Ψυχική Υγεία

Διαταραχή Διαγωγής: Κλινική εικόνα και συννοσηρότητες

Διαταραχή Διαγωγής: Κλινική εικόνα και συννοσηρότητες

Τα συμπτώματα επιθετικότητας είναι πιο συχνά στα αγόρια, ενώ στα κορίτσια η αυθάδεια, η σεξουαλική ελευθερία, η εφηβική εγκυμοσύνη και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, είναι τα πιο συχνά συμπτώματα.

Διαταραχή Διαγωγής: Η Διαταραχή της Διαγωγής ανήκει στις «Διαταραχές της Συμπεριφοράς» και χαρακτηρίζεται από εναντιωματικές και αποκλίνουσες συμπεριφορές και αντικοινωνικές δραστηριότητες (ψέματα, κλοπές, φυγή από το σπίτι, σωματική βία κ.ά.), που επαναλαμβάνονται συστηματικά σε μεγάλο χρονικό διάστημα και παραβιάζουν τα βασικά δικαιώματα των άλλων ή τους κοινωνικούς κανόνες που έχουν τεθεί για κάθε στάδιο της ηλικίας και είναι πολύ πιο σοβαρή από τις συνήθεις αταξίες της ηλικίας.

Κλινική εικόνα της Διαταραχής της Διαγωγής

Ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, τα κλινικά χαρακτηριστικά ποικίλλουν. Έτσι, στην προσχολική ηλικία, κυρίαρχες είναι οι εκρήξεις θυμού, η ανυπακοή, το πείσμα, η διάσπαση προσοχής και η άσκοπη κινητική δραστηριότητα. Στη σχολική ηλικία, η λεκτική επιθετικότητα, η βίαιη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους και στα ζώα, οι έντονοι καυγάδες με τους ενήλικες και η καταστρατήγηση των σχολικών κανόνων όπως και οι κλοπές (συνήθως από το σπίτι), είναι βασικά χαρακτηριστικά της διαταραχής διαγωγής. Στην εφηβεία, οι απειλές, οι διενέξεις, οι εκφοβισμοί και η φυσική επιθετικότητα είναι πιο έντονα, ενώ στις κλοπές, στις απάτες, στα σκασιαρχεία και στους βανδαλισμούς προστίθεται και η χρήση τοξικών ουσιών. Τα συμπτώματα επιθετικότητας είναι πιο συχνά στα αγόρια, ενώ στα κορίτσια η αυθάδεια, η σεξουαλική ελευθερία, η εφηβική εγκυμοσύνη και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, είναι τα πιο συχνά συμπτώματα. Οι διαταραχές διαγωγής ξεκινούν στην παιδική ή την εφηβική ηλικία, με βασική ηλικία 9-14 ετών (Kessler et al., 2007), ενώ τα ποσοστά εμφάνισής τους στην εφηβική ηλικία είναι υψηλότερα σε σχέση με την παιδική (Merikangas, et al., 2010), με την μεγαλύτερη αύξησή τους μεταξύ των 11 και 13 χρόνων (Maugham, et al., 2004).

Το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό οικογενειακό επίπεδο (Hill, 2002), η διαμονή σε αστική περιοχή, αλλά και η διαμονή σε κάποιο ίδρυμα ή σε δομή αναδοχής φροντίδας (Schmid et al., 2008), φαίνονται να σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διαταραχή.

Συννοσηρότητα

Τα παιδιά με προβλήματα διαγωγής μπορεί να εμφανίσουν και μια σειρά από άλλες ψυχικές διαταραχές όπως ΔΕΠ-Υ, αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, χρήση ουσιών και μαθησιακές δυσκολίες.

Διαφορική διάγνωση

Εκτός όμως από τη συννοσηρότητα, απαραίτητη είναι η διαφορική διάκριση της διαταραχής της διαγωγής από τις μεμονωμένες παραπτωματικές πράξεις που δεν έχουν βαρύτητα και διάρκεια, μιας και τα όρια ανάμεσα στη φυσιολογική και παθολογική παιδική συμπεριφορά σχετικά με τον σεβασμό των κανόνων και των αντικοινωνικών πράξεων, δύσκολα καθορίζονται. Επιπλέον, διαφοροδιάγνωση πρέπει να υπάρξει και από νοσολογικές οντότητες όπως η μανία ή η σχιζοφρένεια, καθώς και από συμπεριφορές παραληρητικού τρόπου σκέψης και ψευδαισθήσεων, οι οποίες εντάσσονται στις ψυχωσικές διαταραχές. Επιπρόσθετα, παραπτωματικές πράξεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια διασχιστικών επεισοδίων όπως βρισιές, κλοπές, ακατάλληλες σεξουαλικές συμπεριφορές, επιθέσεις εναντίον άλλων προσώπων, που όμως αρνούνται να παραδεχτούν ή δεν θυμούνται τα παιδιά ή οι έφηβοι, πρέπει να διαχωριστούν από τη διάγνωση της διαταραχής της διαγωγής. Τέλος, ένας πλήρης νευρολογικός έλεγχος για αποκλεισμό πιθανής τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης, που μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική αστάθεια και μείωση της κριτικής ικανότητας και του ελέγχου των παρορμήσεων στο παιδί ή στον έφηβο, καλό θα ήταν να προηγηθεί πριν τεθεί η διάγνωση της διαταραχής της διαγωγής.

Αιτιοπαθογένεια Διαταραχής Διαγωγής

Η αιτιολογία της διαταραχής διαγωγής είναι πολυπαραγοντική και οφείλεται σε γενετική προδιάθεση, σε ορμονικούς παράγοντες, σε ιδιοσυστατικούς παράγοντες (δυσκολία η απορρυθμισμένη ιδιοσυγκρασία, έλλειψη ενσυναίσθησης και συναισθηματικής έκφρασης), χαμηλή νοητική νοημοσύνη και ακαδημαϊκή απόδοση, καθώς και διάφοροι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, (πρώιμο βίωμα της βίας, διαταραχές του δεσμού με τη μητέρα, ανυπαρξία σταθερού οικογενειακού περιβάλλοντος, έλλειψη ορίων κ.λπ.), παίζουν σημαντικό ρόλο στη γένεση και στην πορεία της διαταραχής αυτής.

Πρόγνωση

Παράγοντες κακής πρόγνωσης της διαταραχής έχουν χαρακτηριστεί η πρώιμη εμφάνισή της, η παρουσία περισσότερων συμπτωμάτων σε περισσότερα πλαίσια, (οικογένεια, σχολείο), καθώς και η γονεϊκή ψυχοπαθολογία, (αλκοολισμός, διαταραχές προσωπικότητας των γονέων).

Θεραπεία Διαταραχής Διαγωγής

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει, επίσης, να δοθεί σε μια συνδυασμένη θεραπευτική παρέμβαση στο παιδί, στους γονείς αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον του, που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η διαταραχή της διαγωγής στα παιδιά και στους εφήβους. Η συμβουλευτική γονέων που θα υποδεικνύει στους γονείς τρόπους αλληλεπίδρασης με τα παιδιά τους, με σκοπό την ενίσχυση των επιθυμητών συμπεριφορών -μέσα από επαίνους, ενθάρρυνση κ.λπ.- και την αποθάρρυνση των αντικοινωνικών ή επιθετικών συμπεριφορών, είναι αρκετά σημαντική θεραπευτική παρέμβαση.

Επιπλέον, η λειτουργική οικογενειακή θεραπεία (Functional Family Therapy), που στοχεύει στην αλλαγή της συμπεριφοράς μέσα από την εκπαίδευση όλων των μελών της οικογένειας στην επικοινωνία, έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι έχει θετικά αποτελέσματα στη μείωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των εφήβων. Η πολυσυστημική θεραπεία (Multisystemic Therapy), που απευθύνεται σε μια σειρά συστημάτων όπως η οικογένεια, οι συνομήλικοι, το σχολείο και η κοινότητα, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά του παιδιού, έχει επίσης αποδειχθεί αποτελεσματική σε αρκετές μελέτες. Τέλος, η φαρμακοθεραπεία σε υποκείμενη συννοσηρότητα, όταν χρησιμοποιείται με σύνεση, για σύντομα χρονικά διαστήματα, και με βάση τα ιδιαίτερα κλινικά ευρήματα, ενισχύει με τη σειρά της την αποτελεσματικότητα άλλων θεραπευτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της διαταραχής διαγωγής.3

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Οι επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στην ψυχική υγεία και στη χρήση ουσιών

Μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας;

Σημάδια που δείχνουν ψυχική διαταραχή

Σπάστε τα δεσμά του φόβου στη ζωή σας

Φοβία: Κανείς δεν ξυπνά το πρωί ελπίζοντας να φοβάται θανατηφόρα και ακανόνιστα κοινά αντικείμενα ή δραστηριότητες που φαινομενικά όλοι οι άλλοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα.

Όταν το στρες διαλύει τη σχέση

Οι στρεσογόνες περίοδοι τείνουν να συσχετίζονται με λιγότερο ελεύθερο χρόνο. Αν ένας από τους δύο περνά το μεγαλύτερο μέρος της μέρας του στη δουλειά με πολύ πίεση και προθεσμίες, μειώνεται αυτόματα ο κοινός χρόν

Έχεις κάψει τον εγκέφαλό σου από την υπερβολική σκέψη. Δες 3 τρόπους για να απαλλαγείς

Υπερβολική σκέψη: Τρεις χειροπιαστές συμβουλές για να το σταματήσεις. Υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ της σκέψης και της εμμονή σε μία κατάσταση. Η υπερβολική σκέψη είναι μια στρατηγική που εφαρμόζεται συχνά από άτομα με άγχος για να αισθάνονται περισσότερο υπό τον έλεγχο μιας κατάστασης. Το πρόβλημα με την υπερβολική σκέψη είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια να "το καταλάβεις", το άτομο αποσπάται από το να νιώθει τα συναισθήματά του και αυτό μπορεί να γίνει εντελώς εξουθενωτικό.

Ανδρική κατάθλιψη και συμπτώματα

Αναγνώριση της κατάθλιψης στους άνδρες: 7 σημάδια για παρακολούθηση. Είσαι εσύ ή κάποιος που ξέρεις να παλεύει με την κατάθλιψη; Φαίνεται ότι ο αδερφός, ο θείος, ο πατέρας ή ο φίλος δεν είναι ο συνήθης εαυτός του; Λέει ότι νιώθει κουρασμένος όλη την ώρα; Η γνώση των σημείων κατάθλιψης στους άνδρες είναι σημαντική, ώστε ο αγαπημένος σας να μπορέσει να λάβει την απαραίτητη θεραπεία και να μην ξεπεραστεί από την κατάθλιψη.

Τρόποι απόκρισης στη «σιωπηλή τιμωρία»

Αυτοί οι άνθρωποι, όταν θυμώνουν από κάτι που είπε ή έκανε ο/η σύντροφός τους, γίνονται ψυχροί. Μπορεί να μην εκφράζουν κακία απευθείας, αλλά συμπεριφέρονται στον άλλο σαν να είναι κάποιος που σχεδόν δεν γνωρίζουν ή σαν να μιλούν στον γείτονα ή στον συνάδελφό τους.

Μήν αφήνετε πεποιθήσεις και ανασφάλειες να αλληλεπιδρούν αρνητικά στη ζωή σας

Ή ίσως ο τρόπος που ο καλύτερος φίλος σας έχει επιλέξει να κάνει τη ζωή του να μην ταιριάζει σε εσάς, αλλά ταιριάζει σε εκείνον. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο μπορείτε να αρχίσετε να αναπλαισιώνετε τον τρόπο που βλέπετε τις καταστάσεις.

Αποτελεσματικοί τρόποι θεραπείας ασθενών με οδοντικό άγχος

Οδοντικό άγχος: Αποτελεσματικοί τρόποι θεραπείας ασθενών.  Σε πρόσφατη έρευνα 18.000 ατόμων παγκοσμίως, το 61% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι πάσχουν από οδοντικό φόβο και άγχος. Συχνά, το άγχος του ασθενούς εκδηλώνεται ως οδοντιατρική αποφυγή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες επιπλοκές από το στόμα ή σε χαμηλή ποιότητα ζωής.

Μπορεί να μην την έχεις ακούσει αλλά υπάρχει η γελοφοβία

Γελοφοβία: Η ευαισθησία αυτή μπορεί να εμποδίσει την επιτυχία στις σχέσεις. Μια νέα μελέτη αποδεικνύει ότι η ευαισθησία στο γέλιο μπορεί να εμποδίσει την επιτυχία ενός ατόμου στις ρομαντικές σχέσεις και συνδέεται με την ανασφαλή προσκόλληση. Η γελοφοβία είναι μια κοινωνική φοβία που χαρακτηρίζεται από έναν υπερβολικό φόβο να γελοιοποιηθεί. Οι άνθρωποι με αυτές τις τάσεις είναι υπερευαίσθητοι στο γέλιο και συχνά παρερμηνεύουν τους ήχους του γέλιου ως γελοιοποίηση που απευθύνεται στους εαυτούς τους.