Γενετική

Επί χρόνια οι ειδικοί υποστήριζαν ότι το DNA, το κληρονομικό υλικό στους περισσότερους οργανισμούς...

Ποιοι παράγοντες οδηγούν τον αυτισμό; Αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία οι ερευνητές δεν έχουν...

Οι επιστήμονες του St. Jude έχουν χρησιμοποιήσει ένα 3D γονιδίωμα για να βελτιώσουν την κατανόηση...

Οι επιστήμονες έχουν προτείνει ότι μια νέα αιτία για αυτισμό θα μπορούσε να βρεθεί σε «σκουπίδια»

Οι αλλαγές του DNA καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την...

Ακριβώς όπως ένας υπολογιστής απαιτεί κώδικα για να λειτουργήσει, το σώμα μας ρυθμίζεται από...

Ένα γονίδιο φαίνεται να έχει άμεση επίδραση στην ποσότητα του ύπνου που χρειάζεται κάποιος, σύμφωνα...

Οι γενετικές εξετάσεις μέσω αλληλογραφίας προσφέρουν πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την καταγωγή...

Περισσότερο από το ήμισυ του γονιδιώματός μας αποτελείται από τρανσποζόνια, DNA αλληλουχίες που...

Σε μια ανάλυση του πραγματικού αντίκτυπου ενός πρωτοποριακού τεστ που ονομάζεται μεταγονιδιωματική...