Μια νέα, παγκόσμια έρευνα αποκάλυψε, πως αυτό που... θέλουν οι γυναίκες στην Ασία και τη Δύση δεν...