροατήριο ξεπερνά τα όρια του αποδεκτού.

  1. Δημόσιο εναντίον ιδιωτικού πειράγματος

Όταν ο αστεϊσμός επεκτείνεται πέρα από τις ιδιωτικές ομάδες φιλίας σε δημόσιο κοινό, παραβιάζεται η προσδοκία ότι το πείραγμα είναι φιλικό. Όταν οι ιδιωτικές διαδικτυακές αναρτήσεις κοινοποιήθηκαν πέρα από το προοριζόμενο κοινό, οι στόχοι και οι μάρτυρες θεώρησαν ότι πρόκειται για ανάρμοστη συμπεριφορά, ιδίως αν στη συνέχεια εμπλέκονταν τρίτοι. Η συμπεριφορά που μπορεί να εκλαμβάνεται ως αστείο μεταξύ φίλων μπορεί να οδηγήσει σε αμηχανία και ζημία στη φήμη όταν κοινοποιείται σε ευρύτερο κοινό.

  1. Αντιδράσεις του δέκτη

Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ο δέκτης του πειράγματος μπορεί να επηρεάσει το πού βρίσκεται η γραμμή του αποδεκτού. Εάν οι δέκτες αντιδρούν θετικά, τότε ο αντίκτυπος των αστεϊσμών υποβαθμίζεται. Ωστόσο, εάν αναστατώνονται ή προσβάλλονται, η συμπεριφορά αυτή είναι πιο πιθανό να έχει ξεπεράσει τα όρια.

  1. Χρήση emoji

Τα διαδικτυακά emojis μας βοηθούν να εκφραζόμαστε και να σηματοδοτούμε την πρόθεση. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, η σημασία των emojis μπορεί να είναι διφορούμενη. Τα emojis μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να συγκαλύψουν πιθανές συμπεριφορές διαδικτυακού εκφοβισμού και αρνητικά επιδιωκόμενες συμπεριφορές.

Χρησιμοποιώντας emojis για να δηλώσουν χιούμορ, τα άτομα μπορεί να προσπαθούν να περάσουν συμπεριφορές ως αστεία που κανονικά θα θεωρούνταν εκφοβισμός. Φυσικά, η χρήση των emojis για να υποδηλώσουν αστεϊσμό εξαρτάται από την ικανότητα του κοινού να ερμηνεύει αυτά τα συνθήματα.

Συνοψίζοντας, δεν είναι όλα τα πειράγματα κακά. Η συμμετοχή σε πειράγματα μπορεί να είναι μια κοινωνικά ικανοποιητική εμπειρία, αλλά μόνο όταν όλοι μοιράζονται την ίδια κατανόηση και τις ίδιες προσδοκίες για την αλληλεπίδραση. Η γραμμή μεταξύ πειράγματος και εκφοβισμού μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο να προσδιοριστεί, αλλά οι παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε πότε μπορεί να την ξεπερνάτε.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Πότε περνά κανείς την λεπτή γραμμή της σεξουαλικής παρενόχλησης;

Βίαιες συμπεριφορές ανά ηλικία

Τι να κάνετε όταν πειράζουν το παιδί στο σχολείο

Όταν τα αδέρφια τσακώνονται…

Ο παιδικός εκφοβισμός συνδέεται με διατροφικές διαταραχές

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Η νέα παραλλαγή Όμικρον φέρνει κατάθλιψη και αίσθημα απόγνωσης σε όλους

Όμικρον ψυχική υγεία: Αν και τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού έδωσαν την υπόσχεση μιας ανάκαμψης, η παραλλαγή Όμικρον από την Μποτσουάνα επηρεάζει και πάλι ολόκληρο τον κόσμο σε σχέση με την ψυχική υγεία,

4 συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε την κατάθλιψη

Κατάθλιψη: Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τον εαυτό σας με την κατάθλιψη—εκτός από φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία—είναι να αναπτύξετε ισχυρή κοινωνική υποστήριξη. Για κάποιους, αυτό μπορεί να σημαίνει τη σφυρηλάτηση ισχυρότερων δεσμών με φίλους ή οικογένεια. Γνωρίζοντας ότι μπορείτε να βασιστείτε σε υποστηρικτικά αγαπημένα σας πρόσωπα που θα σας βοηθήσουν μπορεί να βοηθήσει πολύ στη βελτίωση της κατάθλιψής σας. 

Ο αντίκτυπος των γιορτών στην ψυχική μας υγεία

Ψυχική υγεία γιορτές: Οι διακοπές μπορεί να επιδεινώσουν την ψυχική ασθένεια των ανθρώπων λόγω πιθανής μοναξιάς και άγχους. Άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις ψυχικής υγείας, η περίοδος των γιορτών μπορεί να είναι μια μοναχική ή αγχωτική περίοδος, γεμάτη με άγχος ή/και κατάθλιψη.

Η έναρξη του κολεγίου εγκυμονεί αυξημένο άγχος και κατάθλιψη

Καναδάς κολέγιο κατάθλιψη: Περίπου το 32% των ερωτηθέντων είχε άγχος στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και το 27% είχε συμπτώματα κατάθλιψης. Έξι μήνες αργότερα, το 37% των μαθητών είχε συμπτώματα άγχους και το 33% παρουσίασε συμπτώματα κατάθλιψης.

Υπάρχει σχέση μεταξύ του διαβήτη και των ψυχιατρικών παθήσεων

Διαβήτης τύπου 2 και ψυχολογία: Οι επιστήμονες ερεύνησαν πρόσφατα τη σχέση μεταξύ διαβήτη και ψυχιατρικών παθήσεων. Διαπίστωσαν ότι τα άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές έχουν περισσότερες πιθανότητες από τον γενικό πληθυσμό να έχουν διαβήτη τύπου 2. Λένε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση των υποκείμενων μηχανισμών πίσω από τη σύνδεση. 

Συμβουλές αυτοβοήθειας για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης

Κατάθλιψη Αντιμετώπιση: Επηρεάζοντας όλες τις πτυχές της επαγγελματικής, κοινωνικής και προσωπικής σας ζωής, η κατάθλιψη μπορεί να έχει εξουθενωτικό αντίκτυπο στον τρόπο λειτουργίας σας σε καθημερινή βάση. Ευτυχώς, υπάρχουν μερικά αποδεδειγμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να ξεπεράσετε τα συμπτώματα και να συνεχίσετε να ζείτε μια υγιή, παραγωγική ζωή.

Πότε πρέπει να μιλήσουμε με το παιδί μας για την φυλή;

Γονείς παιδιά φυλή: Ήδη από την προσχολική ηλικία, τα παιδιά αρχίζουν να δείχνουν αυτό που ονομάζεται ευνοιοκρατία φυλετικής ομάδας. Ακριβώς επειδή δεν έχετε ακούσει το παιδί σας να λέει κάτι που θυμίζει προκατάληψη, δεν σημαίνει ότι αυτές οι στάσεις δεν διαμορφώνονται.

Τα γραπτά μηνύματα πηγή άγχους για όλους

Μηνύματα SMS άγχος: Διαπιστώθηκε ότι 1 στους 5 ανθρώπους αγωνίζεται να συμβαδίσει με τις απαντήσεις των μηνυμάτων και σχεδόν 1 στους 6 αγνοούν όλα τα μηνύματα επειδή αισθάνονται καταβεβλημένοι.