Παρασκήνιο

DRGs :Αναξιόπιστο το σύστημα DRGs .Επιβεβαιώθηκε το healthweb από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

DRGs :Αναξιόπιστο το σύστημα DRGs .Επιβεβαιώθηκε το healthweb από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ελεγκτικό Συνέδριο : Αναξιόπιστο το σύστημα DRGs με ανεξέλεγκτες  χρεώσεις,  επιβεβαίωσαν οι έλεγχοι  το ρεπορτάζ  του www.healthweb.gr .

Ελέγχους για το μείζον ζήτημα του εξορθολογισμού των αποζημιώσεων της νοσηλευτικής φροντίδας, με το σύστημα DRGs , πραγματοποίησε το Ελεγκτικό Συνέδριο  διαπιστώνοντας ότι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ), δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αξιόπιστη και αποτελεσματική τους λειτουργία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έλεγχος στις δαπάνες αλλά και στις χρεώσεις στα δημόσια νοσοκομεία, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ  του www.healthweb.gr και τα ερωτήματα που έχει θέσει επανειλημμένα   για  το ΚΕΤΕΚΝΥ   και την αξιοπιστία του συστήματος  DRG στην Ελλαδα αλλά και για  και τον υπολογισμό  του κόστους  νοσηλείας .

 

 

Συνεχώς γράφουμε στο www.healthweb.gr  για  το ΚΕΤΕΚΝΥ   θέτοντας ερωτήματα για  και την αξιοπιστία του συστήματος  DRG στην Ελλαδα αλλά και για  και τον υπολογισμό  του κόστους  νοσηλείας , χαρακτηριστικό παράδειγμα το δημοσίευμα του healthweb στην στήλη παρασκήνιο που εκφράζει την απορία ‘’Τελικά ποιο είναι το ΚΕΝ του COVID ;’’ και  απάντησε το ΚΕΤΕΚΝΥ με e mail  αλλά και για πόσα χρήματα πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ στο ΚΕΤΕΚΝΥ για κάθε νοσηλεία COVID-19 σε ΜΕΘ με διασωλήνωση αλλά και σε απλές κλίνες ; Ποια είναι η υψηλότερη αλλά και η μέση χρέωση καθώς και η χαμηλότερη στην Ελλάδα ; .  Βεβαίως και για την αξιοπιστία του συστήματος  DRGs και μετά τα δημοσιεύματα μας η διοίκηση του  Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ)  δημοσίευσε άρθρο του Προέδρου του λέγοντας ότι  ‘’ Τα ΚΕΝ  ( Κλειστά Ελληνικά Νοσήλια) δεν αποτελούν σύστημα DRG αλλά μόνο μία μετάφραση και αδρή προσαρμογή των ομάδων νοσηλείας του αυστραλιανού συστήματος DRG, χωρίς κάποια σχετική άδεια χρήσης, χωρίς εξασφάλιση της συνεργασίας με έναν αναγνωρισμένο οργανισμό DRG, χωρίς μεθοδολογία έγκυρης και αξιόπιστης εκτίμησης των συντελεστών βαρύτητας του κόστους, αλλά και χωρίς δυνατότητα συστηματικής επανεκτίμησης τους, χωρίς εξειδικευμένη ιατρική κωδικοποίηση νόσων και πράξεων, αλλά και χωρίς δυνατότητα αναθεώρησης των υφιστάμενων ελλειμματικών κωδικοποιήσεων των ιατρικών πράξεων, και τότε μας εξέπληξε . ήρθε η ώρα και επιβεβαιωθήκαμε από την Έκθεση Ελέγχου 1/2022 για τα Νοσήλια δημόσιων νοσοκομείων .

 Ο έλεγχος διερεύνησε το ζήτημα εάν το σύστημα κοστολόγησης – αποτίμησης των υπηρεσιών υγείας με τον τίτλο Κλειστά Ελληνικά Νοσήλια (ΚΕΝ) που εισήχθη και εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το έτος 2012, πέτυχε τους στόχους της εισαγωγής του και απέδωσε τα αναμενόμενα οφέλη. Επιδιώκοντας να δώσει απαντήσεις στο μείζον ζήτημα του εξορθολογισμού των αποζημιώσεων της νοσηλευτικής φροντίδας. Το ζητούμενο είναι η εφαρμογή μίας αξιόπιστης μεθόδου κοστολόγησης – αποζημίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ώστε να μειωθούν οι δαπάνες και να αυξηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Από τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν, προέκυψαν τα παρακάτω πορίσματα:

 • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ), δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αξιόπιστη και αποτελεσματική τους λειτουργία.
 • Κατά την εισαγωγή τους δεν είχαν τεθεί συγκεκριμένοι, ποσοτικοποιημένοι και χρονικά οριοθετημένοι στόχοι.
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού των νοσοκομείων δεν ήταν η δέουσα, οι δε οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους ήταν ελλιπείς και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιφατικές.
 • Στα πληροφοριακά και κοστολογικά συστήματα των νοσοκομείων δεν έγιναν οι απαιτούμενες προσαρμογές, με συνέπεια να υφίσταται αδυναμία παρακολούθησης του πραγματικού κόστους νοσηλείας σε επίπεδο ασθενούς.
 • Για τον συντονισμό, εποπτεία και διαχρονική παρακολούθηση των δεδομένων του συστήματος των ΚΕΝ, δεν είχε καθοριστεί στο Υπουργείο Υγείας, υπηρεσία με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Δεν έγιναν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις, ώστε να αποφεύγονται λανθασμένες τιμολογήσεις και πληρωμές νοσηλίων.
 • Μετά την εφαρμογή των ΚΕΝ, σημαντικός αριθμός ασθενών και ημερών νοσηλείας, εξακολουθεί να τιμολογείται με το προηγούμενο σύστημα (Ημερήσιο Νοσήλιο).
 • Για την επιτυχή εφαρμογή του νέου συστήματος (DRGs), δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες και εξακολουθούν να υφίστανται οι δυσλειτουργίες και παθογένειες του Συστήματος Υγείας που συνέτειναν στην αποτυχία των ΚΕΝ.
 • Δεν υπήρξε αξιολόγηση – αποτίμηση της συνολικής μεταρρύθμισης που επιχειρείται στο σύστημα τιμολόγησης νοσηλίων από το έτος 2011 μέχρι και σήμερα, ούτε υπάρχουν στοιχεία για το συνολικό κόστος αυτής.

Να σημειώσουμε ότι, οι “Ομοιογενείς Διαγνωστικά Ομάδες”(DRGs ) αποτελούν ένα πλήρες σύστημα μονάδων αποτίμησης των υπηρεσιών υγείας που βασίζεται στη δυνατότητα που εμπεριέχει για την ακριβή κοστολόγηση αυτών . Εισήχθη στα υγειονομικά συστήματα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών 3 ως μία νέα μέθοδος κοστολόγησης και προοπτικής αποζημίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

 • Τα Κλειστά Ελληνικά Νοσήλια (ΚΕΝ) συνιστούν μία απόπειρα  συγκρότησης της ελληνικής εκδοχής των DRGs, προσαρμοσμένης στην ιδιαιτερότητα του ελληνικού ασφαλιστικού και υγειονομικού συστήματος  .
 • Με το σύστημα των «Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων» (ΚΕΝ), τα νοσήλια προκύπτουν από την εφαρμογή μιας μεθόδου κανονιστικής πρόβλεψης των δαπανών νοσηλείας σε κεντρικό επίπεδο, με βάση το πραγματικό μέσο κόστος και τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) ανά περιστατικό, τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν από κλινικά και κοστολογικά δεδομένα σε επίπεδο ασθενούς, που συλλέγονται ύστερα από ενδελεχή και συστηματική έρευνα.
 • Κάθε διαγνωστική κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη τιμή, η οποία καταβάλλεται ως αποζημίωση, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της νοσηλείας και τους πόρους που τελικά καταναλώθηκαν για κάθε ασθενή.
 • Η μέθοδος των ΚΕΝ, διαφέρει από τον υπολογισμό των νοσηλίων βάσει του πραγματικού κόστους ανά περίπτωση νοσηλείας, καθόσον με τα ΚΕΝ, ναι μεν λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος νοσηλείας, όχι όμως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά κατά μέσο όρο. Με τη μέθοδο αυτή του συνδυασμού του κανονιστικού και εμπειρικού στοιχείου επιδιώκεται η ενιαία κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο εξορθολογισμός του κόστους νοσηλείας, διότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να συγκρατούν τοκόστος νοσηλείας, ώστε αυτό να μην παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη με τα ΚΕΝ αποζημίωση.

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Τα ΚΕΝ είναι μία απλή μετάφραση, χωρίς άδεια χρήσης;  

Απάντηση του Ηealthweb στο ΚΕΤΕΚΝΥ για το δημοσίευμα  ‘Τελικά ποιο είναι το ΚΕΝ του COVID ;''

Τελικά ποιο είναι το ΚΕΝ του COVID ;

DRGs: Πόσα χρήματα πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ στο ΚΕΤΕΚΝΥ για τα περιστατικά COVID;

Γιώργος Βογιατζής: Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας είναι επαρκής ; Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ

Χάνει ο ΕΟΠΥΥ την αρμοδιότητα ανάπτυξης μητρώων ασθενών. Μεταφέρεται στο Υπουργείο Υγείας

Δ. Κοντός: το ΠΕΔΥ δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

ΙΦΕΤ: Έφυγε ο φαρμακαποθηκάριος σύμβουλος και ήρθε ο φαρμακοποιός, με ιδιωτικό φαρμακείο στα Δυτικά Προάστια

Τελικά μερικά πράγματα στην Ελλάδα δεν αλλάζουν, στο ΙΦΕΤ έφυγε ένας φαρμακαποθηκάριος σύμβουλος και πήγε ένας φαρμακοποιός ως σύμβουλος,  ο οποίος διατηρεί και το ιδιωτικό  φαρμακείο στα Δυτικά Προάστια.

Πωλήσεις των φαρμάκων: Ο ΕΟΦ διόρθωσε το λάθος μετά το δημοσίευμα του healthweb

Ο ΕΟΦ μετά το δημοσίευμα του healthweb το οποίο ανέδειξε ότι τα στοιχεία για τις πωλήσεις των φαρμάκων που ανακοινώθηκαν είναι λάθος , διόρθωσε το σφάλμα , όπως η διοίκηση μας επιβεβαίωσε  και παραδέχθηκε  ότι η παρέμβαση μας τους βοήθησε να το εντοπίσουν . Τελικά οι πωλήσεις φαρμάκων αυξήθηκαν κατά 17,66 % για το 2020 […]

Αποκλεισμός των  ικανών διοικητών για ΥΠΕ και νοσοκομεία

Το healthweb.gr είχε επισημάνει πολύ πριν ψηφιστεί ο νόμος για τις διοικήσεις των δημόσιων οργανισμών και νοσοκομείων ότι δεν θα έχει τις ασφαλιστικές δικλείδες που απαιτούνται για να μην επιλέγουν και επανατοποθετηθούν όλοι όσοι κακοδιοίκησαν τους οργανισμούς και τα νοσοκομεία.

Τα εμβόλια και φάρμακα για COVID στην αρμοδιότητα του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τα παίρνει όλα πάνω του με την υπουργική απόφαση για τον ορισμό αποφαινόμενου οργάνου για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID 19.

Πότε θα λειτουργήσει η λίστα αναμονής χειρουργείων ;

Πριν ένα χρόνο το healthweb.gr είχε προτείνει στο υπουργείο υγείας να ελέγξει τηλεφωνικά τις λίστες των χειρουργείων για το πρόβλημα που είχε προκύψει με τα 2925 παιδιά που δεν μπορούσαν να χειρουργηθούν λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Αποδείχτηκε ότι τελικά αντί για 2925 παιδάκια ήταν λιγότερα από 1500.

Ολόκληρο το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων πληρώνουν οι ασθενείς και όχι μόνο την συμμετοχή

Ο υπουργός υγείας ,την άνοιξη, περιόρισε  τον αριθμό των διαγνωστικών εξετάσεων όπως προβλεπόταν από τις εισηγήσεις ειδικών και τα ιατρικά πρωτόκολλα.  Αν είναι σωστό και αποτελεσματικό θα φανεί στην πράξη.