Tεχνολογία

Διαβήτης : Βελτιωμένο γλυκαιμικό έλεγχο με την αντλία ινσουλίνης Medtronic MiniMed™ 780G¹

Διαβήτης : Βελτιωμένο γλυκαιμικό έλεγχο με την αντλία ινσουλίνης Medtronic MiniMed™ 780G¹

Βελτιωμένο γλυκαιμικό έλεγχο και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη θεραπεία δείχνουν τα αποτελέσματα της μελέτης της Medtronic, ADAPT που δημοσιεύθηκαν στο The Lancet Diabetes & Endocrinology, μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν το σύστημα αντλίας ινσουλίνης Medtronic MiniMed™ 780G¹, σε σύγκριση με τις ενέσεις ινσουλίνης.

Η πρώτη στο είδος της μελέτη δείχνει ότι τα άτομα με διαβήτη που χρησιμοποιούν το σύστημα Medtronic πέτυχαν 1,4% απόλυτη μείωση στην A1c και 27,6% απόλυτη αύξηση στον Χρόνο εντός Στόχου (Time in Range). Η Medtronic plc (NYSE:MDT), ο παγκόσμιος ηγέτης στην ιατρική τεχνολογία, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης της Medtronic, ADAPT, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The Lancet Diabetes & Endocrinology. Η μελέτη ADAPT είναι η πρώτη διεθνής, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, η οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος MiniMed™ 780G σε σχέση με την συμβατική θεραπεία (θεραπεία με πολλαπλές ενέσεις (MDI) + συνεχή παρακολούθηση γλυκόζης διαλείπουσας σάρωσης (isCGM-intermittently scanned CGM)) σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, τα οποία δυσκολεύονταν να επιτύχουν τους γλυκαιμικούς στόχους.

  • Η μελέτη αξιολόγησε 82 άτομα τα οποία χρησιμοποιούσαν MDI και isCGM (δηλ. πολλαπλό σχήμα ενέσεων και σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης διαλείπουσας σάρωσης) για τη διαχείριση του Διαβήτη τους πριν από την έναρξη της μελέτης. Κατά μέσο όρο, τα άτομα που συμμετείχαν παρακολουθούσαν το isCGM τους συχνά (~9 σαρώσεις/ημέρα), ωστόσο είχαν μη ικανοποιητική HbA1C, >8% στην έναρξη (baseline).

Κατά την έναρξη της μελέτης, οι μισοί από τους συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν για να παραμείνουν στην συμβατική θεραπεία και οι υπόλοιποι μετέβησαν απευθείας στο σύστημα MiniMed 780G. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν βελτίωση στους γλυκαιμικούς στόχους για εκείνους που μετέβησαν στο σύστημα MiniMed 780G με σημαντική και διατηρούμενη μείωση της HbA1C κατά 1,4% στους έξι μήνες. Όσοι χρησιμοποιούσαν το σύστημα Medtronic είδαν, επίσης, μια απόλυτη αύξηση 27,6% στον Χρόνο εντός Στόχου (Time in Range) (6,6 περισσότερες ώρες/ημέρα στο εύρος στόχου) σε σύγκριση με εκείνους που παρέμειναν στην συμβατική θεραπεία και επιπλέον χωρίς αύξηση του χρόνου στην υπογλυκαιμία. Αυτή η βελτίωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο αλγόριθμος είχε τον πλήρη έλεγχο.

«Η μελέτη ADAPT δείχνει ότι η θεραπεία με αντλία ινσουλίνης με προηγμένους αλγόριθμους, όπως αυτός του συστήματος MiniMed 780G, μπορεί να προσφέρει σημαντικά βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα σε σχέση με την τρέχουσα συμβατική θεραπεία», δήλωσε ο Ohad Cohen, M.D., Senior Global Medical Affairs Director, Medtronic Diabetes. «Μελέτες όπως αυτή μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ορίζουν την συμβατική θεραπεία και να διευρύνουν τις επιλογές για τα άτομα που ζουν με Διαβήτη, ούτως ώστε να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αντλίες ινσουλίνης νωρίτερα για να βελτιώσουν τη γλυκαιμική μεταβλητότητα και να μειώσουν την επιβάρυνση που νιώθουν λόγω της πάθησης του διαβήτη».

Κατά την σύγκριση των αποτελεσμάτων της A1C στους 6 μήνες, το 27,8% των ατόμων που χρησιμοποιούσαν το σύστημα MiniMed 780G κατά τη διάρκεια της μελέτης, πέτυχε HbA1c κάτω από 7%, ενώ κανένας από τους συμμετέχοντες που παρέμεινε σε MDI +isCGM δεν πέτυχε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά στην ικανοποίηση των ατόμων από τη θεραπεία, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούσαν το σύστημα MiniMed 780G περνούσαν το 95,8% του χρόνου στο Σύστημα Λειτουργίας SmartGuard™ (προηγμένο υβριδικό κλειστό σύστημα) και έμειναν εκτός συστήματος λίγες φορές (μόνο 0,9 φορές εκτός του συστήματος λειτουργίας SmartGuard/εβδομάδα). Επιπλέον, ο αισθητήρας ήταν σε λειτουργία σε ποσοστό 92,2% κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος (έναντι 87,3% στην αντίστοιχη συμβατική θεραπεία). Η μελέτη ADAPT έδειξε, επίσης, ότι όσοι μετέβησαν στο σύστημα MiniMed 780G παρουσίασαν σημαντική αύξηση στην ικανοποίησή τους από τη θεραπεία[1] και μείωση του φόβου για υπογλυκαιμία[2].

  • Συνολικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση του συστήματος MiniMed 780G, ακόμη και όταν συνδυάστηκε με τον αισθητήρα Guardian™ Sensor 3 που απαιτεί δύο (2) μετρήσεις στο δάχτυλο την ημέρα, είχε σημαντική βελτίωση σε όλες τις γλυκαιμικές μετρήσεις σε σύγκριση με την συμβατική θεραπεία και υποστηρίζει τη χρήση του στα πρώιμα στάδια της θεραπείας, δεδομένων των πιθανών πλεονεκτημάτων από την αποφυγή επιπλοκών[3], τη βελτίωση της ικανοποίησης από τη θεραπεία, και του μειωμένου φόβου υπογλυκαιμίας.

*Choudhary P, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 ; September.

  • Το σύστημα MiniMed 780G είναι πλέον διαθέσιμο σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο και επί του παρόντος εξετάζεται από τον FDA (Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων) για έγκριση στις Η.Π.Α..

Σχετικά με το Σύστημα MiniMed™ 780G

Το σύστημα MiniMed 780G είναι το πλέον προηγμένο σύστημα αντλίας ινσουλίνης της Medtronic, εγκεκριμένο επί του παρόντος για τη θεραπεία του Διαβήτη τύπου 1 σε άτομα ηλικίας 7 έως 80 ετών. Ο αλγόριθμος SmartGuard του συστήματος MiniMed 780G (αναφέρεται, επίσης, ως ο προηγμένος υβριδικός αλγόριθμος κλειστού συστήματος) αυτοματοποιεί την παροχή ινσουλίνης κάθε πέντε (5) λεπτά — εξατομικεύοντας αυτές τις δόσεις ώστε να διορθώνονται αυτόματα υψηλές τιμές γλυκόζης κάθε πέντε (5) λεπτά με βάση τις μετρήσεις CGM[4],[5]. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται με στόχο τα επίπεδα γλυκόζης 100 mg/dl και να μπορεί να ρυθμιστεί και να εξατομικευτεί σε ατομική βάση.

Σχετικά με τη Medtronic Diabetes  (www.medtronicdiabetes.com)

Η Medtronic συνεργάζεται με την παγκόσμια κοινότητα για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται το Διαβήτη. Η εταιρία στοχεύει στο να μετασχηματίσει τη φροντίδα του Διαβήτη, διευρύνοντας την πρόσβαση, παρέχοντας ολοκληρωμένη φροντίδα και βελτιώνοντας τα αποτελέσματα, ώστε τα άτομα με Διαβήτη να απολαμβάνουν περισσότερη ελευθερία και καλύτερη υγεία.

Σχετικά  με τη Medtronic

Η Medtronic plc (www.medtronic.com), με έδρα το Δουβλίνο, στην Ιρλανδία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιριών ιατρικής  τεχνολογίας, υπηρεσιών και λύσεων παγκοσμίως – ανακουφίζοντας τον πόνο, αποκαθιστώντας την υγεία και παρατείνοντας τη ζωή για εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο. Η Medtronic απασχολεί περισσότερους από 90.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, εξυπηρετώντας ιατρούς, νοσοκομεία και ασθενείς σε περισσότερες από 150 χώρες. Η εταιρία είναι προσηλωμένη στην συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ανά τον κόσμο, με στόχο την από κοινού προαγωγή της φροντίδας υγείας.

ΠΗΓΕΣ :

[1] Patient reported outcomes within the ADAPT Study: Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) and Fear of Hypoglycemia (FHS) Survey

[2] Mean DTSQs score for AHCL vs MDI+isCGM arm (6.1 ± 7.55 vs 0.2 ± 6.84, p=0.0003), and HFS scores for AHCL vs MDI+isCGM (-10.2 ± 15.51 vs -2.7 ± 13.08, p = 0.0409)

[3] The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin dependent diabetes mellitus (opens new window) NIH external link. New England Journal of Medicine. 1993;329(14):977–986.

[4] Carlson, A.L. et al. Safety and glycemic outcomes during the MiniMed™ Advanced Hybrid Closed-Loop system pivotal trial in adolescents and adults with type 1 diabetes. Diab Tech Ther 2021; in press.

[5] Collyns.O. et al. Improved Glycemic Outcomes with Medtronic MiniMed Advanced Hybrid Closed-Loop Delivery: Results From a Randomized Crossover Trial Comparing Automated Insulin Delivery With Predictive Low Glucose Suspend in People With Type 1 Diabetes (opens new window). Diab Care 2021, 44: 969-975

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Medtronic : Τα εξαιρετικά αποτελέσματα της αντλίας ινσουλίνης MiniMed™ 780G

Πλούσια δώρα στο νέο παιχνίδι που διατίθεται δωρεάν στην εφαρμογή Diabetes Quiz Academy της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

Medtronic Bioaxis : Ανακοινώνουν επίσημα την συνεργασία τους

Διαβήτης τύπου 1: Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ιστορική ευκαιρία για την βελτίωση της ζωής των ασθενών

Medtronic: Απόκτηση σήμανσης για Υβριδικό Σύστημα Αντλίας Ινσουλίνης επόμενης γενιάς

«Βάζουμε Τρίποντο στην Υγεία» καμπάνια ενημέρωσης για τον Διαβήτη

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η καμπάνια Βάζουμε Τρίποντο στην Υγεία

Novo Nordisk: Ηγείται της διεθνούς ερευνητικής κοινοπραξίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα «SOPHIA»

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Η τηλεϊατρική πρωτοβάθμιας περίθαλψης συνδέεται με λιγότερα αντιβιοτικά για τα παιδιά

"Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι οι πάροχοι πρωτοβάθμιας περίθαλψης PCP μπορούν να παρέχουν φροντίδα υψηλής ποιότητας με αυτήν την τεχνολογία και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι πληρωτές δομούν προσεκτικά τα προγράμματα τηλεϋγείας και τις πληρωμές, έτσι ώστε η τηλεϋγεία ενσωματωμένη στην πρωτοβάθμια περίθαλψη να παραμένει βιώσιμη επιλογή για πρακτικές και οικογένειες."

ΣΕΙΒ: Άνω των 2,3 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών των εταιρειών με Ιατροτεχνολογικά  προϊόντα 

Κλαδική Μελέτη ΣΕΙΒ: Πολλαπλή και διαχρονική η προσφορά του κλάδου των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ι/Π) στην υγεία, την επιχειρηματικότητα  και την οικονομία.Οι εταιρείες του κλάδου απασχολούν πάνω από 11.000 εργαζόμενους. Στα 1,3 δισ. ευρώ οι απαιτήσεις των εταιρειών από τα νοσοκομεία.

Νέο μαθηματικό μοντέλο προβλέπει κατολισθήσεις μετά από πυρκαγιά

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Northwestern έχουν καταλήξει σε ένα μαθηματικό μοντέλο βασισμένο στη φυσική για να διερευνήσουν και να προβλέψουν περιοχές που είναι επιρρεπείς σε κατολισθήσεις σε περίπτωση πυρκαγιών.

Κρυφή κάμερα σε τουριστικό κατάλυμα στη Χαλκιδική καταγγέλθηκε από ζευγάρι νεαρής ηλικίας

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, ιδιοκτήτη τουριστικού καταλύματος, για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας.

Ο αντίκτυπος της μεταβαλλόμενης ευθύνης στην εμπειρία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Αν και είναι αδύνατο να γνωρίζουμε το ακριβές αποτέλεσμα μιας απόφασης πριν αυτή ληφθεί, ο Mackey εξήγησε ότι η ευθύνη για το περιεχόμενο μπορεί να βαρύνει τους συντονιστές συγκεκριμένων ομάδων σε ιστότοπους όπως το Reddit και το Mastodon.

Μπορούν τα εργαλεία εικονικής πραγματικότητας να βοηθήσουν στη διδασκαλία θεμάτων μαιευτικής και γυναικολογίας σε φοιτητές ιατρικής;

Οι γνώσεις αυξήθηκαν μετά και από τις δύο μαθησιακές εμπειρίες, αλλά διατηρήθηκαν μόνο στην ομάδα περιβάλλοντος μάθησης εικονικής πραγματικότητας VRLE κατά την παρακολούθηση μιας εβδομάδας. Τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες αντανακλούσαν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από το εργαλείο περιβάλλοντος μάθησης εικονικής πραγματικότητας VRLE σε σύγκριση με το παραδοσιακό φροντιστήριο.