ΝΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

Φραγμένες Αρτηρίες των Ποδιών: Υποδιαγιγνώσκονται και υποθεραπεύονται στις γυναίκες, διαπιστώνει  ανασκόπηση

Φραγμένες Αρτηρίες των Ποδιών: Υποδιαγιγνώσκονται και υποθεραπεύονται στις γυναίκες, διαπιστώνει  ανασκόπηση

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ESC έχει ζητήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στις καρδιαγγειακές παθήσεις από το 2008 με την εκστρατεία ‘Γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία’ (Women in ESC).

Φραγμένες Αρτηρίες των Ποδιών: Οι θεραπείες για την περιφερική αρτηριακή νόσο (PAD) αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στους άνδρες και είναι λιγότερο αποτελεσματικές στις γυναίκες, σύμφωνα με ανασκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα στο Ευρωπαϊκό περιοδικό Heart Journal – Ποιότητα της περίθαλψης και κλινικά αποτελέσματα (European Heart Journal-Quality of Care and Clinical Outcomes). Η δημοσίευση υπογραμμίζει τους βιολογικούς, κλινικούς και κοινωνικούς λόγους για τους οποίους η πάθηση μπορεί να διαφεύγει των γυναικών, οι οποίες ανταποκρίνονται λιγότερο καλά στη θεραπεία και έχουν χειρότερα κλινικά αποτελέσματα.

“Χρειάζεται μεγαλύτερη κατανόηση σχετικά με το γιατί αποτυγχάνουμε να αντιμετωπίσουμε το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ως προς τα αποτελέσματα της υγείας”, δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Mary Kavurma, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Heart Research Institute της Αυστραλίας. “Αυτή η ανασκόπηση περιλαμβάνει όχι μόνο βιολογικούς λόγους, αλλά και το πώς οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνία μπορεί να παίζουν ρόλο. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να μπορούν να στοχευθούν αποτελεσματικότερες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας στις γυναίκες με περιφερική αρτηριακή νόσο PAD”. Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από περιφερική αρτηριακή νόσο PAD, όπου οι αρτηρίες στα πόδια φράζουν, περιορίζοντας τη ροή του αίματος και αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου. Η περιφερική αρτηριακή νόσος PAD είναι η κύρια αιτία ακρωτηριασμού των κάτω άκρων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ίσος ή μεγαλύτερος αριθμός γυναικών πάσχει από την πάθηση και ότι έχουν χειρότερη έκβαση. Η παρούσα ανασκόπηση διεξήχθη για να προσδιοριστούν οι λόγοι των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων στην περιφερική αρτηριακή νόσο PAD. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία και χρησιμοποίησαν το μοντέλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ανάλυση των αναγκών που σχετίζονται με το φύλο στην υγειονομική περίθαλψη.

Το έγγραφο ξεκινά με μια περίληψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στη διάγνωση και τη θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου PAD. Στη συνέχεια, περιγράφει τις βιολογικές, κλινικές και κοινωνικές μεταβλητές που ευθύνονται για αυτές τις ανισότητες που σχετίζονται με το φύλο. Όσον αφορά τη διάγνωση, η περιφερική αρτηριακή νόσος PAD ταξινομείται σε τρεις φάσεις: ασυμπτωματική- τυπικά συμπτώματα πόνου και κράμπας στα πόδια κατά τη βάδιση που ανακουφίζονται κατά την ανάπαυση (ονομάζεται διαλείπουσα χωλότητα)- και χρόνια ισχαιμία που απειλεί τα άκρα (CLTI), η οποία είναι το πιο σοβαρό στάδιο και μπορεί να περιλαμβάνει γάγγραινα ή έλκη. Οι γυναίκες συχνά δεν έχουν καθόλου συμπτώματα ή έχουν άτυπα συμπτώματα, όπως, μικρό πόνο ή δυσφορία κατά τη βάδιση ή την ανάπαυση. Είναι λιγότερο πιθανό από τους άνδρες να έχουν διαλείπουσα χωλότητα και διπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάσουν χρόνια ισχαιμία CLTI. Οι ορμόνες φαίνεται να παίζουν ρόλο, καθώς οι γυναίκες τείνουν να εμφανίζουν τυπικά συμπτώματα (διαλείπουσα χωλότητα) μετά την εμμηνόπαυση. Ο βραχιόνιος δείκτης αστραγάλου, ο οποίος συγκρίνει την αρτηριακή πίεση στα άνω και κάτω άκρα, χρησιμοποιείται για τη διάγνωση, αλλά είναι λιγότερο ακριβής σε άτομα χωρίς συμπτώματα ή με μικρότερους μυς της γάμπας.

Η θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου PAD περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, άσκηση και χειρουργική επέμβαση. Στόχος της είναι η διαχείριση των συμπτωμάτων και η μείωση των κινδύνων έλκους, ακρωτηριασμού, καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες να λάβουν τα συνιστώμενα φάρμακα από ό,τι οι άνδρες και ανταποκρίνονται λιγότερο καλά στην επιβλεπόμενη θεραπεία άσκησης. Οι γυναίκες έχουν χαμηλότερα ποσοστά χειρουργικών επεμβάσεων και είναι πιο πιθανό να πεθάνουν μετά από ακρωτηριασμό ή ανοικτή χειρουργική επέμβαση από ό,τι οι άνδρες. Όσον αφορά τους λόγους για τις προαναφερθείσες ανισότητες, βιολογικοί παράγοντες μπορεί να συμβάλλουν στις διαφορές φύλου στην παρουσίαση της νόσου, στην εξέλιξη και στην ανταπόκριση στη θεραπεία. Για παράδειγμα, οι γυναίκες έχουν υψηλότερο κίνδυνο θρόμβων αίματος (αιτία PAD) και μικρότερα αιμοφόρα αγγεία, ενώ τα αντισυλληπτικά από το στόμα και οι επιπλοκές της εγκυμοσύνης έχουν συνδεθεί με υψηλότερα ποσοστά περιφερικής αρτηριακής νόσου PAD.

Οι κλινικοί παράγοντες αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς εμπλέκονται με τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, τις σχέσεις τους με τους γιατρούς και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διάγνωση και τη θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου PAD. Το έγγραφο αναφέρει τη χαμηλή ευαισθητοποίηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των ίδιων των γυναικών σχετικά με τον κίνδυνο περιφερικής αρτηριακής νόσου PAD στις γυναίκες. Το υγειονομικό προσωπικό είναι λιγότερο πιθανό να αναγνωρίσει την περιφερική αρτηριακή νόσο PAD στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άνδρες και οι γυναίκες είναι πιο πιθανό από τους άνδρες να διαγνωστούν λανθασμένα με άλλες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μυοσκελετικών διαταραχών. Οι γυναίκες τείνουν, επίσης, να ελαχιστοποιούν τα συμπτώματά τους και είναι λιγότερο πιθανό να συζητήσουν την περιφερική αρτηριακή νόσο PAD με τον ιατρό τους. Τα τελευταία 10 χρόνια, μόλις το ένα τρίτο των συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές θεραπείας της περιφερικής αρτηριακής νόσου PAD ήταν γυναίκες. Ένας λόγος μπορεί να είναι τα κριτήρια ένταξης που απαιτούν την παρουσία διαλείπουσας χωλότητας, η οποία είναι λιγότερο συχνή στις γυναίκες. Η ανασκόπηση εντόπισε μια σειρά από κοινωνικές μεταβλητές που μπορεί να συμβάλλουν στις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στην περιφερική αρτηριακή νόσο PAD.

Η χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης περιφερικής αρτηριακής νόσου PAD και νοσηλείας με περιφερική αρτηριακή νόσο PAD. Επιπλέον, η επίπτωση της περιφερικής αρτηριακής νόσου PAD είναι μεγαλύτερη στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ενώ αυξάνεται ταχύτερα στις γυναίκες. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι οι γυναίκες έχουν χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική θέση από τους άνδρες στα περισσότερα έθνη, εν μέρει, λόγω του μειωμένου εισοδήματος και του επιπέδου εκπαίδευσης και των ευθυνών φροντίδας. “Η υψηλότερη φτώχεια και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που βιώνουν οι γυναίκες παγκοσμίως μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση των ποσοστών περιφερικής αρτηριακής νόσου PAD στις γυναίκες”, αναφέρεται στην εργασία. Οι συγγραφείς επισημαίνουν το χαμηλό ποσοστό των γυναικών αγγειοχειρουργών και την υποεκπροσώπησή τους σε ηγετικούς ρόλους και σε ομάδες σύνταξης κατευθυντήριων γραμμών για την περιφερική αρτηριακή νόσο. Υπάρχουν, επίσης, ορισμένα στοιχεία ότι οι γυναίκες ασθενείς έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν αντιμετωπίζονται από γυναίκες ιατρούς. Η συν-συγγραφέας αναπληρώτρια καθηγήτρια Sarah Aitken, αγγειοχειρουργός και επικεφαλής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, σχολίασε: “Ενώ εργαζόμαστε για την ενθάρρυνση των γυναικών να εκπαιδευτούν ως αγγειοχειρουργοί, η τρέχουσα έλλειψη σημαίνει ότι οι γυναίκες ασθενείς είναι απίθανο να δουν χειρουργό του ίδιου φύλου και η έρευνα, οι δημοσιεύσεις και οι πολιτικές μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν πλήρως τις προοπτικές των γυναικών”.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Kavurma προέτρεψε τις γυναίκες να μην αγνοούν τα συμπτώματα: “Δώστε προσοχή στους πόνους στις γάμπες σας όταν περπατάτε ή όταν ξεκουράζεστε. Ρωτήστε τον παθολόγο σας πόσο πιθανό είναι να έχετε περιφερική αρτηριακή νόσο PAD. Οι γυναίκες τείνουν να συνεχίζουν και να αποδίδουν τα πονεμένα πόδια στο ότι έχουν μια πολυάσχολη ζωή. Πρέπει να σταματήσουν και να ακούσουν το σώμα τους”. Και κατέληξε: “Ως αγγειοβιολόγος, τα κορυφαία ερευνητικά μου ερωτήματα σχετικά με την περιφερική αρτηριακή νόσο PAD είναι τα εξής: Γιατί οι γυναίκες είναι ασυμπτωματικές; Διαφέρει η νόσος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως πριν από την εμμηνόπαυση; Και γιατί οι γυναίκες ανταποκρίνονται χειρότερα στη θεραπεία; Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι ουσιώδεις – πώς μπορούν οι γιατροί να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν τους ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο PAD χωρίς να κατανοήσουν πώς αναπτύσσεται η νόσος και αν είναι διαφορετική μεταξύ των δύο φύλων; Για να βελτιώσουμε τις θεραπείες, πρέπει, επίσης, οι κλινικές δοκιμές να περιλαμβάνουν περισσότερο τις γυναίκες”.

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ESC έχει ζητήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στις καρδιαγγειακές παθήσεις από το 2008 με την εκστρατεία ‘Γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία’ (Women in ESC). Έχουν ακολουθήσει πολλές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης στις γυναίκες και τις καρδιαγγειακές παθήσεις στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας ESC το 2011. Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ESC φιλοξενεί το μοναδικό μητρώο εγκυμοσύνης και καρδιακής νόσου (ROPAC). Το 2022 ξεκίνησε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας ESC για την ισότητα των φύλων, η οποία προβλέπει στόχους για την ένταξη γυναικών καρδιολόγων και καρδιαγγειακών επιστημόνων σε ηγετικές θέσεις και περιγράφει μέτρα για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της καθοδήγησης και της επαγγελματικής ανέλιξης.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Ελάχιστα επεμβατική θεραπεία για αποφραγμένες αρτηρίες ποδός

Περιφερειακή Αρτηριακή Νόσος: ποιοι ζουν περισσότερο

Κατακράτηση: Φταίνε οι ορμόνες, το αλάτι, η αφυδάτωση ή οι υδατάνθρακες;

Αν και ο πόνος στη γάμπα μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους, εδώ αναφέρουμε κάποιους από τους πιο συνηθισμένους.

Έχετε περιφερική αρτηριοπάθεια στα πόδια; Περπατήστε μέχρι να πονέσουν-Κάνει καλό!

Πώς να διατηρήσετε τις φλέβες σας υγιείς

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Προσθέστε το γιαούρτι στην καθημερινή σας διατροφή

Γιαούρτι: Το γιαούρτι είναι μια νόστιμη και θρεπτική τροφή που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας του εντέρου, στην καλύτερη πέψη, στην ενίσχυση της ανοσίας και σε διάφορα άλλα οφέλη για την υγεία.

Ασκήσεις που πρέπει να κάνουν οι άνδρες μετά τα 30 για να κάνετε boost στην τεστοστερόνη σας

Ενίσχυση Τεστοστερόνης: Ένα καλό επίπεδο τεστοστερόνης είναι απαραίτητο στους άνδρες επειδή βοηθά το σώμα να χτίσει μυϊκή μάζα, να διατηρήσει την οστική πυκνότητα, να αυξήσει τις τρίχες του σώματος και να φέρει αλλαγές στη φωνή τους όταν φτάνουν στην εφηβεία.