ΝΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

Παιδική Παχυσαρκία: Μπορεί να σχετίζεται με την προγεννητική έκθεση στο τσιγάρο και στην κάνναβη

Παιδική Παχυσαρκία: Μπορεί να σχετίζεται με την προγεννητική έκθεση στο τσιγάρο και στην κάνναβη

«Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της εξέτασης της προγεννητικής έκθεσης σε ουσίες και των κινδύνων τους για παχυσαρκία, τις διαφορές φύλου σε αυτές τις συσχετίσεις και τη σημασία της παροχής φροντίδας σε εγκύους που χρησιμοποιούν ουσίες και χρειάζονται υποστήριξη», είπε ο Κονγκ.

Παιδική Παχυσαρκία: Τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας συνεχίζουν να αυξάνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας τα παιδιά σε κίνδυνο για άσθμα, άπνοια ύπνου, διαβήτη τύπου 2 και άλλες καταστάσεις υγείας. Παιδιά που εκτέθηκαν προγεννητικά τόσο σε καπνό όσο και σε κάνναβη είχαν 12 φορές υψηλότερο κίνδυνο για παχυσαρκία στη μέση παιδική ηλικία (9-12 ετών) σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν εκτέθηκαν, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα για να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν άλλοι παράγοντες για αυτά τα ευρήματα. Η Rina Das Eiden, καθηγήτρια ψυχολογίας και το συγχρηματοδοτούμενο μέλος του Ινστιτούτου Κοινωνικών Επιστημών στο Penn State, και ο Kai Ling Kong, αναπληρωτής καθηγητής παιδιατρικής στο Children’s Mercy Hospital Kansas City και στο University of Missouri-Kansas City School of Medicine, ξεκίνησαν συνεργάστηκαν στο έργο όταν ήταν συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο, μαζί με τον συνεπικεφαλή Παιανώτη Θάνο, ανώτερο ερευνητή και μια ομάδα συνεργατών. «Δύο από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ουσίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι τα τσιγάρα και η κάνναβη, και συχνά χρησιμοποιούνται μαζί», είπε η Eiden.

“Ενώ γνωρίζουμε για τους κινδύνους της προγεννητικής έκθεσης στον καπνό και της παιδικής παχυσαρκίας, είναι λιγότερα γνωστά για τη συνέκθεση σε καπνό και κάνναβη. Θέλαμε να εξετάσουμε μια πιθανή σχέση μεταξύ της προγεννητικής συνέκθεσης και του κινδύνου παχυσαρκίας από τη γέννηση έως τη μέση παιδική ηλικία.” Οι ερευνητές ξεκίνησαν το έργο αφού παρατήρησαν ότι τα παιδιά που συμμετείχαν σε μια μεγαλύτερη, παλαιότερη αξιολόγηση ήταν υπέρβαρα και συνειδητοποίησαν ότι ήταν ελάχιστα γνωστά για τις επιπτώσεις της ταυτόχρονης έκθεσης του καπνού και της χρήσης κάνναβης στον κίνδυνο παιδικής παχυσαρκίας. Στη μεγαλύτερη μελέτη, όλες οι έγκυες γυναίκες που λαμβάνουν προγεννητική φροντίδα σε αστικό νοσοκομείο που βρίσκεται στη δυτική Νέα Υόρκη ολοκλήρωσαν έναν έλεγχο υγείας. Οι επιλέξιμες γυναίκες που χρησιμοποιούν κάνναβη ή/και καπνό κλήθηκαν να ολοκληρώσουν λεπτομερή μέτρα χρήσης ουσιών και να παράσχουν βιολογικά δείγματα που δοκιμάστηκαν για χρήση ουσιών. Στη συνέχεια, οι έγκυες συμμετέχουσες αξιολογήθηκαν στο τέλος κάθε τριμήνου, με 259 γυναίκες να ολοκλήρωσαν εργαστηριακές επισκέψεις με το παιδί τους σε ηλικία περίπου 2, 9, 16 και 24 μηνών, και ξανά μετά την είσοδο του παιδιού στο νηπιαγωγείο και στη μέση της παιδικής ηλικίας.

Οι ερευνητές εξέτασαν τη διαφορά στην ανάπτυξη παχυσαρκίας από τη γέννηση έως τη μέση της παιδικής ηλικίας μεταξύ των παιδιών των οποίων οι μητέρες χρησιμοποιούσαν μόνο καπνό και καπνό και κάνναβη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στη συνέχεια συνέκριναν τα παιδιά της μελέτης με μια παρόμοια δημογραφικά ομάδα μη εκτεθειμένων παιδιών. «Διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά και στις δύο ομάδες έκθεσης είχαν μια πιο απότομη αύξηση στις τροχιές του ΔΜΣ από τη γέννηση έως τη μέση της παιδικής ηλικίας, αλλά μεταξύ των παιδιών που εκτέθηκαν μαζί, τα κορίτσια είχαν πιο απότομη αύξηση ΔΜΣ σε σύγκριση με τα αγόρια της ίδιας ηλικίας», είπε ο Κονγκ. «Συνολικά, βρήκαμε 12 φορές υψηλότερες πιθανότητες να έχουν παχυσαρκία μεταξύ εκείνων που εκτέθηκαν συνεκτεθειμένα από εκείνα που δεν εκτέθηκαν σε καπνό και κάνναβη. Τα παιδιά στην ομάδα που εκτέθηκαν ταυτόχρονα είχαν επίσης σημαντικά μεγαλύτερη λιπώδη μάζα και ποσοστό λίπους σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν εκτέθηκαν Τα παιδιά που εκτέθηκαν μόνο στον καπνό δεν διέφεραν ως προς τη μάζα λίπους σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν εκτέθηκαν». Η εργασία δημοσιεύεται στο περιοδικό Pediatric Obesity. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σύγκριση των ομάδων των συμμετεχόντων στη μελέτη με μια ομάδα ελέγχου με παρόμοια δημογραφικά στοιχεία είναι κρίσιμη. «Πολλές προηγούμενες μελέτες απέτυχαν να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες ομάδες σύγκρισης, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό της επίδρασης της έκθεσης σε ουσίες», είπε ο Eiden. Οι ερευνητές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν αυτές τις οικογένειες και σχεδιάζουν να εξετάσουν τις τροχιές του βάρους και της κατάστασης βάρους με την πάροδο του χρόνου, καθώς τα παιδιά περνούν στην ύστερη εφηβεία. Σχεδιάζουν επίσης να μετρήσουν τις διαπροσωπικές διαδικασίες και τις συμπεριφορές κινδύνου για την υγεία στην εφηβεία σε μια συνεργασία με την Pamela Schuetze, καθηγήτρια ψυχολογίας στο SUNY Buffalo State, και την Emily Ansell, αναπληρώτρια καθηγήτρια βιοσυμπεριφορικής υγείας και συγχρηματοδοτούμενο από SSRI μέλος ΔΕΠ στο Penn State.

Απαιτούνται πολλές πρόσθετες μελέτες για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ της προγεννητικής έκθεσης σε ουσίες και της υγείας των παιδιών, ειδικά για να διαχωριστούν οι άμεσες επιπτώσεις της έκθεσης από άλλους καθιερωμένους παράγοντες κινδύνου. Αυτές περιλαμβάνουν μελέτες με μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος, σημειώνουν οι συγγραφείς, καθώς και εκείνες που περιλαμβάνουν αξιολόγηση του μεταγεννητικού περιβάλλοντος – συμπεριλαμβανομένου του άγχους και της ψυχικής υγείας των φροντιστών, της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα και της διατροφής, της σωματικής δραστηριότητας και του ύπνου του παιδιού. Απαραίτητες είναι επίσης μελέτες που διερευνούν τον πιθανό αντίκτυπο των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας, όπως η οικονομική πίεση. «Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της εξέτασης της προγεννητικής έκθεσης σε ουσίες και των κινδύνων τους για παχυσαρκία, τις διαφορές φύλου σε αυτές τις συσχετίσεις και τη σημασία της παροχής φροντίδας σε εγκύους που χρησιμοποιούν ουσίες και χρειάζονται υποστήριξη», είπε ο Κονγκ. «Στο μέλλον, χρειάζεται επίσης να γίνει περισσότερη έρευνα σε παιδιά που εκτίθενται στην κάνναβη μόνο για να καταλάβουμε εάν τα αποτελέσματα της ταυτόχρονης έκθεσης οφείλονταν στην κάνναβη ή σε συνδυασμό χρήσης καπνού και κάνναβης».

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Πώς επηρεάζει το κάπνισμα την εγκυμοσύνη;

Δραματικά στοιχεία για τις έγκυες που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα

Οι καπνίστριες γεννούν παιδιά με άσθμα

Κάπνισμα στην εγκυμοσύνη: κίνδυνος παχυσαρκίας &διαβήτη στις κόρες

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

10 Τρόποι για να φροντίσετε την ψυχολογία σας

Ψυχική υγεία: Η αυτοφροντίδα μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στη διατήρηση της ψυχικής σας υγείας και να βοηθήσει στην υποστήριξη της θεραπείας και της ανάρρωσής σας εάν έχετε ψυχική ασθένεια.