Ρεπορτάζ Υγείας

Θηλασμός: Συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα σωματικού λίπους στην ηλικία των εννέα ετών

Θηλασμός: Συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα σωματικού λίπους στην ηλικία των εννέα ετών

«Τα πρότυπα διατροφής των βρεφών, ειδικά η μικρότερη διάρκεια θηλασμού, η πρώιμη εισαγωγή σόδας και η κοινή τους επίδραση, μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα σωματικού λίπους αργότερα στην παιδική ηλικία».

Θηλασμός: Νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD) στο Αμβούργο της Γερμανίας (2-6 Οκτωβρίου) έχει συνδέσει τη βρεφική τροφή και την πρώιμη εισαγωγή ανθρακούχων ποτών με υψηλότερα επίπεδα σωματικού λίπους αργότερα στην παιδική ηλικία. Οι νέοι που θήλασαν για τουλάχιστον έξι μήνες ή περισσότερο είχαν χαμηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους έως την ηλικία των εννέα σε σύγκριση με εκείνους που δεν έλαβαν μητρικό γάλα για έξι μήνες (μια ομάδα που περιλαμβάνει παιδιά που δεν θήλασαν ποτέ ή έλαβαν μητρικό γάλα για λιγότερο από έξι μήνες).

Τα παιδιά στα οποία δεν χορηγήθηκε αναψυκτικό πριν τους 18 μήνες είχαν επίσης χαμηλότερη μάζα λίπους στην ηλικία των εννέα ετών. Το εύρημα υποστηρίζει τη θεωρία ότι ο τρόπος που τρέφεται ένα παιδί στη βρεφική ηλικία μπορεί να συνδέεται με την ευαισθησία του στην παχυσαρκία αργότερα στη ζωή του. «Πολλές προηγούμενες μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της βρεφικής σίτισης και του κινδύνου παιδικού υπερβολικού βάρους ή παχυσαρκίας με βάση τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ),» λέει η επικεφαλής ερευνήτρια Catherine Cohen, από το University of Colorado Anschutz Medical Campus, Aurora, ΗΠΑ. «Ωστόσο, ο ΔΜΣ είναι ένα ακατέργαστο μέτρο της παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία. Σε αυτή τη μελέτη, στοχεύσαμε να επεκταθούμε σε αυτήν την προηγούμενη έρευνα εξετάζοντας τις συσχετίσεις των πρακτικών σίτισης των βρεφών με μια πιο ακριβή μέτρηση της παιδικής παχυσαρκίας (ποσοστό λίπους). Ο Δρ Κοέν και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα για περισσότερα από 700 ζευγάρια μητέρας-παιδιού που συμμετείχαν στο Healthy Start, μια μελέτη διαχρονικής κοόρτης για το πώς ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον μιας μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του παιδιού της. Οι μητέρες είχαν μέση ηλικία 29 ετών κατά την πρόσληψη, το 51% των βρεφών ήταν αγόρια. Σε συνεντεύξεις όταν οι απόγονοί τους ήταν έξι και 18 μηνών, οι μητέρες ρωτήθηκαν σχετικά με τις πρακτικές σίτισης, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας και της αποκλειστικότητας του θηλασμού έναντι του γάλακτος και της ηλικίας κατά την οποία τα παιδιά τους εισήχθησαν σε συμπληρωματικές τροφές, όρος που καλύπτει στερεά/οποιαδήποτε άλλα υγρά από το μητρικό γάλα ή τη φόρμουλα. Στη συνέχεια, οι ερευνητές ομαδοποίησαν τα βρέφη ανάλογα με τη διάρκεια του θηλασμού (έξι μήνες ή περισσότερο έναντι λιγότερο από έξι μήνες) – ηλικία κατά την οποία το μωρό τους εισήχθη σε συμπληρωματικές τροφές (σε ή πριν από τέσσερις μήνες ή πέντε μήνες και άνω) – ηλικία κατά την οποία εισήχθησαν στη σόδα (18 μήνες ή περισσότερο έναντι λιγότερο από 18 μήνες). Περισσότερα από τα μισά βρέφη (65%) θήλασαν για τουλάχιστον έξι μήνες, το 73% εισήχθη σε συμπληρωματικές τροφές σε ηλικία πέντε μηνών και άνω και το 86% εισήχθη στη σόδα μετά από 18 μήνες. Το ποσοστό λίπους (αναλογία του συνολικού βάρους που μπορεί να αποδοθεί στο σωματικό λίπος) αξιολογήθηκε δύο φορές.

Κατά την πρώτη αξιολόγηση (μέση ηλικία τα πέντε έτη), ήταν 19,7%, κατά μέσο όρο. Κατά τη δεύτερη αξιολόγηση (μέση ηλικία εννέα ετών), ήταν 18,1%, κατά μέσο όρο. Τα πρότυπα διατροφής των βρεφών δεν συσχετίστηκαν με διαφορές στο σωματικό λίπος στην ηλικία των πέντε ετών. Ωστόσο, η μικρότερη διάρκεια θηλασμού και η πρώιμη εισαγωγή σόδας συσχετίστηκαν με ταχύτερες αυξήσεις στο σωματικό λίπος στις δύο επισκέψεις στην παιδική ηλικία και, επομένως, με υψηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους στην ηλικία των εννέα ετών. Τα βρέφη που θήλασαν για λιγότερο από έξι μήνες είχαν 3,5% περισσότερο σωματικό λίπος, κατά μέσον όρο, στην ηλικία των εννέα, από εκείνα που θήλασαν για έξι μήνες ή περισσότερο. Ο Δρ Κοέν λέει, «Αν και αυτή η μελέτη δεν μπορεί να αποσαφηνίσει τους πιθανούς μηχανισμούς που παίζουν, προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ του θηλασμού και του κινδύνου παχυσαρκίας μπορεί να σχετίζεται με διαφορές στη θρεπτική σύνθεση του ανθρώπινου γάλακτος σε σχέση με το βρεφικό γάλα. Διαφορές στη ρύθμιση της όρεξης και η επίδραση του ανθρώπινου γάλακτος στο μικροβίωμα του βρέφους διερευνώνται, επίσης, ως πιθανές βιολογικές επιδράσεις». Η ανάλυση διαπίστωσε επίσης ότι τα βρέφη εισήχθησαν στη σόδα πριν από την ηλικία των 18 μηνών είχαν περίπου 7,8% περισσότερο σωματικό λίπος, κατά μέσον όρο, στην ηλικία των εννέα, από εκείνα που δοκίμασαν για πρώτη φορά αναψυκτικά σε ηλικία 18 μηνών και άνω. Τέλος, οι συγγραφείς εξέτασαν επίσης εάν η επίδραση της πρώιμης εισαγωγής σόδας διέφερε ανάλογα με το αν θήλασαν για τουλάχιστον έξι μήνες. Βρήκαν ότι η συσχέτιση της πρώιμης εισαγωγής σόδας με τον ρυθμό μεταβολής της ποσοστιαίας μάζας λίπους στην παιδική ηλικία ήταν παρόμοια, αλλά ελαφρώς ισχυρότερη, σε παιδιά που θήλασαν για λιγότερο από έξι μήνες (+1,87% σωματικό λίπος ανά έτος) σε σχέση με εκείνα που θήλασαν για έξι μήνες ή περισσότερο (+1,49% σωματικό λίπος ανά έτος).

Η ηλικία του παιδιού κατά την εισαγωγή συμπληρωματικών τροφών δεν συσχετίστηκε έντονα με το ποσοστό λίπους στην παιδική ηλικία. Όλα τα αποτελέσματα προσαρμόστηκαν για το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία της μητέρας, την εκπαίδευση, το εισόδημα, την ισοτιμία, τον ΔΜΣ πριν από την εγκυμοσύνη και το βάρος γέννησης. Οι συγγραφείς της μελέτης καταλήγουν στο συμπέρασμα, «Τα πρότυπα διατροφής των βρεφών, ειδικά η μικρότερη διάρκεια θηλασμού, η πρώιμη εισαγωγή σόδας και η κοινή τους επίδραση, μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα σωματικού λίπους αργότερα στην παιδική ηλικία». Ο Δρ Κοέν προσθέτει, “Τα ευρήματά μας προσθέτουν στο μεγαλύτερο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα πιθανά οφέλη για την υγεία του θηλασμού τόσο για τις μητέρες όσο και για τα παιδιά τους. Υποστηρίζουν, επίσης, την πιθανή σημασία της καθυστέρησης της εισαγωγής του παιδιού στη σόδα – ένα ενεργειακά πυκνό ρόφημα χωρίς διατροφική αξία σε αυτό το ευάλωτο στάδιο της ζωής. «Φυσικά, χρειάζονται πρόσθετες μελέτες για να επιβεβαιωθεί εάν τα αποτελέσματά μας μπορούν να γενικευτούν και σε άλλους πληθυσμούς».

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ θηλασμού και ψυχικής υγείας;

Προωθώντας τον δημόσιο θηλασμό ως μια υγιή φυσική διαδικασία

Μείωση των προκλήσεων στον θηλασμό διδύμων με την εκμάθηση τεχνικών για να γίνει σωστά

Εξάλειψη στίγματος αναφορικά με τον δημόσιο θηλασμό

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Παύεται από τα καθήκοντά της η Διοικήτρια του Γ.Ν ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Συνέχεια στις εκκαθαρίσεις των νοσοκομείων εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, αφού στις αρχές του περασμένου μήνα «καρατομήθηκε» η διοίκηση του Κωνσταντοπούλειου νοσοκομείου «Αγία Όλγα» στη Νέα Ιωνία.

Θεσσαλία - Το ύψος των αποζημιώσεων μετά από έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 70.885 ευρώ, ενώ το μέσο ποσοστό (‰) της ζημιάς επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων μόνο των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 20,11‰.

Γάζα - Ελπίδες για παράταση της παύσης των εχθροπραξιών κατά δύο με τρεις ημέρες

Υπέρ της παράτασης της παύσης των εχθροπραξιών κατά δύο με τρείς ημέρες τάσσεται και η Χαμάς, όπως δήλωσαν εκπρόσωποί της στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Κι ενώ οι σχετικές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου, ο Καταριανός πρωθυπουργός δήλωσε στους Financial Times ότι η Χαμάς πρέπει να εντοπίσει 40 ομήρους, οι οποίοι κρατούνται από άλλες ομάδες σε διάφορα σημεία στη Γάζα.