Αποκλειστικά

Επιβεβαιώνεται το αποκλειστικό ρεπορτάζ του healthweb: Τους ήρωες γιατρούς ‘ χτυπάει ‘ η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 

Επιβεβαιώνεται το αποκλειστικό ρεπορτάζ του healthweb: Τους ήρωες γιατρούς ‘ χτυπάει ‘ η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 

 Της Νικολέτας Ντάμπου

Επιβεβαιώνεται πλήρως το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ηealthweb για την μείωση των μεικτών αμοιβών των γιατρών αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και των τεχνολόγων στα απογευματινά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου οικονομικών. Διαβάστε εδώ:  Αποκλειστικό: Τους ήρωες γιατρούς ‘ χτυπάει ‘ η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 

Μία ήμερα μετά το δημοσίευμα μας και συγκεκριμένα εχθές δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση σε ΦΕΚ η οποία προβλέπει ότι  το ποσοστό κέρδους των νοσοκομείων από 50 %  αυξάνεται στο  55% και σε κάποιες περιπτώσεις και το 60%, όπως για τα ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια  προβλέπεται ότι  το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο. Το υπόλοιπο  40% κατανέμεται ως εξής: 1) 45% αυτού στον Ιατρό που διενεργεί την πράξη, 2) Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί τη συνεργασία ιατρού άλλης ειδικότητας, η κατανομή έχει ως εξής: ο ιατρός που διενεργεί την πράξη 40% και ο συνεργαζόμενος ιατρός 5%, 3) 25% στο συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό Ιατρικής και .4) 30% στο Τεχνολογικό Παραϊατρικό Προσωπικό που απασχολείται ενεργά εντός των θαλάμων του εργαστηρίου που συμμετέχει στην πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) που κατέχει ως εξής: 4.1) Όταν συμμετέχουν 2 υπάλληλοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 30% κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους, β.4.2) Όταν συμμετέχουν 2 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους το 20% και β.4.3) Όταν συμμετέχει 1 υπάλληλος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1 υπάλληλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 15% κατανέμεται στον υπάλληλο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 10% στον υπάλληλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

Αναλυτικότερα στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι ” Τα έσοδα που προέρχονται από κάθε ένα από τα εργαστήρια απεικόνισης και πυρηνικής ιατρικής (in vivo εξετάσεις), καθώς και τις πράξεις συμβατικής ακτινοθεραπείας, κατανέμονται ως εξής:  Εργαστήρια απεικόνισης: α. Το 55% του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο. β. το άλλο 45% κατανέμεται ως εξής: β.1) 70% αυτού στον Ιατρό που διενεργεί την πράξη, β.2) Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί τη συνεργασία ιατρού άλλης ειδικότητας, η κατανομή έχει ως εξής: ο ιατρός που διενεργεί την πράξη 40% και ο συνεργαζόμενος ιατρός 30%, β.3) 6% στο συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό ιατρικής και β.4) 24% κατανέμεται στο Τεχνολογικό Παραϊατρικό Προσωπικό που απασχολείται ενεργά εντός των θαλάμων του εργαστηρίου που συμμετέχει στην πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) που κατέχει ως εξής: β.4.1) 24% όταν πρόκειται για υπάλληλο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και β.4.2) 15% όταν πρόκειται για υπάλληλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.”.  Για τα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής προβλεπεται ότι  το 55% του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο. β. το άλλο 45% κατανέμεται ως εξής: β.1) 65% αυτού στον Ιατρό που διενεργεί την πράξη. β.2) 15% στο συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό Ιατρικής και β.3) 20% κατανέμεται στο Τεχνολογικό Παραϊατρικό Προσωπικό που απασχολείται ενεργά εντός των θαλάμων του εργαστηρίου που συμμετέχει στην πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) που κατέχει ως εξής: β.4.1) 20% όταν πρόκειται για υπάλληλο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και β.4.2) 15% όταν πρόκειται για υπάλληλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. γ.) Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί τη συνεργασία ιατρού άλλης ειδικότητας, αποδίδεται σε αυτόν το 15% από το 55% που παρακρατείται από το Νοσοκομείο. 4. Ο αριθμός και το είδος των εξετάσεων ανά εργαστήριο προγραμματίζεται με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, ύστερα από εισήγηση του ιατρού που προΐσταται του εργαστηρίου και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Το σύνολο των εξετάσεων ανά είδος που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο -ανά είδος- σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου σε εξωτερικούς ασθενείς. 

Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι τα έσοδα που προέρχονται από τα βιοπαθολογικά, αιματολογικά, βιοχημικά, ενδοκρινολογικά εργαστήρια, τα εργαστήρια ιστοσυμβατότητας και πυρηνικής ιατρικής (in vitro εξετάσεις) και τα εργαστήρια μοριακής βιολογίας, μοριακής γενετικής και κυτταρογενετικής, κατανέμονται ως εξής: 1. Το 50% του κόστους κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο. 2. Το άλλο 50% αποδίδεται στους ιατρούς και το λοιπό επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό ως εξής: α) το 60% αυτού στον ιατρό που διενήργησε την πράξη, β) το 20% αυτού κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των βιοχημικών, χημικών, βιολόγων που συμμετέχουν και γ) το υπόλοιπο 20% κατανέμεται ισόποσα μεταξύ του τεχνολογικού παραϊατρικού προσωπικού. Το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου σε εξωτερικούς ασθενείς.

Στο άρθρο 6 προβλέπεται ότι  ” Τα ποσά που προέρχονται από τα εργαστήρια παθολογικής ανατομίας και κυτταρολογίας κατανέμονται ως εξής: 1. Το 50% κάθε πράξης όπως αυτή κοστολογείται στο κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο.  Το άλλο 50% αποδίδεται στο προσωπικό που συμμετέχει ως εξής: α) το 60% αυτού στον ιατρό που διενεργεί την πράξη, β) το 40% αυτού ισόποσα στο λοιπό προσωπικό που υποστηρίζει τη διενέργεια της πράξης.» Το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου.” 

Στο άρθρο 7   αναφέρεται  ότι  «Το νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες και απασχολείται στην κατά πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του Νοσοκομείου με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει η Διοίκηση κάθε Νοσοκομείου στην ολοήμερη λειτουργία, αμείβεται με δέκα (10) ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό του ωράριο.» .

Ενώ, στο άρθρο 8  αναφέρεται ότι  ” Σε περίπτωση μη συμμετοχής εργαζομένων, οποιασδήποτε κατηγορίας εκ των ανωτέρω αναφερομένων, τότε το προβλεπόμενο ποσοστό αμοιβής τους, αποδίδεται εξ ολοκλήρου στο νοσοκομείο». 

 

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Επιβεβαίωση του ΗealthWeb: Τελικά διαλύθηκε η ΥΠΕΔΥΦΚΑ και στην πράξη

Αποκλειστικό : Στρεβλώσεις στις διαδικασίες αποζημίωσης Υγειονομικού  Υλικού  στον ΕΟΠΥΥ

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Σκάνδαλο με τις υποψηφιότητες στις αρχαιρεσίες της ΠΕΦΝΙ

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του healthweb.gr φαίνεται να υπάρχει σοβαρό θέμα με ορισμένες υποψηφιότητες ενόψει των αρχαιρεσιών της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) που αναμένεται να διεξαχθούν την Κυριακή 29/5/ 2022.

Αποκάλυψη: Παρατύπως είναι διοικήτρια η Καρποδίνη στον ΕΟΠΠΥ

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ του διορισμού της διοικήτριας και της μη εκτελεστικής προέδρου στον ΕΟΠΠΥ.Ακούγονται πολλά σενάρια αλλά κανένα δεν μπορεί να φανεί λογικό.

Επιβεβαίωση του ΗealthWeb: Καταργείται η ΥΠΕΔΥΦΚΑ

Καταργείται ο ιστορικός μοναδικός ελεγκτικός μηχανισμός Υγείας , της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας . Πλήρης επιβεβαίωση του Healthweb.gr!

Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία: Δικαίωμα στην ελπίδα με έγκαιρη διάγνωση

Συνέντευξη στο healthweb.gr με τον κ. Χρήστο Δάκα. Για τις σπάνιες ασθένειες που απειλούν την ζωή των ασθενών και σε κάποιες περιπτώσεις  επιφέρουν χρόνια αναπηρία αλλά  κυρίως για την νωτιαία μυϊκή ατροφία , μίλησε στο healthweb.gr και την Νικολέτα Ντάμπου ο Δρ. Χρήστος Δάκας, Διευθύνων σύμβουλος της Novartis Gene Therapies για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.