Greek English French German Italian
Pin It

 


Η άρση της διατίμησης και η διεύρυνση της λίστας εξοικονομεί 150 εκατ. στα Ασφαλιστικά Ταμεία αλλά και δίνει 46,2 εκατ. Ευρώ σε διαφήμιση ΜΜΕ.

Της Νικολέτας Ντάμπου 

Η κρατική ρύθμιση των τιμών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. σε συνδυασμό με τη μη διεύρυνση της λίστας φαρμάκων της συγκεκριμένης κατηγορίας λειτουργεί ανασταλτικά για την αγορά, αποθαρρύνει τις επενδύσεις και στερεί σημαντικά έσοδα από το κράτος. Αυτά τόνισαν οι ομιλητές κατά την ειδική συνεδρία με θέμα“ΜΗΣΥΦΑ: Υφιστάμενη κατάσταση, προκλήσεις και προοπτικές”, που διοργανώθηκε στο συνέδριο Pharma & Health Conference, 4 Ιουλίου 2013.


Μάλιστα έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι η αγορά των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. συρρικνώνεται παρά τις εξαιρετικές αναπτυξιακές προοπτικές της και τα οφέλη που μπορεί ο κλάδος να προσφέρει στην ελληνική οικονομία και στο σύνολο της αξιακής αλυσίδας του, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο για τη διατίμηση της κατηγορίας αυτής είναι ρυθμιζόμενο και δεν επιτρέπει το ξεκλείδωμα της δυναμικής του κλάδου.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΕΦΕΧ (Σύνδεσμος των εταιριών που παράγουν φάρμακα ευρείας χρήσεως) Β. Σερέτη η κρατική ρύθμιση των τιμών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. σε συνδυασμό με τη μη διεύρυνση της λίστας φαρμάκων της συγκεκριμένης κατηγορίας λειτουργεί ανασταλτικά για την αγορά, αποθαρρύνει τις επενδύσεις και στερεί σημαντικά έσοδα από το κράτος.


Σημειώνεται ότι η Ελλάδα στον τομέα των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. αποτελεί μία από τις 3 χώρες μέλη της ΕΕ στην οποία οι τιμές των συγκεκριμένων φαρμάκων ρυθμίζονται με διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που εφαρμόζονται στην περίπτωση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων (οι άλλες είναι η Τσεχία και η Λετονία).


Σύμφωνα με τον κ. Σερέτη η πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Υγείας για επιβολή πλαφόν ανώτατης τιμής στα ΜΗΣΥΦΑ αποτελεί ουσιαστικά μερική απελευθέρωση της τιμής των ΜΗΣΥΦΑ, που παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της τιμής προς τα πάνω, ωστόσο, δεν αποτελεί παρά μια μερική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. «Χρειάζεται μια συνολική και μακρόπνοη λύση στο πρόβλημα» τόνισε και προσέθεσε: «Κατάλληλες ρυθμίσεις στην αγορά των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα δύνανται να συμβάλουν σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, στον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών για τα φάρμακα και την επανεκκίνηση της οικονομίας, καθώς και στη δρομολόγηση αναπτυξιακών διαδικασιών.


Προοπτικές – Οφέλη λόγω απελευθέρωσης της διατίμησης


Σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. για την περίοδο 2013-2017 μπορούν να προσφέρουν μια σειρά οφελών αν:


1. Απελευθερωθούν οι τιμές των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. από τα μέσα του 2013
2. Διευρυνθεί η λίστα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με μετατροπή 40-50 προϊόντων από συνταγογραφούμενα σε μη συνταγογραφούμενα
3. Εισαχθούννέα φάρμακα στην αγορά


Η εφαρμογή των ανωτέρω θα είχε σοβαρές θετικές αναπτυξιακές επιπτώσεις για την οικονομία, αφού αναμένεται να επιφέρει:


• Ανάπτυξη της αγοράς ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. κατά μέσο όρο 12,9% ετησίως από 260 εκατ. Ευρώ το 2012 σε 476 εκατ. Ευρώ το 2017 (τιμές χονδρικής) που σε τιμές λιανικής αγγίζει τα 650 εκατ. Ευρώ (εκτίμηση βασισμένη σε στοιχεία της IMS).


• Αύξηση στα έσοδα του κράτους λόγω αύξησης του όγκου πωλήσεων των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και των καταβαλλόμενων υπέρ του κρατικών ταμείων εισφορών.


• Παράλληλα, η αύξηση της αγοράς θα οδηγήσει σε επενδύσεις για την εγχώρια παραγωγή ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στο σύνολο της αξιακής αλυσίδας του κλάδου.


• Οφέλη θα υπάρξουν και για τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως προκύπτει από σχετική συγκριτική μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε 50 και πλέον χώρες, η ενδεχόμενη επέκταση της λίστας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ώστε να περιλαμβάνει φάρμακα που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχές λίστες 7 τουλάχιστον κρατών μελών της ΕΕ, δύναται να εξοικονομήσει από την κοινωνική ασφάλιση τουλάχιστον 150 εκατ. Ευρώ. Παράλληλα δύναται να επιφέρει κέρδος παραγωγικότητας περίπου 80 εκατ. Ευρώ καθόσον πολλές επισκέψεις σε ιατρούς γίνονται στο ωράριο εργασίας των εργαζομένων που αναγκάζονται να λάβουν άδεια.


• Η διαφημιστική δαπάνη δύναται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2017 φτάνοντας τα 46,2 εκατ. Ευρώ από 19,2 εκατ. το 2012 (πηγή Media Services). Ως συνέπεια τα κρατικά έσοδα από τις διαφημιστικές εισφορές υπέρ του δημοσίου αναμένεται να αυξηθούν ανάλογα, τονώνοντας παράλληλα έναν ακόμη κλάδο της οικονομίας, αυτόν των ΜΜΕ που βρίσκεται σε ύφεση.


«Χώρες με περιορισμένο οικονομικό εισόδημα, όπως οι ανατολικές, πάνε καλύτερα από ότι η Ελλάδα» τόνισε ο Κωνσταντίνος Κοφινας γενικός διευθυντής IMS Hellas, ο οποίος σημείωσε ότι η όγκος της αγοράς των φαρμάκων ευρείας χρήσεως σε παγκόσμιο επίπεδο, σε σχέση με την αγορά φαρμάκου, ανέρχεται στο ποσοστό του 11%, ενώ στην Ελλάδα μόλις στο 4%. «Η Ρύθμιση τιμής έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση του κλάδου, που είναι σημαντικός για την εξοικονόμηση πόρων αλλά και για την υγεία και την οικονομία. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή στην Ελλάδα είναι χαμηλότερα από Ισπανία Πορτογαλία Ιταλία. Ωστόσο σε σχέση με την κατά κεφαλή δαπάνη η χώρα είναι ουραγός με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η κατάσταση των ταμείων και του προϋπολογισμού. Περιθώριο ανάπτυξης υπάρχει εφόσον ανοίξει η αγορά. Η διατίμηση είναι περιοριστικός παράγοντας Κι αυτό επιβαρύνει τους πολίτες καθώς λόγω κρίσης ο ασθενής θα πηγαίνει σε πρακτικές αυτοιασης».


Από την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Καραγεωργίου Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου τάχθηκε υπέρ της άρσης της διατίμησης. «Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για αλλαγές. Θα είναι ελεγχόμενη η αύξηση, θα προσέξουν οι εταιρίες στις τιμές ώστε να μη χάσουν μερίδια αγοράς. Ευελπιστούμε ο υπουργός θα το λύσει το πρόβλημα» τόνισε σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η διάθεση πρέπει να παραμείνει στο Φαρμακείο. «Το ΔΝΤ δέχεται πιέσεις από ξένες εταιρίες S/M ώστε να αρθούν οι περιορισμοί στη διάθεση. Αυτό όμως εγκυμονεί κινδύνους» συμπλήρωσε.

Pin It

Cook name