Άποψη

Η επιδημία ως ευκαιρία και εφαλτήριο για την προαγωγή της υγείας

Η επιδημία ως ευκαιρία και εφαλτήριο για την προαγωγή της υγείας

Αθανασία Παππά Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα.Η άγρια πραγματικότητα που βιώνουμε, όλοι μας, τώρα ανέδειξε όλες τις χρόνιες παθογένειες μιας χώρας, που νοσεί στο πεδίο του αυτονόητου. στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). 

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το επίπεδο υγείας της κοινωνίας  επηρεάζεται ισχυρά από τη  δημογραφική εξέλιξη.  Κάθε κοινότητα ανθρώπων, συνίσταται από ένα μωσαϊκό με διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης και εισοδήματος και με διαφορετικές ηλικιακές κατανομές και συνεπώς διαφορετικές φιλοδοξίες απαιτήσεις και γενικότερες ανάγκες για ιδιωτικά και δημόσια αγαθά. Ειδικότερα στον τομέα της υγείας οι Δημογραφικοί Δείκτες εξυπηρετούν την καλύτερη επικοινωνία των πολιτών με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, ώστε η προσπάθεια κάλυψης των αναγκών, σε υγεία, των πολιτών να σέβεται τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού και να δίνει τις κατά το δυνατόν βέλτιστες λύσεις.

Όταν μελετούμε το σύνολο των οικονομικών, των κοινωνικών και των πολιτικών σχέσεων ενός πληθυσμού, αναφερόμαστε στην μακροκοινωνιολογία. Αντίθετα, όταν εστιάζουμε στις σχέσεις των ατόμων στο πλαίσιο μιας κοινωνικής ομάδας, όπως η οικογένεια, αναφερόμαστε στην μικροκοινωνιολογία. Η κοινωνική οργάνωση διαφοροποιείται στο χρόνο (ιστορικά ), αλλά και στο χώρο ( μεταξύ κοινωνιών ), ανάλογα με τις ιδιαίτερες σχέσεις των κοινοτήτων με το φυσικό περιβάλλον, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τον πολιτισμό και τις κοινωνικές αξίες.

Από την περίοδο που ο πλανήτης μας έζησε και γνώρισε διάφορες επιδημίες όπως την πανούκλα της Αθήνας το 430 π.Χ., την πανούκλα του Ιουστινιανού το 540 μ.Χ., την επιδημία γνωστή ως ο Μαύρος Θάνατος το 1347 περίπου, την πανδημία της χολέρας το 1817 , την Τρίτη πανδημία πανούκλας το 1850, την Ισπανική γρίπη το 1918, τον κίτρινο πυρετό του Μέμφις το 1878 και διάφορες άλλες μετέπειτα, έχουν αλλάξει πολλά στη δομή και στην ανάπτυξη των κοινωνιών.Από την αγροτική κοινωνία που χωριζόταν σε δουλοκτητικές/αγροτικές και σε Φεουδαρχικές/αγροτικές, περάσαμε στην βιομηχανική κοινωνία, που δεν ήταν μια απλή υπόθεση αλλά μια μακρά και βίαιη διαδικασία, και στη συνέχεια, προέκυψε η μετα-βιομηχανική κοινωνία με ενδεικτικό της μετάβασης την παραγωγή και αξιοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης.  Η πληροφορία και η ανάγκη διαχείρισης και διακίνησής της με τη σειρά της προκάλεσε την αλματώδη ανάπτυξη του τομέα εξειδικευμένων υπηρεσιών γνώσης. Σε αυτή την κοινωνία η πληροφορία δείχνει να είναι το κλειδί για την μεγαλύτερη ανάπτυξη, για την αύξηση της παραγωγικότητας και για την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.

Η μεταβιομηχανική κοινωνία σηματοδοτεί μια ιστορική φάση κατά την οποία γίνεται εφικτή η αξιοποίηση της ανθρώπινης ευφυίας και νόησης κατά τρόπο επιστημονικό και συστηματικό, γεγονός που οδήγησε στην παραγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας.Σε όλη αυτή την εξέλιξη μεγάλες αλλαγές είχαμε και στην νοσηρότητα και στην θνησιμότητα αναδεικνύοντας τη στενή σχέση της υγείας και της νόσου με το εκάστοτε φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Στη διάρκεια των 19ου και 20ου αιώνων αποβίωσαν από φυματίωση περισσότερο από 1δις άνθρωποι, ενώ η μεγάλη πανδημία της γρίπης του 1918-19 κόστισε 20 εκατομμύρια ζωές.

Ο περιορισμός των λοιμωδών νοσημάτων κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα, στις ανεπτυγμένες χώρες, συνοδεύτηκε από ραγδαία αύξηση των λεγόμενων χρόνιων νοσημάτων που κυριαρχούν σήμερα στο φάσμα της νοσηρότητας του σύγχρονου Δυτικού κόσμου. Τα τελευταία χρόνια στις αναπτυγμένες χώρες τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι κακοήθεις νεοπλασίες, τα μυοσκελετικά σύνδρομα, ο σακχαρώδης διαβήτης καθώς και οι ψυχικές διαταραχές, παρουσιάζουν σημαντική αύξηση.Οι υπηρεσίες υγείας και η ιατρική φροντίδα υπάρχουν για να καλύπτουν τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας του κάθε πολίτη. Οι κοινωνίες αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν και οι ανάγκες υγείας, ενώ παράλληλα αυξάνουν και οι προσδοκίες του πληθυσμού για φροντίδα και περίθαλψη. Τα συστήματα υγείας θα πρέπει να εξελίσσονται και αυτά μαζί με τους επαγγελματίες υγείας. Η γνώση τους θα πρέπει να εξελίσσεται συνέχεια όπως αναπτύσσεται η οικονομία και η τεχνολογία. Σε αντίθετη περίπτωση θα παραμείνουμε σε μία καταστροφική ακινησία.

Την περίοδο που βιώνουμε τώρα, αυτής της νέας πανδημίας του ιού SARS-COV-2, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η λύση. Η πρόληψη των νοσημάτων και των προβλημάτων υγείας, η αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η διαμόρφωση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών ,θα έπρεπε να είναι οι βασικοί στόχοι και οι εχθροί απέναντι στην όποια πανδημία απειλεί την ανθρωπότητα.Η γνώση της σημασίας κάθε θεραπευτικού σχήματος, η επίγνωση των πιθανών κινδύνων και η ενεργός συμμετοχή του ίδιου του πολίτη, υγιούς ή ασθενή σε ένα ποσοστό, αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και καταπολέμηση της αρρώστιας.   Η εμπειρία από το πρώτο επιδημικό κύμα της COVID-19, και το πρώτο lockdown, σε πολλές χώρες οδήγησε σε καθυστερήσεις της θεραπείας σε χρόνιους ασθενείς, χειρουργεία έχουν ακυρωθεί ή αναβάλλονται, οι ήδη ασθενείς από διάφορα νοσήματα παραμελούν τα προβλήματα υγείας τους,  κάτι που θα έχει επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας.

Τελικά τι σημαίνει ασφάλεια για έναν χρόνιο ασθενή; Η πρόσβαση του σε ιατρική φροντίδα και η αναπόφευκτη έκθεση του στον κίνδυνο του νέου αυτού ιού ή η απομόνωση του στο σπίτι και η συνεπακόλουθη μη πρόσβαση του στην απαραίτητη θεραπευτική αγωγή του;

Η πρόληψη αλλά και η έγκαιρη διάγνωση περνούν σε δεύτερη μοίρα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση νοσηρότητας και της θνησιμότητας από διάφορα αίτια.Η επόμενη μέρα θα πρέπει να ανατείλει με προγραμματισμό και με πολύ προσοχή. Η μεθεπόμενη μέρα είναι εξίσου σημαντική.   Επιστήμονες σε όλο το κόσμο, πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά αυτά τα θέματα. Είναι θέματα που κανένας δεν ξέρει τα όρια της εκπαιδευτικής πολιτικής με αυτά της κοινωνικής πολιτικής και της ευρύτερης πολιτικής, για την πρόληψη τόσο των βραχυπρόθεσμων, των μεσοπρόθεσμων και των  μακροπρόθεσμων συνεπειών αυτής της ιδιόρρυθμης επιδημίας, μιας επιδημίας που μας πλήττει μεν σήμερα αλλά δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα εξελιχθεί αύριο.

Το δικαίωμα κάθε πολίτη στην εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου υγείας είναι άρρηκτα συνδεμένο με αυτό για ασφαλή εργασία, για επαρκή και υγιεινή τροφή, για αξιοπρεπή κατοικία και φυσικά για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, σε θέματα που αφορούν την υγεία του και όχι μόνον. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω απαραίτητη είναι η αναδιοργάνωση των συστημάτων υγείας καθώς και η συνεχής επιμόρφωση όλων των επαγγελματιών υγείας στα νέα δεδομένα και στις νέες τεχνολογίες με αποτέλεσμα να παρέχονται σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας, τόσο στην πρόληψη όσο και στην θεραπεία και αποκατάσταση.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Ε.Λ.Ε.Α.Ν.Α: Οι ρευματοπαθείς βιώνουν την υγειονομική κρίση χωρίς ασφάλεια

Παρέκκλιση,Πεποιθήσεις και Αλτρουισμός η θέση του ασθενή στην πανδημία

ΑΘ. Παππά : Απαξιώθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Αυτοάνοσα Νοσήματα και εμβολιασμοί: Γενικά και ειδικότερα για COVID -19

Οι εμβολιασμοί στα Αυτοάνοσα Νοσήματα αποτελούν ένα επίμαχο θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα εμβόλια αποτελούν μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιατρική τα τελευταία 300 χρόνια, αναφέρει η κ. Ελένη Κομνηνού, Ρευματολόγος, Διευθύντρια Κλινικής Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων του Μetropolitan General.

Μπορεί ο SARS-CoV-2 να μεταδοθεί από κατεψυγμένα κρέατα ;

Δείγματα κατεψυγμένου κρέατος από άγρια ζώα που εκτρέφονται στην Κίνα ενδέχεται να είχαν μολυνθεί με τον ιό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει τις πρώτες μεταδόσεις κορωνοϊού στην περιοχή της Wuhan.

Κώστας Αγγελάκης: Όταν ο κορωνοϊός σου χτυπάει την πόρτα

Εδώ και ένα χρόνο τώρα, με την εμφάνιση του κορωνοϊού, όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι δεν ήμαστε οι κυρίαρχοι του πλανήτη αλλά απλοί φιλοξενούμενοι.Μέσα απο την πανδημίας έχουμε αναθεωρήσει βασικές αξίες, τι θεωρούμε σημαντικό και τί όχι,  την συνολική μας νοοτροπία, την συμπεριφορά μας και συνολικά τον τρόπο ζωής μας.

Εθισμός στον τζόγο: Πώς τον καταλαβαίνεις - Οι λύσεις 

Η απομόνωση και η αβεβαιότητα σε συνδυασμό με το φόβο που δημιούργησαν τα δύο κύματα της πανδημίας είναι ξεκάθαρο ότι έχουν επηρεάσει την ψυχική μας υγεία. Η αλλαγή της καθημερινότητας, η ανελευθερία και μαζί η ανησυχία που έφερε ο κορωνοϊός, έκαναν αβέβαιο όχι μόνο το μέλλον αλλά και το παρόν.

Εγκρίθηκε το εμβόλιο της Janssen. : Τι περιέχει ;

Στις 27 Φεβρουαρίου 2020 ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε την έγκριση για επείγουσα χορήγηση του εμβολίου Ad.26.COV2S (ή JNJ-78436725) έναντι του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 της εταιρείας Janssen.

Ένας νευρολόγος εξυπηρετεί όλη την Χίο,Ψαρρά και Οινούσσες

Από το 2014 που ξεκίνησε το θέμα με το προσφυγικό – μεταναστευτικό,το νοσοκομείο Χίου (Ψαρών και Οινουσσών) επιβαρύνθηκε επίσης, μεγάλοόγκο ασθενών, εκτός των νησιωτών. Θέλουμε να εστιάσουμε στην ειδικότητατου μοναδικού νευρολόγου που υπήρχε και υπάρχει, καθώς μας αφοράάμεσα λόγω πάθησης και γνωρίζοντας τον φόρτο εργασίας του νευρολόγου λόγω του μεγάλου φάσματος της νευρολογίας.

Η άθληση και τα πολλαπλά οφέλη στον οργανισμό

Η άθληση και η σωματική άσκηση γενικότερα ωφελεί τον οργανισμό με πολλούς τρόπους αφού δυναμώνει την καρδιά, μειώνει την χοληστερίνη, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βελτιώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, μειώνει το σωματικό βάρος, δυναμώνει τους μυς, τα οστά και τις αρθρώσεις, βελτιώνει την αντοχή, μειώνει το άγχος και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου.