Επιστημονικά Νέα

Καρδιολογικές Εταιρείες Η.Β: Εκδίδουν κοινή δήλωση πολιτικής για την εξάλειψη απαράδεκτων συμπεριφορών στην ειδικότητα

Καρδιολογικές Εταιρείες Η.Β: Εκδίδουν κοινή δήλωση πολιτικής για την εξάλειψη απαράδεκτων συμπεριφορών στην ειδικότητα

Ο Δρ. Christian Fielder Camm, Πρόεδρος της Βρετανικής  Ένωσης  Νέων Καρδιολόγων BJCA, προσθέτει, «Η επιζήμια επίδραση της ακατάλληλης συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας μπορεί να είναι βαθιά και όλοι όσοι ασχολούνται με την καρδιολογία και την καρδιαγγειακή ιατρική του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν την ευθύνη να αντιμετωπίσουν αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα».

Καρδιολογικές Εταιρείες Η.Β: Η Βρετανική Ένωση Νέων Καρδιολόγων British Junior Cardiologists’ Association (BJCA) και η Βρετανική Καρδιαγγειακή Εταιρεία British Cardiovascular Society (BCS) εξέδωσαν κοινή θέση σε μια προσπάθεια να εξαλείψουν τον εκφοβισμό, την παρενόχληση, τις διακρίσεις και άλλες «απαράδεκτες» και «αντιεπαγγελματικές» συμπεριφορές στην ειδικότητα. Η δήλωση, που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στο περιοδικό Heart, προτρέπει κάθε μέλος της καρδιολογικής ομάδας να επικαλεστεί αυτές τις συμπεριφορές για να οδηγήσει στην αλλαγή κουλτούρας. Επικυρωμένη από 19 οργανισμούς που συνδέονται με την Βρετανική Καρδιαγγειακή Εταιρεία BCS, η δήλωση αντιπροσωπεύει μια απάντηση σε ολόκληρο το θέμα στην ειδικότητα. Έρχεται στον απόηχο των στοιχείων που υποδηλώνουν ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι κοινές στα τμήματα καρδιολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου και μπορεί να είναι ενδεικτικές μακροχρόνιων πολιτιστικών και πρακτικών ζητημάτων, που τροφοδοτούνται από προηγούμενη εκπαίδευση και ασυνείδητες προκαταλήψεις, λέει η δήλωση.Τα στοιχεία από την έρευνα ασκουμένων του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου δείχνουν ότι ο εκφοβισμός στην καρδιολογία είναι σχεδόν διπλάσιος από τον μέσο όρο σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες: 12,3% έναντι 6,9%, τονίζει η δήλωση.Ο εκφοβισμός σχετίζεται με χαμηλότερες επιδόσεις, αυξημένο κίνδυνο ιατρικού λάθους, απώλεια παραγωγικότητας, εξάντληση και απουσία.Αντιπροσωπεύει το ήμισυ του συνόλου των ασθενειών στον χώρο εργασίας που σχετίζονται με το άγχος, επισημαίνει η δήλωση.

Η ακατάλληλη συμπεριφορά στα καρδιολογικά τμήματα έχει επιζήμια επίδραση, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και διατήρησης του προσωπικού, της περίθαλψης ασθενών και άλλων παρευρισκομένων, αναφέρει η δήλωση. «Ως εκ τούτου, η βελτίωση της κουλτούρας και των επαγγελματικών συμπεριφορών στα καρδιολογικά τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υψίστης σημασίας», επιμένει. Η δήλωση παραθέτει παραδείγματα ανάρμοστης συμπεριφοράς. Αυτά περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό, σεξιστική, ρατσιστική, ομοφοβική ή υποτιμητική γλώσσα· διάκριση, παρενόχληση. Παροχή ή στέρηση ευκαιριών από άτομα που βασίζονται αποκλειστικά σε προσωπικά χαρακτηριστικά· εκρήξεις ανεξέλεγκτου θυμού και μη εποικοδομητική κριτική της απόδοσης. Και υπογραμμίζει την κοινή λανθασμένη αντίληψη στην ειδικότητα ότι ο εκφοβισμός βοηθά στο «χτίσιμο του χαρακτήρα» και ότι έτσι εκπαιδεύονταν οι καρδιολόγοι στο παρελθόν. “Πρόκειται για μια αναχρονιστική και ελαττωματική έννοια: η εκφοβιστική γλώσσα ή οι ενέργειες δεν χτίζουν χαρακτήρα και έχουν ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις σε αυτούς που επηρεάζονται. Επιπλέον, τα πρότυπα και οι μαθημένες συμπεριφορές οδηγούν στη διαιώνιση του κύκλου του εκφοβισμού”, τονίζει. «Ενώ τα λάθη συμβαίνουν στην ιατρική και μπορεί να απαιτούν ειλικρινή ανατροφοδότηση για να βοηθήσουν στη μάθηση, δεν αποτελούν δικαιολογία για εκφοβιστική ή υποτιμητική συμπεριφορά ή γλώσσα», προσθέτει. Τα ανώτερα μέλη της ομάδας πρέπει να δίνουν το παράδειγμα και να ενεργούν γρήγορα για να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες. Ωστόσο, κάθε μέλος της καρδιολογικής ομάδας έχει καθήκον να επικαλείται ακατάλληλες συμπεριφορές για την αλλαγή κουλτούρας και την προώθηση ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, αναφέρει η δήλωση. Η άτυπη ανατροφοδότηση για μεμονωμένα επεισόδια μπορεί να είναι κατάλληλη, αλλά σοβαρά γεγονότα ή επαναλαμβανόμενα αδικήματα δικαιολογούν κλιμάκωση μέσω επίσημων καναλιών, λέει. Η παράβλεψη μιας τέτοιας συμπεριφοράς απλώς βοηθά στη διαιώνισή της, τονίζει η δήλωση, προσθέτοντας ότι απαιτούνται διασφαλίσεις για την προστασία όσων εγείρουν ανησυχίες από κυρώσεις. Απαιτούνται διάφορες στρατηγικές σε ατομικό, τμηματικό και εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση της κουλτούρας στην καρδιολογία του Ηνωμένου Βασιλείου, καταλήγει η δήλωση.

Αυτά είναι: Για τμήματα και ιδιώτες

* Θέστε σαφή πρότυπα και προσδοκίες για πρότυπα συμπεριφοράς από όλα τα μέλη της καρδιαγγειακής ομάδας

* Ενθαρρύνετε την αναφορά ακατάλληλων συμπεριφορών

* Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφείς πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση ακατάλληλης συμπεριφοράς, επανεξετάζονται επαναληπτικά και περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια εισαγωγής και προσωπικού

* Ορίστε και εκπαιδεύστε έναν επικεφαλής συμπεριφοράς με τον οποίο μπορούν να τεθούν ανησυχίες

* Εξετάστε τυχόν επεισόδια ακατάλληλης συμπεριφοράς στη διαδικασία επιλογής για προαγωγές και ηγετικούς ρόλους

* Χρησιμοποιήστε τακτικά την ανάδραση πολλαπλών πηγών όπου μπορούν να προβληθούν στοιχεία για όλες τις συμπεριφορές

* Παροχή υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλους σχετικά με την κουλτούρα στο χώρο εργασίας.

πώς να δίνετε και να λαμβάνετε δομημένη ανατροφοδότηση· ασυνείδητη προκατάληψη και ειδικοί καρδιολογικοί ανθρώπινοι παράγοντες

Για πανεπιστήμια και εθνικούς φορείς

* Αναπτύξτε μια θετική οργανωτική κουλτούρα και διασφαλίστε ότι αναμένονται παρόμοια πρότυπα συμπεριφοράς από τα μέλη (εθνικοί φορείς)

* Καθιερώστε μια διαφανή στρατηγική καρδιολογικής αναφοράς για ανάρμοστη συμπεριφορά

* Ενσωματώστε το Freedom to Speak Up Guardians στις στρατηγικές αναφοράς και απάντησης στο NHS Trusts

* Συμπεριλάβετε ένα άτομο επιφορτισμένο με την προώθηση επαγγελματικών προτύπων σε επιτροπές (εθνικοί φορείς)

* Λάβετε υπόψη τα περιστατικά ακατάλληλης συμπεριφοράς κατά την κατανομή της χρηματοδότησης και την πρόοδο στην καρδιαγγειακή έρευνα (πανεπιστήμια και χρηματοδότες)

* Συμπεριλάβετε την ακατάλληλη συμπεριφορά του παρελθόντος όταν εξετάζετε άτομα για ρόλους εντός του οργανισμού τους, σε συναντήσεις ή στην απονομή βραβείων (εθνικοί φορείς)

* Βεβαιωθείτε ότι οι κατάλληλοι μέντορες και σύμβουλοι εκτός της αλυσίδας άμεσης εποπτείας είναι διαθέσιμοι σε όλους όσους συμμετέχουν στην καρδιαγγειακή έρευνα (πανεπιστήμια)

* Αναπτύξτε κατάλληλα πακέτα κατάρτισης για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε τμήματα και άτομα που έχουν λογικές τιμές και περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς σπουδών (εθνικοί φορείς)

«Όπως και με τα κλινικά πρότυπα, οι επαγγελματικές εταιρείες έχουν ρόλο στην ανάπτυξη ενός προτύπου για την κατάλληλη συμπεριφορά και την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η ανάρμοστη συμπεριφορά αποδεικνύεται απαράδεκτη», αναφέρει η δήλωση.

Ο Πρόεδρος της Βρετανικής Καρδιαγγειακής Εταιρείας BCS, καθηγητής John Greenwood, σχολιάζει: “Κανείς δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις στην εργασία, να εκφοβίζεται, να παρενοχλείται ή να υπονομεύεται. Στην καρδιολογία έχουμε αυτή τη διάχυτη κουλτούρα για πάρα πολύ καιρό. Αυτή η δήλωση και οι πρακτικές συστάσεις της αντιπροσωπεύουν μια συντονισμένη προσπάθεια να σταματήσει ο εκφοβισμός. Θα λάβουμε τη δήλωση στο ετήσιο συνέδριό μας στις αρχές Ιουνίου για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και να συζητήσουμε την εφαρμογή των συστάσεων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.”

Ο Δρ. Christian Fielder Camm, Πρόεδρος της Βρετανικής  Ένωσης  Νέων Καρδιολόγων BJCA, προσθέτει, «Η επιζήμια επίδραση της ακατάλληλης συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας μπορεί να είναι βαθιά και όλοι όσοι ασχολούνται με την καρδιολογία και την καρδιαγγειακή ιατρική του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν την ευθύνη να αντιμετωπίσουν αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα». “Αυτό το έγγραφο είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την αναγνώριση αυτού του σημαντικού ζητήματος και την παροχή σαφών συστάσεων σε άτομα, υπηρεσίες και εθνικούς φορείς για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.”

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Προσλήψεις επικουρικών ιατρών σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Επιστολή ΠΙΣ για προτάσεις ενίσχυσης συστήματος υγείας

Μηνύματα από το συνέδριο ' Καρδιολογία 2021 ' 

Σεμινάριο Επιστημονικών Ενώσεων του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Μελέτη αποκαλύπτει σύνδεση μεταξύ των χημικών ουσιών σε προϊόντα καθημερινής χρήσης και της μεταγενέστερης εφηβείας

Η ομάδα σχεδιάζει τώρα να διερευνήσει πώς οι ορμόνες που εμπλέκονται στην εφηβεία και η σύνθεση του σώματος σχετίζονται με τα επίπεδα PFAS στον παιδικό πληθυσμό της Νορβηγίας. "Τα ευρήματά μας παρέχουν περαιτέρω στοιχεία για τις επιβλαβείς επιπτώσεις των PFAS στην παιδική ανάπτυξη, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πώς αυτές οι χημικές ουσίες επηρεάζουν τις ορμόνες που σχετίζονται με την εφηβεία και τη σύνθεση του σώματος στα παιδιά.

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας του εγκεφαλικού;

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Το εγκεφαλικό είναι ένα δυνητικά θανατηφόρο πρόβλημα που επηρεάζει έναν στους τέσσερις ανθρώπους παγκοσμίως και η εμφάνισή του είναι επικίνδυνα υψηλή.

Πώς τα βρεφικά κύτταρα στο σώμα της μητέρας συμβάλλουν στις μελλοντικές εγκυμοσύνες της;

Εγκυμοσύνη: Η μελέτη συνδέει δύο ενδιαφέροντα φαινόμενα: τον εμβρυϊκό μικροχιμαιρισμό και τη διατήρηση των προστατευτικών Τ-κυττάρων μετά από μια υγιή εγκυμοσύνη.

Εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας HPV για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έως το 2047

Για να μπορέσει η Ελλάδα, ωστόσο, να εξαλείψει τον ΚΤΜ μέχρι το 2047, εναρμονιζόμενη με τη στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), απαιτείται μείωση των εμποδίων στην πρόσβαση στον εμβολιασμό, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη θεραπεία. Απαιτείται η θέσπιση ετήσιων στόχων  εμβολιαστικής κάλυψης και συμμετοχής στον προσυμπτωματικό έλεγχο, η ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και η επαρκής και βιώσιμη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα εξάλειψης του ΚΤΜ.

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της καρδιακής αποκατάστασης;

Υγεία καρδιάς: Η καρδιακή αποκατάσταση είναι μια ολοκληρωμένη και δομημένη προσέγγιση για τη βελτίωση της υγείας της καρδιάς και τη μείωση του κινδύνου επιπλοκών μετά από καρδιακή προσβολή ή καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Πώς να μάθετε εάν έχετε ρήξη χιαστού;

Ρήξη χιαστού: Μια ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ACL),  είναι ένας τραυματισμός στο γόνατο που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πόνο, οίδημα και ήχο σκασμού.

Μελέτη δείχνει τις επιζήμιες επιπτώσεις της μακροχρόνιας Covid στην εκπαίδευση και τη ζωή των παιδιών και των νέων

«Η ακρόαση και η επικύρωση των εμπειριών παιδιών και νέων με μακροχρόνια COVID είναι ζωτικής σημασίας». Οι ερευνητές θα ήθελαν ιδιαιτέρως να ευχαριστήσουν όλα τα παιδιά, τους νέους και τους γονείς που συμμετείχαν σε συνεντεύξεις, ειδικά καθώς πολλοί εξακολουθούσαν να επηρεάζονται πολύ από τα μακροχρόνια συμπτώματά τους COVID και είχαν περιορισμένους φυσικούς και γνωστικούς πόρους.