Greek English French German Italian
GTY_doctor_phone_laptop_jt-e1516867205522.jpg
Pin It
Της Αρετής Διαμάντη

Στα κάγκελα οι ιδιώτες οικογενειακοί γιατροί με την προτεινόμενη από τον ΕΟΠΥΥ σύμβαση κατά την οποία μεταξύ άλλων υποχρεούνται να χρεωθούν στο ιατρείο τους μια λίστα ασθενών με μέγιστο αριθμό τους 2250 με αποζημίωση 0,72€ μικτά το μήνα ανά εγγεγραμμένο ασφαλισμένο . Καλούνται μέχρι τις 31/1/2018 να αποφασίσουν αν θα αιτηθούν την ένταξη τους στο σύστημα.

Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο με την προτεινόμενη από τον ΕΟΠΥΥ σύμβαση θα καλύπτονται οι ανάγκες υγείας άνω των 5.000.000 Ελλήνων. Αιφνιδιασμένοι δηλώνουν οι γιατροί αφού όπως λένε είχαν μία μοναδική συνάντηση με τις σχεδιαζόμενες συμβάσεις με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη και τον Αν. Γενικό Γραμματέα του ΥΥΚΑ κ. Βαρδαρό το Σεπτέμβρη του 2017, όπου και κατέθεσαν αναλυτικό υπόμνημα με τις τεκμηριωμένες θέσεις τους ΑΠ: 73, 3-9-2017 «Θέσεις της Ένωσης επί των συμβάσεων ιδιωτών Γενικών Ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ».

Διαπιστώνουν ότι κάθε οικογενειακός γιατρός ιδιώτης συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ στο ιατρείο του θα έχει μια λίστα ασθενών με μέγιστο αριθμό τους 2250. Ενώ, θα οφείλει να δεσμεύει κατ’ ελάχιστον 4 ώρες την ημέρα και 24 ώρες τη βδομάδα για ασθενείς της λίστας του (5-5-5-5-4 ή 4-4-4-4-4-4).

Καμιά υποχρέωση δεν θα έχει ο γιατρός για αύξηση του ωραρίου του πέραν του ελάχιστου και σε συνάρτηση με το μέγεθος της λίστας του. Τονίζουν ότι θα μπορούσε ο γιατρός να επιλέξει να δεσμεύσει ένα διευρυμένο ωράριο για τον ΕΟΠΥΥ, στοχεύοντας στο να προσελκύσει ασφαλισμένους, τα κίνητρα όμως είναι ιδιαίτερα ισχνά, έως απόντα για να το κάνει αυτό. Ο γιατρός θα δικαιούται πιθανότατα τις άδειες ενός μισθωτού (ειδική μνεία στη συνάντηση μας κάναμε στο να υπάρχει πρόβλεψη για εκπαιδευτική άδεια) και θα οφείλει να ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ για την απουσία του.
Ραντεβού.Όσον αφορά στα ραντεβού πιθανότατα, λένε , οι γιατροί θα κλείνονται από υπηρεσία ραντεβού και στόχος του ΥΥΚΑ είναι μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ. Τα ραντεβού κατά πάσα πιθανότητα θα προγραμματίζονται ανά 15 λεπτά και ο αριθμός των ραντεβού υπό την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΟΠΥΥ θα είναι περίπου 400 / μήνα . Η ανάγκη σε ραντεβού των ασθενών της λίστας υπολογίζουμε , λένε οι γιατροί πως θα είναι περίπου 560 / μήνα (βλέπε υπόμνημα Ένωσης). Ενώ, δηλώνουν ότι το ΥΥΚΑ υπολογίζει την κατά μέσο όρο αποζημίωση του οικογενειακού γιατρού από τον ΕΟΠΥΥ σε 1.623,78€/ μήνα ή 0,72€ μικτά/ μήνα ανά εγγεγραμμένο ασφαλισμένο στη λίστα (εμείς στο υπόμνημα μας θέταμε σαν όριο τα 2€ μικτά/ μήνα ή 25€/έτος για ένα λειτουργικό σύστημα ΠΦΥ) ή τελικά με αναγωγή στις 400 επισκέψεις 4€ μικτά ανά επίσκεψη.

Οι επιπλέον επισκέψεις που απαιτούνται για τους ασθενείς της λίστας και δεν θα μπορούν να καλυφθούν υπό ασφαλιστική κάλυψη ανέρχονται σε 160/ μήνα. Αν κάνουμε την παραδοχή να χρησιμοποιήσουμε την τρέχουσα τιμή αποζημίωσης επίσκεψης από τον ΕΟΠΥΥ 10€ x 160 επισκέψεις/ μήνα προκύπτει ένα επιπρόσθετο ποσό της τάξης των 1600€/ μήνα από ίδιες πληρωμές των ασφαλισμένων και αθροιστικά μια αποζημίωση περίπου 3200€ / μήνα για τον οικογενειακό γιατρό.Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι γιατροί καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές που θα αφορούν τη σύμβαση έργου με τον ΕΟΠΥΥ θα βαρύνουν αποκλειστικά το γιατρό ( -31%) αλλά και το μέγεθος της λίστας είναι εξαιρετικά δύσκολα διαχειρίσιμο, απαιτεί απαραίτητα υποστήριξη γραμματειακή ή/και νοσηλευτική. Φυσικά το κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά το γιατρό. Τα έξοδα λειτουργίας του ιατρείου (ενοίκιο, πάγια, αναλώσιμα, εξοπλισμός κλπ) επίσης θα επιβαρύνουν αποκλειστικά το γιατρό . Ο Γενικός Γιατρός αποκλείεται από το να είναι οικογενειακός γιατρός για παιδιά, ακόμα κι αν οι γονείς το επιθυμούν.

Εντυπωσιακό είναι ότι ο Γενικός Γιατρός δεν πριμοδοτείται στην διαδικασία επιλογής των οικογενειακών γιατρών σε σχέση με τους παθολόγους, μολονότι η εκπαίδευση του είναι η κατάλληλη για να αναλάβει το ρόλο στο σύστημα υγείας, σε αντίθεση με αυτή των παθολόγων. Η ένωση γενικών γιατρών τονίζει ότι ‘’ πραγματικά έκπληξη προκαλεί η ανακοίνωση της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος που ζητούν στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οικογενειακούς γιατρούς να γίνει διαχωρισμός και απεμπλοκή της ειδικότητος του Παθολόγου από αυτήν του Γενικού Γιατρού και να αποδοθεί στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας ο ρόλος και το κύρος που της αξίζει και δικαιούται, ως βασικός πυλώνας κάθε ιδιωτικής ή δημόσιας παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας, λόγω της πολυετούς εκπαίδευσης και εμπειρίας και παράλληλα απαιτούν παντού την θέση που δικαιούνται ως «μητέρα» πολλών ειδικοτήτων, υποειδικοτήτων και εξειδικεύσεων ‘’
Pin It