Πολιτική Φαρμάκoυ

Janssen: Πλήρη κάθαρση δέρματος στην ψωρίαση διάρκειας 5 ετών πέτυχε το Guselkumab της Janssen

Janssen: Πλήρη κάθαρση δέρματος στην ψωρίαση διάρκειας 5 ετών πέτυχε το Guselkumab της Janssen

Janssen: Nέα δεδομένα Φάσης 3 έδειξαν ότι το guselkumab εξασφάλισε διατηρήσιμα ποσοστά πλήρους κάθαρσης του δέρματος για το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας για διάστημα 5 ετών.

Η Φαρμακευτική Εταιρεία Janssen της Johnson & Johnson ανακοίνωσε πρόσφατα νέα δεδομένα Φάσης 3 τα οποία έδειξαν ότι το guselkumab εξασφάλισε διατηρήσιμα ποσοστά πλήρους κάθαρσης του δέρματος για το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας για διάστημα 5 ετών (252 εβδομάδων) και βελτίωσε την ενεργότητα της νόσου και τα αξονικά συμπτώματα σε ενηλίκους με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) για διάστημα 1 έτους (52 εβδομάδων).

Τα δεδομένα αυτά παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Virtual Meeting Experience (VMX) της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD), όπου η Janssen παρουσίασε συνολικά 22 περιλήψεις. Το guselkumab είναι η πρώτη και μόνη θεραπεία με έναν εκλεκτικό αναστολέα της ιντερλευκίνης-23(IL-23) που έχει λάβει έγκριση στην ΕΕ για τη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας καθώς και ενηλίκων με ενεργή ΨΑ.

«Οι άνθρωποι που ζουν με την ψωριασική νόσο μπορεί να έχουν μπροστά τους μια ζωή με σωματικό πόνο και δυσφορία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τη ζωή τους», ανέφερε ο Kristian Reich, M.D., Ph.D., Καθηγητής Μεταφραστικής Έρευνας στις Φλεγμονώδεις Δερματικές Παθήσεις, Ινστιτούτο Έρευνας για τις Υπηρεσίες Υγείας στη Δερματολογία και τη Νοσηλευτική, Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Αμβούργου (Έπεντορφ, Γερμανία) και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης VOYAGE 2. «Οι βελτιώσεις στα σημεία και τα συμπτώματα που παρατηρούνται με το guselkumab είναι αξιόλογες τόσο για τους ασθενείς, οι οποίοι ζουν με τον φόβο της επανεμφάνισης της νόσου, όσο και για τους ιατρούς τους, καθώς τα δεδομένα αυτά έρχονται να προστεθούν στα αυξανόμενα στοιχεία για αυτή την πρώτη στην κατηγορία της θεραπεία με έναν αναστολέα της IL-23 για τη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας και την ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα».

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα:

  • Ποσοστά διατηρήσιμης και πλήρους κάθαρσης του δέρματος

Στη μελέτη της ψωρίασης VOYAGE 2 (αναρτημένη δημοσίευση #27859), το 55,5 τοις εκατό των ασθενών στην ομάδα του guselkumab πέτυχε βαθμολογία IGA (Συνολική Αξιολόγηση του Ερευνητή) ίση με 0 που δηλώνει πλήρη κάθαρση του δέρματος, ενώ το 53 τοις εκατό πέτυχε ανταπόκριση του Δείκτη Έκτασης και Βαρύτητας Ψωρίασης (PASI)e 100 (PASI 100) την εβδομάδα 252.Επιπλέον, στην ίδια μελέτη, το 82 τοις εκατό πέτυχε ανταπόκριση PASI 90 και το 85 τοις εκατό πέτυχε βαθμολογία IGA 0/1 (καθαρό δέρμα/σχεδόν καθαρό δέρμα).Τα υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας διατηρήθηκαν επί 5 έτη θεραπείας με guselkumab βάσει αναλύσεων που έγιναν με τη χρήση προκαθορισμένων κανόνων θεραπευτικής αποτυχίας (οι ασθενείς που διέκοψαν λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας, επιδείνωσης της ψωρίασης ή χρήσης μιας «απαγορευμένης» θεραπείας θεωρήθηκαν μη ανταποκριθέντες).

  • Ισχυρή βελτίωση των συμπτωμάτων των αρθρώσεων

Το guselkumab 100 mg κάθε 4 εβδομάδες και κάθε 8 εβδομάδες βελτίωσε την ενεργότητα της νόσου της ΨΑ στις αρθρώσεις και σε πολλαπλά πεδία έως την εβδομάδα 52 και στις δύο μελέτες της ΨΑ, την DISCOVER-1 και την DISCOVER-2, όπως αυτή μετρήθηκε με τον Δείκτη Ενεργότητας της Νόσου για την ΨΑ, την Ελάχιστη Ενεργότητα Νόσου, την Πολύ Χαμηλή Ενεργότητα Νόσου, και την ύφεση που προσδιορίστηκε με τη χρήση του Δείκτη Ενεργότητας της Νόσου για την ΨΑ (αναρτημένη δημοσίευση #27038). Διαφορές στα ποσοστά ανταπόκρισης που συσχετίζονται με τους σύνθετους δείκτες ανάμεσα στο guselkumab και το εικονικό φάρμακο παρατηρήθηκαν ήδη από την εβδομάδα 8 και αυξήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου έως την εβδομάδα 52. Επιπλέον, δεδομένα από μια ξεχωριστή περίληψη δείχνουν ότι το guselkumab είναι ο πρώτος αναστολέας της IL-23 που προκαλεί διατηρήσιμες βελτιώσεις των αξονικών συμπτωμάτων της ΨΑ σε σχέση με την έναρξη, σύμφωνα με τη βαθμολογία του Δείκτη Ενεργότητας Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδας Bath (BASDAI)f και το ποσοστό των ασθενών που πετυχαίνουν ανταπόκριση BASDAI 50 έως την εβδομάδα 52 (αναρτημένη δημοσίευση #27851).

  • Τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας

Στις δύο μελέτες της ψωρίασης, τη VOYAGE 1 και τη VOYAGE 2, το 78,4 τοις εκατό των ασθενών (n=1.349/1.721) με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας που έλαβαν θεραπεία με guselkumab συνέχισαν τη θεραπεία έως την εβδομάδα 252 (7.166 ανθρωποέτη παρακολούθησης). Αυτή η διεξοδική ανάλυση ασφάλειας των μελετών VOYAGE 1 και VOYAGE 2 έδειξε ένα σταθερό προφίλ ασφάλειας για το guselkumab από το έτος 1 έως το έτος 5 με χαμηλά ποσοστά ανεπιθύμητων συμβάντων (ΑΣ) που οδήγησαν σε διακοπή καθώς και σοβαρών ΑΣ (αναρτημένη δημοσίευση #28095). Έως την εβδομάδα 264, για τους ασθενείς στην ομάδα του guselkumab, την ομάδα αλλαγής θεραπείας από adalimumab σε guselkumab και τη συνδυασμένη ομάδα του guselkumab σημειώθηκαν 5,18, 4,55 και 5,01 σοβαρά ΑΣ, 0,97, 0,52 και 0,85 σοβαρές λοιμώξεις, 0,31, 0,42 και 0,34 μη μελανωματικοί καρκίνοι του δέρματος (NMSC) καθώς και 0,50, 0,31 και 0,45 άλλες κακοήθειες ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης, αντίστοιχα. Και στις δύο μελέτες το guselkumab έγινε καλά ανεκτό και τα ανεπιθύμητα συμβάντα που παρατηρήθηκαν ήταν γενικά χαμηλά και βρίσκονταν σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες του guselkumab και την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

«Τα διατηρήσιμα ποσοστά ανταπόκρισης που διαπιστώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος των ασθενών που εντάχθηκαν στις μελέτες VOYAGE και DISCOVER αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το guselkumab βοηθώντας τους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας και με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα και έρχονται να προστεθούν στο πλήθος επιστημονικών γνώσεων που προκύπτουν από το εκτενές ερευνητικό πρόγραμμα του guselkumab», ανάφερε ο Lloyd S. Miller, M.D., Ph.D., Αντιπρόεδρος, Disease Area Leader Ανοσοδερματολογίας, Janssen Research & Development, LLC.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Η σχέση μεταξύ διαταραχών ύπνου και κατάθλιψης

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων

Κάντε την άσκηση μέρος της αυτοφροντίδας σας

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Τροποποιήθηκε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων. Πρόεδρος παραμένει η Νάντια Γκογκοζώτου

Τροποποιήθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων αλλάζοντας δύο μέλη . Πρόεδρος παραμένει η κ. Νάντια Γκογκοζώτου μη εκτελεστική Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Gilead Sciences Ελλάδας: Το clawback μας περιορίζει τις δράσεις ενημέρωσης του κοινού για την Παγκόσμια Ημέρα ΑΙDS

Η Παγκόσμια Ημέρα ΑΙDS αποτελεί διαχρονικά ημέρα γιορτής και ελπίδας για την Gilead Sciences Ελλάδας. Είναι μία εμφατική υπενθύμιση της προόδου που έχει συντελεστεί αναφορικά με την αντιμετώπιση της νόσου, κάτι για το οποίο εργαζόμαστε ακούραστα στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να δημιουργήσουμε έναν πιο υγιή κόσμο για όλους - ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Το χάπι για την παχυσαρκία που βοηθά στο αδυνάτισμα 

Ευάγγελος Φουστέρης στο www.healthweb.gr : «70% των Ελλήνων είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι». Nέο  φάρμακο από του στόματος (χάπι) προσφέρει στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με απώλεια βάρους άνω του 6% μέσα σε ένα εξάμηνο και διατήρηση του απολεσθέν βάρους. Είναι εγκεκριμένο από τις αρχές για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και κυκλοφορεί σε δισκία. Το Mysimba έχει […]

ΣΦΕΕ: Οι προτάσεις για αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας απειλούν την Ευρώπη

Για να γεφυρώσουμε το χάσμα με τις περιοχές του κόσμου, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει αντί να υπονομεύσει την προστασία τις πνευματικής ιδιοκτησίας για νέα φάρμακα και εμβόλια.

Οι Επενδύσεις της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ενισχύουν τη κάλυψη των Ελλήνων ασθενών

''H νέα ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας, καθώς δίνει κίνητρα για επενδύσεις που στόχο έχουν να ενισχύσουν την παραγωγή φαρμάκων στην Ευρώπη. Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση δεδομένου ότι τα ελληνικά εργοστάσια αναλογούν στο 12% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της Ε.Ε.'' Με αυτά τα λόγια ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας περιέγραψε στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου, , τις μεγάλες ευκαιρίες που προκύπτουν από τις επενδύσεις και τη δραστηριότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Στη συζήτηση συμμετείχαν η κα. Θεανώ Καρποδίνη διοικήτρια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο κ. Ορέστης Καβαλάκης επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).

25μελής επιτροπή για την παρακολούθηση φαρμακευτικής δαπάνης

Δημοσιεύθηκε σήμερα η τροποποίηση σύστασης της επιτροπής για την παρακολούθηση φαρμακευτικής δαπάνης και αναμένεται άμεσα η συγκρότησή της. Η νέα σύνθεσή της πρέπει άμεσα να πιάσει δουλειά για να καλύψει εκκρεμότητες 8 μηνών.

Άρση της απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών στα φάρμακα ζητούν οι φαρμακαποθηκάριοι

Οι φαρμακαποθηκάριοι ζητούν να λάβει δράση ο υπουργός Υγείας σε σχέση με την έλλειψη ηγεσίας στον ΕΟΦ, αλλά και σχετικά με την απαγόρευση εξαγωγών ορισμένων φαρμάκων.