Αποκλειστικά

Επιβεβαιώνεται το αποκλειστικό ρεπορτάζ του healthweb: Τους ήρωες γιατρούς ‘ χτυπάει ‘ η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 

Επιβεβαιώνεται το αποκλειστικό ρεπορτάζ του healthweb: Τους ήρωες γιατρούς ‘ χτυπάει ‘ η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 

 Της Νικολέτας Ντάμπου

Επιβεβαιώνεται πλήρως το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ηealthweb για την μείωση των μεικτών αμοιβών των γιατρών αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και των τεχνολόγων στα απογευματινά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου οικονομικών. Διαβάστε εδώ:  Αποκλειστικό: Τους ήρωες γιατρούς ‘ χτυπάει ‘ η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 

Μία ήμερα μετά το δημοσίευμα μας και συγκεκριμένα εχθές δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση σε ΦΕΚ η οποία προβλέπει ότι  το ποσοστό κέρδους των νοσοκομείων από 50 %  αυξάνεται στο  55% και σε κάποιες περιπτώσεις και το 60%, όπως για τα ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια  προβλέπεται ότι  το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο. Το υπόλοιπο  40% κατανέμεται ως εξής: 1) 45% αυτού στον Ιατρό που διενεργεί την πράξη, 2) Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί τη συνεργασία ιατρού άλλης ειδικότητας, η κατανομή έχει ως εξής: ο ιατρός που διενεργεί την πράξη 40% και ο συνεργαζόμενος ιατρός 5%, 3) 25% στο συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό Ιατρικής και .4) 30% στο Τεχνολογικό Παραϊατρικό Προσωπικό που απασχολείται ενεργά εντός των θαλάμων του εργαστηρίου που συμμετέχει στην πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) που κατέχει ως εξής: 4.1) Όταν συμμετέχουν 2 υπάλληλοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 30% κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους, β.4.2) Όταν συμμετέχουν 2 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους το 20% και β.4.3) Όταν συμμετέχει 1 υπάλληλος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1 υπάλληλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 15% κατανέμεται στον υπάλληλο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 10% στον υπάλληλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

Αναλυτικότερα στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι ” Τα έσοδα που προέρχονται από κάθε ένα από τα εργαστήρια απεικόνισης και πυρηνικής ιατρικής (in vivo εξετάσεις), καθώς και τις πράξεις συμβατικής ακτινοθεραπείας, κατανέμονται ως εξής:  Εργαστήρια απεικόνισης: α. Το 55% του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο. β. το άλλο 45% κατανέμεται ως εξής: β.1) 70% αυτού στον Ιατρό που διενεργεί την πράξη, β.2) Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί τη συνεργασία ιατρού άλλης ειδικότητας, η κατανομή έχει ως εξής: ο ιατρός που διενεργεί την πράξη 40% και ο συνεργαζόμενος ιατρός 30%, β.3) 6% στο συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό ιατρικής και β.4) 24% κατανέμεται στο Τεχνολογικό Παραϊατρικό Προσωπικό που απασχολείται ενεργά εντός των θαλάμων του εργαστηρίου που συμμετέχει στην πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) που κατέχει ως εξής: β.4.1) 24% όταν πρόκειται για υπάλληλο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και β.4.2) 15% όταν πρόκειται για υπάλληλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.”.  Για τα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής προβλεπεται ότι  το 55% του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο. β. το άλλο 45% κατανέμεται ως εξής: β.1) 65% αυτού στον Ιατρό που διενεργεί την πράξη. β.2) 15% στο συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό Ιατρικής και β.3) 20% κατανέμεται στο Τεχνολογικό Παραϊατρικό Προσωπικό που απασχολείται ενεργά εντός των θαλάμων του εργαστηρίου που συμμετέχει στην πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) που κατέχει ως εξής: β.4.1) 20% όταν πρόκειται για υπάλληλο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και β.4.2) 15% όταν πρόκειται για υπάλληλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. γ.) Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί τη συνεργασία ιατρού άλλης ειδικότητας, αποδίδεται σε αυτόν το 15% από το 55% που παρακρατείται από το Νοσοκομείο. 4. Ο αριθμός και το είδος των εξετάσεων ανά εργαστήριο προγραμματίζεται με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, ύστερα από εισήγηση του ιατρού που προΐσταται του εργαστηρίου και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Το σύνολο των εξετάσεων ανά είδος που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο -ανά είδος- σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου σε εξωτερικούς ασθενείς. 

Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι τα έσοδα που προέρχονται από τα βιοπαθολογικά, αιματολογικά, βιοχημικά, ενδοκρινολογικά εργαστήρια, τα εργαστήρια ιστοσυμβατότητας και πυρηνικής ιατρικής (in vitro εξετάσεις) και τα εργαστήρια μοριακής βιολογίας, μοριακής γενετικής και κυτταρογενετικής, κατανέμονται ως εξής: 1. Το 50% του κόστους κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο. 2. Το άλλο 50% αποδίδεται στους ιατρούς και το λοιπό επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό ως εξής: α) το 60% αυτού στον ιατρό που διενήργησε την πράξη, β) το 20% αυτού κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των βιοχημικών, χημικών, βιολόγων που συμμετέχουν και γ) το υπόλοιπο 20% κατανέμεται ισόποσα μεταξύ του τεχνολογικού παραϊατρικού προσωπικού. Το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου σε εξωτερικούς ασθενείς.

Στο άρθρο 6 προβλέπεται ότι  ” Τα ποσά που προέρχονται από τα εργαστήρια παθολογικής ανατομίας και κυτταρολογίας κατανέμονται ως εξής: 1. Το 50% κάθε πράξης όπως αυτή κοστολογείται στο κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο.  Το άλλο 50% αποδίδεται στο προσωπικό που συμμετέχει ως εξής: α) το 60% αυτού στον ιατρό που διενεργεί την πράξη, β) το 40% αυτού ισόποσα στο λοιπό προσωπικό που υποστηρίζει τη διενέργεια της πράξης.» Το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου.” 

Στο άρθρο 7   αναφέρεται  ότι  «Το νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες και απασχολείται στην κατά πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του Νοσοκομείου με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει η Διοίκηση κάθε Νοσοκομείου στην ολοήμερη λειτουργία, αμείβεται με δέκα (10) ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό του ωράριο.» .

Ενώ, στο άρθρο 8  αναφέρεται ότι  ” Σε περίπτωση μη συμμετοχής εργαζομένων, οποιασδήποτε κατηγορίας εκ των ανωτέρω αναφερομένων, τότε το προβλεπόμενο ποσοστό αμοιβής τους, αποδίδεται εξ ολοκλήρου στο νοσοκομείο». 

 

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Αποκλειστικό Ηealthweb: Παραιτήθηκε ο διοικητής του Νοσοκομείου "Λαϊκό"

Ο Χρήστος Δάκας στο healthweb : Γονιδιακή θεραπεία: Νέα θεραπευτική προσέγγιση για ασθενείς με SMA

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Αποκλειστικό : Το νοσοκομείο Ευαγγελισμός παίρνει δανεικά από το οφθαλμιατρείο του!

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός» φαίνεται ,από δύο προσφάτους μεγάλους διαγωνισμούς, ότι οι  απευθείας αναθέσεις  καλά κρατούν . Παράλληλα, το νοσοκομείο παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές  άνω των 70.000.000  €  και παίρνει δανεικά από το οφθαλμιατρείο του!

Ο Hardo Fischer αποκλειστικά στο healthweb: Η γονιδιακή θεραπεία εισάγει νέο θεραπευτικό πρότυπο στην Ιατρική

‘’ Η γονιδιακή θεραπεία εισάγει ένα νέο θεραπευτικό πρότυπο στην Ιατρική και  ακολούθως στις πολιτικές αποζημίωσής της από τα συστήματα υγείας. ‘’ λέει ο Hardo Fischer, Medical Director Novartis Gene Therapies, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο healthweb και την Νικολέτα Ντάμπου .

Ερώτηση 30 βουλευτών για αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του Healthweb.gr

Τριάντα βουλευτές κατέθεσαν ερωτήσεις στην Βουλή για τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του healthweb τα οποία αφορούν στην αναστολή της λειτουργίας του Κέντρου Σπανίων Σκελετικών Νοσημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό».

Αποκλειστικό : Ανεξέλεγκτος συνωστισμός  στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» από Ρομά χωρίς μάσκες

Ομάδες Ρομά χωρίς μάσκες περιφέρονται στους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών  «Γ. Γεννηματάς» παρότι η υγειονομική κατάσταση στην Αττική είναι λίγο πριν το «κόκκινο».

Αποκλειστικό ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ : «Λουκέτο» στο Κέντρο Σπανίων Σκελετικών Νοσημάτων-Ποιο οργανωμένο σχέ-διο κρύβεται από πίσω

Οργανωμένο σχέδιο βάζει λουκέτο στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Σκελετικών Νοσημάτων του Λαϊκού Νοσοκομείου, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Healthweb.gr . Στον δρόμο οι ασθενείς. 

Αποκλειστικό ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ : Στον δρόμο οι ασθενείς κλείνει το Κέντρο Σπανίων Σκελετικών Νοσημάτων

Της Νικολέτας Ντάμπου Αποκλειστικό ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ: To μοναδικό υποψήφιο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Σκελετικών Νοσημάτων της χώρας μας κλείνει , σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του www.healthweb.gr , αφήνοντας κυριολεκτικά στον δρόμο τους ασθενείς με σπάνιο σκελετικό νόσημα , πολλοί εκ των οποίων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και αυτούς που βρίσκονται σε διαδικασία διάσωσης μελών που […]

Αποκλειστικό: Τους ήρωες γιατρούς ‘ χτυπάει ‘ η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 

Της Νικολέτας Ντάμπου Τους γιατρούς ‘’ χτυπάει ‘’ η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας μέσα από την μείωση των αμοιβών που λαμβάνουν στα απογευματινά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων . Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του healthweb.gr, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ετοιμάζεται να εκδώσει Κοινή Υπουργική Απόφαση με το υπουργείο Οικονομικών με την οποία θα μειωθεί το […]