Καινοτομία

«Οξυγόνο» για τον ασθενή και την Ελλάδα οι κλινικές έρευνες

«Οξυγόνο» για τον ασθενή και την Ελλάδα οι κλινικές έρευνες
ADMAN

Οι κλινικές έρευνες αποτελούν το «Οξυγόνο» τόσο των ασθενών όσος και της Ελλάδας , τόνισε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης στο μεγάλο συνέδριο για την Υγεία 2ο ATHENS HEALTH FORUM.

Της Νικολέτας Ντάμπου 

Η καινοτομία μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τους δυο βασικούς παράγοντες στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η κλινική έρευνα. Η θεμελιώδης αξία της κλινικής έρευνας τόσο για τους ασθενείς όσο και για την ίδια την Ελλάδα υπερτονίστηκε στο ειδικό συνέδριο με θέμα: «Κλινική έρευνα και καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα: Ανάγκη ή πολυτέλεια;» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του μεγάλου συνεδρίου για την Υγεία 2ο ATHENS HEALTH FORUM, υπό την αιγίδα του ΣΦΕΕ και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών.

Όπως επισημάνθηκε και από τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλη Αποστολίδη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας υποστηρίζει με πράξεις την προσπάθεια της χώρας να βγει από την περιπέτεια των τελευταίων ετών και να τη βοηθήσει να καταστεί ανταγωνιστική δύναμη στον τομέα του Φαρμάκου και ειδικότερα στην προσέλκυση Κλινικών Μελετών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο έχουμε ένα καινούριο επιδημιολογικό προφίλ σε όλη την Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από τη γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση των χρόνιων νοσημάτων, γεγονός που απαιτεί τη συμμετοχή πολλών περισσότερων ανθρώπων στις κλινικές μελέτες. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν υποστηρίζει ότι η καινοτομία μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τους δυο βασικούς παράγοντες στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η κλινική έρευνα. Με αυτό το δεδομένο, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την αναγνώριση της συνεισφοράς των χιλιάδων συμμετεχόντων σε Κλινικές Μελέτες όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη χάριν στους οποίους έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος σε πολλές ασθένειες, πρόοδος η οποία σε αρκετές περιπτώσεις μεταφράζεται σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής, μείωση των ποσοστών θνησιμότητας σε ασθένειες όπως το HIV και ο Καρκίνος αλλά και σε ίαση ανίατων μέχρι πρόσφατα ασθενειών όπως η Ηπατίτιδα C.

Αναλυτικότερα, τις εργασίες του Συνεδρίου, άνοιξε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Αποστολίδης, ο οποίος αναφερόμενος συνολικά στη Στρατηγική του Κλάδου υπογράμμισε την βούληση του Συνδέσμου να υποστηρίξει με πράξεις, τεχνογνωσία, νέες προτάσεις την προσπάθεια της χώρας να βγει από την περιπέτεια των τελευταίων ετών και να τη βοηθήσει να καταστεί ανταγωνιστική δύναμη στον τομέα του Φαρμάκου και ειδικότερα στην προσέλκυση Κλινικών Μελετών. Όπως χαρακτηριστικά είπε «οι κλινικές μελέτες αποτελούν “οξυγόνο” για το ανθρώπινο κεφάλαιο και την οικονομία της χώρας καθώς κάθε φορά που εγκρίνεται μια κλινική μελέτη “εισάγονται” στην Ελλάδα περίπου 250.000€ και προκαλείται, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, καθαρή αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας μας, η οποία υπερβαίνει κατά πού τις 500.000€ ανά κλινική μελέτη (στοιχεία μελέτης ΕΣΔΥ)». Μάλιστα όπως γνωστοποιήθηκε η φαρμακευτική βιομηχανία προτίθεται να επενδύσει περαιτέρω στην Κλινική ‘Έρευνα ενισχύοντας την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, υπερτετραπλασιάζοντας τα ερευνητικά κονδύλια σε διάστημα 2-3 ετών. Ωστόσο, τόνισε ότι βασική προϋπόθεση είναι: «η ενθάρρυνση και η παροχή κινήτρων για τα επενδυτικά σχέδια του Κλάδου και η επίλυση των δυσλειτουργιών που δεν ευνοούσαν μέχρι τώρα τις όποιες αποφάσεις εταιρειών για περαιτέρω επενδύσεις στη χώρα όπως π.χ. στη παραγωγή και στις κλινικές μελέτες που μπορούν πραγματικά να μεταφραστούν άμεσα σε νέους πόρους και νέες θέσεις εργασίας, άρα ανάπτυξη που η χώρα μας έχει ανάγκη τη συγκεκριμένη περίοδο αλλά και υλοποίηση της πολιτικής Υγείας που σήμερα επανασχεδιάζεται».

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Ι. Μπασκόζος, ο οποίος υπογράμμισε το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας εφόσον αξιοποιήσει το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει για την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας, προτάσσοντας τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε η Ελλάδα να αλλάξει το μοντέλο ανάπτυξης και να περάσει σε μια νέα εποχή αξιοποίησης της εξειδικευμένης εργασίας έχοντας ως βάση το τρίπτυχο έρευνα-καινοτομία-ανάπτυξη.

Σε ότι αφορά στις κλινικές μελέτες ο ΣΦΕΕ ανακοίνωσε τη σύσταση Ειδικής Αντιπροεδρίας και Επιτροπής Κλινικών Μελετών, η οποία αναμένεται να συντονίσει τις πρωτοβουλίες του Κλάδου προς την κατεύθυνση της συνεργασίας με όλους τους θεσμικούς φορείς, για την ενθάρρυνση των Κλινικών Μελετών στη χώρα μας. Στόχος της Επιτροπής είναι η δημιουργία διαύλου για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τα βήματα που γίνονται σε καινοτόμες μεθόδους και θεραπείες που αναμένεται να ωφελήσουν χιλιάδες ασθενείς. Για το θέμα αυτό μίλησε ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Σπύρος Φιλιώτης, λέγοντας ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο «να γίνει απολύτως κατανοητό ότι οι κλινικές μελέτες είναι ‘μεγάλη επένδυση’ που τη θέλει η κοινωνία, δεν κοστίζει στο Κράτος, ενισχύει και δεν προσβάλλει κοινωνικά αγαθά και οι εταιρίες είναι εδώ για να την υλοποιήσουν».

Επίσης σημείωσε ότι, πέραν του προφανούς οφέλους στο πεδίο του Φαρμάκου, η διεξαγωγή κλινικών ερευνών έχει νόημα να είναι άξονας προτεραιότητας όχι μόνο για τον κλάδο αλλά και για τη χώρα μας. Ειδικότερα, τα οφέλη από την Κλινική Έρευνα αφορούν καταρχήν στους ασθενείς, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε νέες καινοτόμες θεραπείες, που αλλάζουν τα δεδομένα σε σοβαρές παθήσεις και βελτιώνουν το προσδόκιμο ζωής, στους επαγγελματίες Υγείας με την εισαγωγή νέων φαρμάκων στη θεραπευτική φαρέτρα και τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης θεραπείας ανά περίπτωση, στους ερευνητές με τη διαμόρφωση περιβάλλοντος για υψηλού κύρους δημοσιεύσεις και διεθνείς συνεργασίες, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με απόκτηση ερευνητικού ‘Know-how’ και βελτίωση της οργάνωσης και του εξοπλισμού αλλά και στην στην Εθνική Οικονομία με εισροή σημαντικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Συνέδριο, παρουσιάστηκαν στοιχεία βάσει των οποίων εκτιμάται ότι το 2015 θα υπάρξει μια φθίνουσα πορεία στις κλινικές μελέτες, η οποία ανέρχεται στο 12%. Προκειμένου να αντιστραφεί η εικόνα αυτή, παρουσιάστηκαν προτάσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης, καθώς και για την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού κλινικών μελετών, με κεντρικό στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη συστηματική τήρηση του χρονοδιαγράμματος έγκρισης των κλινικών μελετών, σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν οι συνέργειες με άλλους φορείς με στόχο την μεταφορά της τεχνογνωσίας, η επανεξέταση των υποδομών που χρειάζονται, η ενίσχυση της αξιοποίησης του Κλινικού Ερευνητικού Επιστημονικού Δυναμικού της Ελλάδος και η δημιουργία Μητρώου/Βάσης Δεδομένων, το οποίο θα παρέχει πρόσβαση στα στατιστικά δεδομένα.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Allergan Aesthetics:Καινοτόμα προϊόντα αισθητικής ιατρικής JUVÉDERM®

Ψηφιακή πλατφόρμα επαγγελματικού προσανατολισμού από μαθητές Κολλεγίου

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Πλήρη «χάρτη» του γονιδιώματος του κορωνοϊού δημιούργησαν ερευνητές του ΜΙΤ

Ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον ελληνικής καταγωγής καθηγητή Μανώλη Κέλλη, παρουσίασαν τον πιο πλήρη μέχρι σήμερα «χάρτη» του γονιδιώματος του κορωνοϊού SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19.

Στη μάχη κατά του καρκίνου μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη

Νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το ερευνητικό πρόγραμμα Leicester Mesothelioma αποκάλυψε τώρα, χρησιμοποιώντας ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης AI των μεσοθηλιωμάτων με αλληλουχία DNA, ότι τα μεσοθηλιώματα εξελίσσονται σε παρόμοιες ή επαναλαμβανόμενες διαδρομές μεταξύ ατόμων.

Οι βελτιώσεις στην υγειονομική περίθαλψη θα ξεπεράσουν την τρέχουσα κρίση για τη δημόσια υγεία

Η πιο εμφανής αλλαγή ήταν η ευρεία υιοθέτηση υπηρεσιών και τεχνολογιών τηλεθεραπείας που χρησιμοποιούν βίντεο για τη σύνδεση των ασθενών με επείγουσα και προληπτική φροντίδα χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από το σπίτι.