Πολιτική Υγείας

Kλιματική Aλλαγή ΠΟΥ: Η υγεία πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των εθνικών σχεδίων για την καταπολέμησή της

Kλιματική Aλλαγή ΠΟΥ: Η υγεία πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των εθνικών σχεδίων για την καταπολέμησή της

Ο ΠΟΥ συνεχίζει να υποστηρίζει τις χώρες για την προστασία της υγείας δημιουργώντας συστήματα υγείας ανθεκτικά στο κλίμα, μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα από την υγειονομική περίθαλψη και παρακολουθώντας την παγκόσμια πρόοδο.

Kλιματική Aλλαγή ΠΟΥ: Εν όψει της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP-28), ο ΠΟΥ δημοσίευσε την «επισκόπηση του 2023 για την υγεία σε εθνικά καθορισμένες συνεισφορές και μακροπρόθεσμες στρατηγικές» τονίζοντας τις ενέργειες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η υγεία των ανθρώπων τίθεται σε πλήρη προτεραιότητα και ενσωματώνεται στα εθνικά σχέδια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή βλάπτει ήδη την ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Από ασθένειες που προκαλούνται από ακραία κλιματικά φαινόμενα έως την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης και εξάπλωσης ασθενειών που μεταδίδονται με φορείς και η αύξηση των καρδιαγγειακών και αναπνευστικών ασθενειών που προκαλούνται από την υπερβολική ζέστη και την ατμοσφαιρική ρύπανση αντίστοιχα – οι επιπτώσεις του κλίματος στην ανθρώπινη υγεία είναι αναπόφευκτες. «Η υγεία των ανθρώπων και του πλανήτη μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και μετά από χρόνια υποσχέσεων απαιτείται επειγόντως ταχεία δράση για την προστασία και των δύο», δήλωσε ο Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ. «Μόνο οι πολιτικές για το κλίμα που καθοδηγούνται από αποτελέσματα για την υγεία θα οδηγήσουν στη δράση που απαιτείται για τη διάσωση ζωών, την πρόληψη ασθενειών και την οικοδόμηση πιο υγιών, δικαιότερων κοινωνιών».

Ενσωμάτωση της υγείας στις εθνικές στρατηγικές για το κλίμα

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στην ενσωμάτωση της υγείας σε εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDC) και μακροπρόθεσμες χαμηλές εκπομπές και στρατηγικές ανάπτυξης (LT-LEDS), τα κύρια μέσα πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στο κλίμα, όπως ορίζεται στη Συμφωνία του Παρισιού . Το 91% των διαθέσιμων ενσωματώσεων της υγείας σε εθνικά καθορισμένες συνεισφορές NDC περιλαμβάνει πλέον ζητήματα υγείας, σε σύγκριση με το 70% αυτών που αναφέρθηκαν το 2019. Σε σύγκριση με προηγούμενους γύρους εθνικών σχεδίων για το κλίμα, οι στόχοι και πολιτικές για το μετριασμό, την προσαρμογή, που περιλαμβάνουν την υγεία και την προαγωγή της υγείας, αναπτύσσονται όλο και περισσότερο.

Μέσα υλοποίησης, Απώλειες και Ζημίες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης.

«Οι χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αναγνώριση της απειλής της κλιματικής αλλαγής για την ανθρώπινη και την πλανητική υγεία στα εθνικά τους σχέδια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά πρέπει να δούμε αυτές τις δεσμεύσεις να κλιμακώνονται, να επιταχύνονται και να χρηματοδοτούνται επαρκώς για να διασφαλίσουμε μια δίκαιη απάντηση που προστατεύει την υγεία και τα μέσα διαβίωσης των σημερινών και των μελλοντικών γενεών», δήλωσε η Δρ Μαρία Νέιρα, Διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας του ΠΟΥ.

Απαιτείται επείγουσα δράση για την πρόληψη των θανάτων από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Παρά την πρόοδο αυτή, παραμένουν τεράστια κενά στη δράση που αναλαμβάνεται. Η φιλόδοξη δράση για την ατμοσφαιρική ρύπανση θα σώσει ζωές, ωστόσο μόνο το 16% των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών NDC περιλαμβάνει αυτόνομους στόχους, μέτρα ή πολιτικές για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένας από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία. Η ατμοσφαιρική ρύπανση του περιβάλλοντος (εξωτερική) και του νοικοκυριού προκαλούν από κοινού περίπου επτά εκατομμύρια πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο από ισχαιμική καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό, καρκίνο του πνεύμονα και αναπνευστικές ασθένειες όπως το άσθμα και η πνευμονία, που επηρεάζουν δυσανάλογα τα παιδιά σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Με την κλιμάκωση της δράσης για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, οι χώρες θα δουν επίσης ευρύτερα οφέλη για την υγεία. Για παράδειγμα, η ενθάρρυνση του περπατήματος και του ποδηλάτου και η υποστήριξη των αλλαγών σε βιώσιμες και υγιεινές δίαιτες βελτιώνει την υγεία ενώ μειώνει τις επιπτώσεις στο κλίμα. Επιπλέον, οι χώρες αναμένεται να αποκομίσουν οφέλη για την υγεία που υπερτερούν των οικονομικών επενδύσεων που απαιτούνται για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, οι μακροπρόθεσμες χαμηλές εκπομπές και στρατηγικές ανάπτυξης LT-LEDS των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκτιμά ότι οι βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα που θα προκύψουν από την εφαρμογή μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσαν να αποτρέψουν έως και 300.000 θανάτους και να αποφύγουν ζημιές στην υγεία και το κλίμα 150-250 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2030. Ομοίως, οι μακροπρόθεσμες χαμηλές εκπομπές και στρατηγικές ανάπτυξης LT-LEDS άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Φίτζι, του Μαρόκου και της Ισπανίας, αναγνωρίζουν ότι η επίτευξη των στόχων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής θα επιφέρει οικονομική εξοικονόμηση από τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η δράση για την υγεία για το κλίμα υποχρηματοδοτείται

Η βιώσιμη χρηματοδότηση για το κλίμα είναι απαραίτητη για την προσαρμογή στην υγεία, τον μετριασμό και την ανθεκτική στο κλίμα ανάπτυξη, αλλά η υγεία παραμένει χρόνια υποχρηματοδοτούμενη στα εθνικά σχέδια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ικανότητα των χωρών να συμμετάσχουν σε δράσεις προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική τους ικανότητα και πολύ συχνά οι χώρες που είναι πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι αυτές που δεν διαθέτουν τους πόρους για τη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα. Οι περισσότερες χώρες εξαρτώνται από τη διεθνή οικονομική στήριξη για τη δράση για το κλίμα. Μόνο μία στις δέκα εθνικά καθορισμένες συνεισφορές NDCs περιλαμβάνει εγχώρια χρηματοδότηση για ορισμένες ή όλες τις δράσεις της στον τομέα της υγείας και μόνο μία στις πέντε μακροπρόθεσμες στρατηγικές περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις χρηματοδότησης για την υγεία, όπως φόρους, εισφορές και μηχανισμούς τιμολόγησης άνθρακα. Παρά αυτή την εξάρτηση από την πολυμερή χρηματοδότηση για το κλίμα, μόνο το 2% της χρηματοδότησης για την προσαρμογή και το 0,5% της συνολικής χρηματοδότησης για το κλίμα διατίθεται επί του παρόντος σε έργα που διευκρινίζουν στοχεύουν στην προστασία ή τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Για να διασφαλιστεί μια δίκαιη και αποτελεσματική απάντηση στην κλιματική αλλαγή, ο ΠΟΥ ζητά πολυμερείς μηχανισμούς χρηματοδότησης για το κλίμα για τη διάθεση περισσότερης χρηματοδότησης σε πολιτικές και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν ρητά στην προστασία ή τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας.

Υγεία στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP-28

Ο ΠΟΥ συνεχίζει να υποστηρίζει τις χώρες για την προστασία της υγείας δημιουργώντας συστήματα υγείας ανθεκτικά στο κλίμα, μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα από την υγειονομική περίθαλψη και παρακολουθώντας την παγκόσμια πρόοδο. Ο ΠΟΥ συνεργάζεται με την Προεδρία της Διάσκεψης του ΟΗΕ COP28 για να ηγηθεί της πρώτης ημέρας αφιερωμένης στην υγεία στη Διάσκεψη του ΟΗΕ COP στις 3 Δεκεμβρίου 2023 και στη συνάντηση των Υπουργών Υγείας και Κλίματος, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη να επιταχυνθεί η δράση για το κλίμα με επίκεντρο την υγεία σε κάθε επίπεδο.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Αυστηροποίηση των ποινών για εμπρησμό ακόμη και εξ αμελείας

Καταγγελία του Επιτρόπου Υγείας για διατροφικά σκάνδαλα στην Ευρώπη

Υπουργείο Εργασίας: Συστήνει έκτακτα μέτρα προστασίας λόγω της κακοκαιρίας

Κικίλιας: Πλήρης συντονισμός για την αντιπλημμυρική προστασία

ΟΗΕ - Άρνηση για δημιουργία "ασφαλών ζωνών" στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των πλευρών

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Νέα προειδοποίηση του ΠΟΥ για το πότε θα «χτυπήσει» ένα νέο παθογόνο και μια νέα πανδημία.

«Η Covid ήταν μια ασθένεια “X”, ένα νέο παθογόνο που προκάλεσε μια νέα νόσο, αλλά θα υπάρξει μια άλλη ασθένεια “Χ”, ή νόσος “Υ” ή νόσος “Ζ”», είπε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

Γιατροί της Νότιας Κορέας απεργούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Η Νότια Κορέα έχει μία από τις χαμηλότερες αναλογίες γιατρού προς ασθενή μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, επομένως η κυβέρνηση θέλει να προσθέσει περισσότερες τοποθετήσεις σε ιατρικές σχολές.

Τον Μάρτιο η έναρξη των απογευματινών χειρουργείων - Τα κόστη

Σε περιοχές όπου τα νοσοκομεία δεν μπορούν να κάνουν βραδινές χειρουργικές επεμβάσεις, ιδιωτικές κλινικές θα παρέμβουν για να εξυπηρετήσουν αυτές τις περιπτώσεις χωρίς κόστος για τους ασθενείς. 

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς η ΕΕ και η Ελλάδα θα περιορίσουν εγκλήματα και απάτες

Σε εθνικό επίπεδο, μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου για την κυβερνοασφάλεια, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης φέρνει μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, σε δημόσια διαβούλευση, νομοσχέδιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η νομοθετική πράξη θα σηκώσει ανάχωμα απέναντι στις μεγάλες πλατφόρμες.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Άμεση ανθρωπιστική παύση για βιώσιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ζητά η Ε.Ε

Οι κυρώσεις σε βάρος των βίαιων εποίκων εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαφωνίας, καθώς ορισμένα κράτη μέλη δεν επιθυμούν τη Χαμάς και τους εποίκους να τοποθετούνται δίπλα-δίπλα στη σειρά της υιοθέτησης περιοριστικών μέτρων.

Πάνω από 29.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς

 Ο πόλεμος, που δεν δείχνει σημάδια λήξης, έχει εκδιώξει περίπου το 80% των Παλαιστινίων στη Γάζα από τα σπίτια τους και έχει αφήσει το ένα τέταρτο του πληθυσμού να λιμοκτονεί, σύμφωνα με αξιωματούχους του ΟΗΕ.