Greek English French German Italian

ndd optim

Pin It

Της  Νικολέτας Ντάμπου 


Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία οι οποίες ανέρχονται στα 450 εκατ. ευρώ, θα εξοφληθούν με ρύθμιση που έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο (άρθρο 53) για την κοινωνική οικονομία , το αργότερο μέχρι 30 Ιούνιου 2017, είπε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρης Μπερσίμης σε συνέντευξη του, στην Νικολέτα Ντάμπου και το www.Life2day.gr


Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ μίλησε, επίσης στο LIFE2DAY , για το ποσό των χρημάτων που έχει ήδη εκταμιευθεί και αφορά στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενων ετών προς τις Φαρμακευτικές Εταιρείες αλλά και τα Δημόσια Νοσοκομεία καθώς και τον Οίκου του Ναύτου . Ενώ, μας είπε και το χρονοδιάγραμμα της αποπληρωμή τους. Πήρε θέση ο κ. Μπερσίμης στην συνέντευξη για τα μέτρα εξορθολογισμού των δαπανών και εάν αυτά αποδίδουν. Παράλληλα μας αποκάλυψε το στάδιο που βρίσκεται σήμερα ο εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ.


Σε τι ποσό ανέρχεται το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε για την αποπληρωμή τους; 


Το μεγαλύτερο κομμάτι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανήκει στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Με ρύθμιση που έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο (άρθρο 53) για την κοινωνική οικονομία δίνεται η δυνατότητα να πληρωθούν από τη χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί στα Ασφαλιστικά Ταμεία από το 2006 μέχρι και το 2012 και αφορούν διάφορες κατηγορίες παροχών.


Το συνολικό ποσό εκτιμάται στα 450 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τη ρύθμιση οι οφειλές θα εξοφληθούν άμεσα με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο. Προβλέπεται μάλιστα ότι η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα διενεργηθεί το αργότερο έως 30.06.2017.


Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται επίσης ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 30.04.2016, προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κλπ).


Πόσοι πάροχοι υγείας έχουν πληρωθεί ληξιπρόθεσμα προηγούμενων ετών;


Το προηγούμενο διάστημα, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προχώρησε σε πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φαρμακευτικές εταιρίες και δημόσια νοσοκομεία. Ήδη έχει εκταμιευθεί ποσό 330 εκατ. ευρώ στις Φαρμακευτικές Εταιρείες καθώς και 200 εκατ. ευρώ προς τα Δημόσια Νοσοκομεία. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι και η πληρωμή των ενταλμάτων του συνόλου των παρόχων για τον Οίκου του Ναύτου. Πρόκειται για περίπου 30 εκατ. ευρώ και μάλιστα για οφειλές μέχρι και το 2012. Τις επόμενες ημέρες, οπότε και αναμένεται η εισροή χρημάτων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θα προχωρήσουμε σε νέες πληρωμές προς τους παρόχους και προμηθευτές μας.


Σε τι ποσό ανέρχεται το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε για την αποπληρωμή τους;


Το μεγαλύτερο κομμάτι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανήκει στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Με ρύθμιση που έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο (άρθρο 53) για την κοινωνική οικονομία δίνεται η δυνατότητα να πληρωθούν από τη χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί στα Ασφαλιστικά Ταμεία από το 2006 μέχρι και το 2012 και αφορούν διάφορες κατηγορίες παροχών. Το συνολικό ποσό εκτιμάται στα 450 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τη ρύθμιση οι οφειλές θα εξοφληθούν άμεσα με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο. Προβλέπεται μάλιστα ότι η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα διενεργηθεί το αργότερο έως 30.06.2017. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται επίσης ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 30.04.2016, προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κλπ).


Γιατί δεν αποδίδουν τελικά τα μέτρα μείωσης των δαπανών, που οφείλεται κατά τη γνώμη σας;


Τα μέτρα εξορθολογισμού των δαπανών όταν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και εφαρμόζονται έγκαιρα, αποδίδουν. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι η δαπάνη σε σχέση με τις υποβολές των παρόχων έχει ήδη μειωθεί με την έναρξη της νέας διαδικασίας τελικής εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα παρατηρείται μείωση στις αξίες των υποβολών του α΄ εξαμήνου του 2016, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.Ωστόσο, ορισμένες παρεμβάσεις για τον οικονομικό εξορθολογισμό του συστήματος προϋποθέτουν συνδυαστικές δράσεις, δηλαδή εμπλοκή κι άλλων φορέων. Το γεγονός αυτό πολλές φορές δημιουργεί καθυστερήσεις ή ακόμη και δικαιολογημένη δυσαρέσκεια στους πολίτες. Εργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για την οριστική αλλαγή σελίδας του Οργανισμού.


Ειδικά για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης έχουμε καταθέσει στο υπουργείο Υγείας ένα εκτενές πλαίσιο παρεμβάσεων με προτεινόμενες δράσεις για τον εξορθολογισμό της. Αυτό το πλαίσιο αποτέλεσε και την απαρχή για την συγκρότηση μίας Ομάδας Διαβούλευσης, με συμμετοχή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της διαβούλευσης η οποία αποτελεί δράση αυξημένης προτεραιότητας. Θα ήθελα όμως να καταστήσω σαφές ότι έχουμε έναν αδιαπραγμάτευτο όρο: κόβουμε το περιττό και ενισχύουμε το αναγκαίο.


Σε ποιο στάδιο είναι ο εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ;


Ο ΕΟΠΥΥ έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού τόσο των υποδομών του όσο και των συστημάτων – εργαλείων που θα βοηθήσουν σε όλες τις διαδικασίες που εκτελεί. Ήδη μέσα σε λίγους μήνες, τα αποτελέσματα είναι εμφανή σε όλους. Όπως για παράδειγμα η νέα διαδικασία ελέγχου και αποζημίωσης των παρόχων. Ακόμη μία σημαντική εκσυγχρονιστική δράση που εξελίσσεται για την εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί το νέο site του Οργανισμού. Η νέα ιστοσελίδα θα περιέχει τα εργαλεία για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη δίχως να απαιτείται η φυσική του παρουσία. Δηλαδή ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για θέματα που τον αφορούν διαδικτυακά. Με λίγα λόγια, το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του Οργανισμού έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης.

Pin It

Cook name