Search Icon
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Άποψη

Καρποδίνη: Από τους προϋπολογισμούς στις καινοτομίες – Δημιουργώντας ένα υγιέστερο οικονομικό μέλλον

Καρποδίνη: Από τους προϋπολογισμούς στις καινοτομίες – Δημιουργώντας ένα υγιέστερο οικονομικό μέλλον

Καρποδίνη: Η ψηφιακή καινοτομία σε συνέργεια με το δομικό εκσυγχρονισμό του οργανισμού επιστρατεύονται για την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των ασθενών, είναι εργαλεία αποτελεσματικής διαχείρισης, είπε μεταξύ άλλων η Διοικήτρια του ΕΟΠΠΥ Θεανώ Καρποδίνη στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Αναλυτικότερα, ερωτήθηκε για ποιες είναι οι στρατηγικές που μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις φαρμακευτικές δαπάνες στη νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία;

Θα μου επιτρέψετε μία διαφορετική προσέγγιση στον τίτλο. Η καινοτομία στην υπηρεσία των ασθενών, των πολιτών και της βελτιστοποίησης των οικονομικών μεγεθών, των προϋπολογισμών. Συνεπώς, για μας στον ΕΟΠΥΥ η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της φαρμακευτικής δαπάνης στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού στρατηγικά περιλαμβάνει την αξιοποίηση τόσο

  • των καινοτόμων εργαλείων της ψηφιακής εποχής
  • όσο και των στρατηγικών για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και, τελικά, τη μείωση του κόστους, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.

 

Η προσέγγισή μας είναι η υλοποίηση ενός σύνθετου βραχύ, μέσο και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για στοχευμένες παρεμβάσεις με άμεσα και απτά αποτελέσματα τώρα αλλά και παράλληλα για τη δημιουργία υποδομής που στηρίζει, εμβαθύνει, διευρύνει υπηρεσίες και τη λειτουργία ενός οργανισμού που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος. Δημιουργούμε τον ΕΟΠΥΥ της επόμενης μέρας, τον ΕΟΠΥΥ που υπηρετεί και εξυπηρετεί. Σε ότι αφορά στην ψηφιακή καινοτομία ο στρατηγικός μας σχεδιασμός προβλέπει:

Στην συνέχεια μίλησε για την παρακολούθηση και Αναφορά σε πραγματικό χρόνο το τονίζοντας ότι «Βλέπουμε, αξιολογούμε ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία του οργανισμού αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Αναπτύσσουμε ψηφιακά εργαλεία που μας επιτρέπουν παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, κεντρική παρακολούθηση των φαρμακευτικών δαπανών και ανάπτυξη δεικτών μέτρησης απόδοσης. Αυτά επιτρέπουν τον προληπτικό εντοπισμό της σπατάλης ή υπερβολικής χρήσης φαρμάκων και που μας επιτρέπει έγκαιρες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.»

Για την ανάπτυξη ανάλυσης δεδομένων και μοντελοποίησης πρόβλεψης είπε η κυρία Καρποδίνη ότι «Στηριζόμαστε στην ανάλυση τάσεων και προκλήσεων που θα έχουμε στο μέλλον. Κάνουμε χρήση προηγμένων τεχνικών ανάλυσης, τεχνητής νοημοσύνης, διαλειτουργικότητας και προγνωστικής μοντελοποίησης για την επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων και προτύπων της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό μας βοηθά να εντοπίζουμε περιοχές για εξοικονόμηση κόστους, όπως η βελτιστοποίηση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και η πρόβλεψη της ζήτησης για φάρμακα.»

Αποζημίωση βάσει αξίας

Δίνουμε έμφαση στην αξία, όχι απλά στο μονοδιάστατο της τιμής. Μας διευκολύνει στη διαπραγμάτευση συμφωνιών καθώς περιλαμβάνει δείκτες όπως τα αποτελέσματα ασθενών, δείκτες και ποσοστά συμμόρφωσης και το συνολικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης. Μία πιο έγκυρη αξιολόγηση. Μετατόπιση προς αποζημίωση βάσει της επιπρόσθετης αξίας που δίνει προτεραιότητα στην κάλυψη ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών, στα αποτελέσματα των φαρμακευτικών προϊόντων, αντί να εστιάζει απλώς στην τιμή. Αυτό περιλαμβάνει τη διαπραγμάτευση συμφωνιών που βασίζονται σε δείκτες όπως τα αποτελέσματα των ασθενών, τα ποσοστά συμμόρφωσης και το συνολικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης με την πάροδο του χρόνου.

Επενδύοντας στην Ιατρική Ακριβείας

Εστιάζουμε και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Με τη βελτιστοποίηση της επιλογής θεραπείας βασισμένη στο ατομικό προφίλ του ασθενούς μπορούν να ενισχυθεί και η αποτελεσματικότητα θεραπειών των ασθενών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις περιττές δαπάνες για πιθανά αναποτελεσματικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Στην αντιμετώπιση των ελλείψεων και στην διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας αναφέρθηκε η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ τονίζοντας ότι «Με την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών διασφαλίζουμε τη διαφάνεια και έχουμε πλήρη εικόνα της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμακευτικών προϊόντων. Mε την ασφαλή παρακολούθηση της κίνησης των φαρμάκων από την φαρμακευτική εταιρία σε έναν ασθενή, θα μπορούσε να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των ελλείψεων, στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών και, τελικά, στην εξοικονόμηση κόστους.»

Αγαστή και άμεση συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη: Ενθαρρύνεται και ενδυναμώνεται μία μόνιμη συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στον κόσμο της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών εταιρειών και των ασθενών. Εκτός από τη διαφάνεια εντοπίζονται και ευκαιρίες για πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Επένδυση στη κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων στο προσωπικό. Διεύρυνση της κουλτούρας του οργανισμού μέσα από επενδύσεις στους ανθρώπους μας. : Η κατανομή πόρων για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού και βιώσιμου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης ικανό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία είναι ζωτικής σημασίας, μαζί με επενδύσεις σε υποδομές υγειονομικής περίθαλψης και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού.

Υιοθετώντας τις προαναφερθείσες στρατηγικές και υιοθετώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι οργανισμοί πληρωτών μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις δαπάνες, να βελτιώσουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους πολίτες και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Απαντώντας στο ερώτημα: “Μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τις φαρμακευτικές δαπάνες ενισχύοντας την καινοτομία εντός ενός γενικότερου πλαισίου δαπανών για την υγεία”, σημείωσε η κυρία Καρποδίνη ότι “Η καλύτερη δυνατή, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των φαρμακευτικών δαπανών επιβάλλει την προώθηση της καινοτομίας σε τεχνολογική υποδομή αλλά και διαχειριστική στρατηγική.”

Αυτό το πετυχαίνουμε είπε μέσα από την τιμολόγηση και αποζημίωση βάσει αξίας είπε ότι « Δίνουμε έμφαση στην αξία με την εφαρμογή μοντέλων τιμολόγησης και αποζημίωσης που ανταμείβουν τις φαρμακευτικές εταιρείες για την κάλυψη ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών, ενώ παράλληλα προσφέρουν μετρήσιμες βελτιώσεις στα αποτελέσματα της υγείας των ασθενών.

Μας βοηθούν στη διαπραγμάτευση συμφωνιών αποζημίωσης που οδηγούν σε δίκαιη τιμή η οποία εξισορροπεί την ανάγκη για προσιτές τιμές με την αξία των καινοτόμων θεραπειών, διασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε πρωτοποριακές θεραπείες χωρίς να εξαντλούνται οι προϋπολογισμοί υγειονομικής περίθαλψης. Δημιουργούμε μία διαχειριστική υπεραξία η οποία επιστρέφει, επανεπενδύεται στον ασθενή και στο εθνικό σύστημα υγείας. Εξετάζουμε, αξιολογούμε μια νέα θεραπεία/ένα νέο φαρμακευτικό προϊόν σε όλες τις πτυχές των υπηρεσιών υγείας, όχι μόνο στον φαρμακευτικό προϋπολογισμό.

Για την Στοχευμένη επένδυση σε Έρευνα και Ανάπτυξη: “Επενδύουμε την καινοτομία. Είναι η επένδυση ενός τμήματος του claw back για την υποστήριξη των προσπαθειών φαρμακευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών απειλών για την υγεία και των χρόνιων παθήσεων. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να δοθεί προτεραιότητα για χρηματοδότηση για καινοτόμες θεραπείες και εμβόλια που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες των ασθενών ή να αποτρέψουν τη μετάδοση ασθενειών.”

  • Επέκταση Ψηφιακών Λύσεων Υγείας: Η διαλειτουργικότητα, ο ποιοτικός έλεγχος και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και να μετατρέψουν τον ΕΟΠΥΥ από οργανισμό πληρωτή σε ενεργό αγοραστή με βάση τις ανάγκες των πολιτών.
  • Διερεύνηση νέου καινοτόμου μηχανισμού χρηματοδότησης: Πάντα ψάχνουμε για έξυπνες και εφικτές λύσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει στρατηγικές για την εξέταση του αντίκτυπου ενός νέου φαρμάκου όχι μόνο στον φαρμακευτικό προϋπολογισμό αλλά και στον γενικό προϋπολογισμό για την υγεία. Αυτή η προσέγγιση χρειάζεται την ανάπτυξη συγκεκριμένων οδικών χαρτών και στρατηγικών για τη συλλογή δεδομένων.
  • Συλλογή και χρήση Δεδομένων Πραγματικού Κόσμου: Τα εκτεταμένα ψηφιακά αρχεία υγείας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων και να υποστηρίξουν καλά τεκμηριωμένες αποφάσεις που μειώνουν την αβεβαιότητα.

 

Με λίγα λόγια, οι παραπάνω προτεινόμενες στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βελτιστοποιήσουν τις φαρμακευτικές δαπάνες, να προωθήσουν την καινοτομία και να δημιουργήσουν ανθεκτικά συστήματα υγείας για την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των προκλήσεων για την υγεία.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Όλος ο κόσμος της Υγείας στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

ΕΟΠΥΥ: Ψηφιακός μετασχηματισμός με κατ' οίκον παράδοση φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΠΣΦ: Νέα συλλογική σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε εργαστήρια και κατ' οίκον

Τελετή Εγκαινίων των νέων γραφείων της ΠΕ.ΔΙ. και του Φαρμακείου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ανατολικής Αθήνας

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

ΕΣΑμεΑ: Ζητείται άμεση λύση στα προβλήματα των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. όλης της χώρας

ΕΣΑμεΑ: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει αγωνιστεί σκληρά για τη δημιουργία του θεσμού των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. και για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του, ακόμη και κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου των μνημονίων.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο Metropolitan General, για πλήρη επανένταξη

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Metropolitan General στοχεύει στην ταχύτερη και ασφαλέστερη επανένταξη των ασθενών σε όλες τις καθημερινές και αθλητικές τους δραστηριότητες. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φυσικοθεραπευτήρια της χώρας με σύγχρονο εξοπλισμό καθώς κι ένα από τα ελάχιστα πιστοποιημένα κέντρα θεραπείας Human Tecar και Ergon Technique.

ΕΣΑμεΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τηναίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδαε στο ίδυμα ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ''

Άτομα με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ".

ΚΕΦΙ: Ημερίδα "Δεν καπνίζω .. επιλέγω την ζωή" στις 30 Μαΐου

ΚΕΦΙ: Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών, «Κ.Ε.Φ.Ι.» για 19η συνεχή χρονιά παρουσιάζει το πρόγραμμα τακτικής ενημέρωσης κοινού, φροντιστών, ασθενών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης του καρκίνου.

12.500 αιμοκαθαιρόμενοι και θαλασσαιμικοί μέχρι στιγμής εισπράττουν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και αδιαφορία

Έχουν αποσταλεί σχετικές επιστολές από τον Ιούνιο του 2022 στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο υπουργείο Υγείας και στο υπουργείο Οικονομικών, αλλά παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων Αρχών ότι θα επιλυθεί άμεσα το ζήτημα, δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα.

Close Icon