Greek English French German Italian
Pin It


Ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν οι περίπου 9,5 εκατομμύρια ασφαλισμένοι του μεγαλύτερου Ασφαλιστικού Ταμείου της χώρας ΕΟΠΥΥ το προσεχές διάστημα.


Της Νικολέτας Ντάμπου

Πριν λίγες ημέρες η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε ότι προτίθεται να επιβάλει νομοθετικά , μία επιπλέον χρέωση του 1ος ευρώ σε κάθε ιατρική συνταγή φαρμάκων, για να στηρίξει τον κλυδωνιζόμενο οικονομικά Οργανισμό. Σε ένα Ασφαλιστικό Ταμείο όπου συνταγογραφούνται πάνω από 5 εκατομμύρια συνταγές τον μήνα, αυτό σημαίνει μία επιπλέον επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους του ύψους των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στα ήδη 48 εκατομμύρια, μέσο όρο, συμμετοχής που ήδη πληρώνουν κάθε μήνα οι ασφαλισμένοι, για μία δαπάνη κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, δηλαδή ένα ποσοστό ήδη στο 24% επιπλέον επί της συνολικής μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης.


Με άλλα λόγια, αν τελικά η ρύθμιση αυτή επιβληθεί θα μιλάμε για μία επιπλέον αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ κατά 10,50%! Ή, με άλλα λόγια, για μία επιπλέον επιβάρυνση των ασφαλισμένων κατά 60 εκατομμύρια ετησίως! Το ποσό δεν ακούγεται μεγάλο από μόνο του (αντιστοιχεί σε επιπλέον χρέωση περίπου 6 ευρώ ανά ασφαλισμένο ΕΟΠΥΥ τον χρόνο). Έρχεται όμως να προστεθεί στην ήδη ραγδαία αύξηση συμμετοχής για φάρμακα σε βάρος των ασφαλισμένων, οι οποίοι είδαν μέσα σε μόλις έναν χρόνο τις συμμετοχές που πληρώνουν να εκτοξεύονται από το 12% (Ιανουάριος του 2012) στο διπλάσιο ποσοστό (24% τον Μάρτιο του 2013), ενώ το 2009, στην αρχή της έναρξης της κρίσης, κυμαινόταν κοντά στο 10%.


Πρόκειται λοιπόν για ένα νέο χαράτσι σε βάρος των ήδη δοκιμασμένων οικονομικά ασφαλισμένων, που είναι μάλιστα και σταγόνα στον Ωκεανό, για έναν Οργανισμό που για να μπορέσει να ισοσκελίσει τα έξοδά του πριν το 2014 θα χρειαστεί να βρει πόρους να αποπληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές περασμένων ετών σημερινού ύψους...1,2 δις ευρώ (!), και αυτό μόνο προς ιδιώτες παρόχους Υγείας.Αυτό είναι η οικονομική διάσταση του θέματος. Υπάρχει όμως και η νομοθετική του διάσταση που επίσης έχει εγείρει πολλά ερωτηματικά, ειδικά στον χώρο αυτών που γνωρίζουν σε βάθος το θέμα.

Το χαράτσι αυτό του 1 ευρώ ανά συνταγή φαρμάκων ΕΟΠΥΥ έχει ήδη προβλεφθεί νομοθετικά από το 2012, μέσω του Ν. 4093/2012 στις 13-11-2012, του λεγόμενου και Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Εκεί, μεταξύ άλλων προβλεπόταν ότι:«12. Από 1.1.2014 ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, καθώς και η καταβολή του ποσού των είκοσι πέντε (25) ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ..

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια, οι λεπτομέρειες, οι διαδικασίες καθώς και το πεδίο εφαρμογής
της παρούσας διάταξης και δύναται να αναθεωρείται το ύψος των καταβαλλόμενων εκ μέρους των ασθενών ποσών»


Μόλις δύο όμως μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα με τον 4111/2013 στις 25-1-2013, απαλείφθηκε η δεύτερη παράγραφος της παραπάνω πρόβλεψης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, δηλ. η υποχρέωση έκδοσης Υπουργικής Απόφασης πριν το μέτρο επιτραπεί να εφαρμοστεί!
Αυτή η περίεργη εκ των υστέρων παρέμβαση σημαίνει τουλάχιστον δύο πράγματα:

1) Ότι το μέτρο αυτό παρακάμπτει με μεθοδευμένο τρόπο τη «βάσανο» του να ελεγχθεί για τη συνταγματικότητά του από το ΣτΕ, αφού σαν ακυρωτικό δικαστήριο το ΣτΕ δεν εξουσιοδοτείται να κρίνει Νόμους παρά μόνο κατώτερες νομοθετικές και εκτελεστικές πράξεις όπως πχ. υπουργικές αποφάσεις.
Αυτό αποστερεί κατ΄ αρχήν από τους έλληνες πολίτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα θεσμικά δικαιώματά τους της επιλογής της δικαστικής οδού, αν επιθυμούν, για την κρίση του μέτρου, κάτι που από μόνο του αποπνέει μία οσμή περιφρόνησης των θεσμών κι αυταρχισμού από την πλευρά της Κυβέρνησης.

2) Ότι το μέτρο αυτό δεν θα μπορέσει...να εφαρμοστεί τελικά, αφού μόνο η παράγραφος που απέμεινε να το προβλέπει δεν προβλέπει επίσης και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, όπως κανονικά γίνεται σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις.
Δεν περιγράφονται για παράδειγμα με ποιον φορολογικό τρόπο, με ποια παραστατικά και σε ποιον χρόνο θα εισπράττεται το ποσό αυτό από τα Φαρμακεία και στη συνέχεια θα αποδίδεται από αυτά στον ΕΟΠΥΥ, καθώς και πώς οι φαρμακοποιοί θα είναι φορολογικά καλυμμένοι για να μπορούν να συμμετάσχουν στην εφαρμογή του!

Πρόκειται κοινώς, για μία ακόμα αφανής επιβάρυνση σε βάρος της τσέπης του έλληνα πολίτη, που πέρασε νομοθετικώς «στα ψιλά», και επιχειρείται να επιβληθεί με τρόπο επισφαλή και ανορθόδοξο, αλλά και ετσιθελικό περιφρονώντας εσκεμμένα τα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνει ο πολίτης μίας πολιτισμένης χώρας για να ελέγχει την εξουσία με τρόπο διαφανή και δημοκρατικό. 2-10-2013
Pin It

Cook name small