Ασφάλιση Υγείας

Interamerican Ασφάλεια: Γιορτάζει την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης

Interamerican Ασφάλεια: Γιορτάζει την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων & Υπευθυνότητας του Ομίλου Εταιρειών INTERAMERICAN, καθώς και το σύνολο της ασφαλιστική εταιρείας διακρίνουν την σημασία της Ημέρας Ιδιωτικής Ασφάλισης ως μια απάντηση στον Φόβο, σε μια δύσκολη εποχή.

Ιδιωτική Ασφάλιση: από την Ιδέα, στον Θεσμό και στον Σκοπό

Η 11η Νοεμβρίου, «Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης», έγινε γιορτή ως μια απάντηση στον Φόβο. Στο ερώτημα: «Τί είναι Ασφάλεια;», έχω την πεποίθηση πως η σωστή απάντηση πρέπει να αναφέρεται σε ένα βαθύ αίσθημα βεβαιότητας, στη σιγουριά ότι τα πάντα τελούν σε τάξη πρόβλεψης, ελέγχου και προσδοκίας.
Ασφάλεια είναι να νιώθεις προετοιμασμένος για το πιθανό ή το αναμενόμενο. Τί κάνουμε για να ικανοποιήσουμε αυτό το αίσθημα βεβαιότητας, το τόσο σημαντικό για την ισορροπία της ζωής μας
και της ζωής των οικείων μας; Κάνουμε Ασφάλιση, δηλαδή αγοράζουμε αυτή τη σιγουριά. Χάριν του υγιούς αισθήματος (Ασφάλεια) για μια καλύτερη ζωή, πράττουμε (Ασφάλιση), για τη θωράκιση ή/και την βελτίωση της επιθυμητής ποιότητας στη ζωή μας.

Η νοηματική αλληλουχία του αισθήματος και της πράξης αντιστοιχεί στην αδιαίρετη σχέση Ασφάλειας – Ασφάλισης. Είναι σχέση που υπερβαίνει το πεπερασμένο όριο των κατά συνθήκην
αξιών, όπως είναι η οικονομία του χρήματος, καθώς αποτελεί ένα υπερυψούμενο αίτημα για κάθε άνθρωπο που ονειρεύεται, πάσχει και επιζητεί να φέρει τη ζωή του κοντά στην αριστοτελική ευδαιμονία – κι ας μην τη γνωρίζει φιλοσοφικά. Εκεί όπου, στο αιτιατό της ικανοποίησης, συνδέονται το υλικό στοιχείο -τέτοιο είναι η παροχή μιας υπηρεσίας ή μιας αποζημίωσης- με το πνευματικό στοιχείο, δηλαδή την ψυχική ισορροπία και διανοητική πλήρωση. Μόνον ένας «θεός» ορίζει αυτή τη δυαδικότητα αισθήματος και πράξης, Ασφάλειας και Ασφάλισης.
Είναι ο εγγενής «θεός» που βρίσκεται μέσα στον κάθε άνθρωπο και ορίζεται ως «ασφαλιστικήσυνείδηση», έχοντας τα άυλα, ευγενή χαρακτηριστικά της Ηθικής στη βάση τριών Αξιών: της
Ευθύνης (ατομική και συλλογική, που προσδιορίζει την προσωπική ταυτότητα μέσα στο κοινωνικό σύνολο), της Πίστης (σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εταίρων – κοινωνών) και του Έργου (δράση και απόδοση). Θεωρώ πως αυτή είναι η βάση των Αξιών του Σκοπού της Ασφάλισης. Επειδή σε δύσκολους καιρούς κτυπούν καμπάνες και γεννώνται μεγάλα κινήματα, σημαία της εποχής
μας -και όχι «σημαία ευκαιρίας» για τυχοδιώκτες και υποκριτές- είναι η ατζέντα των 17 Στόχων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το σύγχρονο «ευαγγέλιο» με Σκοπό έναν καλύτερο κόσμο, έχει ένα πολύ δυναμικό χαρακτηριστικό: αποτελεί μια παγκόσμια συμφωνία, έναν «κοινό τόπο» αναφοράς και ως κοινή παραδοχή, η συμφωνία μπορεί να συγκεντρώσει κάθε θετική ενέργεια και για την προσέγγιση του Σκοπού της Ασφάλισης. Είναι Στόχοι που εμπεριέχονται, πιστεύω, στηνολοκληρωμένη, την ώριμη «ασφαλιστική συνείδηση».

Ας δούμε τί μπορεί να σημαίνουν οι 17 Στόχοι για τον Σκοπό -ή αλλιώς την Αποστολή- μιαςασφαλιστικής επιχείρησης όπως η INTERAMERICAN για την οποία εργάζομαι, που θέλει να είναι ένας οργανισμός «που βοηθά τους ανθρώπους να ζουν πιο ασφαλείς, περισσότερο και καλύτερα». Οι διαστάσεις των Στόχων στο σύνολό τους είναι πολλαπλές και χαρακτηρίζουν στη σύνθεσή τους τηνέννοια της ευκταίας ευημερίας:

  • της κοινωνικής δικαιοσύνης, για τη συνύπαρξη με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην εργασία,
  • της χρηστής διακυβέρνησης, με ακεραιότητα, διαφάνεια και λειτουργία των θεσμών στις κοινότητες,
  • της ποιότητας στην καθημερινότητα, με την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη μέριμνα για υγεία,
  • της αειφορίας, με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και με την αποκατάσταση της κλιματικής ισορροπίας,
  • της ανάπτυξης, με δημιουργική επιχειρηματικότητα που ενισχύει την πραγματική οικονομία και κατανέμει δίκαια τους πόρους, για όλες τις φάσεις της ζωής

Η αυθυπονομευμένη από τις «τρύπες» του καιροσκοπισμού που στο παρελθόν βρήκαν έδαφος στον επιχειρηματικό χώρο της, Ιδιωτική Ασφάλιση, διαθέτει -όπως κάθε τομέας δραστηριότητας στο επιχειρείν, που αποδίδει οικονομική και κοινωνική αξία- αυτόν τον σαφή και ευρυφασματικό Οδηγό επαφής με ό,τι θα μπορούσε να της δώσει περιεχόμενο: μια σειρά Στόχων για να φωτίσει τον Σκοπό της. Ποιά είναι τα απλά και πρακτικά δομικά υλικά της Ιδιωτικής Ασφάλισης, σήμερα, στον τόπο μας ώστε να πείσει ότι μπορεί να συνεισφέρει στην ευημερία των πολιτών;

«Η διαύγεια είναι η δύναμη» (Yuval Noah Harari, 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα), πολύ περισσότερο τώρα, στο ταραχώδες πρώτο πέμπτο του αιώνα που ζούμε. Είναι η δύναμη που
χρειαζόμαστε, βιώνοντας πρωτοφανείς συνθήκες αβεβαιότητας και περιπλοκότητας, με τη βιασύνη μιας φρενήρους και συχνά βίαιης επιτάχυνσης, που επιδρά και στην ομαλότητα της διαδοχής και συνέχειας των γενεών, φέρνοντάς τες σχεδόν αντιμέτωπες. Τα πολύ μεγάλα πολιτικά, τεχνολογικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής θέτουν αγωνιώδη υπαρξιακά ερωτήματα, αναδεικνύοντας τον νεολογισμό της «Βιωσιμότητας» (Sustainability). Υπό τις συνθήκες αυτές η Ιδιωτική Ασφάλιση, στη γιορτή της, αξίζει και οφείλει να άρει την κάθε
αμφισβήτηση για την αναγκαιότητά της σε μια ανοικτή οικονομία και κοινωνία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης έρευνας που διενεργεί ετησίως το ΙΟΒΕ (περυσινής, για το 2018), αφήνει ισχυρό αποτύπωμα:

  • συνεισφέροντας άμεσα στην Εθνική Οικονομία περί τα 2,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 1,3% του ΑΕΠ της Ελλάδος,
  • συμβάλλοντας, με έμμεση επίδραση, συνολικά στην Εθνική Οικονομία με 4,1 δισ. ευρώ ή 2,2% του ΑΕΠ,
  • απασχολώντας περισσότερους από 70 χιλιάδες εργαζομένους, εγκολπούται δηλαδή περί το 1,9% του απασχολουμένου δυναμικού στη χώρα μας,
  • δημιουργώντας έσοδα στο κράτος από φόρους και εισφορές, που εκτιμώνται σε 1,65 δισ. ευρώ.
  • Ωστόσο, η διείσδυση της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία παραμένει ρηχή σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με βάση την ίδια μελέτη, ως αιτίες αναφέρονται: η αντίληψη της κοινωνίας πως η ασφάλιση πρέπει να είναι αμιγώς «κρατική υπόθεση», η έλλειψη εφαρμογής φορολογικών κινήτρων, η μη υποχρεωτικότητα εκτός ασφάλισης αυτοκινήτων, η ανυπαρξία θεσμοθετημένης συμπληρωματικότητας μεταξύ κρατικής και ιδιωτικής ασφάλισης στο ασφαλιστικό σύστημα.

Στην κατακλείδα: ο σύγχρονος κόσμος της ασφαλιστικής αγοράς αξίζει και οφείλει να αποδεικνύει ότι Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι η κάθε ημέρα του χρόνου, η κάθε στιγμή. Να είναι, με
άλλα λόγια, αδιάλειπτα κοντά στον ασφαλισμένο και στις ανάγκες του και να τροφοδοτεί διαρκώς την ικανοποίησή του. Ακόμη, να πιστεύει σε μια, κατά τη γνώμη μου, αναντίρρητη αλήθεια: πως οι πελάτες της ασφαλιστικής επιχειρηματικής κοινότητας είναι οι πραγματικοί εργοδότες των εργαζομένων στη διοίκηση και τις πωλήσεις αυτής της αγοράς.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Γενικό lockdown σε ισχύ από σήμερα - Οδηγός επιβίωσης τριών εβδομάδων

Β. Κικίλιας: 50 νέες ΜΕΘ - COVID στην Θεσσαλονίκη και την Β. Ελλάδα

Επίδομα Θέρμανσης: Τι ισχύει για τους πολύτεκνους

Επίδομα Θέρμανσης: Τι ισχύει για τους πολύτεκνους. Τα ποσά αυξάνονται και για κατοίκους περιοχών της νότιας χώρας που αντιμετωπίζουν χαμηλές θερμοκρασίες. Η κυβέρνηση δημοσίευσε τη σχετική απόφαση για την εκταμίευση των ποσών στους 692.879 δικαιούχους που θα κυμαίνονται από 80 και φτάνει τα 650 ευρώ ανάλογα το νοικοκυριό. Η μεγάλη αλλαγή που γίνεται φέτος αφορά μια «εξατομίκευση» του προσδιορισμού της επιδότησης.

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις

Δεκάδες δικαιούχοι θα δουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ειδικότερα, από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των συντάξεων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι κύριες και επικουρικές συντάξεις, μετά την απόφαση του υπουργείου Εργασίας και την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, καταβάλλονται ταυτόχρονα στους δικαιούχους.

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία e-ΕΦΚ για το επίδομα ασθενείας

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας. Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του e-EΦΚΑ τίθεται σήμερα (22/01/2021) σε πιλοτική λειτουργία ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας για τους εργαζόμενους μισθωτούς ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Απόφαση για επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχεία

Επιδότηση Ξενοδοχεία: Αποζημίωσης αποδοχών αδείας ξενοδοχοϋπαλλήλων. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 53345/Δ1.15956/2021 με την οποία τροποποιείται η απόφαση  40331/Δ1.13521/13-9-2019 και προστίθεται νέα παράγραφος με το σχετικό έντυπο για την αποζημίωση αποδοχών αδείας για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο δωδεκάμηνης-συνεχούς λειτουργίας.

Επίδομα θέρμανσης και πότε θα το λάβουν οι δικαιούχοι

Επίδομα θέρμανσης: 692.879 νοικοκυριά αιτήθηκαν- Πληρωμή δικαιούχων.  Εν αναμονή της  υπουργικής απόφασης για το επίδομα θέρμανσης  βάσει της οποίας θα γίνει ο υπολογισμός. Συνολικά υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα myθέρμανση.gr  Με την απόφαση, αρχικά θα ορίζεται ένα ποσό επιδόματος που θα λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό του τελικού επιδόματος που θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο

Χαμός με τις αιτήσεις για την Επιστρεπτέα προκαταβολή 5

ΑΑΔΕ Επιστρεπτέα προκαταβολή 5: Χαμός με τις αιτήσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κλείνει οριστικά αύριο, Τρίτη. Οι συμμετοχές έχουν ξεπέρασαν ήδη τις 650.000 και κινούνται αυξητικά πλέον προς τις 700.000. Μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου θα μοιραστούν φθηνά κρατικά δάνεια συνολικού ύψους 1,5 δις. ευρώ. Το 50% των ποσών που θα λάβουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα είναι “δώρο” με τον όρο όμως ότι θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021.

Παράταση στα επιδόματα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ: Προς νέα παράταση στα επιδόματα ανεργίας. Διαδοχικές πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 11 Ιανουαρίου, ενώ μέχρι και το τέλος του μήνα δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και άνεργοι θα δουν χρήματα στο λογαριασμό τους από επιδόματα και πληρωμές. Στο μεταξύ, εξετάζεται, η δίμηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας του ΟΑΕΔ που λήγουν εντός Ιανουαρίου 2021.

Επιδότηση για κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος σε μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιδότηση για e- shop: Για μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι 5.000 ευρώ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με βάση τον ΚΑΔ και με βασική προϋπόθεση να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους έστω και για μια μέρα, λόγω Covid-19.