Πολιτική Υγείας

Ο τομέας της υγείας απαιτεί συνεργατικές λύσεις

Ο τομέας της υγείας απαιτεί συνεργατικές λύσεις

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 9 Μαΐου η ημερίδα με θέμα «Πολιτικές για την υποδοχή του ‘μέλλοντος’ στην αγορά του φαρμάκου» που διεξήχθη στην Αθήνα και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας, εκπροσώπων της αγοράς, του ακαδημαϊκού χώρου και δημόσιων φορέων. Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης και της ανάπτυξης θεμάτων πολιτικής υγείας, τα οποία αναδείχθηκαν ως μείζονες προτεραιότητες στο συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, που διεξάγεται κάθε Δεκέμβριο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν δύο αναδυόμενα ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε λειτουργική διασύνδεση για την υποδοχή και διαχείριση του «μέλλοντος» στην αγορά του φαρμάκου: το ζήτημα της σάρωσης ορίζοντα (horizon scanning) και το ζήτημα της δημιουργίας ενός ταμείου καινοτομίας (innovation fund).Ο Κώστας Αθανασάκης παρουσίασε την πρόταση για τα δύο ζητήματα της ημερίδας, όπως έχει διαμορφωθεί σε συνέχεια της μελέτης του LabHTA. Όπως είπε, η Σάρωση Ορίζοντα καλείται να αναδείξει λύσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις της καινοτομίας στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη και να υποστηρίξει κατάλληλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ρυθμιστικοί οργανισμοί, βιομηχανία, ασθενείς, επαγγελματίες υγείας, πληρωτές) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα συστήματα υγείας. Πρόκειται για μια πρόταση εμπλουτισμού της τρέχουσας διαδικασίας Σάρωσης Ορίζοντα στην Ελλάδα.

Η ανάδειξη του ζητήματος της «σάρωσης ορίζοντα», ως θέμα της δημόσιας συζήτησης και προτεραιότητα της πολιτικής του φαρμάκου, έχει ήδη τεθεί από πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Αντίστοιχα, υπό το φως των μεγάλων αναμενόμενων εξελίξεων στον τομέα της φαρμακευτικής καινοτομίας, το ζήτημα του Ταμείου Καινοτομίας αποτελεί ένα ανερχόμενο αίτημα των συντελεστών της αγοράς του φαρμάκου. «Η ημερίδα πέτυχε τον στόχο της να εξασφαλίσει έναν ορθολογικό και παραγωγικό διάλογο μεταξύ όλων των μερών. Η εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών αποτελεί πρόκληση για όλους -φαρμακοβιομηχανία, Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ε.Ο.Φ., ασθενείς, ιατρούς ακαδημαϊκή κοινότητα», δήλωσε ο Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (LAbHTA), Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πα.Δ.Α.

«Ο δρόμος είναι γνωστός και δοκιμασμένος: συνεργατικές λύσεις. Μόνο μέσα από συνεργασία μπορούν να δοθούν λύσεις στα μείζονα, τα χρόνια αλλά και τα αναδυόμενα προβλήματα του τομέα υγείας στην Ελλάδα», τόνισε στην εισαγωγή της η Ελπίδα Πάβη, Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας-LabHTA, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας Αθανάσιος Πλεύρης τόνισε τη συμβολή της Σάρωσης Ορίζοντα στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής, καθώς αναμένεται να οδηγήσει σε μια δικαιότερη κατανομή πόρων, αλλά και να διευκολύνει την πρόσβαση στην καινοτομία. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να κρατήσουμε στην αγορά τα φάρμακα χαμηλής τιμής, με τιμές που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά και να υπάρξει σταδιακή αποχώρηση από το clawback μέσα από κατάλληλες πολιτικές, πρόσθεσε. Η σάρωση ορίζοντα θα διευκολύνει την πρόσβαση του ασθενή σε καινοτόμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα που είναι τώρα σε έλλειψη, κάνοντας ταυτόχρονα τη χώρα ελκυστική στην καινοτομία, κατέληξε ο υπουργός.

Ο Κώστας Αθανασάκης παρουσίασε την πρόταση για τα δύο ζητήματα της ημερίδας, όπως έχει διαμορφωθεί σε συνέχεια της μελέτης του LabHTA. Όπως είπε, η Σάρωση Ορίζοντα καλείται να αναδείξει λύσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις της καινοτομίας στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη και να υποστηρίξει κατάλληλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ρυθμιστικοί οργανισμοί, βιομηχανία, ασθενείς, επαγγελματίες υγείας, πληρωτές) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα συστήματα υγείας. Πρόκειται για μια πρόταση εμπλουτισμού της τρέχουσας διαδικασίας Σάρωσης Ορίζοντα στην Ελλάδα.

Η μελέτη προτείνει τον εμπλουτισμό του πλαισίου με πρόβλεψη δυνατότητας υποβολής ειδικής δήλωσης σε περίπτωση μεταβολής στα στοιχεία φαρμάκου και τις θεραπευτικές ενδείξεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της αίτησης-δήλωσης (π.χ. αλλαγή κατόχου άδειας κυκλοφορίας – ΚΑΚ, συσκευασίας κ.ο.κ.), όποτε επέλθει η μεταβολή, προκειμένου να ενημερώνονται τα δεδομένα που θα είναι διαθέσιμα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Προτείνει επίσης, να δοθεί η δυνατότητα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ΚΑΚ, μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και πρόβλεψη συγκεκριμένων κανόνων διάθεσης των δεδομένων από άλλους φορείς (π.χ. ανωνυμοποιημένα δεδομένα κατανάλωσης φαρμάκων και νοσηρότητας από την Η.ΔΙ.Κ.Α.) και κανόνων διαφύλαξης του εμπορικού απορρήτου από τους ΚΑΚ κατά το πρότυπο των διαδικασιών εμπιστευτικότητας της διαδικασίας Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ). Ο κ. Αθανασάκης αναφέρθηκε, τέλος, λεπτομερώς σε στάδια της διαδικασίας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, η Χαρά Κανή, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, Διεύθυνση Φαρμάκου, Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τόνισε τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή της σάρωσης ορίζοντα τόσο στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, όσο και στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν την εικόνα και τα στοιχεία για να προχωρήσουν. Ανέφερε ότι η διαδικασία ξεκίνησε σε ένα μικρό τμήμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και υπογράμμισε την ανάγκη της εξασφάλισης των πόρων για τη συλλογή πληροφοριών. Εξήγησε ότι δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα πρώτα αποτελέσματα διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο της χρήσης των δεδομένων. Αναφορικά με το Ταμείο Καινοτομίας και σε σχέση με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2030, η ομιλήτρια τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει εθνική προσαρμογή ώστε να συμπεριληφθούν κατά τρόπο άριστο οι αναδυόμενες τεχνολογίες για ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, καθώς το μέλλον κατευθύνεται στην Ιατρική ακριβείας και τα αντίστοιχα φάρμακα, οπότε θα χρειαστεί η αξιολόγησή τους. Πρότεινε ακόμη τη μετονομασία του σε Ταμείο Ελεγχόμενης Πρόσβασης.

Η Φλώρα Μπακοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, Υπουργείο Υγείας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής, υπογράμμισε τη σημασία της προσαρμογής των εθνικών συστημάτων για την υποδοχή καινοτόμων θεραπειών και τεχνολογιών και τόνισε ότι η Σάρωση Ορίζοντα παρέχει προστασία τόσο στον ασθενή όσο και στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας. Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ανέφερε, δεν θα καλύψει τις ανάγκες, καθώς αναμένεται να αξιολογηθούν μόνο 10 προϊόντα τον πρώτο χρόνο. Είναι απαραίτητο να υπάρχει οργανωμένο εθνικό σύστημα σάρωσης ορίζοντα, και αυτή τη στιγμή μόνο 6 χώρες διαθέτουν. Τόνισε επίσης ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, το οποίο θα ενσωματώνει και τις εθνικές διαδικασίες.

Ο Άρης Αγγέλης, PhD, Assistant Professor in Health Economics, London School of Hygiene and Tropical Medicine, αναφέρθηκε στην ανάγκη της διακρατικής συνεργασίας Horizon Scanning και International Horizon Scanning Initiative. Περιέγραψε την εμπειρία της Αγγλίας από τα Ταμεία Καινοτομίας καθώς και τους κανόνες διαφάνειας και χρηστής διοίκησης που πρέπει να τα διέπουν την εισαγωγή ενός φαρμάκου. Εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα εναλλακτικά σενάρια στις διαδικασίες αποεπένδυσης στην περίπτωση που δεν επαληθευτούν τα δεδομένα και τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στη διατήρηση του ισοζυγίου, καθώς με την είσοδο ενός καινοτόμου φαρμάκου μπορεί να εκτοπιστεί κάποιο παλιότερο, με αποδεδειγμένη όμως κλινική αξία και πρότεινε τη διερεύνηση του κόστους ευκαιρίας (opportunity cost).

Ο Ζαχαρίας Ραγκούσης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas, Αντιπρόεδρος Σ.Φ.Ε.Ε., δήλωσε αισιόδοξος γιατί η εισαγωγή αυτών των διαδικασιών σηματοδοτεί από μόνη της μια αλλαγή στην κουλτούρα διαμόρφωσης της φαρμακευτικής πολιτικής, μιας και μέχρι τώρα το μοναδικό δίχτυ ασφαλείας ήταν το clawback. Τόνισε την ανάγκη ύπαρξης χωριστού προϋπολογισμού για τη Σάρωση Ορίζοντα και εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων στη συλλογή στοιχείων, και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να συμβαδίσουμε με την εκθετική εξέλιξη των τεχνολογιών υγείας. Ανέφερε ακόμη ότι για το Ταμείο Καινοτομίας, θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση όχι μόνο για τα φάρμακα, αλλά και για τις υποδομές, ώστε να λειτουργήσει για ένα ικανό χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια, η Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, AstraZeneca Ελλάδας και Κύπρου, Μέλος PIF, υπογράμμισε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της Σάρωσης Ορίζοντα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα στελέχη του δημόσιου τομέα με αποκλειστική απασχόληση στον τομέα αυτό και πρόσθεσε ότι εάν υπήρχαν τα πρώτα στοιχεία από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα είχε γίνει ορθότερη κατανομή πόρων. Αναφέρθηκε επίσης, στα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται στα Ταμεία Καινοτομίας, τα οποία χαρακτήρισε ως εργαλεία εισαγωγής νέων φαρμάκων. Τόνισε ότι η εισαγωγή καινοτόμων θεραπειών και τεχνολογιών δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τα υπόλοιπα φάρμακα της αγοράς. Θα πρέπει να αναπτυχθούν συνεργασίες ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και να προετοιμαστούν προτάσεις για τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Τον κύκλο των ομιλητών έκλεισε ο Δημήτρης Κοντοπίδης, Β΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, περιγράφοντας τον αντίκτυπο που έχει η καινοτομία στον ασθενή, μέσα από το παράδειγμα της καινοτόμου θεραπείας για την κυστική ίνωση. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για δικαιοσύνη στην υγεία. Πέρα από το οικονομικό κόστος, είπε, θα πρέπει να προσμετρώνται και τα προστιθέμενα ποιοτικά έτη ζωής.

Ακολούθησε συζήτηση με τους παρισταμένους και η ημερίδα έκλεισε με τη δέσμευση του Κώστα Αθανασάκη να ετοιμαστεί ένα κείμενο-πρόταση προς την τωρινή αλλά και για την μελλοντική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι πολλών φαρμακευτικών εταιρειών, στελέχη του Ε.Ο.Φ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και νοσοκομείων, επιστήμονες με αντικείμενα την καινοτομία στην υγεία. Στην ημερίδα συμμετείχε και χαιρέτισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Κώστας Αθανασάκης στο Healthweb: Το ‘’Κλειδί’’ στην αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας είναι η διαφανής διαδικασία

Έλενα Χουλιάρα: Πώς θα ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του ΕΣΥ

Γ.Καπετανάκης ΕΛΛΟΚ: Τα Fake News για τον καρκίνο εντοπίζονται συχνά σε sites ποικίλης ύλης

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2022: Το ταξίδι του ασθενούς με Διαβήτη Τύπου 2

Ένωση Ασθενών: Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρώτο Patients’ Summit 2022

Νίκος Δέδες στο healthweb.gr: Η πολιτεία να δει την περίθαλψη ως επένδυση για την υγεία των Ελλήνων

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας χαιρετίζει τις δηλώσεις της Προέδρου της Επιτροπής HTA

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Εκπαίδευση αεροδιάσωσης στους διασώστες του ΕΚΑΒ Σερρών - Η εκπαίδευση θα γίνει σε όλη την Ελλάδα

«Η εκπαίδευση γίνεται για να είμαστε έτοιμοι για την πρωτογενή διάσωση, η οποία σημαίνει ότι όταν γίνει ένα ατύχημα θα μπορεί να προσεγγίζει το ελικόπτερο, όπως γίνεται στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ σημαντική εκπαίδευση», είπε ο κ. Αγγελίδης, ευχαριστώντας την Αερολέσχη Σερρών και τον πρόεδρό της Γιώργο Βασιλείου για την παραχώρηση των εξαιρετικών εγκαταστάσεών της.

Επιστολική Ψήφος: Ιστορική τομή εκσυγχρονισμού και διεύρυνσης της δημοκρατικής διαδικασίας στη χώρα

«Μαζί με τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή, τολμάμε και μεγάλες αλλαγές που αναβαθμίζουν την πολιτική ζωή. Και νομίζω ότι είναι οι πιο χειροπιαστές απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, για τη δημοκρατία που θέλουμε» κατέληξε.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS - Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον HIV

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS (UNAIDS), στόχος είναι μέχρι το 2030 να έχει επιτευχθεί το 95-95-95 που ερμηνεύεται ως εξής: το 95% των ατόμων που ζουν με τον HIV να έχουν διαγνωσθεί, το 90% των ατόμων που ζουν με τον HIV να είναι υπό θεραπεία και το 86% των ατόμων που ζουν με τον HIV να έχουν επιτύχει ιική καταστολή.

Για καινούργιες απώλειες αμάχων προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Γάζα Πόλεμος: Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ισραήλ να περιορίσει τη ζώνη των μαχών, και να ξεκαθαρίσει πού μπορούν να αναζητήσουν καταφύγιο οι Παλαιστίνιοι άμαχοι στη διάρκεια οποιασδήποτε ισραηλινής επιχείρησης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας

Υπογράφτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προληπτική χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων

Προληπτική χορήγηση φαρμάκων: Το Υπουργείο Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποφάσισαν με κοινή υπουργική απόφαση να θεσπίζεται η διαδικασία προληπτικής διάθεσης αντιρετροϊκών φαρμάκων