Πολιτική Υγείας

Θάνος Πλεύρης: Κατάθεση τροπολογίας με “δώρα” για την κάλυψη κενών στο σύστημα υγείας

Θάνος Πλεύρης: Κατάθεση τροπολογίας με “δώρα” για την κάλυψη κενών στο σύστημα υγείας

Σε ό,τι αφορά τις μονάδες ψυχικής υγείας ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προβλέπεται ότι εφόσον είναι χρηματοδοτούμενες από πόρους της Ε.Ε. ή και από εθνικούς πόρους, δεν υποχρεούνται να αναρτούν συμβάσεις με το Δημόσιο μέχρι 150.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και να έχουν την υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Θάνος Πλεύρης: Κίνητρα σε γιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτουν κενά στο ΕΣΥ, αλλαγές στις προμήθειες φαρμάκων των νοσοκομείων και στις μονάδες ψυχικής υγείας προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας Με «δώρο» την εξαίρεση από clawback και rebate στους γιατρούς που θα ενταχθούν στη λίστα του προσωπικού γιατρού και μπόνους περίπου ένα μισθό επιπλέον σε νοσοκομειακούς γιατρούς και νοσηλευτές, τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, επιχειρεί να καλύψει κενά στο σύστημα υγείας είτε ενισχύοντας την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είτε λειτουργώντας «πυροσβεστικά» στο ΕΣΥ όταν δημιουργούνται έκτακτες ανάγκες. Ταυτόχρονα, αλλάζει και ο τρόπος προμηθειών των νοσοκομείων για φάρμακα, βάζοντας και ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία προμηθειών, οι οποίες από τον Απρίλιο και μετά, θα γίνονται μέσω της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) με διαγωνισμούς και συμβάσεις. Αυτό το επιπλέον βήμα αφήνει «περιθώριο» για καθυστερήσεις μέχρι το σύστημα να προσαρμοστεί, ενώ την ίδια ώρα, εξαιρείται η άμεση λύση της προμήθειας των νοσοκομείων με φάρμακα σε έλλειψη από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ – θυγατρική του ΕΟΦ).

Μπόνους στους υγειονομικούς

Αναλυτικά, η τροπολογία ορίζει πως «η αποζημίωση των προσωπικών ιατρών δεν υπόκειται στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) και κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate)», ενώ για τους γιατρούς και νοσηλευτές ή προσωπικό ΕΣΥ που μετακινούνται λόγω εκτάκτων αναγκών σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης υγειονομικής περιφέρειας, παρέχεται πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση 1.800 και 1.200 ευρώ, αντίστοιχα. Η αποζημίωση αυτή δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών. Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, το μπόνους των 1.800 ευρώ αφορά μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν ως το τέλος Σεπτεμβρίου φέτος, αφότου οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών ορίσουν τις έκτακτες ανάγκες που πρέπει να εγκριθούν από το υπουργείο Υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση και επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας. Αν η μετακίνηση διαρκέσει λιγότερο από μήνα, η αποζημίωση είναι αναλογική. Η ρύθμιση αφορά και τους επικουρικούς γιατρούς. Για τους νοσηλευτές και τους λοιπούς υγειονομικούς, το μπόνους των 1.200 ευρώ, αφορά μετακινήσεις από 1.6.2023-30-9.2023 και τηρείται η αντίστοιχη διαδικασία ορισμού των εκτάκτων αναγκών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες ΥΠΕ, την έγκριση από το υπουργείο, την αίτηση από τους ενδιαφερόμενους και την επιλογή με βάση τη σειρά προτεραιότητας. Και για τις δύο περιπτώσεις, προβλέπεται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

Στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ΕΚΑΠΥ οι προμήθειες φαρμάκων των νοσοκομείων

Από την 1η Απριλίου 2023, την προμήθεια των νοσοκομείων με φάρμακα αναλαμβάνει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) μέσω διαγωνισμών από την ίδια ή μέσω συμφωνιών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, με τις προβλεπόμενες εκπτώσεις rebate τιμής ή όγκου ή οποιαδήποτε άλλη έκπτωση. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ΕΚΑΠΥ αναλαμβάνει, επίσης, από την ίδια ημερομηνία τον υπολογισμό και την επιβολή του ποσού επιστροφής για την φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων. Οι διαγωνισμοί που διενεργεί η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ΕΚΑΠΥ για το 2023 και βρίσκονται σε εξέλιξη, ολοκληρώνονται με την υπογραφή συμβάσεων από την ίδια. (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ) ΕΚΑΠΥ.

Καταργείται με την συγκεκριμένη τροπολογία η αγορά φαρμάκων από τα νοσοκομεία μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας. Για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών (clawback και rebate) από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ΕΚΑΠΥ, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων διαβιβάζει στον πρόεδρο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής  Προμηθειών Υγείας ΕΚΑΠΥ, εμπιστευτικά, τις συμφωνίες της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης με τις φαρμακευτικές, ενώ παράλληλα συνεπικουρείται και από τις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  ΕΟΠΥΥ. Το προσωπικό της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας ΕΚΑΠΥ και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ υποχρεούται να υπογράψει δήλωση εμπιστευτικότητας, εφόσον λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των κλειστών προϋπολογισμών είτε των συμφωνιών με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Το προσωπικό που θα αναλάβει τον υπολογισμό των εκπτώσεων και επιστροφών θα οριστεί με απόφαση του υπουργού Υγείας στην οποία θα προσδιορίζονται οι υπόχρεοι δηλώσεων εμπιστευτικότητας. Οι δηλώσεις αυτές θα εξειδικεύονται ανάλογα με το αντικείμενο των υπαλλήλων.

Κλειστός προϋπολογισμός για τις ηπαρίνες του 2022

Η τροπολογία προβλέπει την εισαγωγή για το 2022 κλειστού προϋπολογισμού για τις ηπαρίνες που θα αποζημιώσει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία. Για τις ηπαρίνες που χορηγήθηκαν από τα φαρμακεία, το όριο που θα αποζημιώσει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  ΕΟΠΥΥ φτάνει τα 43 εκατ. ευρώ. Για τα νοσοκομεία, ο προϋπολογισμός για ηπαρίνες περιορίζεται στα 12,6 εκατ. ευρώ και άλλες 400.000 ευρώ για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. Σε περιπτώσεις υπέρβασης των παραπάνω ποσών, θα καταλογιστεί clawback, επιμεριζόμενο σε κάθε φαρμακευτική εταιρεία με βάση το ποσοστό συμμετοχής της στη δαπάνη του κλειστού προϋπολογισμού.

Δομές Ψυχικής Υγείας

Σε ό,τι αφορά τις μονάδες ψυχικής υγείας ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προβλέπεται ότι εφόσον είναι χρηματοδοτούμενες από πόρους της Ε.Ε. ή και από εθνικούς πόρους, δεν υποχρεούνται να αναρτούν συμβάσεις με το Δημόσιο μέχρι 150.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και να έχουν την υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Για λόγους διαφάνειας, θα χρησιμοποιείται η ενιαία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), την οποία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Πλεύρης: 9 πολυεθνικές φαρμάκου ελέγχονται για τα αποθέματά τους

Θάνος Πλεύρης - Μιλάει εφ' όλης της ύλης - ελλείψεις φαρμάκων,"kraken", ΜΕΘ παίδων, κηδεία του τέως

Πλεύρης: Στην ημερίδα ΕΚΑΒ ΚΕΠΥ για επιχειρησιακά σχέδια έκτακτων αναγκών

Μηνιαίες αποζημιώσεις σε γιατρούς και προσωπικό ΕΣΥ που μετακινούνται

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Αγνοώντας τους ειδικούς, η ξαφνική έξοδος της Κίνας από τη στρατηγική μηδενικού COVID-19 κόστισε ζωές

Η απόφαση να ανοίξει ξανά ξαφνικά ξάφνιασε τη χώρα. «Ακόμα και τρεις ημέρες ειδοποίησης θα ήταν καλό», είπε ένας πρώην αξιωματούχος του CDC της Κίνας. «Ο τρόπος που έγινε αυτό ήταν απλά απίστευτος»

Πλεύρης: 2 διασωληνωμένα παιδιά από το δυστύχημα στα Τέμπη - Σε αποκλιμάκωση οι ελλείψεις φαρμάκων & τα ράντζα

Πλεύρης: 2 διασωληνωμένα παιδιά από το δυστύχημα στα Τέμπη ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση. Έχουν αποκλιμακωθεί οι ελλείψεις φαρμάκων πέρα από εξειδικευμένα φάρμακα για συγκεκριμένες ασθένειες, τα ράντζα έχουν εξαλειφθεί στον Ευαγγελισμό, στο 80% μείωση στο Λαϊκό.

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αδερφός του πρώην Πρωθυπουργού, Σπύρος Σημίτης

Σημίτης Σπύρος: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο καθηγητής Σπύρος Σημίτης το Σάββατο 18 Μαρτίου στη Γερμανία, όπου ζούσε επί δεκαετίες. Ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη.

Νέα δεδομένα προέλευσης του COVID δείχνουν σκύλους ρακούν στην αγορά της Κίνας

Τον Φεβρουάριο, η Wall Street Journal ανέφερε ότι το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ είχε εκτιμήσει "με χαμηλή εμπιστοσύνη" ότι ο ιός είχε διαρρεύσει από ένα εργαστήριο. Αλλά άλλοι στην κοινότητα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών διαφωνούν, θεωρώντας πιο πιθανό να προήλθε πρώτα από ζώα. Οι ειδικοί λένε ότι η πραγματική προέλευση της πανδημίας μπορεί να μην γίνει γνωστή για πολλά χρόνια -αν ποτέ.

ΣΙγκαπούρη: 70% των κατοίκων θετικοί για τη συνολική ποιότητα ζωής μετά την πανδημία

ΣΙγκαπούρη: Τα ευρήματα από μια διαδικτυακή δημοσκόπηση στην οποία συμμετείχαν 1.052 ερωτηθέντες, δημοσιεύθηκαν μια ημέρα πριν από τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο για την απάντηση της Σιγκαπούρης στον COVID-19.

Πλεύρης: Απαραίτητη η ανάληψη ευθυνών στην τραγωδία των Τεμπών

Πλεύρης: Ο Υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης, μίλησε για το ευρύτερο πλαίσιο συστημικών αδυναμιών που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών. Η Κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη και με γενναίες αποφάσεις και προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση για όλους.