atlasygeias.jpg
Pin It

Το σχέδιο του υπουργείου Υγείας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Ιωάννης Μπασκόζος.


Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπαίνει σε εφαρμογή στον τομέα της Υγείας, με μία σειρά έργων, τα οποία είτε έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται σε πιλοτική λειτουργία ή έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2018. Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι η απόδοση σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της υγείας αλλά και η δημιουργία μόνιμων μηχανισμών ανάλυσης των στοιχείων λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).


Πιο συγκεκριμένα, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος, παρουσίασε αυτές τις παρεμβάσεις σε εκδήλωση για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.


- Σε λειτουργία βρίσκεται ο Άτλας Υγείας (www.healthatlas.gov.gr), ένα έργο το οποίο αναπτύχθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται –με μηδενικό κόστος- από μόνιμη ομάδα εργασίας του ΕΟΠΥΥ και του υπουργείου Υγείας. Ο Άτλας διασυνδέεται με κάθε πληροφοριακό σύστημα υγείας και γεμίζει συνεχώς με νέους δείκτες επιδημιολογικούς, λειτουργικούς, οικονομικούς. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τον κ. Μπασκόζο, το υπουργείο Υγείας θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις δημόσιες μονάδες υγείας σε επίπεδο στελέχωσης, οργάνωσης, λειτουργίας αλλά και υπηρεσιών φροντίδας υγείας.


Παράλληλα, ο πολίτης, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη εφαρμογή είτε από κινητό είτε από tablet, θα έχει τη δυνατότητα βάζοντας τον κωδικό της εξέτασής του, να ξέρει πότε και σε ποιο κοντινό δημόσιο σημείο φροντίδας μπορεί να αποταθεί, για να εκτελέσει δωρεάν τις εξετάσεις του.


ηλεκτρονικής διακυβέρνησης νοσοκομείων

- Στον «αέρα» βρίσκεται η υπηρεσία eRDV, η οποία επιτρέπει στον πολίτη να κλείνει δωρεάν, μέσω διαδικτύου, τα ραντεβού του σε ΠΕΔΥ και Κέντρα Υγείας. Η εφαρμογή διαθέτει και μηχανισμό για τη διασύνδεση των γιατρών αλλά και των νοσοκομείων για τη δήλωση της διαθεσιμότητάς τους, οπότε σε μερικούς μήνες ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να κλείνει τα ραντεβού του δωρεάν οπουδήποτε.


- Σε πιλοτική χρήση βρίσκεται εδώ και δύο μήνες στα Ζαρουχλέικα Αχαΐας, ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Ο πολίτης αποκτά για πρώτη φορά μια υπηρεσία στην οποία θα μπορεί να βλέπει τις εξετάσεις του, τα αποτελέσματά τους, το ιστορικό του και να διατηρεί το ιατρικό του αρχείο. Ο γιατρός θα μπορεί να κάνει χρήση και ενημέρωση αυτού του αρχείου και με αυτό τον τρόπο -και με το πέρας των πιλοτικών εφαρμογών για όλες τις ΥΠΕ μέχρι το Μάιο του 2017- θα έχουμε την πρώτη ενιαία υπηρεσία ιατρικού φακέλου ιατρικού αρχείου για τον πολίτη.


- Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, ετοιμάζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Συγκατάθεσης Ασθενούς.


- Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ενισχύεται με το φάκελο ασθενούς και δίνεται στο γιατρό η δυνατότητα να αποκτήσει υπηρεσίες συμβουλευτικές με ενδείξεις, αντενδείξεις, SPC φίλτρα, Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης. Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017. Οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης για την εκτέλεση των παραπεμπτικών τους αλλά και για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων των ασθενών τους, οι οποίοι έχουν μπει σε κάποιο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο.


- Για τα νοσοκομεία, ο κ. Μπασκόζος ανέφερε: «Βρήκαμε στην αρχή του ένα νέο έργο για την αποτύπωση της οικονομικής και λειτουργικής κατάστασης των Δημόσιων Νοσοκομείων. Τη συνέχεια του παλιού eSynet το γνωστό πλέον σε όλους BI. Αναλύσαμε όλες τις διαστάσεις του έργου και επανασχεδιάσαμε το βασικότερο στοιχείο, την κωδικοποίηση της πληροφορίας και την κωδικοποιημένη ταξινόμησή της. Καταγράψαμε κάθε δομικό στοιχείο οργάνωσης των δημόσιων νοσοκομείων και με αυτό τον τρόπο συνδυάσαμε την καταχωρημένη πληροφορία με την πηγή προέλευσής της.


Συγκεκριμένα, το BI αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει στοιχεία σε μηνιαία βάση και εμείς για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να αναλύουμε ποιοτικά στοιχεία της λειτουργίας των Τομέων, των Τμημάτων, των Κλινικών ακόμα και των ειδικών τμημάτων αναφοράς. Είμαστε σε θέση να αναλύουμε με σειρά αναλυτικών δεικτών την πορεία των οικονομικών, τα ανεξόφλητα, το επίπεδο λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και των απογευματινών ιατρείων καθενός αλλά και όλων των νοσοκομείων. Αποτυπώσαμε για πρώτη φορά το κόστος για την υποστήριξη των πληροφοριακών υποδομών των νοσοκομείων αλλά και το κόστος για τη συντήρηση των πληροφοριακών τους συστημάτων».


- Μέχρι το τέλος του 2017, θα έχουν διασυνδεθεί 100 νοσοκομεία με το κεντρικό σύστημα, με τη βοήθεια του χρηματοδοτικού προγράμματος eGovNow.


- Τον Σεπτέμβριο του 2016 ξεκίνησε η προσπάθεια για την αναβάθμιση των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας των Νοσοκομείων. Στόχος είναι η επίλυση χρόνιων προβλημάτων που περιορίζουν τη λειτουργία των νοσοκομείων και την επίτευξη ενιαίων υπηρεσιών, όπως η υποστήριξη ενιαίων μητρώων ειδών, εξετάσεων, η εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία, η χρήση κοινών προτύπων συμμόρφωσης και συμβολαίων συντήρησης με ουσιαστικά ποιοτικά κριτήρια.


- Στο νέο ΕΣΠΑ έχει κατατεθεί πρόταση για τα «ενιαία μητρώα και κωδικολόγια του Υπουργείου Υγείας». «Ελπίζουμε μέσα από αυτό το έργο σε μερικούς μήνες να μιλάμε για κοινά μητρώα ειδών νοσοκομείων, εξετάσεων, φαρμάκου και τιμών, επαγγελματιών υγείας. Αναμένουμε την έγκρισή του και φορέας υλοποίησης θα είναι το Υπουργείο και η ΗΔΙΚΑ» δήλωσε ο κ. Μπασκόζος.


- Η ΗΔΙΚΑ έχει αναλάβει, επίσης, το «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη της Πρωτοβάθμιας».


Διασύνδεση του κεντρικού κόμβου eHealth με την Ευρώπη, μέσω του προγράμματος «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη», σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα. Ο πολίτης, μέχρι το 2018, θα έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις συνταγές του οπουδήποτε στην Ευρώπη αλλά και ο γιατρός θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας του ασθενούς από οποιοδήποτε χώρα προέλευσης.


- Άλλες δράσεις θεσμικές: η δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Υγείας. «Με ομάδες εργασίας και με προτεραιότητες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να λύσουμε προβλήματα όπως ο καθορισμός του Εθνικού Προτύπου Ηλεκτρονικού Φακέλου για τον Πολίτη, του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, του Εθνικού Σημείου Διεπαφής για τους Ευρωπαίους Πολίτες και της Ολοκλήρωσης του Κύκλου της Ηλεκτρονικής Παραπομπής και Συνταγογράφησης» ανέφερε ο κ. Μπασκόζος.


-Δημιουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσκληση συμμετοχής φορέων όπως: Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, Ιδιώτες Πάροχοι, Δημόσιοι Πάροχοι, Σύλλογοι και Σωματεία Ασθενών, Ιατρικές Εταιρείες.


-Σε εξέλιξη βρίσκεται, τέλος, η προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας για τη διαμόρφωση των Μητρώων Νοσημάτων και Ασθενών βασισμένων στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. «Αρωγοί μας, με τη μεγάλη ανταπόκρισή τους, οι Ιατρικές Εταιρείες Ειδικότητας και Εξειδίκευσης (πάνω από 60 φορείς συμμετέχουν)» κατέληξε ο κ. Μπασκόζος.

Pin It