Editorial

ΥΠΕ:Οι κυρίαρχοι Διοικητές ΥΠΕ στις προμήθειες των νοσοκομείων

ΥΠΕ:Οι κυρίαρχοι Διοικητές ΥΠΕ στις προμήθειες των νοσοκομείων

Οι Διοικητές των ΥΠΕ θα είναι οι Κυρίαρχοι στις προμήθειες των νοσοκομείων ,με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Είναι γνωστό ότι οι θητείες  των διοικητών των ΥΠΕ έχουν  λήξει ή θα λήξουν σύντομα για κάποιους. Όμως με το σχέδιο νόμου του  Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ .>> , η  αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για την εκπόνηση μελετών, την υλοποίηση έργων και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη βελτίωση και ανάπτυξη κτιριακών υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του για ποσό κάτω των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (234.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., κατανέμεται ως εξής:

α) για ποσό από σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ μέχρι διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (234.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), β) για ποσό από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στο Διοικητικό Συμβούλιο εκάστου φορέα, που υπάγεται στη Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.), γ) για ποσό μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στον Διοικητή εκάστου φορέα, που υπάγεται στη Δ.Υ.ΠΕ., δ) για τις κτιριακές υποδομές των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας και για ποσό μέχρι διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (234.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας Δ.Υ.ΠΕ., ε) για τις κτιριακές υποδομές των λοιπών εποπτευόμενων φορέων και για ποσό μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα, ενώ για ποσό από σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ έως διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (234.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτών. 3. Ειδικά για το Αρεταίειο Νοσοκομείο, το Αιγινήτειο Νοσοκομείο και το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, η αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για την περ. α) της παρ. 2 ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την περ. β) της παρ. 2 στη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την περ. γ) της παρ. 2, καθώς και για την έγκριση σκοπιμότητας σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού εκάστου φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, στην Εφορεία, προκειμένου για το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, και στο Διοικητικό Συμβούλιο για το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.

4. Οι αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας οι οποίες έχουν εκδοθεί, από την 4η.12.2021 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, από το αρμόδιο σύμφωνα με το παρόν όργανο είναι νόμιμες.

Άρθρο 36:  Υλοποίηση έργων στις δημόσιες υποδομές υγείας που έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ή στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας .

  1. Για την ανάθεση συμβάσεων έργων και μελετών, καθώς και για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που αφορούν σε παρεμβάσεις σε δημόσιες υποδομές υγείας σε κτίρια μονάδων υγείας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, σύμφωνα με τον ν. 4799/2021 (Α΄ 78), ή στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας.
  1. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας για τις δράσεις και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της παρ. 1, κατά την έννοια της υπό στοιχεία 119126ΕΞ2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δύναται να ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.), στην εποπτεία της οποίας ανήκει το νομικό πρόσωπο που είναι κύριος του έργου. Κάθε Δ.Υ.Πε. δύναται να αναθέτει μέρος ή το σύνολο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της ως Φορέα Υλοποίησης σε τρίτο.
  1.  Καθήκοντα Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής, κατά την έννοια του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάθεση και την εποπτεία της εκτέλεσης των συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της παρ. 1 ορίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ο Διοικητής της οικείας Υ.Πε. που εποπτεύει το νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι κύριος του έργου. Οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκούνται από την ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε., ανεξαρτήτως του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης, ή από επιβλέποντες οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016, περί των πιστοποιημένων ιδιωτικών φορέων επίβλεψης. Η Προϊσταμένη Αρχή, όπως ορίζεται ανωτέρω, καθίσταται αρμόδια και για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης και των υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της εκπόνησης αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, έπειτα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 4. Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή για την ανάθεση, την παρακολούθηση της εκτέλεσης, τον έλεγχο, τη διοίκηση και την παραλαβή των έργων της παρ. 1 ορίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, η οικεία Δ.Υ.Πε., στην εποπτεία της οποίας υπάγεται ο φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που είναι κύριος του έργου, ανεξαρτήτως του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου. Καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η τεχνική υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε., ή οι επιβλέποντες οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016. 5. Για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4, στις Υ.ΠΕ. που δεν διαθέτουν ενιαία Τεχνική Υπηρεσία συστήνεται, με απόφαση του Διοικητή τους, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε., αποτελούμενη από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ τεχνικών κλάδων και ειδικοτήτων προερχόμενων από τους Φ.Π.Υ.Υ. που είναι κύριοι των έργων, οι οργανικές θέσεις των οποίων μεταφέρονται στην οικεία Δ.Υ.Πε. που εποπτεύει τον εκάστοτε Φ.Π.Υ.Υ.. Ο προϊστάμενος της ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας που συστήνεται κατ’ εφαρμογή της παρούσας επιλέγεται με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. δύναται να καθορίζονται η οργάνωση και ο κανονισμός λειτουργίας της ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας. Στις αρμοδιότητες της ενιαίας τεχνικής υπηρεσίας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται και η διοίκηση συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που Προϊσταμένη Αρχή για τη διαδικασία ανάθεσης και εποπτείας εκτέλεσης των παραπάνω συμβάσεων καθίσταται ο Διοικητής της οικείας Υ.Πε.

6. Οι Δ.Υ.Πε. υποχρεούνται να ενημερώνουν μία (1) φορά ανά εξάμηνο τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την εξέλιξη των συμβάσεων εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων των φορέων αρμοδιότητάς τους που εμπίπτουν στην παρ. 1. Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για τις συμβάσεις της παρ. 1 είναι το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

  • Δηλαδή όλες οι  αναθέσεις των συμβάσεων εκπόνησης  μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών θα γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης  και ο Διοικητής της οικείας  Υ.Π.Ε που εποπτεύει το νομικό πρόσωπο θα είναι ο Κυρίαρχος του έργου.

 

  • Πιστεύουμε να μην δούμε  πάλι να γίνονται απευθείας αναθέσεις  από τους Διοικητές των Υ.Π.Ε και να  υπάρχουν προβλήματα με ελέγχους από  την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Αποκλειστικό Διοικητές ΥΠΕ : Πελατειακές σχέσεις δείχνει η παράταση της θητείας

Κορυφώνεται το 4ο κύμα της πανδημίας, το ΕΣΥ θωρακίζεται με συνεχείς προσλήψεις

Στο “κόκκινο” το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Αττική

Αποκλειστικό : Ανεξέλεγκτος συνωστισμός  στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» από Ρομά χωρίς μάσκες

Ιδού τα νοσοκομεία που θα αλλάξουν διοικήσεις μέχρι το καλοκαίρι

Γ.Ελευθερίου:Το νέο μοντέλο του ΕΣΥ θα είναι απολύτως δωρεάν για τους πολίτες

Tο Non paper του Κικίλια μετά το ρεπορτάζ του Healthweb.gr

Διοικητές Νοσοκομείων: Ο υπουργός Υγείας να φέρει ξένους εμπειρογνώμονες για την επιλογή

Συνέντευξη στο Healthweb του Γ. Σαραφιανού : «Η υγεία αφελληνίζεται και δεν μένει σε ελληνικά χέρια»

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Γιατί τα ποσά για clawback δεν συμπεριλαμβάνονται στις συνολικές δαπάνες υγείας;

Τα ποσά για clawback και για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που επιστρέφουν στο κράτος οι πάροχοι των υπηρεσιών υγείας αποτελούν δαπάνες υγείας που καταναλώθηκαν από τους ασθενείς και θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στις συνολικές δαπάνες υγείας.

Με μύθους και με ψέματα δεν κάνεις εξοικονόμηση, μόνο σπατάλες και υπερχρεωμένα νοσοκομεία

Επιτέλους οι ιθύνοντες στο υπουργείο υγείας είδαν αυτό που όλοι οι άλλοι γνωρίζουν δηλαδή όλοι οι απλοί πολίτες και οι ασθενείς. Ότι τα νοσοκομεία έχουν  ξεμείνει από πόρους και υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε αναλώσιμα αλλά ακόμα και σε φάρμακα.

Λιτότητα και στην Υγεία προβλέπει το νέο Μεσοπρόθεσμο

Ο αναπληρωτής υπουργός Oικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης με την εγκύκλιο  κατάρτισης του νέου Μεσοπρόθεσμου για την περίοδο (2023 -2026) ζήτησε την αυστηρή συγκράτηση των δαπανών σε όλα τα υπουργεία και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, προκειμένου να επιτευχθούν οι νέοι δημοσιονομικοί στόχοι για τα πλεονάσματα που επανέρχονται από το 2023.

Οι λειτουργίες της ΥΠΕΔΥΦΚΑ δεν αντικαθίστανται από real time ελέγχους ή  ηλεκτρονικών αρχείων

Οι λειτουργίες της ΥΠΕΔΥΦΚΑ δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τους real time ελέγχους ή ελέγχους ηλεκτρονικών αρχείων, όπως στοχεύουν να κάνουν στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με όσα είπε η Θεανώ Καρποδίνη αλλά και ο Υπουργός Υγείας κατά την ομιλία τους στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για την ανανέωση της θητείας της προσωρινής Διοικήτρια του Οργανισμού.