Pin It

“Είναι γνωστό ότι η οικονομική κρίση δεν «παράγει» μόνο ανεργία και φτώχεια αλλά και ασθένεια. Όλοι οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας επηρεάζονται αρνητικά, αυξάνεται η ευαλωτότητα και η ψυχοσωματική νοσηρότητα, ειδικά στα πιο οικονομικά αδύναμα και περιθωριοποιημένα τμήματα του πληθυσμού”, ενώ είναι αποδεδειγμένο ότι η λιτότητα πλήττει σοβαρά τα δημόσια συστήματα υγείας, υπονομεύει την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού και εντείνει τις υγειονομικές ανισότητες” είπε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, μιλώντας για τη σημασία της μεταρρύθμισης του Συστήματος Υγείας, στα πλαίσια του Φόρουμ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).


Στο Παρίσι βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, μιλώντας για τη σημασία της μεταρρύθμισης του Συστήματος Υγείας, στα πλαίσια του Φόρουμ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)


Ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε στην κρίση και τις επιπτώσεις της τόσο στο Σύστημα Υγείας, όσο και στην υγεία των πολιτών, στην τεράστια σημασία της καθολικής υγειονομικής κάλυψης των Ελλήνων πολιτών και τέλος αναφέρθηκε στις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα κάνουν ποιοτικό και προσβάσιμο το Ελληνικό Σύστημα Υγείας.


“Το στοίχημα τώρα είναι να στηριχθεί στην πράξη αυτή η σημαντική μεταρρύθμιση, να υπερβούμε τους οικονομικούς περιορισμούς για την καθολική κάλυψη που δημιουργούν τα προγράμματα λιτότητας, επενδύοντας στην Υγεία ως κρίσιμο δείκτη δίκαιης ανάπτυξης και συνολικής κοινωνικής ευημερίας”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.


Αναφέρθηκε, επίσης, στις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα κάνουν ποιοτικό και προσβάσιμο το Ελληνικό Σύστημα Υγείας.


“Είμαστε στην αφετηρία μιας σημαντικής μεταρρυθμιστικής τομής που εμπνέεται από τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), προωθούμε σε συνεργασία με την ΕΕ και τον WHO-Europe ένα πολιτικό σχέδιο αναδιοργάνωσης της δημόσιας Π.Φ.Υ που εδράζεται σε αποκεντρωμένες δομές”, ανέφερε για την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως βασικού «πυλώνα» του ΕΣΥ.


Η μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ, ήταν το θέμα που απασχόλησε εντονότερα τον κ. Ξανθό, κατά την διάρκεια της ομιλίας του, τονίζοντας ότι αυτή συνιστά αλλαγή παραδείγματος στην Υγεία: “Από την αποσπασματική και ανεξέλεγκτη αγορά υπηρεσιών στην ολιστική και συνεχιζόμενη φροντίδα, με προτεραιότητα στις δημόσιες δομές και με επικουρικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα υγείας. Μόνο έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε τη διαχρονική στρέβλωση του ΕΣΥ που είναι ο νοσοκομειοκεντρικός και ιατροκεντρικός του χαρακτήρας, μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα τη λειτουργία των νοσοκομείων, να αποσυμφορήσουμε τα ΤΕΠ, να περιορίσουμε την «παθητική ιδιωτικοποίηση» του συστήματος υγείας και την δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, να αντιστρέψουμε την αναποτελεσματική και δαπανηρή υποκατάσταση πρωτοβάθμιων υπηρεσιών με νοσοκομειακές, να ενδυναμώσουμε την ολοκληρωμένη και ανθρωποκεντρική φροντίδα”.


Παράλληλα, όσον αφορά τη βελτίωση της Διοίκησης του ΕΣΥ, οι προτάσεις του Υπουργού αφορούσαν την διαφάνεια και τον κοινωνικό έλεγχο: “Mέσω διαφανούς, συμμετοχικής, δημοκρατικής και αποτελεσματικής διακυβέρνησης που υπόκειται στις αρχές της δημόσιας λογοδοσίας, του κοινωνικού ελέγχου, του σεβασμού των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων και κυρίως των ασθενών. Κρίσιμη παράμετρος είναι η μεταρρύθμιση του Συστήματος Προμηθειών και η κεντρικοποίηση τους, με στόχο τον εφοδιασμό του ΕΣΥ με υγειονομικό υλικό καλής ποιότητας και διαχειρίσιμου κόστους. Όρος υλοποίησης αυτών των αλλαγών είναι η ανάπτυξη και διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η ενσωμάτωση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ, η αξιοποίηση του Υγειονομικού Χάρτη ( Άτλας Υγείας ) ως εργαλείου σχεδιασμού των υπηρεσιών με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις τεκμηριωμένες ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Μια πρόσφατη παρέμβαση «ηθικοποίησης» του ΕΣΥ είναι η «διαφανής λίστα χειρουργείου» που θεσμοθετήθηκε για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία προτεραιοποίησης των τακτικών χειρουργικών περιστατικών και να περιορίσει την οικονομική συναλλαγή γιατρού-ασθενή ( φακελάκι)”.


Μία ακόμη σημαντική μεταρρύθμιση είναι η βιώσιμη χρηματοδότηση του ΕΣΥ και η διεύρυνση του «δημοσιονομικού χώρου» για Δημόσια Υγεία μέσω της συνέργειας των πόρων από τη γενική φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές υγείας. Με στόχο την εξάλειψη των «καταστροφικών» ίδιων δαπανών των πολιτών και με απαράβατο όρο τον ουσιαστικό έλεγχο της προκλητής ζήτησης, της σπατάλης και της διαφθοράς στο Σύστημα Υγείας, όπως και η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και η προώθηση της αποασυλοποίησης-αποϊδρυματοποίησης από κοινού στις δομές ψυχικής υγείας και στις προνομιακές δομές άλλα και η «αλλαγή μίγματος» στη φαρμακευτική πολιτική με κεντρικές προτεραιότητες την εγγυημένη πρόσβαση όλων στα αναγκαία φάρμακα, την αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας, τον έλεγχο της συνταγογράφησης και τη διαπραγμάτευση «δίκαιων» τιμών αποζημίωσης.


“Δεν υπάρχει λοιπόν δίλημμα «ναι ή όχι στις μεταρρυθμίσεις στην Υγεία»Το ερώτημα είναι: με ποιο πολιτικό σχέδιο, με τι στόχο, με ποιο κοινωνικό πρόσημο, με ποιους πόρους; Με προτεραιότητα στην αγορά και τον ανταγωνισμό ή στη δημόσια περίθαλψη, με “εργαλείο” τη λιτότητα και τις ιδιωτικές δαπάνες ή με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και σταδιακή σύγκλιση των δημόσιων δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ με τα ευρωπαϊκά standars”, αναρωτήθηκε ο κ. Ξανθός στο τέλος της ομιλίας του.

Pin It