Πολιτική Φαρμάκoυ

Μπ. Καραθάνος : Τι επιφυλάσσει το αύριο της φαρμακευτικής πολιτικής

Μπ. Καραθάνος : Τι επιφυλάσσει το αύριο της φαρμακευτικής πολιτικής

Η πολιτική φαρμάκου χαράσσεται από το Υπουργείο Υγείας με διαφάνεια και με επίκεντρο τον ασθενή , αυτή είναι η βασική μας στοχοθεσία , είπε ο ειδικός σύμβουλος του υπουργού Υγείας για το φάρμακο Μπάμπης Καραθάνος κατά την διάρκεια του 9ου Συνεδρίου του ΣΥΦΑΚ αλλά και η έγκαιρη , ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση των πολίτων σε αναγκαίες θεραπείες και προσιτά ασφαλή φάρμακα και υπηρεσίες υγείας .

Στην συνέχεια ,τόνισε, ότι αποτελεί στόχο μας η εύκολη πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες που βελτιώνουν την Υγεία των ασθενών και την ποιότητα της ζωής τους αλλά και το οικονομικό όφελος για το κράτος με την χρήση μηχανισμών ελέγχου φαρμακευτικής δαπάνης καθώς και να δοθούν κίνητρα στην αγορά φαρμάκου με την θέσπιση του  αναπτυξιακού claw back . Ο έλεγχος στην συνταγογράφηση , σύμφωνα με τα θεραπευτικά πρωτοκολλά με στόχο την ορθολογική χρήση των φαρμάκων και την συγκράτηση των δαπανών .

Ποια είναι τα εργαλεία στην διαμόρφωση των πολίτικων στο φάρμακο ;

 • Ο βασικός άξονας είναι η επιτροπή αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας HTA, είπε ο κ. Καραθάνος καθώς και η επιτροπή διαπραγμάτευσης των τιμών φαρμάκων η οποία με την τελευταία υπουργική απόφαση εμπλουτίστηκε και αναβαθμίστηκε με νέους ανθρώπους πιο ειδικούς και εξειδικευμένους στο φάρμακο
 • Η επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης η οποία  έχει συμβουλευτικό ρόλο και περνάει τα μητρώα ασθενών  αλλά και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα  συνταγογράφησης ,με τα οποία πατάμε πάνω οι υπόλοιπες επιτροπές  και μπορούμε και κάνουμε τις διαπραγματεύσεις.

 Ποιος είναι ο ρόλος της επιτροπής διαπραγμάτευσης  φαρμάκων ;

Ο ρόλος της επιτροπής διαπραγμάτευσης στην οποία έχω την τύχη να μετέχω και εγώ εδώ και ενάμισι μηνά , είπε ο κ. Καραθάνος, διαπραγματεύεται τις τιμές , τις έκπτωσης των φαρμάκων τα οποία αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και προμηθεύονται στα νοσοκομεία . Μόνο στο πρώτο οκτάμηνο του 2022 , επιτευχθήκαν συμφωνίες που έκαναν περίπου εκατό εκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση για το δημόσιο .

Ενώ, σημείωσε ότι ‘’ Προβλέπουμε στο επόμενο τετράμηνο Σεπτέμβριο μέχρι τέλος του χρόνου με τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει με συχνές συναντήσεις και περισσότερες από πριν στο τελευταίο τετράμηνο του 2022 να υπάρχει επιπλέον εξοικονόμηση εκατό εκατομμύρια ευρώ από κλειστούς προϋπολογισμούς σε μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων που δημιουργούν μεγάλη δαπάνη . ‘’

 • Επιπρόσθετα, η επιτροπή διαπραγμάτευσης εισηγείται στην επιτροπή αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων (ΕΑΦΑΚ) σχετικά με την επίπτωση στο προϋπολογισμό και την ένταξη των φαρμάκων στον κατάλογο αποζημιωμένων φαρμάκων
 • Συνάπτει συμφωνίες με τις φαρμακευτικές εταιρίες (ΚΑΚ), που συμμετέχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης .

Η επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης

Η επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης έχει συμβουλευτικό ρόλο με κύριο αντικείμενο την παρακολούθηση  της φαρμακευτικής δαπάνης -νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής  και γνωμοδοτεί  για την θέσπιση κλειστών προϋπολογισμών κατηγοριών φαρμάκων με μεγάλη δαπάνη αλλά και την ανάπτυξη και επικαιροποίηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων  συνταγογράφησης αλλά και την δημιουργία μητρώων ασθενων .

Αναπτυξιακό clawback

Στο αναπτυξιακό clawback έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος και ήδη υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα, είπε ο κ. Καραθάνος . Τα κίνητρα είναι τα εξής :

 • Επενδύσεις : Δίνοντας κίνητρα στην κλινική έρευνα δημιουργείται σταθερό περιβάλλον για επενδύσεις .
 • Εξοθορλογισμος του clawback
 • Συμψηφισμός της υποχρεωτικής επιστροφής του clawback με ποσοστό επιώ των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης R&D
 • Κίνητρα για έρευνα : Δημιουργία ερευνητικών μονάδων και συνεργασιών .
 • Κλινικές μελέτες: Προσέλκυση κλινικών μελετών στην χώρα με άρση γραφειοκρατικών και άλλων διοικητικών εμποδίων
 • Προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού δίνοντάς κίνητρα σε νέους επιστήμονες και ερευνητές να παραμείνουν στην Ελλάδα και μείωση του φαινομένου brain drain

Τέλος,  κίνητρα για ανάπτυξη μεγάλων παραγωγικών μονάδων με επίκεντρο την έρευνα φαρμάκων .

Μέτρα εξορθολογισμού του clawback

Ενδεικτικά μέτρα εξορθολογισμού του clawback τα οποία έχουμε πάρει είναι η ενοποίηση των προϋπολογισμών του ΕΟΠΥΥ 1 Α και 1Β δηλαδή τα φάρμακα που δίνονται στα νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές τα ενοποιούμε και κάνουμε ενιαίο προϋπολογισμό των οποίο προασπισθούμε να κρατήσουμε σε ένα χαμηλό επίπεδο , σημειώνει ο σύμβουλος του Υπουργού Υγείας .

Με βάση τις γονιδιακές θεραπείες και άλλες καινοτόμες που έρχονται και είναι σωτήριες για τις σοβαρές ασθένειες .

 • Πρόσβαση των ανασφαλίστων στις δημόσιες δομές από 1 Ιουνίου 2022
 • Διαδικασία διαπραγμάτευσης για τα φάρμακα ή κατηγορίες με μεγάλη δαπάνη
 • Μεταφορά φαρμάκων δεύτερης γραμμής από την θετική λίστα στην αρνητική λίστα και η εξοικονόμηση που θα υπάρξει ουσιαστικά θα πάει στις σοβαρές ασθένειες και νέες θεραπείες .
 • Κλειστοί προϋπολογισμοί σε μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων

Τι επιφυλάσσει το αύριο της φαρμακευτικής πολιτικής ;

 • Προκλήσεις από την εισαγωγή νέων καινοτόμων και δαπανηρών θεραπειών όπως γονιδιακές και άλλες νέας τεχνολογίας
 • Ανάγκη εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων ώστε να είναι βιώσιμο και ανθεκτικό το σύστημα Υγείας και να δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για την είσοδο της νέας γενιάς θεραπειών και την πρόσβαση των ασθενων στο αναγκαίο φάρμακο
 • Υιοθετούνται στρατηγικές και μηχανισμοί που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και στη Αμερική και την Ασία όπως το HTA , συμφωνίες επιμερισμού κόστους κ.α

Δημιουργείται ένα περιβάλλον για την ένταξη καινοτόμων θεραπειών στην χώρα μας και την άμεση πρόσβαση των πολιτών που τα έχουν ανάγκη .

 Περιορισμός  του clawback

Ο στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η φετινή χρονιά το 2022, να κάνουμε ένα περιορισμό του clawback στα 50 εκατομμύρια ευρώ , σε σχέση με αυτά του RRF , συγκριτικά με το 2020 . Ωστόσο είπε ο κ. Καραθάνος ,  δεν είναι τα 50 εκατομμύρια ευρώ,  που πρόκειται να εξοικονομούμε φέτος και πιστεύω θα το πέτυχουμε, αλλά είναι η υπέρβαση που έγινε το 2021 διότι ξέφυγε το clawback περίπου 150 εκατομμύρια. Άρα θα υπολογίσετε με όλες τις στρατηγικές που έχουν ακολουθηθεί τον τελευταίο καιρό, πάμε να κάνουμε μία μείωση του clawback το 2022 περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ και αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία .

Ν.ΝΤΑΜΠΟΥ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Clawback φαρμάκων : Προβλέπουμε νέες γκρίνιες, νέες ενστάσεις και νέους ευνοούμενους

Ποιος θα πληρώσει την ‘’ταμπακέρα’’ για το Clawback

Ελλάδα 2.0: Φαρμακευτικές επενδύσεις ύψους 519,3 εκατ. ευρώ

Η COVID εξακολουθεί να αποτελεί απειλή; Παγκόσμια ενημέρωση για την πανδημία του κορωνοϊού

Z. Γραμματόγλου στο Healthweb: Το δημόσιο σύστημα υγείας παραπαίει

Κώστας Αθανασάκης στο Healthweb: Το ‘’Κλειδί’’ στην αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας είναι η διαφανής διαδικασία

Ολύμπιος Παπαδημητρίου στο healthweb: Το 2022 δεν προδιαγράφεται αισιόδοξο για την είσοδο νέων φαρμάκων στην Ελλάδα

Ο Φαρμακοποιός Μπάμπης Καραθάνος διορίστηκε στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Θάνου Πλεύρη

Ο Υπουργός Υγείας έκανε «ντου» στην Επιτροπή διαπραγμάτευσης φαρμάκων

ΣΦΕΕ : Η μείωση του clawback δεν επιτυγχάνεται με την εκ νέου ανακατανομή του

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

K. Παπαγιάννης- Novartis Hellas : Ανάγκη η ενίσχυση της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας

Η Novartis Hellas στηρίζει πρωτοβουλίες με στόχο την οικοδόμηση του υγειονομικού οικοσυστήματος του 21ου αιώνα. Ο Κώστας Παπαγιάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Novartis Hellas, συμμετείχε στο9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και στο πάνελ με τίτλο “Future-Proofing Businesses, Humans, Tech, and Innovation at Scale” και αναφέρθηκε στην ανάγκη μετασχηματισμού των εταιρειών με στόχο την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας.

Επενδυτικό  clawback : Εκατόν πενήντα εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2024 -2025

Ευχάριστα νέα για την φαρμακοβιομηχανία καθώς δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για  δικαιούχους επιχειρήσεις για το συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα έτη 2024 -2025 η οποία ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ . Πληροφορίες σχετικά με την δράση παρέχονται από το φορέα υλοποίησης, την γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, gsri.gov.gr Η […]

Ολ. Παπαδημητρίου (ΣΦΕΕ): Η συμπίεση του data protection θα οδηγήσει σε μείωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

Ο κλάδος της φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στενάζει από την υποχρηματοδότηση αλλά οι κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτα ή σχεδόν τίποτα για να διασφαλίσουν τον εξορθολογισμό της ζήτησης, ανέφερε ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου.

Bristol Myers Squibb :Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει την έγκριση του luspatercept

Τέταρτη εγκεκριμένη ένδειξη στην Ευρώπη για το luspatercept, μία πρώτη στην κατηγορία της, θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με σχετιζόμενη με νόσο αναιμία και η πρώτη θεραπεία που καταδεικνύει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έναντι της εποετίνης άλφα σε μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα χαμηλότερου κινδύνου