Άποψη

Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ): Η εκτίμηση της συμβολής τους

Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ):  Η εκτίμηση της συμβολής τους

Ένα ολοκληρωμένο «Εθνικό» σύστημα Υγείας, οφείλει να ανα-σχεδιασθεί με ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων και συνδεδεμένων λειτουργιών που θα διασφαλίζουν την σωστή λειτουργία  της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.

Γράφει για το www.healthweb.gr ο Δημήτρης Ν.Πατσάκης

Η Πρωτοβάθμια (εξωνοσοκομειακή) φροντίδα Υγείας συνιστά ένα από τα θεμελιώδη μέτρα Πολιτικής Υγείας που υλοποιούνται προκειμένου:

  • Να προαγάγουν
  • Να προλαμβάνουν
  • Να συντονίζουν και να κατανέμουν την ζήτηση υπηρεσιών εκτός Νοσηλευτικού περιβάλλοντος.

 

Σε κάθε επίπεδο και «βαθμό» επιτυχίας, η συνολική λειτουργία της –οφείλει να- αποσυμφορεί τον Νοσοκομειακό χώρο από μη απαραίτητες και συχνότατα καθυστερημένες –σε περίπτωση χρονίων νοσημάτων- διαγνώσεις, ενισχύει την «ποιότητα» ζωής του πληθυσμού και μειώνει σε σημαντικό ποσοστό την επιδείνωση που προκαλείται από τις παραπάνω «στρεβλώσεις».Η «Ελληνική» περίπτωση, μέχρι την δημιουργία του Ε.Σ.Υ, αφορούσε κατά κύριο λόγο τα Πολυϊατρεία/Τοπικά Ιατρεία του πρ.Ι.Κ.Α, τις μονάδες «ευγενών» ταμείων (Δ.Ε.Κ.Ο-Τραπεζών-Τύπου) και τα «Αγροτικά» (νυν Περιφερειακά) Ιατρεία,που κάλυπταν το σύνολο του πληθυσμού, πλην των Δ.Υ. Σε αντίθεση, οι τελευταίοι απευθύνονταν σε εκατοντάδες ελευθερο-επαγγελματίες ιατρούς, ενώ δεν υφίστατο οικείος φορέας Ασφάλισης Υγείας (μέχρι την δημιουργία του Ο.Π.Α.Δ. και έως την ενσωμάτωσή του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ).

Δεν είναι καινοφανής η άποψη πως το «σύστημα» συγκέντρωνε την προτίμηση κυρίως των μη-εχόντων, τουλάχιστον με βάση τα εμπειρικά ιστορικά στοιχεία. Αντιθέτως, όσοι «άντεχαν», προσέτρεχαν σε επ’αμοιβή υπηρεσίες ιδιωτών παρόχων.Δεν υπάρχει αμφιβολία, εν τούτοις, πως το δίκτυο, σε συντριπτικό ποσοστό, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ζωή –και στην «τσέπη»- εκατομμυρίων ωφελουμένων ετησίως.Σημαντική θεωρείται η σε ανύποπτο χρόνο θέσπιση «Οικογενειακού» ιατρού από το Ι.Κ.Α, που κάλυπτε αποτελεσματικά τους εγγεγραμμένους σε αυτόν, ακόμη και με «κατ’οίκον» επισκέψεις σε περίπτωση ανάγκης.

Ο κ. Δημήτρης Ν. Πατσάκης

Υπενθυμίζουμε πως, το –ιατρικό- προσωπικό του τ.Ι.Κ.Α. (μόνιμοι-στεγασμένοι στις δομές του) και επί συμβάσει, είχε το δικαίωμα άσκησης και ελεύθερου επαγγέλματος (συχνά στο ίδιο κατά βάση κοινό).Με την δημιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, την –αψυχολόγητη- διακοπή λειτουργίας των μονάδων του τ.Ι.Κ.Α. και την υποχρεωτική ένταξη του μονίμου προσωπικού σε αυτόν, με σχέση μόνιμης και αποκλειστικής εργασίας, το ιατρικό δυναμικό επέλεξε κατά συντριπτικό ποσοστό να αποχωρήσει, για μια σειρά από λόγους που δεν είναι του παρόντος.Το αποτέλεσμα ήταν η «νέκρωση» της Πρωτοβάθμιας Υγείας και ο συνωστισμός στα Ε.Ι. των Νοσοκομείων της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η προηγούμενη κυβέρνηση, υπό το κράτος «ευγενών» πλην πρακτικά μη αποδεκτών προθέσεων, επέμεινε στην διατήρηση των ρυθμίσεων (αποκλειστική απασχόληση με γλίσχρες αμοιβές) ενώ εισήγαγε τις ΤΟ.Μ.Υ. με μια σειρά από λειτουργίες που δεν έχουν μέχρι στιγμής αξιολογηθεί ποσοτικά, ποιοτικά και σε επίπεδο δημοσιονομικού κόστους.Ταυτόχρονα, διατήρησε έναν αριθμό ελευθεροπαγγελματιών ιατρών που, τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα («ΑΤΛΑΣ» Υγείας) είναι ανεπαρκέστατοι, ιδιαίτερα σε κρίσιμες ειδικότητες.

Ποια όμως είναι τα αποτελέσματα της λειτουργίας –όσων- ΤΟ.Μ.Υ. αναφέρονται στα αναρτημένα στοιχεία του Υ.Υ (BIForms);

Σε ένα σύνολο 63 Δήμων, στα διοικητικά όρια των οποίων δραστηριοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2019 οι ΤΟ.Μ.Υ, τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:Η «ενίσχυση» 106 μονάδων α΄βάθμιας υγείας με 112 ΤΟ.Μ.Υ, ποικίλης στελέχωσης,σε ό,τι αφορά ιατρικό προσωπικό, συνολικά απέδωσε:

Η «ενίσχυση» 106 μονάδων α΄βάθμιας υγείας με 112 ΤΟ.Μ.Υ, ποικίλης στελέχωσης,σε ό,τι αφορά ιατρικό προσωπικό, συνολικά απέδωσε:

Μεταβολές20182019δ% 
1.Επισκέψεις Τ.E.I.9.092.9899.162.37969.3900,76% 
1.1. M.Y. Π.Ε.Δ.Υ.3.459.7122.899.592-560.120-16,19% 
1.2 ΤΟ.Μ.Υ. 567.005567.005  
1.3 Νοσοκομεία (δείγματος)5.633.2775.695.78262.5051,11% 
2.Επισκέψεις T.E.Π.4.894.8695.027.614132.7452,71% 
2.1 Μ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ.1.101.2631.087.963-13.300-1,21% 
2.2 ΤΟ.Μ.Υ. 132.162132.162  
2.3 Νοσοκομεία3.793.6063.807.48913.8830,37% 
3.Μόνο για Συνταγογράφηση1.037.2341.170.307133.07312,83% 
3.1 Μ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ.1.037.234855.621-181.613-17,51% 
3.2 ΤΟ.Μ.Υ. 314.686314.686  
4.Λοιπές πράξεις253.943266.20012.2574,83% 
4.1 Μ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ.253.943201.593-52.350-20,61% 
4.2. ΤΟ.Μ.Υ. 64.60764.607 
     
     

Ο συνολικά καλυπτόμενος πληθυσμός υπολογίζεται -grosso modo- στο 50% του συνολικού, ενώ περίπου 700.000 άτομα επέλεξαν «οικογενειακό» ιατρό (Γενικό,Παθολόγο ή Παιδίατρο).Η σωρευτική αποφόρτιση, σε ό,τι αφορά το σύνολο των μονάδων του δείγματος, ήταν σχεδόν ταυτόσημη.Εκεί όμως που στόχευε παράλληλα το εγχείρημα, τα πράγματα δεν υπήρξαν τα αναμενόμενα. Τα Ε.Ι. των Νοσοκομείων «σταθεροποίησαν» την ζήτηση υπηρεσιών (σε TEI & TEΠ), με βάση πάντοτε τα δεδομένα του BIForms.Ιδιαίτερη επίδραση, κατά την προσωπική μας γνώμη, είχε και το γεγονός της μη εναλλακτικής επιλογής «οικογενειακού» ιατρού, γνωστής ούσης της μακροχρόνιας «προσκόλλησης» του κοινού σε συγκεκριμένους θεραπευτές, ιδίως των Μονάδων Υγείας του του ΕΟΠΠΥ(τ.ΙΚΑ).

Εξάλλου, η μερική στελέχωση των ΤΟ.Μ.Υ, εξαιτίας των μη ελκυστικών όρων απασχόλησης και αμοιβής (σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. με αποκλειστική απασχόληση), απέτρεψε επαγγελματίες με πολύχρονη και συχνότατα αποδεκτή ποιότητα προσφοράς υπηρεσιών στο κοινό να μην συμμετάσχουν στις ΤΟ.Μ.Υ. Υπενθυμίζουμε πως, στο παρελθόν, ένας ουσιαστικός λόγος συνεργασίας με το σύστημα, ήταν και η δημιουργία «πελατειακής» βάσης, στον χρόνο μη παρουσίας στα Πολυϊατρεία, κυρίως του τ.Ι.Κ.Α.Σε αντίθεση, όσοι επέλεξαν να συνεργάζονται ως «συμβεβλημένοι» ιατροί, απολαμβάνουν πάγια αντιμισθία, ενώ πέραν μιας μηνιαίας «οροφής» επισκέψεων/συνεδριών, αμοίβονται από τους –ασφαλισμένους -ασθενείς τους.

Το ζήτημα της «δίκαιης» αμοιβής των ιατρών, εντός ή εκτός Ε.Σ.Υ/Π.Ε.Δ.Υ. παραμένει ακόμη εκκρεμές, ενώ οι παραμένοντες «ιδεολόγοι» βρίσκονται, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, πλησίον της «εξόδου» λόγω ορίου ηλικίας.Το νοσηλευτικό σύστημα «γερνάει», τόσο σε ενδο- όσο και εξωνοσοκομειακό επίπεδο. Εν ολίγοις, ένα ολοκληρωμένο «Εθνικό» σύστημα Υγείας, οφείλει να ανα-σχεδιασθεί με ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων και συνδεδεμένων λειτουργιών που θα διασφαλίζουν τα προ-απαιτούμενα της α΄παραγράφου του παρόντος σημειώματος.

 

Ο κ. Δημήτρης Ν. Πατσάκης αναλύει και σχολιάζει από σειρά ετών , αρθρογραφώντας στο ηλεκτρονικό και ημερήσιο Τύπο για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιας Υγείας . Έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας ως διοικητής ΚΦ και σύμβουλος της πρώτης Υγειονομικής περιφέρειας.

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

«Είδηση» η διόγκωση της Φαρμακευτικής δαπάνης

Με τα λεφτά των άλλων..Η οικονομική διαχείριση της Δημόσιας Υγείας (Part 2)

Με τα λεφτά των άλλων… Η οικονομική διαχείριση της Δημόσιας Υγείας

Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας: Δεύτερη επιστολή στο Υπουργείο Υγείας

Ο Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας (ΣΥ.Δ.Α) ιδρυτικό μέλος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και μάχιμος σύλλογος επί 23 συναπτά έτη για την ενημέρωση της διαβητικής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας για τον σακχαρώδη διαβήτη εκφράζει την απογοήτευσή του και την έκπληξή του για τη σιγή που έχετε επιδείξει και το  κενό των στοχευμένων πολιτικών  για τον Σακχαρώδη Διαβήτη από την έναρξη της θητεία σας στην  πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Η πανδημία ανέδειξε ένα νέο τοπίο για τις κλινικές μελέτες

Η επόμενη μέρα της πανδημίας, η ανατροπή που αυτή επέφερε, το πώς ο ασθενής και ο ερευνητής μπορούν να παραμείνουν προσηλωμένοι στον ερευνητικό στόχο τους και, κυρίως, η αναγκαιότητα της επιτυχούς προσαρμογής των νέων ψηφιακών εργαλείων στη δομή της Υγείας προς όφελος των ασθενών, ήταν ορισμένα από τα θέματα που ανέδειξε και ανέλυσε μέσω της ομιλίας της, με τίτλο «Site and patient engagement at the time of COVID-19 and beyond»,  στο 2ο Συνέδριο Κλινικών Μελετών και Έρευνας που  διοργάνωσε ο Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.),  η κα. Ευαγγελία Κοράκη, πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου CRO’s – HACRO, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος εταιρείας “Coronis Research Α.Ε.” .

Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναμη : Δωρεάν διαδικτυακά βιωματικά εργαστήρια

Το επιτυχημένο πρόγραμμα της Novartis Hellas, για την ολιστική υποστήριξη των γυναικών με καρκίνο του μαστού, επανέρχεται ανανεωμένο και διαδικτυακό, δίνοντας δυνατότητα συμμετοχής σε γυναίκες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. 7 Δεκεμβρίου 2020 έως 28 Φεβρουαρίου 2021 Εγγραφές στο www.eventora.gr/dynami.

Ελληνική Συμμαχία HPV: Όραμα η εξάλειψη του ιού

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μειώσουν τον κίνδυνο απο τον HPV .

Ευγενία Βλάχου : Η έλλειψη εξειδικευμένων νοσηλευτών για τον διαβήτη στοιχίζει την περίοδο της COVID 19

«Οι Νοσηλευτές κάνουν τη διαφορά» είναι το μήνυμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (International Diabetes Federation) για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη (14 Νοεμβρίου), φαίνεται ωστόσο ότι στη χώρα μας παρά τα χειροκροτήματα της Άνοιξης για τη συμβολή των Νοσηλευτών στην αντιμετώπιση της πανδημίας ο ρόλος τους στην πράξη υποτιμάται από την πολιτεία, πόσο μάλλον στο χώρο του διαβήτη, όπου μοιάζει με πολυτέλεια παρά το γεγονός ότι  οι ιατροί του χώρου υποστηρίζουν τη χρησιμότητά τους.

Αόρατοι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη για το υπουργείο Υγείας

Αόρατοι για το υπουργείο Υγείας συνεχίζουν να παραμένουν οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, ακόμη και την 14η Νοεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη καμπάνια αφύπνισης και ευαισθητοποίησης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, με αποδέκτες δισεκατομμύρια ανθρώπων σε όλες τις χώρες του κόσμου,όπως τονίζει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.