Επιστημονικά Νέα

Παιδική μέριμνα Καναδάς: Έκθεση 50% των παιδιών σε μούχλα, φυτοφάρμακα και τοξικά χημικά

Παιδική μέριμνα Καναδάς: Έκθεση 50% των παιδιών σε μούχλα, φυτοφάρμακα και τοξικά χημικά

Παιδική μέριμνα Καναδάς: Ένας συνεχώς αυξανόμενος όγκος επιστημονικής έρευνας μας λέει ότι η συνεχής έκθεση σε ακόμη και χαμηλά επίπεδα ορισμένων τοξικών ουσιών μπορεί να αλλάξει μόνιμα τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο και το σώμα των παιδιών.

Σχεδόν οι μισοί από τους περίπου 2.000 επαγγελματίες σε προγράμματα παιδικής μέριμνας σε όλο τον Καναδά αναφέρουν ανθυγιεινές συνθήκες για τα παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που δημοσιεύθηκαν στην εθνική Ημέρα Υγιεινού Περιβάλλοντος για Μάθηση (HELD). Εκπαιδευτές, προσωπικό υποστήριξης, διαχειριστές και άλλοι σε ρόλους εποπτείας απάντησαν στην έρευνα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων περιβαλλοντικής υγείας και βιωσιμότητας, που διεξήχθη τον Μάρτιο και τον Απρίλιο από την Καναδική Συνεργασία για την Υγεία και το Περιβάλλον των Παιδιών (CPCHE) και την Καναδική Ομοσπονδία Παιδικής Φροντίδας ( CCCF), σε συνεργασία με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οτάβα.

Πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εξέφρασαν ανησυχία για τους κινδύνους για την υγεία και την ευημερία των παιδιών από την ατμοσφαιρική ρύπανση (εσωτερική 64% και εξωτερική 69%), τα τοξικά χημικά σε προϊόντα (69%), την έλλειψη πρόσβασης στη φύση (68% ), και την κλιματική αλλαγή (68%). Περισσότεροι από τους μισούς (53%) ανέφεραν έλλειψη χρηματοδότησης και το 45% ανέφεραν την έλλειψη υποστήριξης από την κυβέρνηση ως εμπόδια στη δράση για τη βελτίωση της προστασίας της περιβαλλοντικής υγείας και της βιωσιμότητας στο πρόγραμμά τους.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ενώ οι επαγγελματίες παιδικής φροντίδας πιστεύουν ότι είναι σημαντικό οι ρυθμίσεις του προγράμματος να γίνουν πιο υγιείς και πιο οικολογικά βιώσιμοι, ο τομέας δεν διαθέτει τους πόρους και την υποστήριξη για να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. Σε αυτό το πλαίσιο, και για να τιμήσουν την Ημέρα Υγιεινών Περιβάλλοντος για τη Μάθηση, το CCPHE, το CCCF και περισσότεροι από 40 οργανισμοί σε όλο τον Καναδά εξέδωσαν από κοινού ένα Όραμα για Υγιή και Αειφόρο Περιβάλλοντα Παιδικής Φροντίδας στον Καναδά, το οποίο καθορίζει 10 βασικούς τομείς δράσης.

Ευρήματα της έρευνας

Οι ερωτηθέντες στην εθνική έρευνα ρωτήθηκαν σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες υγείας στους χώρους φροντίδας των παιδιών τους. Μεταξύ των ευρημάτων:

 • Το 22% ανέφερε μούχλα ή μυρωδιά μούχλας
 • Το 29% ανέφερε αισθητή ατμοσφαιρική ρύπανση ή αναθυμιάσεις (π.χ. από ανακαινίσεις, κοντινή βιομηχανία, επιχείρηση ή δρόμο)
 • Το 23% ανέφερε δομική επισκευή, όπως διαρροή στέγης
 • Το 31% ανέφερε ότι ξεφλούδιζε το χρώμα σε τοίχους, ξυλουργεία ή άλλες επιφάνειες
 • Το 33% ανέφερε παράθυρα που δεν ανοίγουν σε δωμάτια όπου περνούν χρόνο τα παιδιά
 • Το 30% ανέφερε ότι είχε υπόγειους χώρους όπου περνούν χρόνο τα παιδιά
 • Μόνο το 20% ανέφερε ότι το πρόγραμμά τους είχε δοκιμαστεί για αέριο ραδόνιο (ένα ισχυρό καρκινογόνο των πνευμόνων που προέρχεται από το ουράνιο στο έδαφος και τους βράχους). Το 42% ανέφερε ότι δεν είχε γίνει δοκιμή ραδονίου. Το 38% ήταν αβέβαιο
 • Το 29% ανέφερε υπερβολικό θόρυβο (π.χ. από κοντινό δρόμο, βιομηχανική εγκατάσταση ή αεροδρόμιο)
 • Το 35% ανέφερε ότι το πρόγραμμά τους είχε επηρεαστεί από τον καπνό της δασικής πυρκαγιάς τα τελευταία δύο χρόνια
 • Το 25% ανέφερε προσβολή από έντομα τον περασμένο χρόνο
 • Το 26% ανέφερε μόλυνση από τρωκτικά το περασμένο έτος
 • Το 22% ανέφερε ότι τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους σε βάση ρουτίνας
 • Το 22% ανέφερε ότι τα φυτοφάρμακα/ζιζανιοκτόνα γκαζόν ή κήπου χρησιμοποιούνται σε τακτική βάση

 

“Αυτά τα ευρήματα είναι ανησυχητικά. Ένα εντυπωσιακό ποσοστό των ερωτηθέντων μάς λέει για χώρους παιδικής φροντίδας με μούχλα, δομικές επισκευές, ξεφλούδισμα χρώματος, προσβολές από παράσιτα, συνήθη χρήση φυτοφαρμάκων και εμφανείς ατμοσφαιρικούς ρύπους από την κοντινή κυκλοφορία ή τη βιομηχανία”, λέει η Erica Phipps. Εκτελεστικός Διευθυντής της CCPHE. “Ως κοινωνία, πρέπει να κάνουμε καλύτερα από αυτό. Εάν θέλουμε σοβαρά να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά στον Καναδά έχουν την καλύτερη δυνατή αρχή προς τη δια βίου υγεία και την επιτυχία στη μάθηση, πρέπει να επενδύσουμε σε χώρους παιδικής φροντίδας όπου πολλά ξοδεύουν σημαντικά τμήματα των πρώτων χρόνων διαμόρφωσής τους”.

“Ένας συνεχώς αυξανόμενος όγκος επιστημονικής έρευνας μας λέει ότι η συνεχής έκθεση σε ακόμη και χαμηλά επίπεδα ορισμένων τοξικών ουσιών μπορεί να αλλάξει μόνιμα τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο και το σώμα των παιδιών”, προσθέτει ο Phipps. Ενώ το 73% των ερωτηθέντων λέει ότι υπάρχει υποστήριξη ανώτατου επιπέδου (π.χ. από τον διαχειριστή/συμβούλιο/ιδιοκτήτη παιδικής φροντίδας), ενδιαφέρον από το προσωπικό (71%) και υποστήριξη από τις οικογένειες (72%) για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής υγείας και της βιωσιμότητας προγράμματα παιδικής μέριμνας, η δράση είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη. Όταν ερωτήθηκαν σχετικά με μια σειρά από διαθέσιμα μέτρα για τη μείωση της έκθεσης των παιδιών σε τοξικές χημικές ουσίες και τη ρύπανση, την εξοικονόμηση ενέργειας ή με άλλο τρόπο τη βελτίωση της οικολογικής βιωσιμότητας του προγράμματος, η πλειονότητα των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι ενέργειες εφαρμόστηκαν μόνο εν μέρει ή δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.

Προοδευτικά μέτρα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής υγείας και βιωσιμότητας

Ερωτηθέντες σχετικά με μια σειρά προοδευτικών μέτρων για τη δημιουργία πιο υγιών και βιώσιμων πλαισίων παιδικής φροντίδας, ανέφεραν ότι τα προγράμματά τους αναλαμβάνουν επί του παρόντος δράση, όπως:

 • εξασφάλιση τακτικής πρόσβασης των παιδιών σε πράσινο/φυσικό χώρο παιχνιδιού (55%)
 • μείωση/αποφυγή χρήσης προϊόντων καθαρισμού που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, εκτός από εκείνες που απαιτούνται για την τήρηση των προτύπων δημόσιας υγείας (45%)
 • επιλογή και χρήση παιχνιδιών και ειδών χειροτεχνίας που δεν περιέχουν τοξικές χημικές ουσίες (44%)
 • εξασφάλιση επαρκούς σκιάς (47%)
 • ελαχιστοποίηση της χρήσης φυτοφαρμάκων (49%) και
 • εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος χωρίς μυρωδιές (43%)

Άλλα μέτρα, όπως η μείωση του ρελαντί του οχήματος ή η λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, είδαν πολύ χαμηλότερα επίπεδα αναφερόμενων δράσεων. Σε όλα τα πιθανά μέτρα, τουλάχιστον 1 στους 10 ερωτηθέντες, και μερικές φορές έως και 3 στους 10, ανέφεραν ότι δεν κάνουν ακόμη κάποια ενέργεια αλλά ενδιαφέρονται. Για παράδειγμα, το 25% ανέφερε ενδιαφέρον αλλά όχι ακόμη δράση για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ομοίως, το 22% ανέφερε ότι δεν μείωσε τη χρήση πλαστικών, αλλά εκδήλωσε ενδιαφέρον να το κάνει.

Τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι το θέμα με το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ του επιπέδου ανησυχίας και της δράσης. Μόνο ένας στους πέντε ερωτηθέντες (20%) ανέφερε ότι το πρόγραμμα παιδικής φροντίδας λαμβάνει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα/την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το χαμηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης σε όλα τα μέτρα που εξετάστηκαν. Ωστόσο, περισσότερα από τα δύο τρίτα (68%) των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ανησυχούν πολύ ή κάπως για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην τρέχουσα και μελλοντική υγεία και ευημερία των παιδιών.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Πώς συνδέεται ο τηλεοπτικός χρόνος με την κακή διατροφή των νηπίων, σύμφωνα με έρευνα

Τα νέα παιδιατρικά κρούσματα αυξήθηκαν κατά 11,8% για την εβδομάδα 15-21 Απριλίου, με ένα σύνολο να αναφέρεται κάτι παραπάνω από 37.000.

Διάφορες υποθέσεις για το τι θα μπορούσε να συμβαίνει με τα κρούσματα ηπατίτιδας σε παιδιά, μία προς μία, και επισημάνσεις των στοιχείων που τις υποστηρίζουν.

Παιδιά-μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας υποφέρουν ψυχικά για δεκαετίες

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Τι είναι η φωτοευαισθησία και πώς να τη διαχειριστείτε

Φωτοευαισθησία: Η ευαισθησία στον ήλιο δεν προκαλεί μονάχα εξανθήματα, αλλά βλάπτει επίσης το δέρμα σας σε επίπεδο DNA, με αποτέλεσμα να διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Ρινικό σπρέιμε ανοσοποιητική δράση προστατεύει από τη μόλυνση από κορωνοϊό συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων παραλλαγών

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία sherpabody είναι επίσης εφαρμόσιμη για την πρόληψη πολλών άλλων ιογενών ασθενειών, ιδίως της γρίπης και άλλων ιών του αναπνευστικού συστήματος.

Η ώρα της ημέρας έχει σημασία όσον αφορά τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου, σύμφωνα με μελέτη για τις μεταστάσεις

"Ο καθορισμός του ελεγχόμενου από τον κιρκάδιο ρυθμό χρονισμού του πολλαπλασιασμού και της απελευθέρωσης των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στην κυκλοφορία του αίματος σε πρόσθετους τύπους καρκίνου μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του βέλτιστου χρονικού παραθύρου για τη χορήγηση θεραπείας".

Τα γονίδια του χρώματος των ματιών είναι κρίσιμα για την υγεία του αμφιβληστροειδούς

Αμφιβληστροειδής: Πολλές ανθρώπινες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών του αμφιβληστροειδούς ή των νευροεκφυλιστικών, σχετίζονται με ανισορροπίες στις μεταβολικές οδούς.