Τεχνολογία

Τεχνολογικό Δικτυο 5G Κίνα: Η ανάπτυξή του και η κατάσταση της υγείας των Κινέζων ηλικιωμένων ενηλίκων

Τεχνολογικό Δικτυο 5G Κίνα: Η ανάπτυξή του και η κατάσταση της υγείας των Κινέζων ηλικιωμένων ενηλίκων

Ελπίζουμε ότι η ταχεία διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως το τεχνολογικό δίκτυο 5G, θα διευκολύνει και θα κλιμακώσει τις καινοτομίες που μπορούν να δημιουργήσουν και να διαδώσουν την υγεία, επιτρέποντας στη δημόσια υγεία να εκπληρώσει το όραμά της, σύμφωνα με το οποίο όλοι, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, θα μπορούν επιτέλους να απολαμβάνουν μια υγιή ζωή.

Τεχνολογικό Δικτυο 5G Κίνα: Η κινεζική κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στην κατασκευή υποδομών τεχνολογίας κινητών επικοινωνιών πέμπτης γενιάς (5G), η οποία, όπως προκύπτει από νέα μελέτη, διαδραματίζει θετικό ρόλο στην αυτοαξιολόγηση της υγείας των ηλικιωμένων ενηλίκων στην ηπειρωτική Κίνα, υποδεικνύοντας τις προαγωγικές για την υγεία επιδράσεις της τεχνολογικής προόδου. Η Κίνα έχει κατασκευάσει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο τεχνολογικά προηγμένα δίκτυα 5G και οι βιομηχανικές εφαρμογές 5G έχουν ενσωματωθεί σε περισσότερες από 60 εθνικές οικονομικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της ιατρικής και της υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων ιατρικών και υγειονομικών αναγκών του λαού.

Ωστόσο, ως νέα και αναδυόμενη τεχνολογία, ο αντίκτυπος του τεχνολογικού δικτύου 5G στη δημόσια υγεία σε εθνικό επίπεδο δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς με αξιόπιστα εμπειρικά στοιχεία. Στη μελέτη μας που δημοσιεύθηκε στο Global Transitions, διερευνήσαμε τις επιπτώσεις της ανάπτυξης του τεχνολογικού δικτύου 5G στην αυτοαξιολογούμενη υγεία (SRH) μεταξύ ηλικιωμένων ενηλίκων με διαφορετικά κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά στην ηπειρωτική Κίνα. Χρησιμοποιώντας τα εθνικά αντιπροσωπευτικά δεδομένα από τις Μελέτες Οικογενειακού Πάνελ της Κίνας China Family Panel Studies (CFPS) το 2018 και την παρακολούθησή τους το 2020, χρησιμοποιήσαμε την ανάπτυξη του τεχνολογικού δικτύου 5G ως φυσικό πείραμα για να καταγράψουμε τον αντίκτυπο της ανάπτυξης του τεχνολογικού δικτύου 5G στην υγεία των ηλικιωμένων ενηλίκων. Οι ηλικιωμένοι ενήλικες από επαρχίες με πολιτικές τεχνολογικού δικτύου 5G σε διαφορετικά επίπεδα μεταξύ 2018 και 2020 θεωρήθηκαν ως ομάδα έκθεσης, ενώ οι υπόλοιποι θεωρήθηκαν ως ομάδα αναφοράς, και οι διαφορές στην αυτοαξιολογούμενη υγεία SRH των ηλικιωμένων ενηλίκων συγκρίθηκαν σε επαρχίες με διαφορετικό αριθμό πολιτικών. Η επίδραση των πολιτικών του τεχνολογικού δικτύου 5G στην αυτοαξιολογούμενη υγεία και την ετερογένεια μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, του φύλου και των περιοχών διαβίωσης μεταξύ των ηλικιωμένων ενηλίκων. Στην ανάλυση του συνολικού δείγματος και στην ανάλυση των υποομάδων ελέγχθηκαν διάφορες συνδιακυμάνσεις, όπως η ηλικία, η επαρχία, οι περιοχές διαβίωσης, η κατάσταση γάμου, το εισόδημα, η απασχόληση, οι χρόνιες ασθένειες, η κατάθλιψη και οι συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία.

Οι επιπτώσεις της ανάπτυξης του τεχνολογικού δικτύου 5G στην υγεία

Τα ευρήματά μας αποκάλυψαν ότι η ανάπτυξη του τεχνολογικού δικτύου 5G αύξησε σημαντικά την αυτοαξιολογούμενη υγεία SRH των ηλικιωμένων ενηλίκων. Μετά τη θέσπιση των πολιτικών του τεχνολογικού δικτύου 5G, η πιθανότητα αυτοαξιολόγησης της καλής υγείας αυξήθηκε κατά 31% για κάθε μονάδα αύξησης του επιπέδου ανάπτυξης των πολιτικών του τεχνολογικού δικτύου 5G. Και υπήρχαν αξιοσημείωτες διαφορές ως προς την ηλικιακή ομάδα, το φύλο και τις περιοχές διαβίωσης. Η βελτιωτική επίδραση των πολιτικών του τεχνολογικού δικτύου 5G στην αυτοαξιολογούμενη υγεία SRH ήταν εντονότερη στη νεότερη ομάδα, στις ηλικίες 65 έως 74 ετών, στις γυναίκες και σε όσους ζουν σε αστικές περιοχές. Η πιθανότητα αυτοαξιολόγησης της καλής υγείας των ηλικιωμένων ενηλίκων ηλικίας 75 ετών και άνω, των ανδρών και εκείνων που ζουν σε αγροτικές περιοχές αυξήθηκε επίσης μετά την έκθεση στις πολιτικές του τεχνολογικού δικτύου 5G, αλλά δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Η δημόσια υγεία διευκολύνεται από την τεχνολογική ανάπτυξη

Εξ όσων γνωρίζουμε, η μελέτη μας παρέχει για πρώτη φορά νέες γνώσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της ανάπτυξης του τεχνολογικού δικτύου 5G στην αυτοαξιολογούμενη υγεία SRH των ηλικιωμένων ενηλίκων. Τα ευρήματα είναι ότι η ανάπτυξη του τεχνολογικού δικτύου 5G έχει θετική επίδραση στην αυτοαξιολογούμενη υγεία SRH των ηλικιωμένων ενηλίκων και η αυτοαξιολογούμενη υγεία SRH διαπιστώνεται ότι βελτιώνεται ιδιαίτερα στις ομάδες 65 έως 74 ετών, στις ομάδες γυναικών και στους αστικούς συμμετέχοντες. Η εισαγωγή της πολιτικής του τεχνολογικού δικτύου 5G παρέχει μικρο-ευκαιρίες και μακρο-περιβάλλον για τους ηλικιωμένους ενήλικες για την προώθηση της κατάστασης της υγείας τους. Σε μικροεπίπεδο, το τεχνολογικό δίκτυο 5G δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν έξυπνες συσκευές και να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες για την υγεία και προωθώντας την κοινωνική συμμετοχή. Σε μακροεπίπεδο, η εφαρμογή του τεχνολογικού δικτύου 5G στον κλάδο της ιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης συμβάλλει στην κάλυψη των ιατρικών και υγειονομικών αναγκών των ηλικιωμένων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια, ορισμένοι ηλικιωμένοι ενήλικες βρίσκονται ταυτόχρονα στο οικονομικό, υγειονομικό και ψηφιακό χάσμα και το χάσμα μεταξύ αυτών και των ηλικιωμένων ενηλίκων που κατέχουν το πλεονέκτημα των ψηφιακών πόρων αυξάνεται σταδιακά με την τάση της τεχνολογικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να ληφθούν στοχευμένα μέτρα για την αποφυγή της επιδείνωσης της ανισότητας και τη βελτίωση της υγείας όλων των ηλικιωμένων ενηλίκων. Ελπίζουμε ότι η ταχεία διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως το τεχνολογικό δίκτυο 5G, θα διευκολύνει και θα κλιμακώσει τις καινοτομίες που μπορούν να δημιουργήσουν και να διαδώσουν την υγεία, επιτρέποντας στη δημόσια υγεία να εκπληρώσει το όραμά της, σύμφωνα με το οποίο όλοι, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, θα μπορούν επιτέλους να απολαμβάνουν μια υγιή ζωή.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Η GSΚ εγκαινιάζει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Έρπητα Ζωστήρα

Μπορεί το ChatGPT να αντικαταστήσει τους γιατρούς των επειγόντων περιστατικών;

Εκδήλωση ενημέρωσης για τις εφαρμογές "Έξυπνες Πόλεις" του Vodafone Business & Δημόκριτος

Σε εξέλιξη ο επιχειρηματικός πόλεμος για το 5G

Πώς η τεχνολογία μπορεί να καταπολεμήσει τον καρκίνο;

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Πώς να αποφύγουν τα νοσοκομεία την αποτυχία στην υιοθέτηση νέας τεχνολογίας;

Πολλά από τα ψηφιακά εργαλεία που υιοθετούν τα νοσοκομεία επικεντρώνονται στον εξορθολογισμό των ροών εργασίας για τους υπαλλήλους τους ή στη βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών. 

Singles in America: Πώς να σπάσετε τον πάγο στα ραντεβού με AI

Singles in America: Σύμφωνα με τη μελέτη, τα ραντεβού με τεχνητή νοημοσύνη είναι σε πρώιμα στάδια, με μόλις το 6% όλων των ανύπαντρων και το 14% των ατόμων που βγαίνουν ραντεβού στο διαδίκτυο να λένε ότι έχουν πειραματιστεί με την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσουν τη ζωή τους. 

Eμπορικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης έχει μέτρια επιτυχία στην πρόβλεψη νεφρικής βλάβης που σχετίζεται με νοσηλεία

«Ο εντοπισμός του κινδύνου HA-AKI με προγνωστικά μοντέλα θα μπορούσε να βοηθήσει στην υποστήριξη κλινικών αποφάσεων, όπως η προειδοποίηση των παρόχων να μην παραγγείλουν νεφροτοξικά φάρμακα, αλλά απαιτείται περαιτέρω μελέτη πριν από την κλινική εφαρμογή»