Παρασκήνιο

ΕΟΠΥΥ: 1η τροποποίηση προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2021  

ΕΟΠΥΥ: 1η τροποποίηση προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2021  

Εγκρίθηκε η   η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Η 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2021  περιλαμβάνει:

 • Αυξήσεις πιστώσεων των παρακάτω ΚΑ Εξόδων με χρήση των ταμειακών διαθεσίμων ύψους 41.638.635,91 € ως εξής: α. ΚΑΕ 0674.00 «Πρόσθετη περίθαλψη – Ασφαλισμένοι» με 24.484.133,16 € β. ΚΑΕ 0679.00 «Λοιπές Παροχές σε είδος» με 17.154.502,75 € προκειμένου να πληρωθούν δαπάνες υγείας προηγούμενων ετών σε ασφαλισμένους.
 • Αύξηση των πιστώσεων του ΚΑ Εξόδων 0831.00 «Ταχυδρομικά Τέλη» κατά 275.000 € και του ΚΑ Εξόδων 0835.00 «Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας» κατά 10.000,00 € με αντίστοιχη ισόποση μείωση των πιστώσεων του ΚΑ Εξόδων 0893.00 «Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων».
 • Αύξηση των πιστώσεων του ΚΑ Εξόδων 0832.00 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» κατά 110.000 € με αντίστοιχη ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 0813.00 «Μισθώματα κτιρίων και ‘Εξοδα Κοινοχρήστων».
 • Αύξηση του ΚΑ Εσόδων 09.10.9916.01 «Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες (PHIRI)» κατά 9.625,00 € με ισόποση αύξηση του ΚΑ Εξόδων 00.10.9916.01 «Μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες (PHIRI)».
 •  Την προσθήκη του ΚΑ Εξόδων 0634.00 «Βοηθήματα Κηδείας» εγγράφοντας πίστωση ύψους 10.000,00 € με ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 0635.00 «Βοηθήματα Εφάπαξ Αεροθεραπείας». Κατόπιν των προαναφερομένων μεταβολών, ο Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2021 του ΕΟΠΥΥ παρουσιάζεται ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ Π/Υ 2021

Ε Σ Ο Δ Α-Π Ο Σ Α -Ε Ξ Ο Δ Α -Π Ο Σ Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΚΑ 4.628.000.000,00

 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.154.200.000,00
 • ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 301.560.000,00
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2.343.228.635,91
 • ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 93.049.735,56
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 900.000.000,00
 • REBATE / CLAW BACK 1.132.300.000,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 44.406.607,98
 • ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΓΚ 230.000.000,00
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 114.000.000,00
 • ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 260.000.000,00
 • ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ
 • ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.212.303,15
 • ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 260.000.000,00
 • ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.644.909.735,56

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.819.047.547,04 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2020 275.253.185,38

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 101.115.373,90

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.920.162.920,94

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.920.162.920,94

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Σήμερα λήγουν οι συμβάσεις των οικογενειακών γιατρών στον αέρα τα ραντεβού των ασθενών

Ο Θεόδωρος Παπαϊωάννου πρόεδρος της επιτροπής διαπραγμάτευσης ιατροτεχνολογικών του ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της Eπιτροπής Διαπραγμάτευσης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Υπουργός Υγείας: Επέκταση της σύμβασης για νομική υποστήριξη της δομής ΕΣΠΑ

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλειος Κικίλιας αποφάσισε  την χρονική  επέκτασης της σύμβασης του έργου «Υπηρεσίες συμβούλου νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας».

Ιδού η ομάδα συντονισμού διαχείρισης ασθενών με Covid19 στα Νοσοκομεία

Στην συγκρότηση και ορισμό μελών Ομάδας Παρακολούθησης και Συντονισμού της Διαχείρισης Ασθενών με Covid-19 στα Νοσοκομεία , προχώρησε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας . Πρόεδρος είναι ο Ιωάννης Κωστιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

ΠΦΣ: Κακώς δώσαμε clawback για το aerochamber

Απαιτούνται αλλαγές στη συλλογική σύμβαση των ιατροτεχνολογικών προϊόντωνΜερίδα φαρμακοποιών φαίνεται να κατέθεσε εσφαλμένα clawback των ετών 2018 και 2019 για το ιατροτεχνολογικό προϊόν aerochamber προς τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος κακώς το επέβαλε και το εισέπραξε.

Κολχικίνη: Γιατί τόση βιασύνη να ανακοινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο η δυνατότητα  χορήγησης ;

Θετική η ανακοίνωση του ΕΟΦ για την χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς με COVID-19 , μετά τα θεαματικά αποτελέσματα μεγάλης καναδικής μελέτης η οποία υποδεικνύει σημαντικό όφελος, καθώς παρατηρήθηκε μείωση κατά 44% της θνητότητας, 25% της νοσηλείας και 50% της ανάγκης διασωλήνωσης, όμως οι προβληματισμοί είναι μεγάλοι .

Οι στρατηγικοί στόχοι και το όραμα του Υπουργείου Υγείας για 2021-2023

Στρατηγικοί στόχοι Υπουργείο Υγείας 2021: Η εξάλειψη παραγόντων κίνδυνου για την υγεία, (κοινωνικο-οικονομικών και συμπεριφοράς) αλλά και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για όλους της πολίτες, με παράλληλη εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποτελούν το όραμα του Υπουργείου Υγείας για την χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2021-2023.

Απόρριψη ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

Αρνητική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων για την ένταξη φαρμάκου για το καρδιαγγειακό σύστημα στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. , λόγω αρνητικής επίπτωσης στον προϋπολογισμό.

ΙΦΕΤ ιατρικός εξοπλισμός: Πραγματοποιεί γρήγορες προμήθειες αλλά όχι νόμιμες και όχι φθηνές

Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή έχει δημιουργήσει στο πλαίσιο του μηχανισμού rescEU , ένα στρατηγικό απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού για παράδειγμα αναπνευστήρων και προστατευτικών μασκών, ώστε να βοηθήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID 19.