ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ : Εκδόθηκε ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας . Όλες οι αλλαγές

ΕΟΠΥΥ : Εκδόθηκε ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας . Όλες οι αλλαγές

Τροποποιήθηκε ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Τι αλλαγές έγιναν;

Η τροποποίηση του ΕΚΠΥ έγινε με  κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων οικονομικών και Υγείας  . Σημαντική αλλαγή αποτελεί ότι  προβλέπεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ η πρόσθετη χρέωση του ασθενή για συγκεκριμένη κατηγορία ειδών, εφ’ όσον δηλώσει – με Υπεύθυνη Δήλωση – ότι επιθυμεί την παροχή «υλικού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του».

 

 

Σε ότι αφορά στο Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό ομαδοποιούνται όλα τα είδη σε ένα και ρυθμίζονται ενιαία, υπό τη γενική ονομασία «Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό» . Ενώ, προβλέπεται ότι ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να προμηθεύεται γενικώς το Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό και με δημόσιους Διαγωνισμούς .

 • Προβλέπεται ότι ο ΕΟΠΥΥ με αποφάσεις μόνο  του Δ.Σ. θα καθορίζει τα είδη, αλλά και τις ποσότητες και τα μηνιαία όριά τους .Τα νοσήματα που θα αφορούν. τις ειδικότητες ιατρών που τα συνταγογραφούν & τη διαδικασία καθώς και την τιμή αποζημίωσης στ) «κάθε άλλη λεπτομέρεια». Τις αποφάσεις αυτές θα μπορεί να τις λαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ στον βαθμό που τα ζητήματα αυτά δεν καθορίζονται ρητά στον ΕΚΠΥ .
 • Ενώ, ορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής των ασθενών δηλ. 25% ως «κανόνας», και διάφορες εξαιρέσεις.
 • Περιλαμβάνονται ειδικότερες ρυθμίσεις για τις συσκευές Έγχυσης, Διατροφικά Διαλύματα, Προϊόντα Επούλωσης Δέρματος, Κολοστομίες.

Αναλυτικά όλες οι αλλάγες του ΕΚΠΥ :

Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία

Συγκεκριμένα , αναφέρεται στον νέο ΕΚΠΥ ότι «Οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση».

 Συνταγογράφηση όλων των  σκευάσματων για τις παθήσεις μεσογειακής αναιμίας:

 Για τις παθήσεις μεσογειακής αναιμίας, κληρονομικής σιδηροβλαστικής αναιμίας, δρεπανοκυτταρικής νόσου, χρόνιας νεφρικής ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας/περιτοναϊκή διήθηση ή έχουν διενεργήσει μεταμόσχευση, καθώς και για ασθενείς με κυστική ίνωση, οι ιατροί των μονάδων αυτών μπορούν να συνταγογραφούν όλα τα σκευάσματα που έχουν ανάγκη οι ασθενείς για την αντιμετώπιση της νόσου τους και των επιπλοκών της.

Γνωμάτευση των παραπάνω θεραπευτικών  πράξεων

Τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 45, το οποίο πλέον έχει ως ακολούθως: «Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις, σε περιπτώσεις παιδιών και εφήβων μέχρι 18 ετών, παρέχονται μετά από ηλεκτρονική γνωμάτευση: α) από παιδοψυχίατρους και κατ’ εξαίρεση σε παραμεθόριες περιοχές, από ψυχίατρο ενηλίκων, β) από ιατρούς ειδικότητας νευρολογίας, γ) από παιδίατρους, δ) από ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης σε περιπτώσεις με κινητικά, νευρολογικά και μικτά προβλήματα, ε) από ιατρούς ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας και οφθαλμολογίας σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές, στ) από ορθοπαιδικούς σε περιπτώσεις μετεγχειρητικών κινητικών προβλημάτων ή ως συνέπεια μαιευτικής παράλυσης από κλινική Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγιεινής, Κέντρων Υγείας ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας  – Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ή από ιατρούς που ασκούν ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα, πιστοποιημένους στο σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 4.

Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό

Ως αναλώσιμο υγειονομικό υλικό νοείται κάθε υλικό που παρέχεται σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την αντιμετώπιση ή την παρακολούθηση των νοσημάτων τους.

 •  Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό χορηγείται είτε μέσω δικτύου συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων στην ελληνική επικράτεια είτε μέσω των Φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Προς τούτο ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να προμηθεύεται τα υλικά με δημόσιους διαγωνισμούς και σε τιμή χαμηλότερη από τη λιανική τιμή του προϊόντος. γ) Τα επιμέρους είδη που αποζημιώνονται, οι μηνιαίες ποσότητες των υλικών ή/και το ανώτατο όριο μηνιαίας δαπάνης, τα νοσήματα για τα οποία χορηγείται το κάθε είδος, οι ειδικότητες των ιατρών που τα συνταγογραφούν, η διαδικασία συνταγογράφησης και ο έλεγχος, η χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων, τα θέματα συγχορήγησης ή αμοιβαίου αποκλεισμού, ο χρόνος επαναχορήγησης, η κατηγοριοποίηση ανάλογα με το φύλλο οδηγιών και τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κατά περίπτωση, εφόσον δεν ορίζεται ρητά στο παρόντα Κανονισμό, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, που δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ. και αποτελεί Παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού. Με εγκυκλίους του Οργανισμού ρυθμίζονται λοιπές λεπτομέρειες για τα παρεχόμενα είδη. δ) Στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούνται επιπλέον ποσότητες ή/και δαπάνες από τις ορισθείσες ως μέγιστες, υποβάλλεται αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στην οποία θα τεκμηριώνεται η ανάγκη για την αιτούμενη ποσότητα και εξετάζεται από το Ανώτατο Υγειονομικό.

Συμβούλιο (ΑΥΣ) ή άλλο αρμόδιο υγειονομικό όργανο με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απόφαση του Δ.Σ. και την έκδοση σχετικού Παραρτήματος σε Φ.Ε.Κ., καθορίζει το ποσό αποζημίωσης ανά κατηγορία ή/και είδος αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εφόσον το προϊόν είναι καταχωρημένο και εγκεκριμένο στο “Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”

 • Το ποσό συμμετοχής των δικαιούχων για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ορίζεται σε 25% επί του ποσού αποζημίωσης που έχει καθορίσει ο Οργανισμός σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εκτός από τις κατηγορίες όπως ορίζονται κάτωθι: Δεν έχουν συμμετοχή:
 • Οι δικαιούχοι που προμηθεύονται τα είδη από τα Φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
 • Οι παραπληγικοί, οι τετραπληγικοί, οι ακρωτηριασμένοι με αναπηρία 67% και άνω, 3. οι πάσχοντες από λευχαιμία και νεοπλάσματα όλων των συστημάτων, 4. οι δικαιούχοι με Σακχαρώδη Διαβήτη για τα υλικά όπως ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα, 5. οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, αιμολυτικές αναιμίες, κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία, 6. οι πάσχοντες από κυστική ίνωση, 7. οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 3ου και 4ου σταδίου, οι ασθενείς σε αιμοκάθαρση ή σε περιτοναϊκή κάθαρση, 8. οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, 9. οι ασθενείς με μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, 10. οι πάσχοντες από πρωτοπαθή ανοσολογική ανεπάρκεια και οι πάσχοντες από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑIDS), 11. οι ασθενείς με μηχανική υποστήριξη καρδιάς, 12. οι ασθενείς με επιδερμόλυση και οι ασθενείς που ανήκουν στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών – θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος, για τα προϊόντα επούλωσης δερματικών βλαβών του σχετικού Παραρτήματος και της κείμενης νομοθεσίας, 13. οι πάσχοντες από σπάνια μεταβολικά νοσήματα, 14. οι πάσχοντες από ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση, 15. οι δικαιούχοι σε περίοδο κύησης ή λοχείας.

Εργατικό ατύχημα,συμμετοχή 10%

Οι δικαιούχοι για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας που αφορά εργατικό ατύχημα. Συμμετοχή 10% επί του ποσού αποζημίωσης έχουν οι πάσχοντες από: 1. Νόσο Parkinson και δυστονίες, 2. χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια, 3. συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, σκληροδερμία, δερματομυοσίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγγυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, 4. μυασθένεια, 5. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και άσθμα, 6. ελκώδη κολίτιδα, νόσο Crohn, σύνδρομο βραχέος εντέρου, 7. κίρρωση ήπατος.

Αποζημίωση συσκευών  έγχυσης φαρμάκων και διατροφικών διαλυμάτων.

Ο Οργανισμός αποζημιώνει συσκευές έγχυσης φαρμάκων και διατροφικών διαλυμάτων, καθώς και τα αναλώσιμά τους, σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα, το οποίο επικαιροποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ.. Επιπρόσθετα ισχύουν τα κάτωθι: α) Η αντλία έγχυσης ινσουλίνης συνταγογραφείται από τους θεράποντες ιατρούς που εργάζονται σε πιστοποιημένα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, διαβητολογικά κέντρα ή διαβητολογικά ιατρεία δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Η παρακολούθηση της πορείας υγείας του διαβητικού ασθενούς αποτελεί μέριμνα του διαβητολογικού κέντρου και η συνταγογράφηση της αντλίας συνδέεται τόσο με τον ιατρό που τη συνταγογραφεί όσο και με το διαβητολογικό κέντρο στο οποίο παρακολουθείται ο ασθενής. Το πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ο Α.Η.Φ.Υ. ενημερώνονται για το διαβητολογικό κέντρο/ιατρείο που συνέστησε την αντλία, το κέντρο/ιατρείο που παρακολουθεί τον διαβητικό, καθώς και για τις πιθανές αλλαγές κέντρου/ιατρείου.

Αντικατάσταση της αντλίας

Επί μέρους θέματα σχετικά με τη διαδικασία ρυθμίζονται με εγκυκλίους της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η αντικατάσταση της αντλίας εγκρίνεται από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο μετά από παρέλευση πενταετίας. Για τον έλεγχο του αιτήματος γίνεται χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του Α.Η.Φ.Υ. και του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Οργανισμός αποζημιώνει την αντλία ινσουλίνης με τιμή που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. β) Η αντλία έγχυσης γ-σφαιρίνης, ινότροπων φαρμάκων, φαρμάκων για την πνευμονική υπέρταση αποζημιώνονται από τον Οργανισμό κατόπιν ελέγχου, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, ότι οι ασθενείς λαμβάνουν τα αντίστοιχα φάρμακα.

 • Η πρώτη αποζημίωση αντλίας σε ασθενή δεν απαιτεί εκτέλεση φαρμάκου και ο συγκεκριμένος έλεγχος θα γίνεται αναδρομικά. γ) Η αντλία έγχυσης διατροφικών διαλυμάτων (εντερικής και παρεντερικής σίτισης) και τα αναλώσιμά τους χορηγούνται σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα, σε περιπτώσεις νοσημάτων με αδυναμία κατάποσης ως συνέπεια μετακτινικής οισοφαγίτιδας, καρκίνου τελικού σταδίου ή νευρολογικών παθήσεων.
 • Απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από ιατρό ειδικότητας σχετικής με την πάθηση και έγκριση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.). δ) Αποζημιώνονται συσκευές χημειοθεραπείας ανάλογα με το θεραπευτικό σχήμα και μέχρι 5 το μήνα. ε) Αποζημιώνονται υποδόριες συσκευές αναλγησίας μέχρι δέκα (10) ανά μήνα. στ) Για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, αιμολυτικές αναιμίες, κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία που διενεργούν αποσιδήρωση, αποζημιώνεται η αγορά ρυθμιζόμενης συσκευής αποσιδήρωσης κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού.

Προϊόντα επούλωσης δερματικών βλαβών

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει προϊόντα επούλωσης δερματικών βλαβών σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα, για τις κάτωθι καταστάσεις: 1. εξελκώσεις δέρματος εκ πιέσεως λόγω κατάκλισης, 2. εξελκώσεις δέρματος λόγω χημικού ή θερμικού εγκαύματος μεγαλύτερου ή ίσου του β’ βαθμού, 3. άτονα έλκη κάτω άκρων, 4. διαβητικά έλκη, 5. εξελκώσεις δέρματος λόγω ακτινικής δερματίτιδας, 6. εξελκώσεις δέρματος λόγω επιδερμόλυσης, 7. ανοιχτά τραύματα μετά από χειρουργικές επεμβάσεις ή σοβαρούς τραυματισμούς, 8. γάγγραινα όλων των κατηγοριών.

 • Δεν χορηγούνται προϊόντα επούλωσης δερματικών βλαβών για εξελκώσεις δέρματος στο πρόσωπο, στο βλεννογόνο στόματος και πρωκτού, σε δάκτυλα χεριών και ποδιών (με εξαίρεση τα διαβητικά έλκη στα δάκτυλα των ποδιών). Η μέγιστη διάρκεια αποζημίωσης για τη χρήση προϊόντων επούλωσης δερματικών βλαβών ορίζεται σε ένα (1) μήνα. Για δικαιούχους με κινητική αναπηρία, όπως τετραπληγία, παραπληγία, η μέγιστη διάρκεια αποζημίωσης χρήσης προϊόντων επούλωσης δερματικών βλαβών ορίζεται σε δύο (2) μήνες. Έπειτα από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, το αρμόδιο υγειονομικό όργανο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να εγκρίνει την υπέρβαση στον αριθμό των χορηγούμενων τεμαχίων ανά μήνα, την υπέρβαση του ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης, καθώς και την υπέρβαση της διάρκειας αποζημίωσης χρήσης επιθεμάτων και ειδών. Το υγειονομικό όργανο που εξετάζει τις ανωτέρω υπερβάσεις ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
 • Ο Οργανισμός δεν αποζημιώνει προϊόντα επούλωσης δερματικών βλαβών για παθήσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο σχετικό Παράρτημα, καθώς και προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λεπτομέρειες της παροχής ρυθμίζονται στο Παράρτημα και στη σχετική γνωμάτευση συνταγογράφησης. Για πάσχοντες που φέρουν κολοστομία, ειλεοστομία, ουρητηροστομία, νεφροστομία, θωρακοστομία, συρίγγια και χειρουργικές παροχετεύσεις κοιλιακής χώρας, μόνιμα ή προσωρινά.
 • Ο Οργανισμός αποζημιώνει τα αναγκαία οστομικά υλικά καθώς και ουροσυλλέκτες στους πάσχοντες που φέρουν ουρητηροστομία ή νεφροστομία, όπως καθορίζονται στο σχετικό Παράρτημα δημοσιευμένο σε Φ.Ε.Κ. Ο Οργανισμός αποζημιώνει υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα δημοσιευμένο σε Φ.Ε.Κ.
 • Συνταγογραφούνται από νεφρολόγο ιατρό. Σε πάσχοντες από α) ακράτεια ούρων, β) στενώματα ουρήθρας, γ) αδυναμία κένωσης ουροδόχου κύστεως, ο Οργανισμός αποζημιώνει καθετήρες, ουροσυλλέκτες κ.ά. σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα δημοσιευμένο σε Φ.Ε.Κ. Η αρχική γνωμάτευση για καθετήρες αυτοκαθετηριασμού συνταγογραφείται από ουρολόγους δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Η επανάληψη των γνωματεύσεων μπορεί να γίνει από ιατρούς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ειδικότητας ουρολογίας, νευρολογίας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες ποσότητες από αυτές που αποδίδονται βάσει Παραρτήματος, αποζημιώνονται κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου. Το υγειονομικό όργανο που εξετάζει τις ανωτέρω υπερβάσεις ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
 • Σε πάσχοντες που φέρουν τραχειοστομία, που πάσχουν από νευρογενή διαταραχή του εντέρου, από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, αιμολυτικές αναιμίες, κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία, σε ασθενείς με μηχανική υποστήριξη Καρδιάς, με θρομβοφιλία, με μεταλλική βαλβίδα καρδιάς που λαμβάνουν χρόνια αντιπηκτική αγωγή, χορηγούνται υλικά σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα.

Μεσογειακή αναιμία

Για τη μετακίνηση των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, για μετάγγιση αίματος, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως:

 • Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, δύναται να προβλέπεται πρόσθετη χρέωση για συγκεκριμένη κατηγορία ειδών πρόσθετης περίθαλψης (πέραν της νόμιμης συμμετοχής) και μόνον σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί την παροχή υλικού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του, υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της πρόσθετης χρέωσης». Κατά τα λοιπά ισχύει η εν θέματι αναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Θεανώ Καρποδίνη: Η επόμενη μέρα για τον ΕΟΠΥΥ . Τι σχεδιάζουν

Πλεύρης: Ο προϋπολογισμός διαγνωστικών εξετάσεων για το 2023 ενισχύεται με 15 εκ. ευρώ

Μέτρα ελέγχου των δαπανών και εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας υπέρ των ασφαλισμένων από τον ΕΟΠΥΥ

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2023

Ειρήνη Αγαπηδάκη στο healthweb : Είμαστε στο δρόμο μίας πολύ μεγάλης αλλαγής για την Δημόσια Υγεία

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2022 : H πρόσβαση των ασθενών στις νέες τεχνολογίες του Διαβήτη

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Τεράστια απάτη κατά του ΕΟΠΥΥ με επιθέματα - 71.000 παράνομες συνταγογραφήσεις

Οι εταιρίες που εισήγαγαν τα επιθέματα για την περαιτέρω διακίνησή τους το διάστημα 2017-2019 έβαζαν τα προϊόντα τους σε υποκατηγορίες ιατρικού υλικού που αποζημιώνονται από τον Οργανισμό, χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

Τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ εξοικονομούν 160.000.000 € από τα ΦΥΚ

Σε μια απαράδεκτη, ατεκμηρίωτη έως και παραπλανητική επίθεση κατά της λειτουργίας και του ρόλου που διαδραματίζουν τα Φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προέβη ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου  (ΠΦΣ), των ιδιωτικών φαρμακείων, σε συνέντευξή Τύπου στις 26/04/2023, τονίζουν οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ . Υπογραμμίζεται ότι '' Ο ΕΟΠΥΥ εξοικονομεί από τα ΦΥΚ ετησίως 160.000.000 € επειδή τα διαθέτει μέσω των Φαρμακείων του . ''

Ξεκινάει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση εξετάσεων ελέγχου μεταλλάξεων γονιδίων

Στο πλαίσιο των προληπτικών εξετάσεων κατά του καρκίνου ο ΕΟΠΥΥ ενσωματώνει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης "Διαγνωστικές Εξετάσεις Ογκολογικών Βιοδεικτών για τον έλεγχο παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1/2».

Ιδρύθηκαν φαρμακεία μετά από πιέσεις της ΠΟΝ & παρέμβαση του Υπουργού Υγείας

ΕΟΠΥΥ ΠΟΝ: Μετά από πιέσεις τόσο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών, όσο και των τοπικών παραγόντων, διεσώθει το φαρμακείο της Καλαμάτας και ιδρύθηκαν τρία νέα φαρμακεία, μετά από παρέμβαση του Υπουργού Υγείας κύριου Πλεύρη.