Ρεπορτάζ Υγείας

Βορίδης: Σε έξι πυλώνες οι κοινοτικοί πόροι

Βορίδης: Σε έξι πυλώνες οι κοινοτικοί πόροι

Τις έξι προτεραιότητες για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης, για το διάστημα 2014-2020. ‘Οπως τόνισε, τα διαρθρωτικά ταμεία είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική πηγή χρηματοδότησης. 

Μιλώντας σε ημερίδα για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και περιφέρεις, προκειμένου να σχεδιαστεί από κοινού, το κατάλληλο πρόγραμμα για κάθε περιοχή.

Επιπλέον έθεσε τις προτεραιότητες της απορρόφησης του ΕΣΠΑ. ‘Οπως είπε, θα εστιαστεί πρώτον, στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεύτερον, στη διοικητική αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ, των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευομένων φορέων. Τρίτον, στην καθολική κάλυψη υγείας του πληθυσμού. Τέταρτον, στην εξασφάλιση βιωσιμότητας του συστήματος. Πέμπτον, στη διασφάλιση της ψυχικής αλλά και της δημόσιας υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Και έκτον, στον προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων για την εξασφάλιση της υγείας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 2014-2020 αξιοποίηση κοινοτικών πόρων.

Αναλυτικά, στον χαιρετισμό του ο κ. Βορίδης ανέφερε:

”Σήμερα υπό το βάρος των επιπτώσεων της οικονομικής και κατ΄ επέκταση κοινωνικής κρίσης -που χωρίς προηγούμενο στην πρόσφατη μεταπολιτευτική μας ιστορία ζούμε- οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτούνται, θα πρέπει να ανταποκρίνονται απόλυτα στις αναδυόμενες και επιτακτικές ανάγκες του πληθυσμού.
Το στρατηγικό σχέδιο αποτελεί προϊόν διαβούλευσης και λεπτομερούς σχεδιασμού, που το Υπουργείο έχει εκτελέσει στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Health in Action σε συνεργασία με την Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πλήθος εμπειρογνωμόνων από ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Μάλιστα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών επιλογών που συνάδουν απόλυτα με τις γενικότερες ανάγκες της χώρας στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα βάσει των δεσμεύσεών της.

Πρόκειται, συνεπώς, για μια άρτια, ρεαλιστική και συνεκτική προσέγγιση που στηρίχθηκε, πρώτον, στην αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης του τομέα υγείας, δεύτερον στην ανάδειξη των προβλημάτων στο συγκεκριμένο τομέα, τρίτον στην ιεράρχηση των αναγκών, τέταρτον στη λογική του κόστους- οφέλους των υλοποιούμενων δράσεων και πέμπτον στην ανταπόκριση των νέων προτεινομένων δράσεων στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Και στη νομοθεσία που εισήχθηκε, έχει ληφθεί πρόνοια για τους ανασφάλιστους, με την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα της νοσοκομειακής περίθαλψης, την εκδοθεισομένη υπουργική απόφαση, θα γίνει αυτό εντός της εβδομάδος, που θα ρυθμίζει τα θέματα της φαρμακευτικής κάλυψης των ανασφάλιστων αλλά και το νομοσχέδιο το οποίο είναι υπό κατάρτιση και αφορά τα DRGs.

Στόχος της σημερινής συνάντησης είναι να μελετήσει το Υπουργείο Υγείας και να εξειδικεύσει από κοινού με τις περιφέρειες και την τοπική κοινωνία, τις μεγάλες ανάγκες του τομέα υγείας, όπως έχουν προσδιοριστεί στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου. Να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες, να προσδιοριστούν οι ανάγκες, να προχωρήσουμε από κοινού στην άμεση ωρίμανση των δράσεων με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της χώρας.
Είναι σαφές ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή καθορίζεται η δυνατότητα περαιτέρω ενισχύσεως της μεταρρυθμίσεως του τομέα υγείας με πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την περίοδο 2014-2020, στις κρίσιμες προτεραιότητες που αφορούν:
Πρώτον, την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεύτερον, τη διοικητική αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ, των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευομένων φορέων. Τρίτον, την καθολική κάλυψη υγείας του πληθυσμού. Τέταρτον, την εξασφάλιση βιωσιμότητας του συστήματος. Πέμπτον, τη διασφάλιση της ψυχικής αλλά και της δημόσιας υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Και έκτον, τον προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων για την εξασφάλιση της υγείας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Παράλληλα πρέπει να συνεκτιμήσουμε ότι ελλείψει εθνικών πόρων σήμερα για τη χρηματοδότηση των έργων, οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων αποτελούν ουσιαστικά τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης. Αποτελεί βασική πρόκληση για το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με την επόμενη προγραμματική περίοδο η ύπαρξη μεγίστης προστιθεμένης αξίας μέσω της συμβολής των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων που θα αφορούν στον τομέα υγείας για τη χώρα και τις περιφέρειες.

Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, ένα σημείο που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς σχετικά με το σύμφωνο εταιρικής ευθύνης, είναι ο αυξημένος περιφερειακός τους χαρακτήρας που θα εκφραστεί μέσα από τα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα στα οποία αναλύεται. Η έμφαση στην περιφερειακή διάσταση του συμφώνου εταιρικής ευθύνης αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας για την απόδοση των διαρθρωτικών αυτών πόρων σε εκείνους ακριβώς τους τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Η γνώση των τοπικών αναγκών, η εγγύτητα και η αμεσότητα των παρεμβάσεων είναι το ζητούμενο κατά την περιφερειακή σχεδίαση των ΠΕΠ. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, σας έχουμε καλέσει σήμερα εδώ. Για να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία και συμπόρευση των κεντρικών φορέων και των περιφερειακών αρχών. Οι κύριες συνιστώσες της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2014-2020, συνδέονται άμεσα με τις στρατηγικές επιδιώξεις της πολιτικής Ευρώπη 2020 και είναι: επενδύσεις για βιώσιμο σύστημα υγείας, επενδύσεις στην υγεία των πολιτών, άμβλυνση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.
Και επί της ουσίας, το στρατηγικό σχέδιο του τομέα υγείας αναλύεται:
Πρώτον, στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων καθώς κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής σοβαρών διαρθρωτικών παρεμβάσεων για την διοικητική αναδιοργάνωση του συστήματος, την αύξηση της αποδοτικότητάς του, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων μονάδων υγείας.
Δεύτερον, στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα παρέχοντας δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας από οικονομικά ασθενείς πολίτες, από πολίτες απομακρυσμένων περιοχών, πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Επί παραδείγματι, η απώλεια της ασφαλιστικής κάλυψης για μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού, η συρρίκνωση των υπηρεσιών και η αυξανόμενη γεωγραφική απομόνωση των κατοίκων δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών, επιδείνωσε την ήδη μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει την υλοποίηση της παρέμβασης του Health Safety Net, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ανασφάλιστους πολίτες, καθώς και προσδιορισμού των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.

Η παρέμβαση βρίσκεται σε ευθεία σχέση με όσα αναφέρονται στο νόμο 4238/2014 για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αυτού. Είναι σαφές ότι, για την εφαρμογή όλων όσων αναφέρονται στο νόμο αυτό, θα αξιοποιηθεί το σύνολο της υφισταμένης δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδοτήσεως, ενώ θα υπάρξει η μόχλευση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία.
Τρίτον, στην υλοποίηση δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την επιλεκτική και στοχευμένη αναβάθμιση των υποδομών. Μέσα στο σύγχρονο σύστημα υγείας, σε επίπεδο περιφέρειας, είναι δυνατόν να επιτύχουμε την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της χώρας ακόμη και αυτών που βρίσκονται στις πιο δυσπρόσιτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Η επόμενη προγραμματική περίοδος αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τη χώρα να ολοκληρώσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό σε δημόσια νοσοκομεία.

Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε εσάς, τις υπηρεσίες σας, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας στο σύνολό του, με σκοπό την εξειδίκευση της στρατηγικής του τομέα υγείας σε τοπικό επίπεδο, τον από κοινού προσδιορισμό των επιμέρους στόχων και αναγκών για το χωρικό επίπεδο της κάθε περιφέρειας και σε συνεργασία με την υγειονομική περιφέρεια για την αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρίας των περιφερειών αλλά και των μηχανισμών υλοποίησης που διαθέτουν και λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή των σχετικών δράσεων του τομέα υγείας”.

Στην Ημερίδα Ενημέρωσης και Συντονισμού των Παρεμβάσεων του Τομέα Υγείας στα Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020, παρέστησε και η Υφυπουργός, Κατερίνα Παπακώστα.Συμμετείχαν επίσης, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων, των Διοικητικών και Υγειονομικών Περιφερειών, των Γενικών Διευθύνσεων Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Κοινωνικής Ένταξης, Υγείας, Καταναλωτών, εκπρόσωποι της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Γιατί ορισμένες κοινότητες δεν έχουν εμπιστοσύνη στους γιατρούς και στις προσπάθειες δημόσιας υγείας

Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι περισσότεροι άνθρωποι επιστρέφουν στις δοκιμές COVID-19

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Προσωπικός  Γιατρός : Είναι ανάγκη να δοθεί παράταση στη διαδικασία εγγραφής γιατρών

‘’Είναι ανάγκη να οριστεί επακριβώς το ποιες θα είναι οι σχέσεις του προσωπικού γιατρού με τους εγγεγραμμένους σε αυτόν ασφαλισμένους και να δοθεί παράταση στη διαδικασία εγγραφής .’’ λέει ο τονίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής Μάριος Πυρπασόπουλος.

Nέα Βρετανική Επιστημονική Έρευνα προειδοποιεί τις γυναίκες για τους κινδύνους της φυτοφαγικής διατροφής

Η νέα μελέτη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να κατανοηθεί καλύτερα ο δυνητικός κίνδυνος από τις φυτοφαγικές δίαιτες σε βάθος χρόνου και τι μπορεί να γίνει για να μετριαστούν αυτοί οι κίνδυνοι».

Σεξουαλική δυσλειτουργία, απώλεια μαλλιών που συνδέονται με Μακρά COVID

Ο Haroon, αναπληρωτής κλινικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, λέει ότι ένας λόγος που φάνηκε ότι οι νεότεροι άνθρωποι είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα μακράς διάρκειας COVID μπορεί να είναι ότι οι ηλικιωμένοι με COVID ήταν πιο πιθανό να νοσηλευτούν και δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα μόλυνσης από ευλογιά των πιθήκων από άνθρωπο σε κατοικίδιο

Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να εξαπλωθεί μέσω στενής, προσωπικής επαφής, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επαφής με εξάνθημα, ψώρα ή σωματικά υγρά από άτομο με τον ιό ή επαφή με υφάσματα ή αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από κάποιον που έχει τον ιό.