Search Icon
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Πολιτική Φαρμάκoυ

Janssen: Πλήρη κάθαρση δέρματος στην ψωρίαση διάρκειας 5 ετών πέτυχε το Guselkumab της Janssen

Janssen: Πλήρη κάθαρση δέρματος στην ψωρίαση διάρκειας 5 ετών πέτυχε το Guselkumab της Janssen

Janssen: Nέα δεδομένα Φάσης 3 έδειξαν ότι το guselkumab εξασφάλισε διατηρήσιμα ποσοστά πλήρους κάθαρσης του δέρματος για το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας για διάστημα 5 ετών.

Η Φαρμακευτική Εταιρεία Janssen της Johnson & Johnson ανακοίνωσε πρόσφατα νέα δεδομένα Φάσης 3 τα οποία έδειξαν ότι το guselkumab εξασφάλισε διατηρήσιμα ποσοστά πλήρους κάθαρσης του δέρματος για το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας για διάστημα 5 ετών (252 εβδομάδων) και βελτίωσε την ενεργότητα της νόσου και τα αξονικά συμπτώματα σε ενηλίκους με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) για διάστημα 1 έτους (52 εβδομάδων).

Τα δεδομένα αυτά παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Virtual Meeting Experience (VMX) της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD), όπου η Janssen παρουσίασε συνολικά 22 περιλήψεις. Το guselkumab είναι η πρώτη και μόνη θεραπεία με έναν εκλεκτικό αναστολέα της ιντερλευκίνης-23(IL-23) που έχει λάβει έγκριση στην ΕΕ για τη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας καθώς και ενηλίκων με ενεργή ΨΑ.

«Οι άνθρωποι που ζουν με την ψωριασική νόσο μπορεί να έχουν μπροστά τους μια ζωή με σωματικό πόνο και δυσφορία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τη ζωή τους», ανέφερε ο Kristian Reich, M.D., Ph.D., Καθηγητής Μεταφραστικής Έρευνας στις Φλεγμονώδεις Δερματικές Παθήσεις, Ινστιτούτο Έρευνας για τις Υπηρεσίες Υγείας στη Δερματολογία και τη Νοσηλευτική, Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Αμβούργου (Έπεντορφ, Γερμανία) και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης VOYAGE 2. «Οι βελτιώσεις στα σημεία και τα συμπτώματα που παρατηρούνται με το guselkumab είναι αξιόλογες τόσο για τους ασθενείς, οι οποίοι ζουν με τον φόβο της επανεμφάνισης της νόσου, όσο και για τους ιατρούς τους, καθώς τα δεδομένα αυτά έρχονται να προστεθούν στα αυξανόμενα στοιχεία για αυτή την πρώτη στην κατηγορία της θεραπεία με έναν αναστολέα της IL-23 για τη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας και την ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα».

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα:

  • Ποσοστά διατηρήσιμης και πλήρους κάθαρσης του δέρματος

Στη μελέτη της ψωρίασης VOYAGE 2 (αναρτημένη δημοσίευση #27859), το 55,5 τοις εκατό των ασθενών στην ομάδα του guselkumab πέτυχε βαθμολογία IGA (Συνολική Αξιολόγηση του Ερευνητή) ίση με 0 που δηλώνει πλήρη κάθαρση του δέρματος, ενώ το 53 τοις εκατό πέτυχε ανταπόκριση του Δείκτη Έκτασης και Βαρύτητας Ψωρίασης (PASI)e 100 (PASI 100) την εβδομάδα 252.Επιπλέον, στην ίδια μελέτη, το 82 τοις εκατό πέτυχε ανταπόκριση PASI 90 και το 85 τοις εκατό πέτυχε βαθμολογία IGA 0/1 (καθαρό δέρμα/σχεδόν καθαρό δέρμα).Τα υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας διατηρήθηκαν επί 5 έτη θεραπείας με guselkumab βάσει αναλύσεων που έγιναν με τη χρήση προκαθορισμένων κανόνων θεραπευτικής αποτυχίας (οι ασθενείς που διέκοψαν λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας, επιδείνωσης της ψωρίασης ή χρήσης μιας «απαγορευμένης» θεραπείας θεωρήθηκαν μη ανταποκριθέντες).

  • Ισχυρή βελτίωση των συμπτωμάτων των αρθρώσεων

Το guselkumab 100 mg κάθε 4 εβδομάδες και κάθε 8 εβδομάδες βελτίωσε την ενεργότητα της νόσου της ΨΑ στις αρθρώσεις και σε πολλαπλά πεδία έως την εβδομάδα 52 και στις δύο μελέτες της ΨΑ, την DISCOVER-1 και την DISCOVER-2, όπως αυτή μετρήθηκε με τον Δείκτη Ενεργότητας της Νόσου για την ΨΑ, την Ελάχιστη Ενεργότητα Νόσου, την Πολύ Χαμηλή Ενεργότητα Νόσου, και την ύφεση που προσδιορίστηκε με τη χρήση του Δείκτη Ενεργότητας της Νόσου για την ΨΑ (αναρτημένη δημοσίευση #27038). Διαφορές στα ποσοστά ανταπόκρισης που συσχετίζονται με τους σύνθετους δείκτες ανάμεσα στο guselkumab και το εικονικό φάρμακο παρατηρήθηκαν ήδη από την εβδομάδα 8 και αυξήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου έως την εβδομάδα 52. Επιπλέον, δεδομένα από μια ξεχωριστή περίληψη δείχνουν ότι το guselkumab είναι ο πρώτος αναστολέας της IL-23 που προκαλεί διατηρήσιμες βελτιώσεις των αξονικών συμπτωμάτων της ΨΑ σε σχέση με την έναρξη, σύμφωνα με τη βαθμολογία του Δείκτη Ενεργότητας Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδας Bath (BASDAI)f και το ποσοστό των ασθενών που πετυχαίνουν ανταπόκριση BASDAI 50 έως την εβδομάδα 52 (αναρτημένη δημοσίευση #27851).

  • Τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας

Στις δύο μελέτες της ψωρίασης, τη VOYAGE 1 και τη VOYAGE 2, το 78,4 τοις εκατό των ασθενών (n=1.349/1.721) με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας που έλαβαν θεραπεία με guselkumab συνέχισαν τη θεραπεία έως την εβδομάδα 252 (7.166 ανθρωποέτη παρακολούθησης). Αυτή η διεξοδική ανάλυση ασφάλειας των μελετών VOYAGE 1 και VOYAGE 2 έδειξε ένα σταθερό προφίλ ασφάλειας για το guselkumab από το έτος 1 έως το έτος 5 με χαμηλά ποσοστά ανεπιθύμητων συμβάντων (ΑΣ) που οδήγησαν σε διακοπή καθώς και σοβαρών ΑΣ (αναρτημένη δημοσίευση #28095). Έως την εβδομάδα 264, για τους ασθενείς στην ομάδα του guselkumab, την ομάδα αλλαγής θεραπείας από adalimumab σε guselkumab και τη συνδυασμένη ομάδα του guselkumab σημειώθηκαν 5,18, 4,55 και 5,01 σοβαρά ΑΣ, 0,97, 0,52 και 0,85 σοβαρές λοιμώξεις, 0,31, 0,42 και 0,34 μη μελανωματικοί καρκίνοι του δέρματος (NMSC) καθώς και 0,50, 0,31 και 0,45 άλλες κακοήθειες ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης, αντίστοιχα. Και στις δύο μελέτες το guselkumab έγινε καλά ανεκτό και τα ανεπιθύμητα συμβάντα που παρατηρήθηκαν ήταν γενικά χαμηλά και βρίσκονταν σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες του guselkumab και την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

«Τα διατηρήσιμα ποσοστά ανταπόκρισης που διαπιστώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος των ασθενών που εντάχθηκαν στις μελέτες VOYAGE και DISCOVER αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το guselkumab βοηθώντας τους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας και με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα και έρχονται να προστεθούν στο πλήθος επιστημονικών γνώσεων που προκύπτουν από το εκτενές ερευνητικό πρόγραμμα του guselkumab», ανάφερε ο Lloyd S. Miller, M.D., Ph.D., Αντιπρόεδρος, Disease Area Leader Ανοσοδερματολογίας, Janssen Research & Development, LLC.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο κανάλι μας στο YouTube

Διαβάστε Eπίσης:

Η σχέση μεταξύ διαταραχών ύπνου και κατάθλιψης

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων

Κάντε την άσκηση μέρος της αυτοφροντίδας σας

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

ΣΕΙΒ: Καταστροφικές οι επιπτώσεις απο την επικείμενη εφαρμογή rebate στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ

ΣΕΙΒ: Δυστυχώς, ο Υπουργός Υγείας δεν φάνηκε να συμμερίζεται τις αντιρρήσεις και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η οριζόντια εφαρμογή rebate τόσο στη λειτουργία ή και επιβίωση των εταιρειών του κλάδου όσο και στην ομαλή λειτουργία των Νοσοκομείων.

Γρίπη των πτηνών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε 665.000 εμβόλια

Ο εμβολιασμός της γρίπη των πτηνών ξεκινάει να πραγματοποιείται από την Φινλανδία όπου θα γίνου  άμεσοι εμβολιασμοί  των εργαζομένων που κινδυνεύουν να εκτεθούν, κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους της ΕΕ. Θα ακολουθήσουν αποστολές σε άλλες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε 665.000 εμβόλια, σύμφωνα με την κ. Στέλλα Κυριακίδη, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων .

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Καρκίνο:  Ενίσχυση της ογκολογικής φροντίδας μέσω της δημιουργίας ενός Εθνικού Ταμείου 

Στην ανάγκη επίσπευσης της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον Καρκίνο, καθώς και της διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης όλων των σταδίων της ογκολογικής φροντίδας επικεντρώθηκε η συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε στις 19 Ιουνίου, με πρωτοβουλία της βιοφαρμακευτικής εταιρείας Bristol Myers Squibb, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας και με τη συμμετοχή της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.) και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (Σ.Φ.Ε.Ε.)

Σπύρος Φιλιώτης:Στην Ευρώπη επενδύονται κάθε χρόνο 30 δισεκατομμύρια ευρώ για κλινικές έρευνες

Tην κρίσιμη σημασία και τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη κλινικών μελετών στην Ελλάδα παρουσίασε ο Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Pharmaserve-Lilly. 

Άρ. Αγγελής: Η παροχή κινήτρων στην βιομηχανία θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την καθολική πρόσβαση στην φαρμακευτική καινοτομία σε επίπεδο Ε.Ε

Άρ. Αγγελής: Η παροχή κινήτρων στην βιομηχανία θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την καθολική πρόσβαση στην φαρμακευτική καινοτομία σε επίπεδο Ε.Ε

Π. Καρασιώτου: Η χρηματοδότηση των καναλιών αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Π. Καρασιώτου: Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής περιέγραψε το πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων που ισχύουν για την Ελλάδα αλλά και σ’ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Novartis λαμβάνει έγκριση ΕΜΑ για το iptacopan

Η Novartis λαμβάνει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το iptacopan ως την πρώτη από του στόματος μονοθεραπεία για ενήλικες με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία.

Close Icon