Πολιτική Υγείας

Κρατικοί Νόμοι: Πώς επηρεάζουν τις πρακτικές ανταλλαγής πληροφοριών υγείας

Κρατικοί Νόμοι: Πώς επηρεάζουν τις πρακτικές ανταλλαγής πληροφοριών υγείας

Οι ομοσπονδιακοί οργανισμοί και οι καινοτόμοι της τεχνολογίας θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από την καλύτερη ανάπτυξη μελλοντικών ομοσπονδιακών πολιτικών (ιδίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής) και τεχνολογιών που μειώνουν το κόστος.

Κρατικοί Νόμοι: Οι πρόσφατες αυξήσεις στη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών υγείας (ΤΠΥ) και των ηλεκτρονικών φακέλων υγείας (ΗΦΥ) παρέχουν δυνατότητες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της υγειονομικής περίθαλψης. Οι ανταλλαγές πληροφοριών υγείας, ή HIEs, αποθηκεύουν πληροφορίες για την υγεία, ώστε να μπορεί να παρακολουθείται η φροντίδα των ασθενών ακόμη και όταν αυτή εκτείνεται σε πολλούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, παρά τον ελπιδοφόρο χαρακτήρα του ταχέως αυξανόμενου όγκου ψηφιακών πληροφοριών για την υγεία, η ανταλλαγή πληροφοριών για την υγεία είχε μικρή επίδραση στην υγειονομική περίθαλψη μέχρι σήμερα. Ορισμένοι από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την υιοθέτηση πρακτικών ανταλλαγής πληροφοριών υγείας είναι οι κυβερνητικές πολιτικές που διευκολύνουν ή εμποδίζουν τις ανταλλαγές πληροφοριών υγείας HIE. Μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο NEJM Καταλυτικές Καινοτομίες στην Παροχή Φροντίδας NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery αναλύει τον ρόλο της κρατικής πολιτικής στην υιοθέτηση και τη χρήση των ανταλλαγών πληροφοριών υγείας HIEs.

Χρησιμοποιώντας μια νέα βάση δεδομένων των κρατικών νόμων από το 2000 έως το 2019, ο Cason Schmit, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Υγείας και Πολιτικής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Texas A&M, και οι συνάδελφοί του από το MIT, το London School of Economics και την Google αξιολόγησαν 12 διαστάσεις πολιτικής από τέσσερις κατηγορίες: διακυβέρνηση των ανταλλαγών πληροφοριών υγείας HIEs, βιωσιμότητα και οικονομικά κίνητρα, χρήσεις και χρήστες και προστασία των υποκείμενων δεδομένων. Οι διαστάσεις πολιτικής μετρήθηκαν για κάθε κράτος με τη χρήση ενός δείκτη νόμου ανταλλαγών πληροφοριών υγείας HIE, με υψηλότερες βαθμολογίες να προβλέπουν αυξημένη υιοθέτηση των ανταλλαγών πληροφοριών υγείας HIEs. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αρχικά χρονοσειρές και διατομικές συγκρίσεις για να αναλύσουν τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής ΤΠ υγείας και τις διαφοροποιήσεις στις πολιτικές, προτού εξετάσουν τις συνδέσεις μεταξύ του νομικού περιβάλλοντος των κρατών και της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής ΤΠ υγείας. Η ανταλλαγή πληροφοριών υγείας και οι σχετικές αλλαγές πολιτικής έχουν αυξηθεί σημαντικά τον 21ο αιώνα. Η αύξηση της κρατικής νομοθετικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τις 12 διαστάσεις πολιτικής επιταχύνθηκε σημαντικά μετά την έναρξη ισχύος του νόμου “Τεχνολογία Πληροφοριών Υγείας για την Οικονομική και Κλινική Υγεία” HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical Health) του 2009, ο οποίος παρείχε 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις για την αύξηση της υιοθέτησης της πληροφορικής υγείας στις ΗΠΑ. Ομοίως, η χρήση των οργανισμών HIE από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης αυξήθηκε σημαντικά κατά την περίοδο μελέτης, με ιδιαίτερη άνοδο μετά την εφαρμογή του νόμου περί τεχνολογίας πληροφοριών υγείας για την οικονομική και κλινική υγεία HITECH. Οι ερευνητές παρατήρησαν σημαντική χωρική διακύμανση στο δείκτη νόμου HIE, αλλά δεν παρατηρήθηκαν σαφείς συστηματικές διαφορές σε οικονομικούς ή πολιτικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη διακύμανση. Το Τέξας και οι πολιτείες των μεσοδυτικών πολιτειών ανέπτυξαν νομικά περιβάλλοντα που ευνοούσαν περισσότερο την υιοθέτηση του HIE, ενώ ο βαθύς νότος, τα Βραχώδη Όρη και οι περιοχές των Μεγάλων Λιμνών ήταν οι περιοχές που ευνοούσαν λιγότερο την υιοθέτηση των ανταλλαγών πληροφοριών υγείας HIE. Και οι τέσσερις κατηγορίες διαστάσεων πολιτικής συσχετίστηκαν θετικά με τη χρήση ανταλλαγών πληροφοριών υγείας HIE, αλλά οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων είχαν την ισχυρότερη σχέση με την αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών υγείας. Οι πολιτικές που καθιστούν την προστασία των δεδομένων λιγότερο δαπανηρή ή εφαρμόζουν προεπιλεγμένη συμμετοχή των ασθενών αυξάνουν τη χρήση κατά 18% και 16%, αντίστοιχα. Η θέσπιση πολιτικών που επιτρέπουν τη χρέωση τελών συμμετοχής ή την αίτηση χρηματοδότησης από κρατικές, ομοσπονδιακές ή ιδιωτικές πηγές φαίνεται επίσης να είναι σημαντικοί παράγοντες για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης και της επιτυχίας ανταλλαγών πληροφοριών υγείας HIE

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ποιες κατηγορίες πολιτικών και συγκεκριμένοι νόμοι είχαν τη μεγαλύτερη επιτυχία για την αύξηση της χρήσης της πληροφορικής υγείας και της υιοθέτησης ανταλλαγών πληροφοριών υγείας HIE. Οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τις κυβερνήσεις των πολιτειών και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν νέα νομοθεσία ή να επικαιροποιήσουν τους υφιστάμενους νόμους για τη βελτίωση της υιοθέτησης και της ουσιαστικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής ΤΠ υγείας. Οι ομοσπονδιακοί οργανισμοί και οι καινοτόμοι της τεχνολογίας θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από την καλύτερη ανάπτυξη μελλοντικών ομοσπονδιακών πολιτικών (ιδίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής) και τεχνολογιών που μειώνουν το κόστος.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

ΠΟΥ: Τα έθνη κοντά σε παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές για πανδημίες

Ποια θα είναι η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας στο μέλλον;

Στ.Κυμπουρόπουλος στο healthweb: Έχουμε μία κρίσιμη ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της υγείας στην Ευρώπ

Κορυφαία συστήματα υγείας δαπανούν περισσότερα το 2023 στη διαλειτουργικότητα

Δημιουργία ανθεκτικής παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας υγειονομικής περίθαλψης

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Aυξημένο τέλος μη προσέλευσης παρακινεί τους ασθενείς να προσέρχονται στα ραντεβού υγειονομικής περίθαλψης;

"Τα τέλη μη προσέλευσης δεν έχουν εισαχθεί σε δημόσια νοσοκομεία στη Δανία, μέχρι σήμερα", λέει ο Fystro. "Θα κάνουμε επίσης μια έρευνα όπου θα ρωτήσουμε πώς αντιλαμβάνεται ένα δείγμα του πληθυσμού το τέλος μη προσέλευσης, προτού κάνουμε μια ηθική ανάλυση των συστημάτων τέλους μη προσέλευσης".

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις με σκοπό την αύξηση της δωρεάς οργάνων

Σε σχέση με τη δωρεά οργάνων, από όσους υποστήριξαν ότι δεν επιθυμούν να γίνουν δωρητές οργάνων μετά τον θάνατο, το 35% το αιτιολόγησε αναφέροντας ότι αυτό οφείλεται σε θρησκευτικούς λόγους. Το 36,4% των συμμετεχόντων στην έρευνα υποστήριξε ότι ο νόμος που θα έδινε στο κράτος το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα όργανα ενός εγκεφαλικά νεκρού χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση θα αποτελούσε κατάχρηση εξουσίας. Ένα ποσοστό 30% απάντησε ότι ένας τέτοιος νόμος μπορεί να ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μην χάνονται όργανα.

Γκάγκα Μιχαηλίδου: Στην Άμφισσα για τη συνεχή ενίσχυση της Υγείας & της Πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα

Γκάγκα Μιχαηλίδου: Αναφέρθηκαν στα κενά δεκαετιών που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση, καθώς και στην πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία 4 χρόνια σε αυτούς τους τομείς μέσα από ενεργητικές πολιτικές.