-Επιθυμούν να αλλάξουν τον τρόπου που θα λάβουν τα χρήματα τους , δηλαδή από ψηφιακή χρεωστική κάρτα σε τραπεζικό λογαριασμό ή αντίστροφα
-Επιθυμούν να αλλάξουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα μπουν τα χρήματα οπότε πρέπει να δηλώσουν νέο IBAN.

Με βάση τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί έως τώρα η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει σε μια δόση ως εξής :

-Έως τις 29 Σεπτεμβρίου για όσους πήραν το πρώτο marketpass και είναι και πάλι δικαιούχοι. Επίσης όσοι θα υποβάλουν την αίτηση τους έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Mε την προϋπόθεση βέβαια και για τις δύο κατηγορίες ότι θα έχουν εκκαθαριστεί οι φορολογικές τους δηλώσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου.
-Έως τις 5 Νοεμβρίου για όσους υποβάλουν τις αιτήσεις τους μετά τις 25 Σεπτεμβρίου και για αυτούς των οποίων οι φορολογικές δηλώσεις εκκαθαριστούν μετά τις 25 Σεπτεμβρίου.

Εφόσον τα χρήματα για ένα μήνα κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού από 22€ έως 100€ , οι δικαιούχοι θα λάβουν από 66€ έως 300€ αν επιλέξουν την μέθοδο της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Αν επιλέξουν την κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό θα λάβουν το 80% της ενίσχυσης , 53€ έως 240€.

Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης με εισόδημα έως 16.000€ για τους άγαμους , έως 24.000€ για τους έγγαμους προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος ή φιλοξενούμενο. Προβλέπεται και περιουσιακό κριτήριο 250.000€ για τον άγαμο και 400.000 για τον έγγαμο. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου, στη συνέχεια ακυρώνεται και τα χρήματα χάνονται. Για όσους είχαν πάρει και το market pass1  δεν εκδίδεται νέα κάρτα , απλά παρατείνεται η ισχύς αυτής που διαθέτουν. Καινούριες κάρτες διατίθενται για τους καινούριους δικαιούχους. Εξυπακούεται ότι δεν υπάρχει χρονικό όριο χρησιμοποίησης των χρημάτων της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.