Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΑΜΕΑ

All.CanGreece: Συμπεράσματα ημερίδας “Ποιότητα & Ασφάλεια Υπηρεσιών Υγείας στα Ογκολογικά Νοσοκομεία”

All.CanGreece: Συμπεράσματα ημερίδας “Ποιότητα & Ασφάλεια Υπηρεσιών Υγείας στα Ογκολογικά Νοσοκομεία”

All.CanGreece: Η Ημερίδα εστίασε με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων στο μεγάλο και πολύπλευρο ζήτημα της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες περίθαλψης και υγείας, καθώς και στο επίπεδο ασφάλειάς τους στα ογκολογικά νοσοκομεία. Η σημαντική αυτή πλευρά της υγειονομικής περίθαλψης παρουσιάστηκε ως πρωτεύον θέμα στα δύο χρόνια της πανδημίας Covid-19, το οποίο όμως συχνά παραβλέπεται ή υποτιμάται λόγω συνθηκών που επικρατούν στο σύστημα υγείας της χώρας μας.

Η προαγωγή της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και της ασφάλειας ασθενών και υγειονομικού προσωπικού αναδείχτηκαν ως καίρια ζητήματα πολιτικής υγείας, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής επιστημονικής Ημερίδας της All.CanGreece, με τίτλο: “Ποιότητα & Ασφάλεια Υπηρεσιών Υγείας στα Ογκολογικά Νοσοκομεία”, η οποία διεξήχθη τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00-18:30.

Η Ημερίδα εστίασε με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων στο μεγάλο και πολύπλευρο ζήτημα της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες περίθαλψης και υγείας, καθώς και στο επίπεδο ασφάλειάς τους στα ογκολογικά νοσοκομεία. Η σημαντική αυτή πλευρά της υγειονομικής περίθαλψης παρουσιάστηκε ως πρωτεύον θέμα στα δύο χρόνια της πανδημίας Covid-19, το οποίο όμως συχνά παραβλέπεται ή υποτιμάται λόγω συνθηκών που επικρατούν στο σύστημα υγείας της χώρας μας.

Στη διάρκεια της Ημερίδας αναλύθηκαν θέματα πολιτικής για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια ασθενών, επισκεπτών και εργαζομένων στις νοσοκομειακές δομές.

«Καμιά τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να πάει μπροστά, αν δεν έχουμε τους ασθενείς δίπλα μας, αν δεν δίνουμε έμφαση στις ανάγκες, αν δεν ακούμε τη φωνή τους» Δάφνη Καϊτελίδου, Πρόεδρος ΟΔΙΠΥ

«Δεν υπάρχει ποιότητα υπηρεσιών υγείας χωρίς ασφάλεια των ασθενών» Ανδριανή Φανού, Διευθύντρια Ποιότητας και Ασφάλειας ΟΔΙΠΥ

«Οι κανόνες ασφάλειας των ογκολογικών ασθενών θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που να μειώνουν την πολυπλοκότητα των κλινικών διαδικασιών, όχι να την επαυξάνουν» Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος ΕΛΛΟΚ

Την Ημερίδα, στην οποία προήδρευσαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας (ΕΕΧΟ) κος Ιωάννης Καραϊτιανός, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) κος Βασίλης Κουλουλίας και η κα Ελένη Ντελιοπούλου, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ, άνοιξε με χαιρετισμό της η κα Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, η οποία έχει αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη της ελληνικής πλατφόρμας All.CanGreece.

Η πρώτη εισήγηση πραγματοποιήθηκε από την Πρόεδρο του ΟΔΙΠΥ και Αναπλ. Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας, κα Δάφνη Καϊτελίδου, η οποία αναφέρθηκε στον πρωτεύοντα ρόλο της ποιότητας στην παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα, παρουσιάζοντας το όραμα και τους στόχους του ΟΔΙΠΥ για την ανάπτυξη ενός τεκμηριωμένου στρατηγικού σχεδιασμού παροχής υψηλής ποιότητας και ασφάλειας δημόσιας υγείας με επίκεντρό της πάντα τον ασθενή και τις ανάγκες του. Η κα Καϊτελίδου υπογράμμισε την έλλειψη διαδικασιών συστηματικής αξιολόγησης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, προσθέτοντας ότι για την προαγωγή της ποιότητας και της ασφάλειας απαιτείται η ανάδειξη της υγείας ως εθνική προτεραιότητα με αύξηση των δημοσίων δαπανών και στροφή των επενδύσεων στην καινοτομία και την ποιότητα.

Το μέγεθος των προβλημάτων και των ελλείψεων που χαρακτηρίζουν τα συστήματα υγείας παγκοσμίως στα ζητήματα ποιότητας και ασφάλειας ανέδειξε στην ομιλία της η Επικ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εμπειρογνώμων του ΟΔΙΠΥ κα Όλγα Σίσκου, η οποία ανέλυσε το εύρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ακόμα και οι θεωρούμενες ως «ανεπτυγμένες» χώρες, με το 15% της νοσοκομειακής φροντίδας και δαπάνης σε χώρες του ΟΟΣΑ να αφορά αντιμετώπιση προβλημάτων που προκλήθηκαν εξαιτίας της έλλειψης ασφαλών συνθηκών εργασίας ή/και της χαμηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η ανάπτυξη μίας κουλτούρας ασφάλειας σε διατομεακό επίπεδο, πρόσθεσε η κα Σίσκου, θα αποτελέσει το κλειδί για την υλοποίηση και εφαρμογή ενός κοινού συνόλου μέτρων και κανόνων,οι οποίες θα βελτιώσουν τους τρόπους διασφάλισης της ποιότητας στις δομές υγείας.

Στις σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές,προδιαγραφές και κυρίως στην έλλειψη κουλτούρας των επαγγελματιών υγείας για τα θέματα που σχετίζονται με την προαγωγή της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια των ασθενών, εστίασε στη διάρκεια της εισήγησής της η κα Ανδριανή Φανού, Διευθύντρια Ποιότητας & Ασφάλειας ΟΔΙΠΥ. Η κα Φανού ανέφερε ότι τα ήδη υποβόσκοντα χρόνια προβλήματα επιδεινώθηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με την Ελλάδα να μην έχει κανένα εναλλακτικό σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης και μεγάλη απόσταση ακόμα να διανύσει, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η κουλτούρα ποιότητας και ασφάλειας θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και ότι θα επιτευχθεί η διεπιστημονική προσέγγιση που απαιτείται προς μία αποτελεσματική, ασφαλή και ποιοτική παρεχόμενη περίθαλψη και φροντίδα.

Τον καίριο ρόλο των ασθενών, των εκπροσώπων τους και των επαγγελματιών υγείας στην προαγωγή της ποιότητας και της ασφάλειας και την ανάγκη αύξησης της θεσμικής συμμετοχής των ασθενών στις διαδικασίες αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων, ανέλυσε στην εισήγησή του ο Γραμματέας της ΕΛΛΟΚ κος Γιώργος Καπετανάκης. Σημείωσε δε πως η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση πόρων και σε καλύτερες εκβάσεις των ασθενών.Τόνισε επίσης ότι μεγάλα και χρόνια προβλήματα στην ασφάλεια και ποιότητα υπηρεσιών υγείας επιδεινώθηκαν σοβαρά στις ιδιάζουσες συνθήκες της πανδημίας, με την πολιτεία να αποδεικνύεται ανέτοιμη να αντιμετωπίσει την κατάσταση κρίσης που δημιουργήθηκε.

Τους στόχους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στις νοσοκομειακές δομές ανέλυσε στην εισήγησή της η κα Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας του ΕΚΠΑ. Η προαγωγή συνθηκών υγείας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η ανάπτυξη της κουλτούρας της υγείας και της ασφάλειας αποτελούν βασικούς στόχους, για τους οποίους μάλιστα υπάρχει εκτεταμένη νομοθεσία, που όμως αν και υποχρεωτική εδώ και περίπου 35 χρόνια στην Ελλάδα, είτε δεν εφαρμόζεται καθόλου, είτε λαμβάνεται σπανίως υπόψη. Η κα Σουρτζή αναφέρθηκε επίσης στους πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι στις δομές υγείας, στις υποχρεώσεις των διοικητών των δημοσίων φορέων υγείας για τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας, αλλά και στους τρόπους πρόληψης και προστασίας του υγειονομικού προσωπικού.

Τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή των ομιλητών και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής της All.CanGreece.

Κοινή συνισταμένη των συμμετεχόντων της συζήτησης ήταν η επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης των πολιτικών διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών και των εργαζομένων στον τομέα υγείας στην Ελλάδα, καθώς και η αναγκαιότητα εφαρμογής διαδικασιών συστηματικής αξιολόγησης και καταγραφής των υφιστάμενων προβλημάτων στις νοσοκομειακές δομές της χώρας.

Συνοψίζοντας τα βασικά συμπεράσματα, για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας, απαιτείται:

  • η εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και βελτίωσή του κατά τα πρότυπα των διεθνών προδιαγραφών
  • η ένταξη της προαγωγής της ποιότητας των υπηρεσιών και της ασφάλειας των ασθενών στη βασική εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας
  • η διαρκής επιμόρφωση και εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας σε πολιτικές ποιότητας και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους
  • η ενημέρωση των ασθενών, των οποίων η ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν θέματα ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας των ασθενών θα πρέπει να αναβαθμιστεί

 

Προκειμένου, όμως, να γίνουν βήματα προς την επίτευξη των στόχων αυτών, το Υπουργείο Υγείας και η πολιτεία χρειάζεται να υποστηρίξουν με συγκεκριμένες πολιτικές και ενέργειες την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και να ενθαρρυνθούν τόσο οι επαγγελματίες υγείας, όσο και οι ασθενείς για την ανάπτυξη ευρύτερης κουλτούρας ποιότητας και της ασφάλειας στην υγεία.

Η Ημερίδα ήταν ανοιχτή για το κοινό και μεταδόθηκε ζωντανά από την ιστοσελίδα της All.Can Greece και τη σελίδα του Facebook της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου.

  • Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την ευγενική άνευ όρων Χορηγία και Υποστήριξη των εταιρειών: AMGEN, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, MSD, Roche
Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Αποτελεσμάτα β' σταδίου έρευνας "Covid-19 & Καρκίνος στην Ελλάδα"

Transforming Breast Cancer Together: Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού

Άλμα Ζωής: Αγεφύρωτο το χάσμα στις αναρρωτικές άδειες στον δημόσιο & ιδιωτικό τομέα

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

ΠΟΑμΣΚΠ: 30 Μαΐου - Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης

ΠΟΑμΣΚΠ: Η παγκόσμια εκστρατεία MS Connections, με μότο “I connect – We connect” , έχει στόχο να ενδυναμώσει τα άτομα που πάσχουν μέσα από την σύνδεσή τους με τον εαυτό τους, το στενό περιβάλλον τους, την ευρύτερη Κοινωνία , την Ερευνητική και Ιατρική Κοινότητα και την Πολιτεία.

ΕΣΑμεΑ: Παράταση για τα μηχανογραφικά υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

ΕΣΑμεΑ: Μετά την παρέμβαση της ΕΣΑμεΑ, παράταση πήρε η υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων. 

Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία: Κατανοώντας την Ανάγκη - Διερευνώντας το Κενό στην Πάτρα

Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία: Το πρόγραμμα «φιλοξενεί» ως ομιλητές, κορυφαίους και έγκριτους επιστήμονες αλλά και εμπλεκόμενους με το θέμα του καρκίνου από μια ευρεία γκάμα προσώπων.